Hoe stimuleren en helpen we werkgevers om meer mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen?

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 02 maart 2021
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): max €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

Share challenge

max €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

deadline verlopen

In Nederland zijn er meer dan 1 miljoen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daaronder vallen mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking.

Mensen met een arbeidsbeperking hebben nog altijd stukken minder kans op werk. Daarom is de banenafspraak gemaakt: in 2026 moeten er 125.000 extra banen zijn voor mensen met een arbeidsbeperking ten opzichte van 2013. Het doel hiervan is dat deze mensen meer meedraaien in de maatschappij en een beter perspectief hebben op een reguliere baan. 

Op dit moment heeft 12% van de werkgevers iemand met een arbeidsbeperking in dienst genomen, terwijl er allerlei (financiële) instrumenten beschikbaar zijn die het voor werkgevers aantrekkelijker zouden moeten maken om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Opvallend genoeg geeft 60% van de werkgevers aan wel iemand met een arbeidsbeperking aan te willen nemen, maar dat nog niet gedaan heeft.

Om de banenafspraak te halen moet die 60% ook de stap maken om echt werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Er zijn al vele stimulansen en hulpmiddelen, maar toch lukt dit niet. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe oplossingen!

De belangrijkste reden lijkt te zijn dat werkgevers onbekend zijn met de mogelijkheden om mensen met een arbeidsbeperking in hun organisatie op te nemen. En als ze die kennis wel hebben, dan ondernemen ze geen actie omdat ze bang zijn voor gedoe. Dit heeft er mede mee te maken dat dat de afbakening van de doelgroep met een arbeidsbeperking en de regelingen erg complex zijn. Een andere oorzaak is dat werkgevers wel een medewerker met een arbeidsbeperking willen aannemen, maar niet de juiste persoon kunnen vinden.

Beide zijn lastige problemen. Hoe zorgen we ervoor dat het makkelijker en aantrekkelijker wordt voor werkgevers?

Hebben jullie de oplossing waardoor de 60% van werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking willen aannemen dat ook gaan doen? Dan ontvangen wij graag jullie pitch!

Waar zijn we naar op zoek?
We zijn op zoek naar oplossingen die werkgevers stimuleren om meer werknemers met een arbeidsbeperking aan te nemen. De oplossingen kunnen heel breed zijn. Bijvoorbeeld oplossingen waarmee werkzoekenden en werkgevers beter met elkaar in contact komen, oplossingen waarmee mensen met een arbeidsbeperking makkelijker of sneller ergens aan de slag kunnen gaan of oplossingen waarmee het voor werkgevers makkelijker wordt om iemand aan te nemen. Kortom, oplossingen kunnen creatief en ‘outside the box’ zijn. 

 Hoewel de oplossingsrichting helemaal vrij is, hebben we wel een aantal voorwaarden. De oplossing moet:

 • Werkbaar zijn voor werkgevers
 • Werkbaar zijn voor mensen met een arbeidsbeperking
 • Voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving
 • Mensen uit de doelgroepen en/of hun inzichten betrekken
 • Opschaalbaar zijn: toepasbaar in heel Nederland en financieel haalbaar

Waar zijn we niet naar op zoek?
We zijn niet op zoek naar:

 • een (voorlichtings) campagne
 • een onderzoek

Wat is er te winnen?

 • Een innovatiebudget van maximaal €25.000
 • Een kans op een vervolgopdracht bij een succesvolle pilot.
 • Een begeleidingstraject van 5 maanden waarin jullie zowel de oplossing als de onderneming naar een hoger niveau kunnen tillen.
 • Toegang tot het netwerk van de overheid.

Informatiebijeenkomst
We organiseren voor deze challenge een online informatiebijeenkomst op 11 februari van 11.00-12.00. Aanmelden kan via onderstaande button tot en met zondag 7 februari om 23:59. Deelname was niet verplicht. Lees de vragen en antwoorden hier terug.

Inschrijven, beoordeling & voorwaarden
Inschrijven doe je door middel van het indienen van een verzoek tot deelneming. Deze mag niet langer zijn dan 6 A4 + 3 A4 bijlage (in hetzelfde document). De offerte mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand worden geüpload (max. 30MB). Pitches in English are allowed. Daarnaast moet je een UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) invullen. Download hier: Bijlage 2 UEA.pdf (alleen met Adobe Acrobat Reader te openen. - sla het bestand op je eigen pc op en open het dan met de reader)

Waar deze offerte verder aan moet voldoen en hoe hij wordt beoordeeld staat in de formele offerte aanvraag: Offerteaanvraag SIR intergov SZW.pdf. Let op: jouw inzending wordt niet beoordeeld als deze niet voldoet aan de (vorm)eisen. Het is dus belangrijk dat je deze goed doorleest.

Bij deelname ga je akkoord met de voorwaarden beschreven in de ARVODI-2018.pdf.

Over het SIR Intergrov programma
De geselecteerde startups volgen een op maat gemaakt begeleidingstraject van vijf maanden dat bestaat uit drie onderdelen:

 • Challenge support - Een gekwalificeerde mentor ondersteunt de startup en opdrachtgever tijdens het opzetten van een pilotproject. In ‘deep dive’-sessies leren de startup, mentor en opdrachtgever elkaar kennen. Afspraken en milestones worden bijgehouden en ondertekend door alle partijen.
 • Startup support - We bieden een (optioneel) trainingsprogramma die ondernemingen helpt om zich verder te ontwikkelen. Dit is inclusief de lean startup methode, customer journeys, financiën, juridische structuren, bestuur en een groeistrategie. De trainingen worden verzorgd door professionele trainers, coaches en ondernemers.
 • Overige ondersteuning - Vanuit de overheid worden er diverse optionele trainingen en workshops georganiseerd, zoals ‘hoe werkt de overheid’, ‘data en ethiek’ en ‘financieringsmogelijkheden binnen de overheid’. Het Startup in Residence team heeft een faciliterende rol en zorgt ervoor dat alles soepel verloopt. 

Timeline
Een volledige timeline staat in de offerte aanvraag. De belangrijkste momenten zijn als volgt:

 • Woensdag 20 januari - Lancering challenge
 • Donderdag 11 februari, van 11.00 tot 12.00- Informatie meetup - aanmelden kan tot en met 7 februari 23:59
 • Maandag 15 februari, 12:00 - Deadline vragen stellen
 • Dinsdag 2 maart, 17:00 - Deadline insturen aanmelding
 • Vrijdag 19 maart - Eerste selectiebesluit
 • Tussen maandag 29 maart t/m vrijdag 2 april - Pitchronde
 • Uiterlijk 9 april,  12:00 - Inleveren nieuwe offerte
 • Vrijdag 23 april  - Gunningsbesluit

Achtergrondinformatie

 • Een overzicht van alle lopende regelingen en hulpmiddelen kan je vinden op deze website
 • De evaluatie van de wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten kan je hier vinden
 • Een onderzoek van Berenschot naar de ervaringen van werkgevers met de Participatiewet kan je hier downloaden
 • Op naar de 100.000: een programmawebsite met allerlei relevante info
 • Gedragsadvies toolkit: Duwtjes naar de banenafspraak

Vragen stellen was mogelijk tot maandag 15 februari 12.00

De nota van inlichtingen met vragen en antwoorden uit de informatie meetup is gepubliceerd. Bekijk die hier.

Nota van inlichtingen gepubliceerd

22 februari 2021

Download hier de Nota van Inlichtingen waarbij de gestelde vragen van geïnteresseerden voor de challenge ‘voor iedereen een baan’ beantwoord worden. Deze vragen zijn gesteld tijdens de informatiebijeenkomst van 11 februari 2021. NvI voor iedereen een baan 1.0.pdf
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges