Gezocht: (digitale) oplossingen die het aantal omwentelingen van molenwieken automatisch signaleren en doorgeven

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 18 november 2021
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): max €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

Share challenge

max €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

deadline verlopen

Zuid-Holland telt 228 molens, een vijfde van het Nederlandse molenbestand. Deze molens zijn blikvangers in het landschap, onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse geschiedenis en op buitenlandse toeristen hebben zij een grote aantrekkingskracht. Daarom beschermen wij de molens en stimuleren we het openstellen van de molens voor het publiek.

Het is voor de instandhouding van de cultureel erfgoed molens noodzakelijk om de molens periodiek te laten werken, anders volgt onverbiddelijk de achteruitgang. De provincie draagt daarom bij aan onderhoud van molens met een instandhoudingssubsidie. Voor 219 molens met de status van rijksmonument in Zuid-Holland is de afgelopen jaren een subsidie aangevraagd. Dat is 95% van het totaal aantal molens (landelijk: 85%). Een belangrijk onderdeel van de subsidieregeling is de zogeheten draaipremie. De hoogte van deze premie hangt samen met het aantal omwentelingen van de molen: vanaf 180.000 omwentelingen over een periode van 3-jaar is de draaipremie €205,-, oplopend tot een maximum van €580,-. In totaal keert de provincie jaarlijks €80,000 uit aan draaipremies.

Om de draaipremie te bepalen, wordt de tellerstand door de molenaar doorgegeven aan de provincie. Het doel is om met behulp van innovatieve technieken het proces van het doorgeven van het aantal omwentelingen te automatiseren en verbeteren.
 
Wat is het probleem?
In de huidige situatie wordt het aantal as-omwentelingen bijgehouden door een ouderwetse teller boven in de molen. De tellerstand met het aantal omwentelingen moet door de molenaar jaarlijks worden doorgegeven aan de provincie. We lopen tegen een paar uitdagingen aan:

 • Het jaarlijks doorgeven wordt soms vergeten door de molenaar. De provincie stuurt veel herinneringsbrieven, daar gaat veel tijd in zitten.
 • De teller gaat soms stuk, dat blijft vaak lange tijd onopgemerkt. Met als gevolg een foute tellerstand.
 • Het repareren of vervangen van de teller is lastig, doordat de teller op een onhandige plek zit (in de top van de molen). 
 • De teller gaat niet verder dan 999.999 omwentelingen. Daarna springt de teller terug naar 0. Dat levert vaak invoerfouten op. 

Waarom deze challenge?

 • Maatschappelijk voordeel: onze inzet is om de molens in Zuid-Holland in goede staat over te dragen naar volgende generaties. Zodat het verhaal over wat molens voor Nederland betekenen opnieuw verteld kan worden. Een molen die draait, slijt minder hard dan een molen die niet draait. Het is daarom belangrijk dat het draaien gestimuleerd wordt en dat het proces daaromheen goed is georganiseerd.
 • Economisch voordeel: draaiende molens zijn grote toeristische trekpleisters en erg belangrijk voor toerisme in de regio. Daarnaast zorgt een nauwkeurige telling voor een eerlijkere verdeling van subsidiegelden.
 • Organisatorisch voordeel: door het proces te automatiseren zal veel tijd bespaard worden en is er op dit vlak minder inzet nodig, zowel van de molenaar als van de provinciemedewerkers. 

Wie heeft nog meer hetzelfde probleem?
Nederland beschikt in totaal over ongeveer 1100 molens. Veel subsidie verstrekkende organisaties hebben de hoogte van de subsidie gekoppeld aan het aantal omwentelingen. Hoewel de provincie Zuid-Holland over het grootst aantal molens beschikt, kunnen dus ook de overige provincies profiteren van een eventuele oplossing. We zullen tijdens het programma actief contact leggen met deze organisaties.

Over ons
Bij deze challenge zijn drie groepen van de provincie betrokken. 

 • Afdeling Samenleving en Economie, bureau Cultuur en Vrije Tijd: is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de Beleidsvisie Cultureel Erfgoed 2017-2020 en geeft o.a. advies op maat aan moleneigenaren over behoud en restauratie.
 • Afdeling Samenleving en Economie, bureau Subsidies: voert subsidieregeling uit rondom molens, namelijk de Subsidieregeling Restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 en de Subsidieregeling Molens Zuid-Holland 2013. Bureau Subsidies is verantwoordelijk voor het verstrekken van de draaipremie.
 • Afdeling Informatisering en Automatisering: is betrokken bij deze challenge om een eventuele geautomatiseerde oplossing te implementeren en in beheer te nemen.

We zien daarnaast een aantal belangrijke externe stakeholders die we graag betrekken bij de pilot en een mogelijk vervolg:

 • Erfgoedhuis Zuid-Holland: ondersteunt erfgoedinstellingen, gemeenten, vrijwilligers, scholen en burgers die zich inzetten voor het behouden, benutten en beleven van erfgoed.
 • Molennetwerk Zuid-Holland: ondersteunt molenaars, moleneigenaren, molenorganisaties, gemeenten en waterschappen bij het behouden, benutten en beleven van molens.
 • Molenplatform Zuid-Holland: het overleg van eigenaren van molens. Het Molenplatform omvat 37 eigenaren en hebben gezamenlijk 177 molens van de in totaal 228 molens in de provincie Zuid-Holland. Dat is bijna 78% van het molenbestand in de provincie.

Waar zijn we naar op zoek?
Wat we willen bereiken:

 • Jaarlijks op de eerste werkdag in januari inzicht hebben in het exacte aantal omwenteling per molen, zodat we de draaipremie kunnen vaststellen en uitbetalen.
 • Signalering wanneer een molen al een bepaalde tijd niet meer draait.
 • Tijdig signaleren van storingen in de teller.
 • Aantal fouten in doorgeven van tellerstanden verminderen (het liefst elimineren).
 • Geen (schriftelijke) herinneringen meer hoeven te sturen aan de moleneigenaren voor het indienen van de tellerstand 

Need to haves:

 • Het aantal omwentelingen van molens wordt automatisch geteld en doorgegeven aan de provincie Zuid-Holland.

Nice to haves:

 • Het toevoegen van andere functionaliteiten aan het instrument (bijvoorbeeld luchtkwaliteit, weersomstandigheden of andere variabelen waar we nog niet aan hebben gedacht).
 • Het automatisch opmerken van storingen in de teller. Het zou ook mooi zijn als deze storingen automatisch worden doorgegeven aan een storingsdienst.

Hoe kan jij meedoen?
Meld je aan als geïnteresseerde! Je hoeft nog niet de hele pitch in te sturen, alleen het volgende:

 • Vul het aanmeldformulier in (naam bedrijf, contactpersoon, kvk-nummer, etc.)
 • Stuur een korte pitch in van jullie oplossing met daarin de omschrijving van jullie oplossing voor het probleem (max. 2 A4)

Met het invullen van het aanmeldformulier maak je kenbaar dat je uitgenodigd wil worden voor het offertetraject om voor gunning van de opdracht in aanmerking te komen. Deze aanmelding betreft een oriëntatie en biedt geen garantie tot uitnodiging voor de offertefase.

LET OP: meedoen met deze challenge kan alleen als je vóór donderdag 18 november 17:00 uur het aanmeldformulier hebt opgestuurd. 

Hoe gaat het proces verder: de offertefase
Ben jij uitgenodigd voor de offertefase? Dan kan jij inschrijven en meedoen aan de challenge! Inschrijven kan door middel van een offerte met daarin jullie innovatieve oplossing. Meer informatie ontvang je t.z.t.. Hieronder alvast een overzicht met wat er verwacht wordt van jullie inzending/pitch tijdens de offertefase. 

 • Een pitch/beschrijving van jullie oplossing met in totaal maximaal 6 pagina’s A4 (3 bladzijden dubbelzijdig) exclusief voorblad en inhoudsopgave voor alle drie de gunningscriteria tezamen, nummer de pagina’s. Let op: lever je meer pagina’s in? Enkel de eerste 6 pagina’s zullen gelezen en beoordeeld worden.
 • De offerte mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand worden geüpload (max. 30MB). Waar deze offerte verder aan moet voldoen en hoe hij wordt beoordeeld, staat in de formele offerte aanvraag.

Maximaal 5 partijen worden uitgenodigd voor de offertefase waarbij de startup wordt gevraagd een offerte met jullie voorstel in te dienen. Vervolgens wordt je uitgenodigd voor een kennismaking en een nadere toelichting te geven van je innovatie oplossing middels een pitch (max. 15 minuten). 

Met indiening van je inschrijving ga je akkoord met de toepassing op de opdracht van de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2018 (ARVODI 2018) uitgezonderd artikel 24.  

Over het SiR-programma
Het SiR programma is gericht op een co-creatieproces, de samenwerking tussen startups en ambtenaren. De startup die de opdracht gegund krijgt volgt een op maat gemaakt begeleidingstraject van vijf maanden dat bestaat uit drie onderdelen:

 • Challenge support - Een gekwalificeerde mentor ondersteunt de startup en opdrachtgever tijdens het opzetten van een pilotproject. In ‘deep dive’-sessies leren de startup, mentor en opdrachtgever elkaar kennen. Afspraken en milestones worden bijgehouden en ondertekend door alle partijen.
 • Startup support - We bieden een (optioneel) trainingsprogramma die ondernemingen helpt om zich verder te ontwikkelen. Dit is inclusief de lean startup methode, customer journeys, financiën, juridische structuur, bestuur en een groeistrategie. De trainingen worden verzorgd door professionele trainers, coaches en ondernemers.
 • Overige ondersteuning - Vanuit de overheid worden er diverse optionele trainingen en workshops georganiseerd, zoals ‘hoe werkt de overheid’, ‘data en ethiek’ en ‘financieringsmogelijkheden binnen de overheid’. Het Startup in Residence team heeft een faciliterende rol en zorgt ervoor dat alles soepel verloopt.

Randvoorwaarden
Door het indienen van het aanmeldformulier committeer je je  aan de onderstaande randvoorwaarden:

 • Startup zal actief deelnemen aan het totale SiR Intergov programma gedurende 5 maanden
 • Het prototype van de oplossing kost maximaal 25.000 euro
 • Het is de bedoeling dat de oplossing kan worden opgeschaald en verder kan worden gebracht in de markt.

Timeline

 • Dinsdag 19 oktober – Lancering challenge
 • Woensdag 3 november 10.00-11.00 – Online informatie meetups (niet verplicht)
 • Vrijdag 5 november 12.00 – Deadline online vragen stellen
 • Donderdag 18 november 17:00 – Deadline insturen aanmelding. Meld je aan & upload de oplossing hier. 
 • Donderdag 25 november – Eerste selectiebesluit - max. 5 partijen worden uitgenodigd
 • Week van 6-10 december – Live Pitchronde
 • Maandag 24 januari 12:00 – Deadline indienen uitgewerkte offerte
 • Vrijdag 4 februari 2022 – Bekendmaking gunningsbesluit (winnaar)
 • Dinsdag 15 februari 2022– Start in Residence periode

Vragen stellen hieronder kan tot vrijdag 5 november 12.00.

Mark Vermeulen 27-10-2021reageer
1) Wat is de maximale snelheid (RPM) van de wieken? 2) Moet het systeem fraude-bestendig zijn (dus geen tussentijdse reset toegestaan, alleen oplopende waardes zoals met autopas) of moet het systeem een reset functie hebben 3) Moet de teller online kunnen worden uitgelezen of is offline voldoende?

Provincie Zuid-Holland 03-11-2021reageer
Beste Mark, Het maximale aantal enden per molen ligt op 140. Dan is het aantal omwentelingen per minuut 35. De snelheid is afhankelijk van waar je meet. De snelheid van we wiekenden kan oplopen tot 160 km/h, maar dat is niet wat je meet. Oplopende waardes heeft de voorkeur. De huidige tellers gaan tot 1000000, daarna gaan ze terug naar 0. Een molen kan maximaal 1400000 per jaar halen, dus dit is niet bezwaarlijk geweest. Een resetfunctie lijkt me niet nodig. Als het systeem maar werkt - zo ook het uitlezen. Natuurlijk zo efficiënt, maar ook gebruiksvriendelijk mogelijk.

anoniem 02-11-2021reageer
1. Hoe werkt de huidige manier van tellen? 2. Hoe en waar wordt de teller bevestigd? 3. Waarvan is de as van de molen gemaakt? 4. Hoeveel draait een molen per jaar (gemiddeld)? 5. Wat is de snelheid van de rotatie (rpm)? 6. Hoe dik is de as? 7. Hoe vaak mag er maximaal onderhoud / werk aan de teller verricht worden (in de ideale oplossing)? 8. Hoe weersbestendig moet de oplossing zijn? 9. Zijn er foto's van de huidige tel-inrichting?

Provincie Zuid-Holland 03-11-2021reageer
1, 2, 7 en 8 Het gaat om analoge tellers. Deze hebben een metalen omkasting en hier zit een armpje aan dat heen en weet kan bewegen, waarop de teller 1 doorschuift. Door aan de bovenas van de molen een lipje te maken dat iets uitsteekt en het armpje meeneemt, heb je een even simpele als degelijke uitvoering. Het is wel zo dat de tellers zorgvuldig geplaatst en afgesteld moeten worden, om het systeem goed te laten functioneren. De tellers hebben ook met enige regelmaat onderhoud nodig. Monumentenwacht Z-H voorziet hier momenteel in. We hebben onlangs een tiental nieuwe besteld, zodat de tellers ook kunnen worden vervangen als ze defect zijn. Je kunt de tellers op zich hergebruiken voor een nieuwe oplossing. Omdat ze volledig analoog zijn, lijkt het praktisch gezien lastig te koppelen aan een digitaal systeem. Een digitale teller klinkt daarom logisch. Let wel, die moeten degelijk zijn, vorstbestendig en waarschijnlijk moet hiervoor een batterij met enige regelmaat worden vervangen. Een molenaar kijkt niet iedere dag op de teller, dus dat lijkt mij bij voorbaat een uitdaging. Als je er naar verloop van tijd achter komt dat de teller niet meer werkt, krijg je natuurlijk geen betrouwbaar resultaat. Dus als er een zekere koppeling met de analoge tellers mogelijk is, zou dit wel een praktische oplossing zijn. 3 De as is veel gevallen van hout gemaakt. 6 De as is behoorlijk dik 7 Zo min mogelijk onderhoud 8 Zie tekst hiervoor – vorstbestendig in ieder geval 9 Op dit moment hebben wij geen foto’s

Leon Wubbe 03-11-2021reageer
Sorry, maar toch even corrigeren: De teller die nu beschreven wordt is ook digitaal. Je telt in stappen. De teller is mechanisch, en dat maakt het inderdaad moeilijk om deze tellerstand electronisch door te geven.

Provincie Zuid-Holland 05-11-2021reageer
Correctie op vraag 3: Gietijzer. In enkele gevallen van hout bij kleine molentjes. Aanvulling op vraag 6: Dat is per molen verschillend. Hangt af van de grootte, het fabricaat as, op welke plek etc. Aanvulling op vraag 7: Momenteel worden per jaar gemiddeld 10 tot 15 teller nagekeken/vervangen of gerepareerd.

Leon Wubbe 03-11-2021reageer
Is er inzage in het aantal molens met/zonder internetaansluiting? En, met/zonder elektriciteit?

Provincie Zuid-Holland 08-11-2021reageer
Beste Leon, er is in beide nog geen inzage.

Maria Fernandez 03-11-2021reageer
Hallo. We staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam, maar geen van de teamleden is autochtoon. Is het mogelijk om het proces in het Engels te volgen (documentatie, SIR, meetings...)? Bedankt voor je tijd.

Maria Fernandez 10-11-2021reageer
Hallo. Een update over onze vraag? Bedankt.

Provincie Zuid-Holland 11-11-2021reageer
Hi Maria, Yes, the application can be submitted in Dutch or English. We have worked with several English speaking startups in the past. Language is not a barrier. Groetjes, Duncan

Maria Fernandez 11-11-2021reageer
Thank you for your reply, Duncan.

Geert Schuring 25-11-2021reageer
Goedemiddag, Vandaag zou het selectiebesluit worden gemaakt. Ik ben erg benieuwd naar de uitslag. Wanneer kunnen we die verwachten?

anoniem 07-12-2021reageer
Hallo, mogen we de winnende voorstellen ook zien? Ik ben erg benieuwd wat daar in stond dat wel in de smaak viel. Is erg leerzaam voor de volgende keer.

Log in of registreer om je vraag te stellen.
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges