Hoe benutten we zoveel mogelijk van de publieke materiaalstromen in de provincie op een circulaire wijze?

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 18 november 2021
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): max €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

Share challenge

max €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

deadline verlopen

Innovatiedoel
De provincie Zuid-Holland staat achter de doelstelling van de Rijksoverheid om de Nederlandse economie circulair te krijgen. Dat moet in de periode tot 2050 gebeuren. Om in de toekomst als provincie economisch concurrerend te blijven én onze inwoners een prettige en gezonde leefomgeving te bieden, moeten we de verspilling van grondstoffen verminderen. Daarmee maken we van ons afval nieuwe grondstoffen en materialen. Dit is een uitdaging, maar biedt ook vele kansen voor nieuwe verdienmodellen en innovatieve ondernemers die werkzaam zijn in onze steden, industrieterreinen, havens en in de land- en tuinbouw.

Een circulaire economie vraagt om het herontwerp van producten en diensten met een scherp oog voor de totale productieketen. De provincie Zuid-Holland kan in haar rol als opdrachtgever en (eerste) klant deze transitie aanjagen. Samenwerking met startups en het innovatieve bedrijfsleven is hierbij van groot belang. 

Met deze challenge willen we jullie daarom uitdagen om waardevolle nieuwe toepassingen te ontwikkelen voor materiaalstromen uit de openbare/publieke ruimte. Dit kunnen materiaalstromen zijn waar de provincie direct verantwoordelijk voor is, zoals bijvoorbeeld het bermmaaisel en de bagger die vrijkomen bij de onderhoud van onze infrastructuur. Maar we trekken deze challenge graag breder van ‘eigen reststromen’ naar reststromen die onderdeel uitmaken van de publieke ruimte en vallen binnen de circulaire transitiethema’s van de provincie: Bouw, Kunststoffen, Maakindustrie en Groene grondstoffen & voedsel. 

Hebben jullie een nuttige circulaire bestemming of oplossing voor een materiaalstroom? Dan ontvangen wij graag jullie aanmelding!

Wie heeft nog meer hetzelfde probleem?
In januari 2017 hebben 180 partijen in Den Haag het Grondstoffenakkoord ondertekend. Hierin staan afspraken om de Nederlandse economie in 2050 te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Het akkoord is ondertekend door zowel partijen uit de overheid als het bedrijfsleven. Eventuele oplossingen voor Zuid-Hollandse reststromen kunnen daarmee ook van belang zijn voor andere overheden of het bedrijfsleven. Het Circulaire Economie team van de provincie Zuid-Holland heeft een groot netwerk opgebouwd en zal actief meehelpen om een beloftevolle oplossing te verspreiden.

Waar zijn we naar op zoek?
We zijn op zoek naar oplossingen om onze materiaalstromen op een hoogwaardige manier te hergebruiken binnen de eigen organisatie of een hoogwaardige benutting buiten de organisatie. Daarvoor is een goede businesscase nodig die minimaal kostenneutraal voor ons uitvalt. Hoe meer je (langdurig) van een reststroom kunt afnemen, hoe beter.

Bij het beoordelen van de initiatieven houden we rekening met de 'mate van circulariteit'; in welke mate draagt jouw oplossing bij aan de circulaire economie? Een ‘recycling/upcycling’ oplossing ligt voor de hand, maar ook andere oplossingen op de R-ladder zijn welkom. Bij voorkeur gaat het om lokale oplossingen die in de regio ook nieuwe banen opleveren.

Waar zijn we niet naar op zoek?
We zoeken geen afvalverwerker, maar een upcycler van materialen. We sluiten geen startups uit die kunst maken van afvalstromen, maar geven wel de voorkeur aan ondernemingen die er concrete producten van maken of andere technische en faciliterende oplossingen ontwikkelen.

Wat is er te winnen?

 • Een innovatiebudget van maximaal €25,000.
 • Een kans op een vervolgopdracht bij een succesvolle pilot.
 • Een begeleidingstraject van 5 maanden waarin jullie zowel de oplossing als de onderneming naar een hoger niveau kunnen tillen.
 • Toegang tot het netwerk van de overheid.

Hoe kan jij meedoen?
Meld je aan als geïnteresseerde! Je hoeft nog niet de hele pitch in te sturen, alleen het volgende:

 • Vul het aanmeldformulier in (naam bedrijf, contactpersoon, kvk-nummer, etc.)
 • Stuur een korte pitch in van jullie oplossing met daarin de omschrijving van jullie oplossing voor het probleem (max. 2 A4)

Met het invullen van het aanmeldformulier maak je kenbaar dat je uitgenodigd wil worden voor het offertetraject om voor gunning van de opdracht in aanmerking te komen. Deze aanmelding betreft een oriëntatie en biedt geen garantie tot uitnodiging voor de offertefase.

LET OP: meedoen met deze challenge kan alleen als je vóór donderdag 18 november 17:00 uur het aanmeldformulier hebt opgestuurd. 

Hoe gaat het proces verder: de offertefase
Ben jij uitgenodigd voor de offertefase? Dan kan jij inschrijven en meedoen aan de challenge! Inschrijven kan door middel van een offerte met daarin jullie innovatieve oplossing. Meer informatie ontvang je t.z.t.. Hieronder alvast een overzicht met wat er verwacht wordt van jullie inzending/pitch tijdens de offertefase. 

 • Een pitch/beschrijving van jullie oplossing met in totaal maximaal 6 pagina’s A4 (3 bladzijden dubbelzijdig) exclusief voorblad en inhoudsopgave voor alle drie de gunningscriteria tezamen, nummer de pagina’s. Let op: lever je meer pagina’s in? Enkel de eerste 6 pagina’s zullen gelezen en beoordeeld worden.
 • De offerte mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand worden geüpload (max. 30MB). Waar deze offerte verder aan moet voldoen en hoe hij wordt beoordeeld, staat in de formele offerte aanvraag.

Maximaal 5 partijen worden uitgenodigd voor de offertefase waarbij de startup wordt gevraagd een offerte met jullie voorstel in te dienen. Vervolgens wordt je uitgenodigd voor een kennismaking en een nadere toelichting te geven van je innovatie oplossing middels een pitch (max. 15 minuten). 

Met indiening van je inschrijving ga je akkoord met de toepassing op de opdracht van de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2018 (ARVODI 2018) uitgezonderd artikel 24.  

Over het SiR-programma
Het SiR programma is gericht op een co-creatieproces, de samenwerking tussen startups en ambtenaren. De startup die de opdracht gegund krijgt volgt een op maat gemaakt begeleidingstraject van vijf maanden dat bestaat uit drie onderdelen:

 • Challenge support - Een gekwalificeerde mentor ondersteunt de startup en opdrachtgever tijdens het opzetten van een pilotproject. In ‘deep dive’-sessies leren de startup, mentor en opdrachtgever elkaar kennen. Afspraken en milestones worden bijgehouden en ondertekend door alle partijen.
 • Startup support - We bieden een (optioneel) trainingsprogramma die ondernemingen helpt om zich verder te ontwikkelen. Dit is inclusief de lean startup methode, customer journeys, financiën, juridische structuur, bestuur en een groeistrategie. De trainingen worden verzorgd door professionele trainers, coaches en ondernemers.
 • Overige ondersteuning - Vanuit de overheid worden er diverse optionele trainingen en workshops georganiseerd, zoals ‘hoe werkt de overheid’, ‘data en ethiek’ en ‘financieringsmogelijkheden binnen de overheid’. Het Startup in Residence team heeft een faciliterende rol en zorgt ervoor dat alles soepel verloopt.

Randvoorwaarden
Door het indienen van het aanmeldformulier committeer je je  aan de onderstaande randvoorwaarden:

 • Startup zal actief deelnemen aan het totale SiR Intergov programma gedurende 5 maanden
 • Het prototype van de oplossing kost maximaal 25.000 euro
 • Het is de bedoeling dat de oplossing kan worden opgeschaald en verder kan worden gebracht in de markt.

Timeline

 • Dinsdag 19 oktober – Lancering challenge
 • Dinsdag 2 november 13.00-14.00 – Online informatie meetups (niet verplicht)
 • Vrijdag 5 november 12.00 – Deadline online vragen stellen
 • Donderdag 18 november 17:00 – Deadline insturen aanmelding. Meld je aan & upload de oplossing hier. 
 • Donderdag 25 november – Eerste selectiebesluit - max. 5 partijen worden uitgenodigd
 • Week van 6-10 december – Live Pitchronde
 • Maandag 24 januari 12:00 – Deadline indienen uitgewerkte offerte
 • Vrijdag 4 februari 2022 – Bekendmaking gunningsbesluit (winnaar)
 • Dinsdag 15 februari 2022– Start in Residence periode

Achtergrondinformatie

Zie hieronder drie voorbeeldprojecten:

SpaakCS: SpaakCS verwerkt maaisel van de bermen langs de provinciale wegen tot duurzame producten zoals zeep, meubelpanelen en een bodemverbeteraar. Link naar content.

Waterweg: Waterweg maakt waterpasserende bestrating van bagger, één van de grootste uitgaande materiaalstromen van de provincie. Link naar content.

Groenmassa en baggerspecie

De provincie heeft een materialen footprint ontwikkeld voor het materiaalgebruik en vrijkomende reststromen bij de provinciale infrastructuur. Er komen jaarlijks 415.300 m3 materialen vrij bij het beheer aan en onderhoud van de provinciale infrastructuur. De grootste uitgaande materiaalstroom is bagger (164.970 m3). Daarnaast zijn de maaisel en groenmassa de grootste vrijkomende materiaalstromen. Deze materialen komen vrij bij het maaien en snoeien van bomen en hagen. We zijn op zoek naar startups die inzetten op het hergebruik van baggerspecie en groenmassa als grondstof, omdat dit grote vrijkomende stromen zijn met veel potentieel. 

Estelle ELF Barriol 09-11-2021reageer
Dear Sir, Madam, Can the application be written in english ? Thank you in advance.

Provincie Zuid-Holland 11-11-2021reageer
Hi Estelle, Yes, the application can be submitted in Dutch or English. We have worked with several English speaking startups in the past. Language is not a barrier. Groetjes, Duncan

Log in of registreer om je vraag te stellen.
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges