Startups gezocht: bepaal met data het optimale onderhoudsmoment van wegen

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 01 april 2019
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Pilot & ondersteuning

Share challenge

Pilot & ondersteuning

deadline verlopen

Een uitdaging bij het plannen van groot en klein onderhoud van wegen is de timing (ofwel planning). Zowel te vroeg als te laat kan veel overlast veroorzaken en kosten met zich meebrengen.

Voor de planning zijn grofweg twee overwegingen van belang: wanneer past het binnen het totaal van werkzaamheden, en wanneer is het technisch vereist om te onderhouden. Door middel van data-analyse willen we een beter inzicht krijgen in het technische aspect van het plannen van onderhoud van wegen.

De kwaliteit en de verwachte (resterende) levensduur van wegen wordt bepaald op basis van inspectiegegevens, ouderdom, verkeersintensiteit en veel andere factoren. De provincie plant het beheer en onderhoud van de wegen o.a. op basis van deze factoren. Het verwerken van de informatie is een complexe taak, en zal in de toekomst alleen maar complexer worden door de toenemende hoeveelheid gegevens. We willen graag de beschikbare gegevens over de verhardingen inzetten met geautomatiseerde analyses, oftewel data-analyse en modellering.

 

Waar zijn we naar op zoek?
Het doel is om systematisch meer informatie te kunnen overwegen bij het bepalen van het ideale onderhoudsmoment. Daarmee willen we onnodig, achterstallig of juist prematuur onderhoud voorkomen. Wij zien zelf twee mogelijkheden:

  1. Het ontwikkelen van een datamodel (bv. een beslisboom, neuraal netwerk, regressiemodel, etc.) waarbij al bekende data worden gebruikt om de levensduur van wegen te voorspellen, of beter nog, het ideale onderhoudsmoment.
  2. Het inzetten van nieuwe meetmethoden, extra sensoren, als toevoeging op de data die we nu al verzamelen (zie het lijstje hieronder).


Een extra uitdaging is het passend maken van deze analyse bij het werk van een wegbeheerder. Gedetailleerd en flexibel genoeg zodat er een verantwoorde en onderbouwde beslissing kan worden gemaakt over het onderhoud, maar ook gebruiksvriendelijk en intuïtief zodat de wegbeheerder geen databeheerder hoeft te zijn om zijn onderhoudsprogrammering op te stellen. Kortom, welke dienst of product ga je aanbieden?

Meer informatie nodig? Stel een vraag.

 

Waar zijn we niet naar op zoek?
De stip op de horizon is predictive maintenance, een ambitieuze visie om de onderhoudsprogrammering van wegen in vergaande mate te ondersteunen met data-analyses. De scope daarvan is veel groter en omvat meer systemen dan de huidige uitvraag. We zijn op dit moment niet op zoek naar een allesomvattende oplossing. Voor deze challenge is het van belang om klein te beginnen en dan (eventueel) uit te bouwen. Veel afstemmen over het resultaat en bijsturen is van waarde.
 

Wat is er te winnen?

  • Toegang tot data van de provincie.
  • Een laagdrempelige manier om met een wegbeheerder samen te werken.
  • Een intensieve samenwerking met de data scientists van de provincie.

 

Daarnaast bieden we:

  • Een kans op een opdracht om een prototype/pilot te realiseren.
  • Een uitgebreid programma met trainingen.
  • Een kans op een vervolgopdracht of duurzame samenwerking bij een succesvolle pilot.
  • Toegang tot financiering voor het ontwikkelen van een prototype/pilot.
Meer informatie over het Startup in Residence programma en het selectieproces.


 

 

Achtergrondinformatie
We maken op dit moment gebruik van de volgende gegevens, ook wel predictoren genoemd:


Bestaande databronnen
ARAN-meting
Valgewicht deflectiemeting
Globale Visuele Weginspectie
Funderingsonderzoek
Tijd sinds laatste grote onderhoud
Stroefheidsmetingen
Verhardingsopbouw
 
Andere parameters, bron n.t.b.
Verkeersintensiteiten, zoals Floating Car Data en meetlussen.
Weergegevens
GMS-sensors
Centrale database met ondergrondgegevens

Joanne Zhang 27-02-2019reageer
• Hebben jullie al een bestaande user interface dat gebruikt wordt door wegbeheerders? • Willen jullie naast levensduur en ideale onderhoudsmoment bepalen ook een service planning solution? • Hoe gedetailleerd moet het conceptbeschrijving zijn? Moeten we stap per stap uitleggen wat er gedaan wordt? • Wat is de criteria voor een bedrijf om mee te mogen doen als startup?

Provincie Zuid-Holland 28-02-2019reageer
Dag Joanne, Een antwoord op je vragen: Hebben jullie al een bestaande user interface dat gebruikt wordt door wegbeheerders? - Kort antwoord is nee, voor het bepalen van het onderhoudsmoment gebruiken we nog geen user interface, maar een simpele Excel. Voor veel andere zaken rondom assetmanagement gebruiken we wel software zoals geoweb en Obsurv. Obsurv gebruikt het CROW-model voor visuele weginspectie om onderhoudsmomenten te bepalen, en dit speelt een rol in het bepalen van het uiteindelijke onderhoudsmoment. Maar: we zijn dus op zoek naar meer onderbouwing van dit onderhoudsmoment met andere databronnen, en dit ondersteunt Obsurv niet. Willen jullie naast levensduur en ideale onderhoudsmoment bepalen ook een service planning solution? - Een service planning solution zou de invulling kunnen zijn van het aspect "aansluiten bij het werk van de wegbeheerder" in de laatste alinea van het kopje "Waar zijn we naar op zoek?" Hoe gedetailleerd moet het conceptbeschrijving zijn? Moeten we stap per stap uitleggen wat er gedaan wordt? - We zien graag een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie concept. We hebben een maximum van 4 pagina’s meegegeven, maar het is geen ramp als een inzending daar wat overheen gaat. Mochten we vragen hebben n.a.v. jullie conceptbeschrijving, dan nemen wij zeker contact met jullie op. Wat is de criteria voor een bedrijf om mee te mogen doen als startup? - We hanteren de volgende twee criteria: 1) jouw bedrijf is ingeschreven bij de KvK of is van plan om dat voor aanvang van het programma te doen, 2) jouw bedrijf is beschikbaar voor het co-creatie programma in mei (3-4 dagen verspreid over 4 weken). Het programma staat open voor zowel startups, scale-ups en innovatief MKB. Daarnaast kijken we vooral naar de inhoudelijke match tussen het bedrijf en het vraagstuk. Dit doen we aan de hand van de beoordelingscriteria die op deze website staan vermeld. Hopelijk hebben we hiermee je vragen beantwoord!

Werner Vink 01-03-2019reageer
Beste heer/mevrouw, wat is het maximale budget dat jullie besteden wanneer een partij de kans krijgt om een pilot uit te voeren. Wij zien wel een aantal mogelijkheden, echter kunnen wij niet vrijblijvend werkzaamheden uitvoeren.

Werner Vink 01-03-2019reageer
Beste heer/mevrouw, wat is het maximale budget dat jullie besteden wanneer een partij de kans krijgt om een pilot uit te voeren. Wij zien wel een aantal mogelijkheden, echter kunnen wij niet vrijblijvend werkzaamheden uitvoeren.

Provincie Zuid-Holland 01-03-2019reageer
Hallo Werner, er is uiteraard budget beschikbaar voor het ontwikkelen van een prototype of het realiseren van een pilotproject. Zowel vanuit het Startup in Residence team als vanuit de afdeling die deze challenge heeft ingebracht. We hebben en noemen bewust geen maximum bedrag, omdat we in eerste instantie vooral kijken naar de inhoudelijke match met het vraagstuk. In hoeverre past de oplossing bij de uitdaging? En in hoeverre is de dienst of het product al ontwikkeld en kan het ook binnen het programma (of kort daarna) voltooid worden? Als er naar aanleiding van het ingediende voorstel vragen zijn over de (financiële) haalbaarheid, dan nemen wij voor de definitieve beoordeling contact met je op. Daarnaast organiseren we op 22 maart een informatiebijeenkomst bij het provinciehuis. Dat is een goede gelegenheid om hierover in gesprek te gaan met de heren die het vraagstuk hebben ingediend. Inschrijven voor die bijeenkomst kan hier: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4GbMLMAhzE2iG0Fzn4OWolG8-xTfNX6WnM386R6p2D-g-_Q/viewform

Werner Vink 02-03-2019reageer
Bedankt voor jullie antwoord. Wij gaan overwegen of we een voorstel indienen. Iedergeval wil ik de volgende casus met jullie delen: https://ict.eu/nl/2017/automatische-asfaltschade-herkenning-met-kunstmatige-intelligentie/

Log in of registreer om je vraag te stellen.

Eerste selectie bekend

05 april 2019

De eerste selectie van de 19 inzendingen is gemaakt. We hebben alle inzendingen gemaild en hebben daarbij geprobeerd om iedereen goede inhoudelijke feedback te geven. Nogmaals bedankt voor jullie inschrijvingen, ook namens onze collega's die ze met veel plezier hebben gelezen en beoordeeld. 

Bedankt pitchers!

02 april 2019

​Gister om 17:00 uur is de deadline verstreken voor het inleveren van de pitches. We hebben - verspreid over de 10 challenges van het Startup in Residence programma - maar liefst 159 inzendingen ontvangen. Een bizar aantal. De energie, kennis en kunde spat van de pagina's af. We kunnen dan ook niet wachten om met jullie aan de slag te gaan. De komende dagen gaan we samen met de jury alle inzendingen beoordelen. Op vrijdag 5 april (uiterlijk 17:00 uur) maken we de eerste selectie bekend. Iedereen ontvangt daarbij inhoudelijke feedback op de pitch. De partijen die worden uitgenodigd om naar het provinciehuis te komen ontvangen op maandag 8 april meer informatie over het vervolg. Wel kunnen we alvast vertellen dat de pitches plaatsvinden op dinsdagmiddag 16 april of woensdag 17 april. Reserveer deze momenten alvast in je agenda.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges