Gezocht: innovaties die bijdragen aan vaker, verder én veiliger fietsen in Zuid-Holland

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 01 april 2019
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Pilot & ondersteuning

Share challenge

Pilot & ondersteuning

deadline verlopen

Zuid-Holland wil de best bereikbare provincie zijn, ook per fiets! In het najaar van 2015 is daarom de vraag gesteld: wat is er voor nodig om fietsen in Zuid-Holland te verbeteren? En waar is behoefte aan? Op basis van gesprekken met mede-overheden, belangenorganisaties, kennisinstellingen, bedrijven en inwoners van Zuid-Holland hebben we drie fietsambities geformuleerd voor de periode tot 2025:
 

1. Vaker en verder op de fiets (25% meer mensen op de fiets op afstanden tot 15 km);

2. Veiliger op de fiets (20% minder fietsongevallen per 100.000 gefietste kilometers);

3. Innovatieve, energieneutrale fietspaden (30% minder CO² bij aanleg, beheer en onderhoud van fietspaden).
 

De provincie zoekt startups met innovaties die bijdragen aan deze fietsambities.


Om mensen te stimuleren om vaker te gaan fietsen moet er aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. De route van en naar de bestemming moet snel, comfortabel, duidelijk en vooral veilig zijn. De provincie ziet het als haar taak om bij te dragen aan een significante vermindering van het aantal (zwaar)gewonde fietsers en dodelijke slachtoffers. Daarom zijn wij ook aangesloten bij het initiatief Maak van de Nul een Punt en streven we naar nul verkeersslachtoffers.


De provincie ziet in dat extra inspanningen voor fietsveiligheid nodig zijn. Het blijkt dat eenzijdige ongevallen een groot aandeel uitmaken binnen het totaal van fietsongevallen. En onder de ernstige fietsslachtoffers is het aandeel oudere en jongere fietsers relatief hoog. Deze ongevallen vinden hun oorzaak in mens, voertuig, of infrastructuur. Waar het de infrastructuur betreft kan de provincie verbeteringen aanbrengen.

 

Waar zijn we naar op zoek?
We zoeken naar oplossingen die zowel de fietsveiligheid verbeteren als fietsen in Zuid-Holland comfortabel maken.


De provincie wil op haar fietsroutes het fietscomfort en de fietsveiligheid verbeteren. Bij dit thema denken we in eerste instantie aan infrastructurele verbeteringen aan het netwerk.


Een voorbeeld van een oplossingsrichting is een drempel (of algemener: constructie) die het comfort en veiligheid voor fietsers hoog houdt, maar voor auto's flink snelheidsremmend is.


Meer informatie nodig? Stel een vraag.

 

Waar zijn we niet naar op zoek?
Het uitgangspunt van de provinciale infrastructuur is dat fietspaden conform de eisen zijn van het Handboek Ontwerpcriteria Wegen van de provincie Zuid-Holland. Het handboek is een nadere uitwerking van de landelijke normen (CROW-richtlijnen) en provinciaal beleid. Er kunnen bijzondere omstandigheden zijn waarbij uitzonderingen gerechtvaardigd zijn.

 

Wat is er te winnen?
Voor de innovaties stellen we de fietspaden ter beschikking die wij zelf aanleggen of in beheer hebben.

Opgedane kennis en ervaring delen we met andere wegbeheerders. Via het netwerk van mede-overheden kunnen we jouw oplossing verder onder de aandacht brengen, bijvoorbeeld via het infra-innovatie netwerk.

Als blijkt dat de toepassing de verkeersveiligheid vergroot, onderzoekt de provincie of er nog meer locaties zijn waar jouw oplossing toegepast kan worden.

 

Daarnaast bieden we:

  • Een kans op een opdracht om een prototype/pilot te realiseren.
  • Een uitgebreid programma met trainingen.
  • Een kans op een vervolgopdracht of duurzame samenwerking bij een succesvolle pilot.
  • Toegang tot financiering voor het ontwikkelen van een prototype/pilot.
Meer informatie over het Startup in Residence programma en het selectieproces.


 

 

Achtergrondinformatie links

Fietsplan PZH 'Samen verder fietsen' 2016-2025

Uitvoeringsagenda Samen verder fietsen PZH 2016-2025

Flyer Fietsplan Samen verder fietsen 2016-2025

Overzicht fiets innovaties

Eefje Visser 25-03-2019reageer
Beste heer/mevrouw, Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst van afgelopen vrijdag heb ik nog een aantal vervolgvragen over onderhoud aan fietspaden: Kunt u een inschatting geven van de gemaakte onderhoudskosten van fietspaden per m2? Hoeveel benodigde onderhouds ingrepen volgen er uit de jaarlijkse inspectie en wat zijn de meest voorkomende benodigde ingrepen? Klopt het dat u eerst met sensoren op een fiets problemen in het wegdek signaleert en daar vervolgens een visuele inspectie uitvoert en hoeveel tijd zit er in deze inspecties? Kunt u een omschrijving of foto geven van de fiets die hiervoor gebruikt wordt of zou ik deze fiets eventueel kunnen komen bekijken? Vindt inspectie van de fietspaden in beheer bij gemeenten op dezelfde manier plaats? Bij voorbaat dank.

Provincie Zuid-Holland 25-03-2019reageer
Hallo Eefje, leuk dat je bij de informatiebijeenkomst was. Bij deze antwoord op je vragen: 1) "kunt u een inschatting geven van de gemaakte onderhoudskosten van fietspaden per m2? Hoeveel benodigde onderhouds ingrepen volgen er uit de jaarlijkse inspectie en wat zijn de meest voorkomende benodigde ingrepen?" Deze informatie is niet beschikbaar. Het onderhoud van fietspaden is gekoppeld aan onderhoud van provinciale wegen. De wegen vormen vaak de hoofdmoot van onderhoud, de fietspaden zijn bijzaak. Daar hebben we geen detailgegevens over beschikbaar. Vooral tegelfietspaden willen nog wel eens wegzakken in de berm, zodat er gleuven in komen. 2) "Klopt het dat u eerst met sensoren op een fiets problemen in het wegdek signaleert en daar vervolgens een visuele inspectie uitvoert en hoeveel tijd zit er in deze inspecties?" Het kan met een fiets zijn, maar ook met een kleine auto. Het gaat inderdaad een meting maar ook met foto's. We hanteren de CROW richtlijnen https://www.crow.nl/publicaties/beschrijving-van-het-fietscomfortmetingmodel Om de twee jaar meten is het streven, maar het komt ook voor dat er drie jaar tussen zit. 3) "Kunt u een omschrijving of foto geven van de fiets die hiervoor gebruikt wordt of zou ik deze fiets eventueel kunnen komen bekijken?" Dit soort meet apparatuur hebben wij niet in bezit, maar dat huren we in. Het gaat ons altijd om de output en niet om hoe de machine werkt, dus die informatie is onbekend. Kennis/materiaal eigenaren zijn bijvoorbeeld bedrijven als KIWAkoac of aveco de bondt. 4) "Vindt inspectie van de fietspaden in beheer bij gemeenten op dezelfde manier plaats?" Veel overheden zoals gemeenten en provincies hanteren CROW richtlijnen, het is een zeer gebruikelijk methodiek.

Provincie Zuid-Holland 25-03-2019reageer
Hallo Eefje, leuk dat je bij de informatiebijeenkomst was. Bij deze antwoord op je vragen: 1) "kunt u een inschatting geven van de gemaakte onderhoudskosten van fietspaden per m2? Hoeveel benodigde onderhouds ingrepen volgen er uit de jaarlijkse inspectie en wat zijn de meest voorkomende benodigde ingrepen?" Deze informatie is niet beschikbaar. Het onderhoud van fietspaden is gekoppeld aan onderhoud van provinciale wegen. De wegen vormen vaak de hoofdmoot van onderhoud, de fietspaden zijn bijzaak. Daar hebben we geen detailgegevens over beschikbaar. Vooral tegelfietspaden willen nog wel eens wegzakken in de berm, zodat er gleuven in komen. 2) "Klopt het dat u eerst met sensoren op een fiets problemen in het wegdek signaleert en daar vervolgens een visuele inspectie uitvoert en hoeveel tijd zit er in deze inspecties?" Het kan met een fiets zijn, maar ook met een kleine auto. Het gaat inderdaad een meting maar ook met foto's. We hanteren de CROW richtlijnen https://www.crow.nl/publicaties/beschrijving-van-het-fietscomfortmetingmodel Om de twee jaar meten is het streven, maar het komt ook voor dat er drie jaar tussen zit. 3) "Kunt u een omschrijving of foto geven van de fiets die hiervoor gebruikt wordt of zou ik deze fiets eventueel kunnen komen bekijken?" Dit soort meet apparatuur hebben wij niet in bezit, maar dat huren we in. Het gaat ons altijd om de output en niet om hoe de machine werkt, dus die informatie is onbekend. Kennis/materiaal eigenaren zijn bijvoorbeeld bedrijven als KIWAkoac of aveco de bondt. 4) "Vindt inspectie van de fietspaden in beheer bij gemeenten op dezelfde manier plaats?" Veel overheden zoals gemeenten en provincies hanteren CROW richtlijnen, het is een zeer gebruikelijk methodiek.

Lyubomir Zegov 08-04-2019reageer
Hello, I have a question regarding the announcement of the results of the evaluation. When and where we can see the selected pitches and how is feedback given. Thank you.

Simon Craig Parker 08-04-2019reageer
Hello, I too am very interested to know when and where we can see the selected pitches, and how long we will have to wait for the feedback. Thank you.

Log in of registreer om je vraag te stellen.

Eerste selectie bekend

05 april 2019

De eerste selectie is gemaakt. We zijn nu alle inzendingen aan het mailen en proberen om iedereen goede inhoudelijke feedback te geven. Nogmaals bedankt voor jullie inschrijvingen, ook namens onze collega's die ze met veel plezier hebben gelezen en beoordeeld. 

Bedankt pitchers!

02 april 2019

​Gister om 17:00 uur is de deadline verstreken voor het inleveren van de pitches. We hebben - verspreid over de 10 challenges van het Startup in Residence programma - maar liefst 159 inzendingen ontvangen. Een bizar aantal. De energie, kennis en kunde spat van de pagina's af. We kunnen dan ook niet wachten om met jullie aan de slag te gaan. De komende dagen gaan we samen met de jury alle inzendingen beoordelen. Op vrijdag 5 april (uiterlijk 17:00 uur) maken we de eerste selectie bekend. Iedereen ontvangt daarbij inhoudelijke feedback op de pitch. De partijen die worden uitgenodigd om naar het provinciehuis te komen ontvangen op maandag 8 april meer informatie over het vervolg. Wel kunnen we alvast vertellen dat de pitches plaatsvinden op dinsdagmiddag 16 april of woensdag 17 april. Reserveer deze momenten alvast in je agenda.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges