Gezocht: nieuwe trainingsmethoden en tools om onze medewerkers 21st century skills aan te leren

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 01 april 2019
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Pilot & ondersteuning

Share challenge

Pilot & ondersteuning

deadline verlopen

De toekomst van werk is onzeker. Mensen zijn al snel bang dat de robots hun werk over komen nemen. Maar gelukkig ligt dat een stuk subtieler. Er zullen niet massaal banen verdwijnen, maar de inhoud van het werk gaat wel radicaal veranderen. Dat vraagt niet om nieuwe mensen, maar vooral om nieuwe skills.

 

Dit gaat veel breder dan alleen maar omgaan met techniek en verandering. De lijst met 21st Century skills geldt niet alleen voor kinderen en jongeren. Juist ook de huidige medewerkers van de provincie Zuid-Holland krijgen daarmee te maken.

 

Als werkgever weten we zeker dat we de komende jaren onze medewerkers de mogelijkheid moeten bieden te ontwikkelen. Ze moeten verandering aankunnen. Vanuit de werkgever is nut en noodzaak hiervoor duidelijk. Vanuit de werknemers is men vaak angstiger hierover. Terwijl het een fantastisch perspectief kan zijn dat je de komende jaren aan je eigen ontwikkeling gaat werken.

 

Waar zijn we naar op zoek?

Met de nieuwste mogelijkheden rondom VR, data-analyse, AI, serious gaming, game-based-assessment, trainings- en ontwikkelingsinzichten, talent scouting etc. willen we een skills-ontwikkelingstraject neerzetten dat:

  • Voor de werkgever mogelijkheden op maatwerk en resultaten biedt
  • Voor de werknemers aantrekkelijk en leuk is

 

Als je bijvoorbeeld kijkt hoe bij voetbalclubs PSV en AZ aan talentontwikkeling wordt gedaan met games, dan is dat ook toepasbaar op onze talenten. Alleen hebben we het dan niet over voetballers van 16, maar over 1.600 medewerkers van de provincie met een gemiddelde leeftijd van 49 jaar.

 

Maar, het zijn wel 1.600 medewerkers die erg bevlogen in hun werk zijn, en het overgrote deel wil zich zeker ontwikkelen. Maar juist door hen in kleine stapjes mee te nemen in deze ontwikkeling, moeten we voorkomen dat er tegen de verandering als iets groots wordt aangekeken.

 

Meer informatie nodig? Stel een vraag.


We bieden:

  • Een kans op een opdracht om een prototype/pilot te realiseren.
  • Een uitgebreid programma met trainingen.
  • Een kans op een vervolgopdracht of duurzame samenwerking bij een succesvolle pilot.
  • Toegang tot financiering voor het ontwikkelen van een prototype/pilot.
Meer informatie over het Startup in Residence programma en het selectieproces.


 

Achtergrondinformatie

https://www.werf-en.nl/wat-recruiters-kunnen-leren-van-het-hoofd-prestaties-van-voetbalclub-az/

S Huang 25-02-2019reageer
- Waar komt deze vraag eigenlijk vandaan? (welke afdeling?) - Wat wordt nu aangeboden als het gaat om leren en ontwikkelen van het eigen personeel? - Wie is de opdrachtgever voor dit traject? (bestuurder, directie, MT) - Waarop is de analyse dat de werknemer angstig is richting verandering op gebaseerd (MTO)? - Is het duidelijk waar het personeel in wil ontwikkelen? - Als het gaat om de 21st centry skills, welke competenties zijn redelijk ver ontwikkeld en welke verdienen dringend aandacht? - Moet iedereen in de organisatie alle 21st centry skills kunnen? - Wordt het personeel in de toekomst op alle 21st centry skills beoordeeld (functioneringsgesprekken)?

S Huang 25-02-2019reageer
- Waar komt deze vraag eigenlijk vandaan? (welke afdeling?) - Wat wordt nu aangeboden als het gaat om leren en ontwikkelen van het eigen personeel? - Wie is de opdrachtgever voor dit traject? (bestuurder, directie, MT) - Waarop is de analyse dat de werknemer angstig is richting verandering op gebaseerd (MTO)? - Is het duidelijk waar het personeel in wil ontwikkelen? - Als het gaat om de 21st centry skills, welke competenties zijn redelijk ver ontwikkeld en welke verdienen dringend aandacht? - Moet iedereen in de organisatie alle 21st centry skills kunnen? - Wordt het personeel in de toekomst op alle 21st centry skills beoordeeld (functioneringsgesprekken)?

Provincie Zuid-Holland 27-02-2019reageer
Hi S Huang, Bedankt voor je vragen. Ik heb ze uitgezet bij de challenge eigenaar. Ik kom zo spoedig mogelijk bij je terug met het antwoord. Groet, het Startup in Residence team.

Provincie Zuid-Holland 05-03-2019reageer
Hi S Huang, Hierbij de antwoorden op jouw vragen: Waar komt deze vraag eigenlijk vandaan? (welke afdeling?) Antwoord: De afdeling Personeel en Organisatie Wat wordt nu aangeboden als het gaat om leren en ontwikkelen van het eigen personeel? Antwoord: Er wordt al een uitgebreid programma aan trainingen, cursussen en leertrajecten gratis aangeboden voor medewerkers en leidinggevenden via de PZH akademie. Je kunt hierbij denken aan trainingen op het gebied van samenwerken,communicatie, leiderschap, kritisch denken, creativiteit en ICT vaardigheden maar ook aan onderwerpen als netwerkend werken en opdrachtgeverschap. Rond 21e eeuwse vaardigheden beginnen we zeker dus zeker niet op het nulpunt. Deze challenge biedt ons de mogelijkheid in contact te komen met startups die ons programma kunnen versterken en aanvullen. Wie is de opdrachtgever voor dit traject? (bestuurder, directie, MT) Antwoord: Afdelingshoofd P&O Waarop is de analyse dat de werknemer angstig is richting verandering op gebaseerd? Antwoord: Waarschijnlijk wordt hier gerefereerd naar de eerste regel van onze challenge-omschrijving: ‘Mensen zijn al snel bang dat de robots hun werk over komen nemen’. Dit is niet gebaseerd op onderzoek of bevindingen in de eigen organisatie. Dit is meer ter algemene inleiding van het onderwerp, gebaseerd op allerlei publicaties die omschrijven welke banen er dreigen te verdwijnen, welke beroepsgroepen zich zorgen moeten maken etc. De grondtoon is dan vaak negatief, daar refereren we aan. Wij staan er verre van negatief in. We achten het van belang dat medewerkers binnen de provincie een goed beeld hebben van de ontwikkelingen in de toekomst zodat zij in staat zijn hierop te anticiperen. Het ontwikkelen van bewustzijn bij medewerkers hierover vinden we belangrijk. Is het duidelijk waar het personeel in wil ontwikkelen? Antwoord: Met de PZH Akademie bieden we nu al een opleidingenpakket waarbij we zo veel mogelijk aansluiten bij de wensen van onze medewerkers. Door die connectie zijn we goed aangesloten op hun behoeften, en passen we het aanbod continu aan. Als het gaat om de 21st century skills, welke competenties zijn redelijk ver ontwikkeld en welke verdienen dringend aandacht? Antwoord: De (opleidings)achtergrond, leeftijd, werkveld en persoonlijkheid verschilt sterk per medewerker, daarmee ook de skillset per medewerker. We hebben nog geen specifiek aanbod op het gebied van informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid. We zijn altijd benieuwd naar eigentijdse en creatieve invullingen van de andere vaardigheden. Moet iedereen in de organisatie alle 21st centry skills kunnen? Antwoord: Nee. Binnen de provincie werken zeer verschillende mensen, op zeer verschillende vakgebieden. Voor de verschillende plekken is een eigen mix nodig van vaardigheden en expertises. Het zou mooi zijn als iedereen zich wel bewust is van wat de 21eeuwse vaardigheden zijn en waarom ze in de toekomst van belang zijn. Wordt het personeel in de toekomst op alle 21st centry skills beoordeeld (functioneringsgesprekken)? Antwoord: De medewerkers worden er niet op beoordeeld, maar de toekomst is wel degelijk onderwerp van gesprek. Zeker ook in het kader van duurzame inzetbaarheid zijn we continu bezig om medewerkers en organisatie te ontwikkelen. Hopelijk zijn dit de antwoorden op jouw vragen. Mocht je nog andere vragen hebben, dan horen we het graag! Groet, Kirsten Valk - Startup in Residence Team provincie Zuid-Holland

Sibrenne Wagenaar 19-03-2019reageer
Ik heb ook een paar vragen nav deze challenge. De eerste: P&O is een stafdienst, is er ook vanuit de lijn en de professionals zelf een urgentie en vraag om de skills te ontwikkelen?

Sibrenne Wagenaar 19-03-2019reageer
Een tweede: 21e eeuwse vaardigheden hebben een individuele kant; werknemers moeten (nieuwe) vaardigheden leren. Maar je kan ook zeggen dat het een organisatie-component heeft; organisaties moeten meer 21e eeuws worden in hun processen en de manier van samenwerken. Dat vergt dus het leren toepassen van andere processen en werkvormen, zoals Agile, of werkwijzen gebaseerd op Design Thinking. Wat vindt op dat gebied plaats in de organisatie van de Provincie?

Sibrenne Wagenaar 19-03-2019reageer
En een paar vragen over de te ontwikkelen vaardigheden: * Er zijn voor veel van de 21st century skills al trainingen ontwikkeld. Wat is jullie ervaring daarbij met wat wel en niet werkt, aanspreekt? * 21st century skills klinkt als toekomst en daarmee hoef je er nog niet aan. Wat gaat er mis als je hier als organisatie en medewerker niet in investeert? * De genoemde skills zijn nu ook al belangrijk. Wat is een voorbeeld uit de werkpraktijk dat de waarde van deze skills laat zien? Wat is een voorbeeld van een werksituatie waarin het cruciaal is om als medewerker te beschikken over 21st century skills? * Stel dat we 2 jaar verder zijn en alle medewerkers beschikken over de 21st century skills. Wat gaat er dan anders in het werk?

Sibrenne Wagenaar 19-03-2019reageer
En een paar vragen over de te ontwikkelen vaardigheden: * Er zijn voor veel van de 21st century skills al trainingen ontwikkeld. Wat is jullie ervaring daarbij met wat wel en niet werkt, aanspreekt? * 21st century skills klinkt als toekomst en daarmee hoef je er nog niet aan. Wat gaat er mis als je hier als organisatie en medewerker niet in investeert? * De genoemde skills zijn nu ook al belangrijk. Wat is een voorbeeld uit de werkpraktijk dat de waarde van deze skills laat zien? Wat is een voorbeeld van een werksituatie waarin het cruciaal is om als medewerker te beschikken over 21st century skills? * Stel dat we 2 jaar verder zijn en alle medewerkers beschikken over de 21st century skills. Wat gaat er dan anders in het werk?

Sibrenne Wagenaar 19-03-2019reageer
En over de leercultuur en haakjes in de organisatie: * Het ontwikkelen van deze vaardigheden vraagt om een leercultuur die continu leren stimuleert. Wat kenmerkt de huidige leercultuur? En wat kenmerkt de huidige manier van leren? Welke aandacht is er voor werken aan eigen ontwikkeling? * We zoeken naar haakjes of aanknopingspunten in het werk omtrent professionalisering in 21st century skills. Kunt u er een paar noemen? Urgente vraagstukken in het werk, radicale veranderingen in de nabije toekomst, zichtbare effecten van medewerkers die al over deze vaardigheden beschikken, ..

Provincie Zuid-Holland 20-03-2019reageer
Hi Sibrenne, Bedankt voor je vragen. Ik heb je vragen uitgezet bij de challenge eigenaar. Zodra we een antwoord op hebben, komen we zo snel mogelijk bij je terug. Groeten, het Startup in Residence team.

Mari Bouwmans 25-03-2019reageer
Ik ben benieuwd welke problemen zich voor doen binnen de organisatie waardoor te zien zijn dat 21st century skills ontbreken?

Provincie Zuid-Holland 26-03-2019reageer
Hallo Sibrenne en Mari, Hierbij een nadere onderbouwing van onze challenge, waarin we hopelijk jullie vragen voor het grootste del beantwoorden. We doen zelf nu al veel om de 1600 medewerkers van PZH te ontwikkelen. Doel hierbij is hen aan te laten sluiten bij wat er in de komende periode van ons allemaal wordt gevraagd. De ontwikkelingen op werkgebied gaan snel. We zijn niet bang dat robots straks het werk van onze mensen gaan overnemen. Maar het is wel duidelijk dat de skillset van de medewerkers sterk zal veranderen. En zal blijven veranderen. Daarom willen we onze mensen in ontwikkeling en beweging houden. Doel is ook om onze mensen zo lenig en wendbaar mogelijk te houden. Dat betekent continu werken aan duurzame inzetbaarheid, daar ligt namelijk een groot belang voor de werkgever en de werknemer. Er is binnen de provincie al veel expertise aanwezig op het gebied van leren en ontwikkelen. We bieden een redelijk uitgebreid programma aan via de PZH Akademie. We hebben mensen in dienst die expertise en ervaring hebben op dit gebied. De 21st-centrury skills vormen al een basis hierbij. Het is ook zeker niet zo dat we slecht scoren op deze skills. Samenwerking is bijvoorbeeld één van de skills, dat zit echt in onze genen. Maar we realiseren ons ook dat er in de buitenwereld nog veel meer expertise rondloopt die ons programma kan versterken, aanvullen en optimaliseren. Daarom hebben we deze challenge uitgezet.

Kristin Dekkers 28-03-2019reageer
Goedemorgen, ik werk aan een voorstel voor de challenge Trainingsmethoden en tools 21st C Skills. Jullie zijn op zoek naar een skillsontwikkelingstraject dat aantrekkelijk is en leuk. Wat wordt er bedoeld met 'leuk', en wat vinden - op basis van ervaringen - PZH-medewerkers leuk?

Provincie Zuid-Holland 28-03-2019reageer
Hallo Kristin, Met 'leuk' en 'aantrekkelijk' willen we vooral aangeven dat we leren en ontwikkelen uit de hoek willen houden van 'nu moet ik weer een cursus doen van mijn baas'. We willen samen met onze mensen iedere dag bezig zijn met leren en ontwikkelen. Dat kan laagdrempelig, eenvoudig en ook leuk zijn. Wat onze PZH'ers leuk vinden laat zich niet in een paar woorden omschrijven. Dat past ook niet in een hokje. Er werken ongeveer 1.600 mensen bij de provincie Zuid-Holland. Die vormen een mooie diverse groep met heel veel lekker verschillende mensen.

Log in of registreer om je vraag te stellen.

Eerste selectie bekend

05 april 2019

De eerste selectie van de 35 inzendingen is gemaakt. We gaan met vier partijen verdere gesprekken voeren. We hebben alle inzendingen gemaild en hebben daarbij geprobeerd om iedereen inhoudelijke feedback te geven. Nogmaals bedankt voor jullie inschrijvingen, ook namens onze collega's die ze met veel plezier hebben gelezen en beoordeeld. 

Bedankt pitchers!

02 april 2019

​Gister om 17:00 uur is de deadline verstreken voor het inleveren van de pitches. We hebben - verspreid over de 10 challenges van het Startup in Residence programma - maar liefst 159 inzendingen ontvangen. Een bizar aantal. De energie, kennis en kunde spat van de pagina's af. We kunnen dan ook niet wachten om met jullie aan de slag te gaan. De komende dagen gaan we samen met de jury alle inzendingen beoordelen. Op vrijdag 5 april (uiterlijk 17:00 uur) maken we de eerste selectie bekend. Iedereen ontvangt daarbij inhoudelijke feedback op de pitch. De partijen die worden uitgenodigd om naar het provinciehuis te komen ontvangen op maandag 8 april meer informatie over het vervolg. Wel kunnen we alvast vertellen dat de pitches plaatsvinden op dinsdagmiddag 16 april of woensdag 17 april. Reserveer deze momenten alvast in je agenda.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges