Hoe brengen we oudere werknemers in trek bij werkgevers?

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 28 juli 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Max. €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

Share challenge

Max. €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

deadline verlopen

Er zijn relatief veel vijftigplussers zonder baan. Zij krijgen namelijk moeilijker een nieuwe baan dan jongere werkzoekenden omdat werkgevers vaak een negatief beeld van ze hebben.

Zeker wanneer de economie er weer minder goed voorstaat zullen vijftigplussers het weer erg moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Dat heeft grote impact op hun welzijn.

Objectief is aangetoond dat vijftigplus-medewerkers (minstens) net zo productief, gezond en waardevol zijn als andere medewerkers. Toch blijkt dat werkgevers vaak een negatief beeld hebben over oudere werkzoekenden. Daardoor nemen ze die minder snel aan.

Dit zorgt voor ongelijkheid op de arbeidsmarkt – en dat willen we tegengaan! Daarnaast zorgt het kiezen voor de beste kandidaat – ongeacht de leeftijd – voor meer waarde voor bedrijven en organisaties en minder sociale lasten voor de overheid. Ouderen zijn nu namelijk bovengemiddeld langdurig werkloos.

Wij zijn daarom op zoek naar oplossingen om de foutieve beeldvorming bij werkgevers over 50+ werkzoekers om te zetten naar het reële beeld. Hebben jullie daarvoor de oplossing?
 

Waar zijn we naar op zoek?
Wij zijn op zoek naar een oplossing die zich richt op de werkgevers en er voor zorgt dat de beeldvorming die zij hebben van oudere werknemers meer overeen gaat komen met de werkelijkheid.

Met andere woorden: we willen dat werkgevers zich er bewust van worden dat vijftigplus werkzoekers (minstens) net zulke goede werknemers zullen zijn als jongere kandidaten. Uiteindelijk moeten werkgevers meer ruimte zien voor ouderen binnen hun bedrijf of organisatie.

De oplossing moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De oplossing richt zich op de beeldvorming van werkgevers
 • De oplossing moet breed inzetbaar zijn over meerdere sectoren. Gefaseerd uitrollen/starten in een of enkele sector(en) is mogelijk.
 • De uitrol dient in ieder geval te kunnen starten in 2021. De oplossing moet dusdanig volwassen zijn dat er een uitgewerkt plan ligt waarmee een product of dienst ontwikkeld kan worden. Inclusief een duidelijke planning en verkenning naar uitvoering, haalbaarheid, effect.
 • Het is belangrijk dat de oplossing goed evalueerbaar is.
Uit ervaring weten wij dat oudere werkzoekenden zelf goed te bereiken en tot actie aan te zetten zijn. Oplossingen waarbij oudere werkzoekenden ingezet worden om de. beeldvorming van werkgevers aan te passen zien wij daarom als kansrijk.


Waar zijn we niet naar op zoek?
 • De oplossing moet zich niet richten op een verbetering of aanpassing van een bestaande (beleids)maatregel.
 • Wij zijn niet op zoek naar een campagne om de beeldvorming te verbeteren. Campagnes zijn namelijk al eerder uitgeprobeerd en blijken het doel onvoldoende te realiseren; de beeldvorming bij werkgevers over oudere werknemers is niet veranderd.
 • Wij zijn ook niet op zoek naar oplossingen die als uitgangspunt aannemen dat er een probleem zit aan de aanbodzijde (de werkzoekenden). Het gaat dus niet om het ‘werkfit’ maken of verbeteren van de sollicitatieskills van de oudere werkzoekenden.

 

Waarom we dit als challenge uitzetten
Een innovatieve oplossing is voor dit vraagstuk essentieel. Beleidsonderzoeken op dit onderwerp zijn al veelvuldig uitgevoerd en hebben niet geleid tot het gewenste resultaat. We zijn op zoek naar een nieuwe oplossing waar direct mee gestart kan worden. Bovendien willen wij deze oplossing eerst op relatief kleine schaal kunnen uittesten, zodat op basis van de bevindingen, snel verbeteringen doorgevoerd kunnen worden.

 

Wat is er te winnen?

 • Een innovatiebudget van maximaal €25,000.
 • De kans op een vervolgopdracht na het programma.
 • Een begeleidingstraject van 5 maanden waarin jullie zowel de oplossing als de onderneming naar een hoger niveau kunnen tillen. Meer informatie over het programma en de verschillende onderdelen, vind je op onze programma pagina.
 • Toegang tot het netwerk van de overheid.

Met een oplossing voor deze challenge draag je bij aan een inclusieve en goed werkende arbeidsmarkt. Het is belangrijk om allerlei verschillende mensen in een bedrijf aan de slag te hebben, ook qua leeftijd.

Een divers personeelsbestand biedt grote meerwaarde aan een bedrijf en draagt onder andere bij aan de innovativiteit, slagkracht en productiviteit. Ook draag je bij aan het welzijn van vijftigplussers in onze samenleving doordat werk een belangrijke plaats inneemt in ieders leven.Informatiebijeenkomst
We organiseerden voor deze challenge een online informatiebijeenkomst op 30 juni 2020 van 10.30-11.30. Lees de vragen en antwoorden hier terug


Vragen
Vragen over de inhoud van deze challenge kan je hier stellen op de discussion page. Vragen over het programma en de aanmeldingsprocedure zijn te stellen en te vinden bij de Frequently Asked Questions (FAQ).


Inschrijven en selectiecriteria
Inschrijven doe je door middel van het indienen van een Proposal (hier). Deze mag niet langer zijn dan vier pagina’s. Waar dit proposal verder aan moet voldoen en hoe hij wordt beoordeeld staat in de formele Selectieleidraad (pdf download). Lees die goed door!

Stuur met je proposal ook een ingevuld UEA in (Uniform Europees Aanbestedingsdocument (docx download)). Sla deze op als pdf.


De proposal mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. 
Pitches in English are allowed.Timeline

Een volledige timeline staat in de selectieleidraad. De belangrijkste momenten zijn als volgt:
 • Dinsdag 9 juni - Lancering challenge
 • Dinsdag 30 juni  van 10.30-11.30 - Informatie meetup - Lees de vragen en antwoorden hier terug
 • Dinsdag 14 juli, 12:00 - Deadline vragen stellen
 • Dinsdag 28 juli, 12:00 - Deadline insturen aanmelding
 • Maandag 10 augustus - Eerste selectiebesluit
 • 31 augustus - 4 september - Pitchronde
 • Maandag 5 oktober - Gunningsbesluit


Achtergrondinformatie
Om inzicht te krijgen in het vraagstuk en wat we hier over weten is er veel materiaal beschikbaar. Er is in het verleden al een en ander ingezet om de beeldvorming over oudere werkzoekenden bij werkgevers te veranderen.

Wat erg relevant is, is het eindevaluatierapport van het actieplan Perspectief voor vijftigplussers dat deze zomer beschikbaar komt. Voor nu vind je het actieplan zelf en de monitorrapportage in de bijlage, deze bevatten al veel nuttige informatie. Ook de Kamerbrief over de eindevaluatie van het actieplan 50pluswerkt (2013-2016) is bijgesloten.

Wij werken met tal van partners aan de arbeidsmarkt voor oudere werkzoekenden.
De volgende stakeholders zijn onder andere betrokken bij dit vraagstuk:

 • UWV: uitvoerder van de werknemersverzekeringen zoals de WW. Daarnaast aanbieder van arbeidsmarkt- en gegevensdiensten en arbeidsbemiddeling.
 • Gemeentes: uitvoerder van de Participatiewet, verantwoordelijk voor alle mensen die kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. Waar nodig is er inkomensondersteuning.
 • Werkgeversservicepunten: samenwerkingen van gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen, kenniscentra en andere partijen
 • VNO NCW/MKB Nederland
 • Brancheorganisaties
 • Start Foundation
 • JobOn
 • Organisaties die veel kennis hebben van oudere werknemers.
 • Organisaties die veel weten van recruitment.  

Bijlagen
De vragen worden beantwoord in twee rondes:
 • Alle vragen gesteld voor maandag 6 juli 12.00 worden beantwoord op (uiterlijk) donderdag 9 juli.
 • Alle vragen gesteld na 6 juli 12.00 en tot uiterlijk dinsdag 14 juli 12.00 worden beantwoord op (uiterlijk) vrijdag 17 juli.

Lees hier de in de informatiebijeenkomst gestelde vragen en de antwoorden.

Hagar Roijackers 30-06-2020reageer
Waar kunnen de schriftelijke vragen worden gesteld (voor 14 juli); is dat via deze pagina?

Ministerie van SZW 30-06-2020reageer
Ja, je kunt je vragen stellen via dit platform. Beantwoording zal niet direct gebeuren. Zie hiervoor de planning.

Ine Klosters - de Vries 13-07-2020reageer
Is het nodig bij de eerste pitch een begroting in te dienen?

Ministerie van SZW 16-07-2020reageer
Nee, je hoeft geen begroting bij te voegen. Wel dienen onderstaande aspecten worden behandeld in jouw beschrijving. Let op! Overschrijd niet het maximaal aantal pagina’s. In jouw verzoek tot deelneming zit:  een korte beschrijving van jouw Startup en jouw oplossing voor de challenge. Neem de volgende kwaliteitsaspecten mee in je beschrijving; 1. de potentie die je als startup hebt om oplossingen te onderzoeken en te ontwikkelen, en het vermogen van jou als startup de oplossing in praktijk te brengen (verwerkt dit in je beschrijving); 2. de kwaliteitsaspecten van jouw oplossing: a. innovatief vermogen: de oplossing is onderscheidend ten opzichte van bestaande oplossingen; b. de oplossing van het vraagstuk geeft waarde (economisch - kostenbesparing, effectiviteit – maatschappelijke waarde ,sociaal, functioneel, et cetera); c. de startup heeft op hoofdlijnen beschreven in het plan hoe ze geld willen verdienen met hun innovatieve oplossing (verdienmodel). Houd hierbij rekening met de schaalbaarheid van de oplossing door helder te beschreven voor welke stakeholders deze oplossing ook interessant is; d. de startup toont dat zij als team in staat is binnen de gestelde tijd tot een prototype te komen en het verder door te bouwen tot product. Geef bijvoorbeeld aan dat er voldoende kennis aanwezig is en de juiste rollen zijn ingevuld binnen de startup. Geef hierbij ook aan welke stakeholders/middelen/gegevens zijn er nodig om de oplossing te realiseren; e. risico’s in kaart brengen. Helder formuleren wat de risico’s van de geschetste oplossing/het prototype zijn en mitigerende maatregelen voorstellen. Jouw verzoek tot deelneming beslaat totaal maximaal vier (4) (enkelvoudig beschreven/bedrukte) pagina’s A4. Tevens kan je een enkelvoudig beschreven bijlage van maximaal één A4 toevoegen voor een overzicht, afbeelding of een planning. Verzoeken met meer dan vier (4) pagina’s, plus eventueel een bijlage zoals omschreven, nemen we in beginsel niet in behandeling.

Er zijn (nog) geen updates geplaatst.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges