Vanuit de strategie Circulair Zuid-Holland werkt de provincie aan meerdere onderwerpen waaronder kunststoffen. Vanuit deze agenda zet de provincie daarom voor het thema kunststoffen twee challenges uit: 
 


Kunststoffen (plastics) komen in veel producten voor maar zijn nog weinig circulair. Het grootste deel van het plastic wordt verbrand en een klein deel beland in het milieu. En daar willen we als provincie vanaf! In de keten van plastic product en plastic gebruik kunnen nog forse stappen gezet worden. Kunnen we het gebruik van kunststof voorkomen? Kunnen we het hergebruiken of op zijn minst recyclen? Daarover moeten we gaan nadenken willen we onze ambitie 100% circulair in 2050 halen.

Automatiseren telling omwenteling molens

Gezocht: (digitale) oplossingen die het aantal omwentelingen van molenwieken automatisch signaleren en doorgeven

max €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

Deadline verlopen

Wildcard Provincie Zuid-Holland ronde 4

Past jouw product of oplossing niet bij één van de challenges? Maar wil je wel jouw innovatie pitchen aan de overheid? Doe dan een wildcard inschrijving

max €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

Deadline verlopen

Digitale speltoepassing voor strandbezoekers

Digitale speltoepassing op Scheveningen boulevard die interactie tussen strandbezoekers stimuleert

max €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

Deadline verlopen

Stimuleren digitalisering bij het kleinere MKB

Gezocht: oplossingen die kleine mkb'ers activeren en stimuleren om te digitaliseren

max €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

Deadline verlopen

Circulaire materiaalstromen

Hoe benutten we zoveel mogelijk van de publieke materiaalstromen in de provincie op een circulaire wijze?

max €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

Deadline verlopen

Routegebonden recreatie

Ontwikkel een oplossing die zorgt voor een betere ontsluiting en benutting van recreatieroutes in Zuid-Holland

Max €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

Deadline verlopen

Wildcard Provincie Zuid-Holland ronde 3

Past jouw product of oplossing niet bij één van de challenges? Maar wil je wel jouw innovatie pitchen aan de overheid? Doe dan een wildcard inschrijving.

max €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

Deadline verlopen

Hittestress en kwetsbare ouderen

Hoe beperken we de gezondheidsrisico's van hittestress voor ouderen?

Max. €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

Deadline verlopen

Afval circulair benutten

Gezocht: startups die nieuwe producten kunnen maken van reststromen van de provincie Zuid-Holland

Pilot & ondersteuning

Deadline verlopen

Circulair Plastic Challenge 2020

Gezocht: circulaire innovaties die de kringloop van plastic producten sluiten of plastic uit het milieu halen / houden

3 x €50.000,- innovatiebudget

Deadline verlopen

Wildcard Provincie Zuid-Holland ronde 1

Heb jij een geweldige oplossing voor een Zuid-Hollands probleem? Neem dan deel aan de wildcard challenge!

Pilot & ondersteuning

Deadline verlopen

21st century skills training

Gezocht: nieuwe trainingsmethoden en tools om onze medewerkers 21st century skills aan te leren

Pilot & ondersteuning

Deadline verlopen

Jonge automobilisten veiliger laten rijden

Gezocht: innovaties die jonge automobilisten bewust maken van hun verhoogde risico en veilig rijgedrag stimuleren

Pilot & ondersteuning

Deadline verlopen

Meer en veiliger fietsen

Gezocht: innovaties die bijdragen aan vaker, verder én veiliger fietsen in Zuid-Holland

Pilot & ondersteuning

Deadline verlopen

Issue en sentiment-analyse bestuur gemeenten

Gezocht: startups die ons kunnen helpen om aan te voelen wat er politiek-bestuurlijk speelt in 52 gemeenten

Pilot & ondersteuning

Deadline verlopen

Samenwerken op afstand

Hoe laat je de samenwerking goed verlopen met werknemers die niet fysiek op kantoor zijn?

Pilot & ondersteuning

Deadline verlopen

CO2 neutrale wegen

Gezocht: schaalbare oplossingen om de CO2-uitstoot, fijnstof en stikstof van wegen tijdens onderhoud en gebruik omlaag te brengen

Pilot & ondersteuning

Deadline verlopen

Data-analyse optimale onderhoudsmoment

Startups gezocht: bepaal met data het optimale onderhoudsmoment van wegen

Pilot & ondersteuning

Deadline verlopen

Klimaatadaptief bouwen

Gezocht: innovatieve maatregelen om nieuwbouwwijken klimaatadaptief te maken

Pilot & ondersteuning

Deadline verlopen
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.