Gezocht: innovaties die jonge automobilisten bewust maken van hun verhoogde risico en veilig rijgedrag stimuleren

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 01 april 2019
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Pilot & ondersteuning

Share challenge

Pilot & ondersteuning

deadline verlopen

Jonge bestuurders (18-24 jaar) zijn naar verhouding vaker bij een dodelijk ongeval betrokken dan de wat oudere verkeersdeelnemers. Per afgelegde afstand is dit (dodelijk) ongevalsrisico van jonge bestuurders ruim vijf keer zo hoog als van bestuurders tussen de 30 en 59 jaar. Het risico van jonge mannen is zelfs tien keer zo hoog.

 

Het hoge risico van jonge bestuurders komt zowel door gebrek aan ervaring als door factoren die samenhangen met de leeftijd. Wat de rijervaring betreft, schieten jonge automobilisten vooral nog tekort in hogere orde vaardigheden zoals gevaarherkenning en afstemming van het risico op hun eigen kunnen.

 

De afgelopen vijftien jaar zijn in Nederland verschillende maatregelen ingevoerd voor de veiligheid van jonge bestuurders. Jongeren blijken onvoldoende te profiteren van de bestaande veiligheidsmaatregelen. Een belangrijke vraag is dus welke maatregelen vooral voor deze groep effectief kunnen zijn.

 

Waar zijn we naar op zoek?

We willen bereiken dat de jonge bestuurders - en zijn directe omgeving - zich dit verhoogde risico realiseren en daar naar handelen. Er zijn wel interventies beschikbaar maar die zijn eenmalig, kostbaar en bereiken een betrekkelijk kleine groep.

 

We zijn daarom op zoek naar een innovatie die geschikt is om grote groepen te bereiken, die een herhalingselement in zich heeft en jonge bestuurders aanspreekt.

 

We denken daarbij niet alleen aan de formele verkeerseducatie op scholen, maar ook aan verkeersopvoeding, communicatie en voorlichting en het voorbeeldgedrag van anderen. Daarnaast kunnen wij als wegbeheerder slimme ingrepen aanbrengen in en rondom onze eigen wegen. Gedragsbeïnvloeding in brede zin, dus.

 

We denken inhoudelijk aan de risico’s van het rijden onder invloed van alcohol, drugs en medicijnen, afleiding en andere invloed door passagiers en muziek.

 

Meer informatie nodig? Stel een vraag.

 

Waar zijn we niet naar op zoek?

Geen campagne tegen gebruik van smartphone, geen dure één-op-één  interventies en geen incidentele interventie. (Geen VR-die één-op-één begeleiding noodzakelijk maakt zoals RYD en TeamAlert)

 

Wat is er te winnen?

Tijdens de ontwikkeling van de oplossing is er veel interactie met de doelgroep.

 

Wij nemen jou mee naar en introduceren je in de verkeersveiligheidsnetwerken waarin de provincie actief is, zoals bijvoorbeeld ROV-ZH.
 

Daarnaast bieden we:

  • Een kans op een opdracht om een prototype/pilot te realiseren.
  • Een uitgebreid programma met trainingen.
  • Een kans op een vervolgopdracht of duurzame samenwerking bij een succesvolle pilot.
  • Toegang tot financiering voor het ontwikkelen van een prototype/pilot.
Meer informatie over het Startup in Residence programma en het selectieproces.


 

Achtergrondinformatie

In Zuid-Holland zijn momenteel de volgende projecten en programma's beschikbaar voor de 16-25 jarigen:

  • Praktijkdagen Jonge Autorijders
  • Activiteiten van Responsible Young Drivers
  • Activiteiten van Stichting TeamAlert
  • Campagnes MONO, Hou je aan de snelheidslimiet, Bob, Bob in de Sportkantine en Fietsverlichting

Bron: https://www.rovzh.nl/verkeersveiligheid/gedragsbeinvloeding/16-25#campagnes

 

Jonge beginnende bestuurders zijn het meest oververtegenwoordigd in enkelvoudige ongevallen, ofwel ongevallen waarbij geen andere partij betrokken is. De eerste jaren na het behalen van het rijbewijs daalt het aantal enkelvoudige ongevallen tamelijk snel. Jonge automobilisten hebben ook relatief meer botsingen met andere motorvoertuigen. Deze oververtegenwoordiging is minder groot dan bij enkelvoudige ongevallen, maar neemt wel minder snel af. Blijkbaar leren zij sneller het eigen voertuig te beheersen dan correct te anticiperen op andere verkeersdeelnemers. Verder hebben jonge beginnende bestuurders naar verhouding veel ongevallen in de nacht, vooral in weekendnachten.

Hoe komt het dat jonge automobilisten een grotere ongevalskans hebben?

Factsheet SWOV - Jonge automobilisten en hun jonge passagiers

Guido Sluijsmans 18-03-2019reageer
Voor de innovatie 'jonge automobilisten' is een criterium 'geen dure oplossing', wat is duur?

Provincie Zuid-Holland 18-03-2019reageer
Hi Guido, bedankt voor je vraag! Ik heb hem uitgezet bij de challenge-eigenaar. Zodra we reactie hebben, laten we weer van ons horen. Hartelijke groet, Kirsten Valk - het Startup in Residence team

Provincie Zuid-Holland 22-03-2019reageer
Hallo Guido, we wegen het af tegen de te verwachten effectiviteit. Een indicatie? Duurder dan € 40,= per deelnemer voor een duurzame / herhaalde interventie.

Log in of registreer om je vraag te stellen.

Eerste selectie bekend

05 april 2019

De eerste selectie is gemaakt. We zijn nu alle inzendingen aan het mailen en proberen om iedereen goede inhoudelijke feedback te geven. Nogmaals bedankt voor jullie inschrijvingen, ook namens onze collega's die ze met veel plezier hebben gelezen en beoordeeld. 

Bedankt pitchers!

02 april 2019

​Gister om 17:00 uur is de deadline verstreken voor het inleveren van de pitches. We hebben - verspreid over de 10 challenges van het Startup in Residence programma - maar liefst 159 inzendingen ontvangen. Een bizar aantal. De energie, kennis en kunde spat van de pagina's af. We kunnen dan ook niet wachten om met jullie aan de slag te gaan. De komende dagen gaan we samen met de jury alle inzendingen beoordelen. Op vrijdag 5 april (uiterlijk 17:00 uur) maken we de eerste selectie bekend. Iedereen ontvangt daarbij inhoudelijke feedback op de pitch. De partijen die worden uitgenodigd om naar het provinciehuis te komen ontvangen op maandag 8 april meer informatie over het vervolg. Wel kunnen we alvast vertellen dat de pitches plaatsvinden op dinsdagmiddag 16 april of woensdag 17 april. Reserveer deze momenten alvast in je agenda.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges