Hoe helpen we Inspectieteams met het breder toepasbaar maken en registreren van interventies?

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 28 juli 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Max. €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

Share challenge

Max. €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

deadline verlopen

De ruim 700 inspecteurs van de Inspectie SZW gaan dagelijks bij bedrijven langs om te controleren op arbeidsomstandigheden, arbeidsmarktfraude en het veilig gebruik van gevaarlijke stoffen. Naast een bedrijfsinspectie kunnen de Inspectieteams ook nog 19 andere typen interventies inzetten om het doel van eerlijk, veilig en gezond werken te bereiken. De juiste interventie(s) bepalen is alleen best een uitdaging! 
 

Filmpje ‘Wat doet de Inspectie?’

 

Gelukkig heeft de Inspectie SZW daar een oplossing voor: de 'interventietoolbox'. De interventietoolbox is ontwikkeld op basis van inzichten uit de handhavingsstrategieën/interventiekunde en vertaalt naar een methodiek die inmiddels door veel Inspecties wordt gebruikt. Hierin staat per type doelgroep, type overtreder en nalevingsmotief omschreven welke interventie zou kunnen werken.

De inspectie wil dat de interventietoolbox door een zo breed mogelijke groep van projectleiders en inspecteurs gebruikt wordt en dat de gekozen interventies goed geregistreerd kunnen worden. Zodat we zicht krijgen op interventies!
 
Wij willen graag dat een bredere groep Inspectieteammedewerkers de interventietoolbox goed kunnen toepassen en de gekozen en uitgevoerde interventies goed kunnen registreren, de voortgang bewaakt kan worden en synergie ontstaat tussen de verschillende Inspectieteams. Dat klinkt simpel, maar is een forse uitdaging. De organisatie kent veel verschillende mensen met verschillende wensen, ervaringen en kennis.

Denken jullie hiervoor dé oplossing te hebben? Dan ontvangen wij graag jullie pitch!


Waar zijn we naar op zoek?

We zijn op zoek naar oplossingen hoe we Inspectieteammedewerkers kunnen helpen de interventietoolbox zelf toe te passen. Wat hebben zij nodig om de interventietoolbox zelf te kunnen gebruiken, zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit en de expertise die al in de interventietoolbox verwerkt is? Waar zit de balans tussen de kracht van concreetheid en breed toepasbaar maken voor verschillende functies met verschillende kennis, ervaring en achtergrond?


Dat zien we het liefste in een hulpmiddel om de interventies te vertalen in projectplannen en goede registratie van de interventies.

De basiseisen zijn:

 • Het moet eenvoudig te begrijpen/gebruiken zijn voor de doelgroepen (projectleiders, inspecteurs, communicatieadviseurs, onderzoekers);
 • Uitgangspunt moet zijn: standaardisatie en eenduidigheid, met ruimte voor nieuwe initiatieven;
 • Zonder voorbij te gaan aan inhoudelijke juistheid en noodzakelijke verfijning


De projectleiders en inspecteurs vormen een diverse en groeiende doelgroep (jong en oud, verschillend expertises) die decentraal (veelal werkend vanuit huis) en verspreid over het hele land de oplossing moeten kunnen gebruiken.

Wij willen de oplossing op één of een beperkt aantal programma’s (thema’s) testen in de pilotfase.

 

Waar zijn we niet naar op zoek?

 • We willen niet de gedragsinterventies zelf ter discussie stellen, maar de vertaalslag maken van interventie naar projectplan en registratie en hier meetbare producten aan koppelen.

 • We zijn niet op zoek naar een compleet nieuwe zaakomgeving of registratietool, maar naar ideeën hoe de interventies eenvoudiger vertaalt kunnen worden naar de Inspectieteams inclusief meer zicht op de ingezette interventies.

Waarom we dit als challenge uitzetten

Na het kiezen van interventies met de interventietoolbox mist nog de brug naar het goed registreren van de gekozen interventies in onze systemen. De projectleiders en inspecteurs vormen bovendien een diverse en groeiende doelgroep (jong en oud, verschillend expertises) die met de interventies en registratie daarvan aan de slag gaan.

Daarnaast is voor ons belangrijk dat de registratiedruk behapbaar blijft. Er is momenteel geen oplossing op de markt die, gegeven deze randvoorwaarden, uitkomst biedt. We zijn daarom op zoek naar (een) creatieve, innovatieve oplossing(en) die aansluit bij de werkpraktijk van de Inspectie SZW: een oplossing die de kans op het inzetten van de meest effectieve interventie vergroot, die toegankelijk is voor projectleiders en inspecteurs, en die de registratiedruk behapbaar houdt. 


Kortom: een innovatieve oplossing die de vertaalslag van de interventietoolbox naar het uitwerken van de interventies in projectplannen en een goede registratie maakt voor een brede groep projectleiders en inspecteurs. We denken via een partnerschap met (een) frisse creatieve partner(s) tot een innovatieve eigentijdse oplossing te kunnen komen.


Wat is er te winnen?

 • Een innovatiebudget van maximaal €25,000.
 • De kans op een vervolgopdracht na het programma.
 • Een begeleidingstraject van 5 maanden waarin jullie zowel de oplossing als de onderneming naar een hoger niveau kunnen tillen. Meer informatie over het programma en de verschillende onderdelen, vind je op onze programma pagina.
 • Toegang tot het netwerk van de overheid.

Spin-off: Belangrijk onderdeel van het programma Informatiegestuurd werken, is het samenwerken met ketenpartners en bedrijven. Als een oplossing interessant is voor de Inspectie SZW, dan is de kans vrij groot dat ketenpartners via samenwerking ook geïnteresseerd zijn!


Informatiebijeenkomst
We organiseerden voor deze challenge een online informatiebijeenkomst op 30 juni 2020 van 13.30-14.30.
Lees de vragen en antwoorden hier terug


Vragen
Vragen over de inhoud van deze challenge kan je hier stellen op de discussion page. Vragen over het programma en de aanmeldingsprocedure zijn te stellen en te vinden bij de Frequently Asked Questions (FAQ).


Inschrijven en selectiecriteria
Inschrijven doe je door middel van het indienen van een Proposal (hier). Deze mag niet langer zijn dan vier pagina’s. Waar dit proposal verder aan moet voldoen en hoe hij wordt beoordeeld staat in de formele Selectieleidraad (pdf download). Lees die goed door!

Stuur met je proposal ook een ingevuld UEA in (Uniform Europees Aanbestedingsdocument (docx download)). Sla deze op als pdf.


De proposal mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. 
Pitches in English are allowed.Timeline

Een volledige timeline staat in de selectieleidraad. De belangrijkste momenten zijn als volgt:
 • Dinsdag 9 juni - Lancering challenge
 • Dinsdag 30 juni van 13.30-14.30 - Informatie meetup - Lees de vragen en antwoorden hier terug
 • Dinsdag 14 juli, 12:00 - Deadline vragen stellen
 • Dinsdag 28 juli, 12:00 - Deadline insturen aanmelding
 • Maandag 10 augustus - Eerste selectiebesluit
 • 31 augustus - 4 september - Pitchronde
 • 5 oktober - Gunningsbesluit

Achtergrondinformatie


Informatie over de werking en organisatieopzet van Inspectie SZW
De Inspectie SZW  wil actief zijn bij bedrijven waar het mis is op het gebied van eerlijk, veilig en gezond werken. Om de grootste risico’s aan te pakken en een zo groot mogelijk maatschappelijk effect te behalen, werkt de Inspectie SZW in 17 programma's. 

Een programma richt zich op een bepaalde sector of thema (bijvoorbeeld programma arbeidsuitbuiting of programma Bouw & Infra) en bestaat uit een meerjarige serie van activiteiten. Om zo effectief mogelijk te werken wordt per programma een mix van interventies ingezet. Afhankelijk van de doelgroepen en de risico’s zet de Inspectie onder andere gerichte controles, voorlichting en overleg met de sector in. In het Jaarverslag 2019 van de Inspectie vind je een actueel overzicht van de Inspectieprogramma’s.

Een programma wordt aangestuurd door een programmamanager. Een programmamanager maakt een programmawerkplan (PWP) waarin de programmadoelen en nadere uitwerking hiervan wordt beschreven. De programmamanager geeft vervolgens een projectopdracht aan een projectleider binnen het programma. De projectleider bepaalt samen met de andere projectdeelnemers (inspecteurs, communicatiemedewerkers etc.) welke activiteiten nodig zijn om de projectdoelen te bereiken, onder andere welke interventies gekozen moeten worden. Voor deze challenge vormen de projectleiders en inspecteurs de voornaamste doelgroep. De Inspectie SZW heeft ca. 100 projectleiders. Het aantal inspecteurs groeit tot 2022 van 700 naar 900.

De vragen worden beantwoord in twee rondes:
 • Alle vragen gesteld voor maandag 6 juli 12.00 worden beantwoord op (uiterlijk) donderdag 9 juli.
 • Alle vragen gesteld na 6 juli 12.00 en tot uiterlijk dinsdag 14 juli 12.00 worden beantwoord op (uiterlijk) vrijdag 17 juli.

Lees hier de in de informatiebijeenkomst gestelde vragen en de antwoorden.

Bekijk hier de presentatie gebruikt in de informatiebijeenkomst

Extra toegevoegde bijlage met lijst van alle interventies

Coen Jutte 05-07-2020reageer
Ik stelde de vraag al tijdens de info-bijeenkomst. Voor alle zekerheid nog eens: is het mogelijk om een lijstje te geven van die 19 typen interventies, waar ‘de bedrijfsinspectie’ er eentje van is?

Ministerie van SZW 08-07-2020reageer
Het antwoord op deze vraag wordt meegenomen in een bijlage waarin de antwoorden op alle vragen die tijdens de informatie bijeenkomst (de meet-up) zijn gesteld, staan uitgeschreven.

Coen Jutte 09-07-2020reageer
Dank voor alle antwoorden! Wanneer kan ik deze bijlage verwachten en hoe versturen jullie deze of hoe maken jullie deze kenbaar?

Coen Jutte 10-07-2020reageer
Ik heb dit inmiddels gevonden. Dus mijn vraag is beantwoord ...

Coen Jutte 05-07-2020reageer
In de begeleidende tekst van jullie aanvraag ('brief') staan de volgende passages: a. We willen graag dat … de voortgang bewaakt kan worden … b. We willen een hulpmiddel voor het maken van de vertaalslag van interventie naar projectplan en registratie en hier meetbare producten aan koppelen. VRAAG: 1) Wat bedoelen jullie met ‘bewaken van de voortgang’, ‘projectplan’ en ‘meetbare producten’? Zouden jullie deze vraag willen beantwoorden door uit bijvoorbeeld de Horeca of Bouw (of welk programma dan ook) een aansprekende casus te schetsen? Het zou fijn zijn, als jullie de rol hierin van de afzonderlijke doelgroepen kunnen noemen (projectleider, inspecteur, communicatieadviseur en onderzoeker). Hieronder wat andere vragen die door jullie casusbeschrijving mogelijk ook beantwoord worden: 2) Wat is het verschil tussen project en projectplan? Leidt een projectleider een project of een projectplan? 3) Zoals ik het nu lees leidt een interventie tot een projectplan. Of kan het doen van een interventie ook een onderdeel van zo'n plan zijn? Of anders gevraagd: Kunnen tijdens de uitvoering van een projectplan nieuwe interventies plaatsvinden? 4) Wanneer is een project(plan) afgerond? Noem graag een voorbeeld van een plan als reactie op een interventie. 5) Waarvan willen jullie dat de 'voortgang' bewaakt wordt? Van de projecten, projectplannen of interventies? 5) Wat is een aansprekend voorbeeld van een meetbaar product? 6) Waar koppelen jullie die meetbare producten precies aan, anders gezegd: waar slaat 'hier' op in de zin die daarover gaat? 7) Hoe gaat zo'n koppeling in zijn werk? Hier en daar wat geneuzel over woorden, dank in elk geval voor jullie begrip :)!

Ministerie van SZW 08-07-2020reageer
Antwoord op vraag 1: Het programmaplan beschrijft de doelstelling om eerlijk, veilig en gezond werken aan te pakken voor een van de 19 Inspectie programma's (zie het Jaarverslag 2019 Inspectie SZW voor de 19 Inspectie programma's). Per programma wordt de doelstelling verder gedetailleerd in meerdere projectplannen, zodat per projectteam met focus en specialisatie aan het behalen van doelstellingen wordt gewerkt. Voor programma Bouw en Infra wordt bijvoorbeeld een doelstelling opgenomen om het aantal ongevallen op bouwplaatsen te verminderen met x procent. Deze doelstelling wordt verder uitgewerkt in aparte projectplannen: - Voor landelijk opererende grote bouwondernemingen - Voor regionaal opererende midden-kleine ondernemingen. De verschillende rollen brengen elk vanuit hun expertise in welke interventie effectief kan zijn en hoe deze moet worden aangepakt: - Projectleider: bewaakt de programma-kaders en de uitvoerbaarheid - Inspecteur: brengt praktijkkennis en -ervaring in over de branche, bekende bedrijven, doelgroepen en praktische uitvoering - Communicatieadviseur: brengt kennis in over verwacht effect en uitvoering van communicatie-interventies, zoals bv. bewustwordingscampagnes (via artikelen in kranten, aanschuiven bij tv-programma's, overheid-informatie blokken, gerichte social media campagnes per doelgroep, etc.) - PSO adviseur/onderzoeker: brengt kennis in over uitgevoerde risico-analyse en over verwacht effect per doelgroep op basis van wetenschappelijk gedragsonderzoek Antwoord op vraag 2: Project is het projectteam (een team van Inspectiemedewerkers), dat geleid wordt door een projectleider; het projectplan is een stuurproduct waarmee de projectleider het team aanstuurt en zich verantwoord naar de programmamanager. Antwoord op vraag 3: In een projectplan wordt de onderbouwing, planning en uitvoering voor een mix van interventies en hun beoogde effect opgenomen. Als het beoogde effect van een interventie uitblijft/tegenvalt kan er tussentijds bijgestuurd worden door een programma/project en kan de mix van interventies worden aangepast. Antwoord op vraag 4: Een projectplan is afgerond als de projectdoelstellingen zijn gehaald èn de vooraf afgegeven tijdsplanning is verstreken. Interventie(mix) volgt dus vooral uit projectplan. Antwoord op vraag 5: Voortgangsbewaking van de in een projectplan beschreven en geplande interventies. Antwoord op vraag 6 (NB: nummer 5 is twee keer genoemd, dit is het antwoord op de tweede ‘nummer 5’, dus op de zesde vraag die gesteld is): Een verstuurd boeterapport n.a.v. een inspectiebezoek (= interventie) waarbij overtredingen zijn geconstateerd; of een gespreksverslag van een informatief bezoek aan een werkgever om deze te informeren over de regelgeving (=interventie). Antwoord op vraag 7 (NB: deze wordt bij de vraagstelling ‘vraag 6’ genoemd): In de challenge tekst "...We willen niet de gedragsinterventies zelf ter discussie stellen, maar de vertaalslag maken van interventie naar projectplan en registratie en hier meetbare producten aan koppelen...", verwijst 'hier' naar de vertaalslag van een uitgevoerde interventie (bv. het 'uitvoeren bewustzijnscampagne veilig werken') naar een vooraf beschreven beoogd effect in het projectplan (bv. x% minder ongevallen)'. Het te koppelen meetbare product moet in dit geval het vooraf geformuleerde beoogde effect (x%), een nulmeting (n%) en een resultaat (y%) bevatten. Antwoord op vraag 8 (NB: deze wordt bij de vraagstelling ‘vraag 7’ genoemd): Veelal niet geautomatiseerd, via vergelijk van losse producten (projectplan, interventie rapport, effectonderzoek) en vervolgens op verschillende manieren gepresenteerd.

Coen Jutte 09-07-2020reageer
vraag 1: In het begin van je antwoord aan is sprake van 19 programma's. In de challenge-tekst is sprake van 17 programma's. Ik neem aan, dat het gaat om dezelfde programma's? En mogelijk komen er bij en vallen er af of worden programma's samengevoegd. Hoeveel zijn het er nu? vraag 2: In de challenge-tekst is sprake van 'bedrijfinspectie en 19 andere type interventies'. Is er dus sprake van 20 type interventies? vraag 3: Omdat jullie spreken over 'type interventies' geeft dat ruimte aan de gedachte, dat er veel meer dan 20 mogelijke interventies zijn. Ik stel me zo voor, dat er nu 50 interventies zijn, onder te verdelen in 20 typen. Kun je een voorbeeld noemen van zo'n typering van interventies en een daadwerkelijke interventie die van dat type is? Is de bedrijfsinterventie een voorbeeld van een 'type interventie' (zoals af te leiden uit jullie challenge-tekst, er zijn nl. nog 19 types) of een voorbeeld van een 'interventie'?

Coen Jutte 10-07-2020reageer
Deze vraag is inmiddels ook wel zo'n beetje beantwoord. Er lijkt geen onderscheid tussen type interventie of interventie.

Ministerie van SZW 16-07-2020reageer
• Vraag 1: Er zijn 19 typen interventies (zie eerder gedeelde overzicht met interventies) • Vraag 2: Er zijn 17 programma’s (zie oa. Jaarverslag 2019 Inspectie SZW) • Vraag 3: Er zijn dus 19 typen interventies. Elk type interventie kent weer interventieproducten zoals bv. flyer, brief, communicatiecampagne (via social media of ander), filmpje. De genoemde interventieproducten kunnen op zichzelf in verschillende type interventies voor komen, bv. zowel in ‘Communiceren over de regel’ als in ‘Communiceren over de schadelijke effecten van een risico’. De producten dienen voor de uitvoering dus toegespitst te worden op het type interventie, maar ook op de doelgroep voor het specifieke programma.

Coen Jutte 05-07-2020reageer
Tijdens de informatie-meetup lieten jullie een plaatje zien met de titel ‘Proces van Interventie naar effect’. Hoe verhouden de volgende vijf zaken zich tot elkaar? Wat zijn synoniemen, wat zijn onderdelen? Zouden jullie ons hier kunnen helpen in onze behoefte naar meer eenduidigheid 😉? 1) Het woord ‘interventietoolbox’ zoals gebruikt in de begeleidende tekst van de aanvraag. 2) Zie plaatje rechts: de rode gereedschapskist. 3) Het specifieke bovenste vak van deze kist waar ‘aanpakken’ op staat. 4) De begrippen ‘interventiewijzer’ en ‘voorbeelden van interventies’ rechts in oranje bij ‘aanpakken’. 5) Het woord ‘INTERVENTIES’ bovenaan de driehoek bij Effect Onderzoeken. Mocht de vraag lastig zijn, beantwoord dan graag deze: In de begeleidende tekst van jullie aanvraag (‘brief’) staat de volgende passage: ‘Naast een bedrijfsinspectie kunnen de Inspectieteams ook nog 19 andere typen interventies inzetten om het doel van eerlijk, veilig en gezond werken te bereiken.’ 1) Als het gaat om de interventietoolbox met 20 typen interventies is dan de rode gereedschapskist hiervoor het symbool? Begrijp ik in dat geval goed, dat Kiezen, Begrijpen en Aanpakken verzamelnamen zijn van ‘typen interventies’. Is de Risico-analyse dan ook een voorbeeld van een ‘type interventie’? 2) Bovenaan de driehoek bij Effect Onderzoeken staat het woord INTERVENTIES. Als het gaat om de interventietoolbox met 20 typen interventies is dan deze driehoek hiervoor het symbool? Begrijp ik in dat geval goed, dat ‘afschrikken’ een verzamelnaam is voor een ‘type interventie’? 3) Zijn de 20 interventie-types uit jullie aanvraag dezelfde als de interventies, die bedoeld worden in het woord ‘interventiewijzer’ en ‘voorbeelden interventies’, die bij ‘Aanpakken’ staan. Zijn dit dezelfde interventies als die bij Effect onderzoeken staan? Of is een interventie in het proces bij ‘Aanpakken’ een andere dan een interventie in het proces bij ‘Effect Onderzoeken’?

Ministerie van SZW 08-07-2020reageer
Eerste set vragen: Antwoord op vragen 1 t/m 5: 1) en 2) zijn gelijk. 3) 'Aanpakken' is 1 van de 4 stappen in het interventieproces (zie Meetup presentatie / sheet 2). 4) de 'interventiewijzer' en 'voorbeelden van interventies' zijn onderdeel van 1 en ondersteunende producten in de processtap 'Aanpakken'. 5) Het woord 'INTERVENTIES' is bedoeld als verzamelnaam voor alle 19 interventies (de 3 begrippen eronder zijn de categorieen van interventies (zie de beantwoording van vraag 15 / het overzicht van interventies). Tweede set vragen: Antwoord op vragen 1 t/m 3: 1) Ja, rode gereedschapskist is symbool voor interventietoolbox. Kiezen, begrijpen, aanpakken zijn geen verzamelnamen maar stappen in het interventieproces. Kiezen = risicoanalyse, op welke risico's gaat het programma zich richten. Begrijpen = doelgroepanalyse, waarom overtreedt de doelgroep de wet, en aanpakken: interventies inzetten, aanpakken van het risico bij de doelgroep. 2) De driehoek is het symbool van de werkgeverspiramide waarover gesproken wordt in dit artikel: https://magazines.rijksoverheid.nl/inspectieszw/jaarstukken/2019/01/een-rijke-interventiemix. Afschrikken, sector- en ketenbenadering, educatie en inrichting zijn inderdaad verzamelnamen van interventies. 3) Kiezen, begrijpen, aanpakken, effect onderzoeken zijn stappen in het interventieproces. In stap 3: aanpakken, ga je een mix van interventies kiezen. In stap 4: effect onderzoeken ga je inzichtelijk maken of de (operationele) doelen van een programma zijn bereikt en of de ingezette interventie(mix) daaraan heeft bijgedragen.

Coen Jutte 09-07-2020reageer
Dank! Zouden jullie mij de sheets kunnen sturen van de presentatie van de Meet-up? Ik heb slechts eigen gemaakt printscreens. Mijn email adres is coen@denootenkraker.nl.

Ministerie van SZW 17-07-2020reageer
De presentatie is nu bovenaan deze pagina te vinden.

Coen Jutte 05-07-2020reageer
Nog even naar dat plaatje, dat jullie tijdens de informatie-meetup lieten jullie zien met de titel ‘Proces van Interventie naar effect’. 1) Wat is een project of projectplan in dit proces? 2) Kunnen jullie iets meer uitleggen over de organisatie en dan in het bijzonder: wat is de relatie tussen doelgroep, inspectieteam, project en proces? Heeft elke doelgroep de aandacht van één team. Heeft een team meerdere projecten tegelijkertijd? Zitten inspecteurs in beginsel in één team of in meerdere? Wellicht kunnen jullie hier een voorbeeld van geven. 3) Waar zouden de termen ‘voortgangsbewaking’, ‘meetbare producten’ en ‘registratie’ uit de tekst in jullie aanvraag (‘brief’) in het plaatje ‘Proces van Interventie naar Effect’ passen? We vragen dit, omdat we in de presentatie van ons aanbod uiteraard zoveel mogelijk willen aansluiten op de manier van formuleren en duiden die er al is. Dank weer!

Ministerie van SZW 08-07-2020reageer
Antwoord op vraag 1: Project is het projectteam (een team van Inspectiemedewerkers), die geleid wordt door een projectleider; het projectplan is een stuurproduct waarmee de projectleider het team aanstuurt en zich verantwoord naar de programmamanager. Antwoord op vraag 2: Zie voor werken in programma's achtergrondinformatie in de challengetekst. Per programma wordt de doelstelling verder gedetailleerd in meerdere projectplannen, zodat per projectteam met focus en specialisatie aan het behalen van doelstellingen wordt gewerkt. Antwoord op vraag 3: We willen graag voortgangsbewaking van de in een projectplan beschreven en geplande interventies, dus deze past in het plaatje tussen aanpakken en effect onderzoeken. Meetbare producten zijn bijvoorbeeld een verstuurd boeterapport n.a.v. een inspectiebezoek (= interventie) waarbij overtredingen zijn geconstateerd; of een gespreksverslag van een informatief bezoek aan een werkgever om deze te informeren over de regelgeving (=interventie). Deze passen dus in stap 3: aanpakken. Registratie zit ook tussen aanpakken en effect onderzoeken in.

femke Bruin 06-07-2020reageer
Beste, Hieronder volgen onze vragen. Alvast dank voor het beantwoorden. 1.Hoe is het initiële project ontstaan? 2.Welke vraag of probleem lag er voorafgaand aan de bouw van de toolbox? 3.Wat is de huidige registratiedruk? 4.Is er binnen de organisatie ervaring met Lean/comtinu verbeteren?.Zo ja welke ervaring is aanwezig? 5.De wens is meer zicht op de ingezette interventies, wat betekent dit? 6.Wat is de uitdaging bij het meten van impact? 7.Hoe ziet het proces (de 6/8 hoofdactiviteiten) eruit, wat zijn eventuele deelproducten en en waar ligt de voor iedere stap de verantwoordelijkheid? Waar ligt de verantwoordelijkheid voor het geheel? 8.Hoe maken jullie prestaties (procesprestaties) nu feitelijk en zichtbaar? Wordt hier ook een dialoog over gevoerd? Groeten, Baeze (Kim, Dieder, Frouke en Femke)

Ministerie van SZW 08-07-2020reageer
Antwoord op vraag 1: Wat wordt bedoeld met het initiële project? De Inspectie richt zich op de ontwikkeling van sturen op aantallen inspecties naar het sturen en verantwoorden op maatschappelijk effect. Dit is hiervan de aanleiding. Antwoord op vraag 2: Zie antwoord op vraag 1. Antwoord op vraag 3: Voor zover wij overzien is het beeld dat inspecteurs en projectleiders de registratiedruk als redelijk hoog ervaren. Antwoord op vraag 4: Voor zover wij overzien is met Lean beperkte ervaring. In de IV hoek wordt wel gebruik gemaakt van de Agile/scrum werkwijze. Antwoord op vraag 5: De interventies die zijn ingezet door de Inspectie SZW kunnen registreren om hierover te verantwoorden. Om vragen te kunnen beantwoorden als: Welke interventies zijn door welk programma bij welke doelgroep ingezet, wat is hiervan het effect, Wat zegt dit over de ingezette interventie etc. Antwoord op vraag 6: Hier wordt bedoeld het meten van effect denk ik? Dat nu geen eenduidig kwantitatief beeld bestaat van alle ingezette interventies. Hierdoor is het moeilijk om effect te meten. Antwoord op vraag 7: Wat wordt bedoeld met de 6/8 hoofdactiviteiten? Antwoord op vraag 8: Veelal niet geautomatiseerd, via vergelijk van losse producten (projectplan, interventie rapport, effectonderzoek) en vervolgens op verschillende manieren gepresenteerd. Hier wordt wel dialoog over gevoerd op verschillende niveaus: tussen programmamanager en projectleider, tussen directeur en programmamanager.

Log in of registreer om je vraag te stellen.

Extra toegevoegde bijlage met lijst van alle interventies

10 juli 2020

Naar aanleiding van in de informatie bijeenkomst gestelde vragen is een extra bijlage met een lijst van alle interventies toegevoegd.


Lees hier de in de informatiebijeenkomst gestelde vragen en de antwoorden.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges