Hoe sluiten we op zo’n effectief mogelijke manier het leerprogramma voor nieuwe inspecteurs af?

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 28 juli 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Max. €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

Share challenge

Max. €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

deadline verlopen

Voor nieuwe en bestaande inspecteurs, rechercheurs en andere medewerkers van de Inspectie SZW wordt een leerprogramma ontwikkeld. Hiermee laten we ze kennis maken met de (uiteenlopende) werkterreinen van de Inspectie SZW én de grootste risico’s en indicatoren die binnen elk werkterrein voorkomen. Dit leerprogramma noemen we Expeditie Inspectie (E.I.)!

De E.I. is online in de vorm van een ‘interactieve strip’. Zo is hij altijd beschikbaar waardoor deelnemers plaats en tijdonafhankelijk kunnen meedoen.

Het leerprogamma zelf is al bijna af. Wat nog mist is de afronding. Een manier waarop de deelnemer zicht krijgt op zijn/haar eigen opgedane kennis. Een soort eindtoets dus, maar dan beter!

De ervaring leert dat een standaard toetsmoment niet (voldoende) motiverend werkt voor deelnemers aan een leeractiviteit. Daarnaast is  
vaak kort na de toets de nieuwe kennis alweer vergeten. 

Daarom zoekt de Inspectie SZW naar vernieuwende oplossingen. Met als doel dat ook lang nadat het leerprogramma Expeditie Inspectie! is gevolgd de deelnemer nog steeds profiteert van de opgedane kennis. 

Hebben jullie hiervoor dé oplossing? Dan ontvangen we graag jullie pitch!


Waar zijn we naar op zoek?
De Expeditie Inspectie is een leeroplossing in een vernieuwde/innovatieve vorm; een interactieve strip. Voor de afronding daarvan, een leeractiviteit die de deelnemer inzicht geeft in hetgeen deze heeft geleerd, zoekt de Inspectie SZW ook naar een vernieuwde vorm.

We zijn op zoek naar een oplossing die inzicht geeft aan vooral de deelnemer, maar ook aan de organisatie van de E.I., in hoeverre de leerdoelstellingen zijn bereikt. 

Voor de deelnemer als indicatie welke onderdelen voldoende beheerst worden en welke nog niet. Zodat de deelnemer de E.I. op onderdelen nog eens kan volgen (zo vaak als nodig is) en opnieuw kan afsluiten.

De oplossing moet individueel en in groepen te gebruiken zijn, thuis en op het werk, onder werktijd of daarbuiten en beschikbaar zijn op ieder device (laptop, smartphone e.d.). Ook moet de oplossing aansluiten op de huidige in ontwikkeling zijnde E.I. op ‘technisch vlak’; een interactieve strip die de volgende opbouw kent in ‘lagen’:
 

0.    casus (= inspectie binnen een bedrijf waar ‘van alles’ mis is)
1.    werkterrein (1 t/m 3 beschreven in de bijlage)
2.    grootste risico’s 
3.    indicatoren 
4.    leer(werk)opdrachten (zie bijlage t.i.)
5.    wat nu nog nodig is, is een afronding; inzicht in wat er is geleerd (en wat nog onvoldoende).

Het uiteindelijke doel is dat de deelnemer algemene kennis heeft van wat de Inspectie SZW als geheel doet – ook naast de specialistische kennis van het eigen werkterrein van de deelnemer. Zo willen we bereiken dat bijvoorbeeld een Arbeidsmarktfraude inspecteur is in staat om risico’s te herkennen op het vlak van Arbeidsomstandigheden, en andersom. 

De leeractiviteiten om zich de meer specialistische vaardigheden eigen te maken komen in het vervolg van het leertraject aan bod.

Ter illustratie en als voorbeeld: de leerlijn inspecteur waarin de E.l. de start vormt. Zie in bijgaande plaatje bijv. de leerlijn inspecteur met in het rode kader de E.I. Na de E.I. volgen deelnemers verdiepende leeractiviteiten, passend bij hun functie.  


Waar zijn we niet naar op zoek?

 • Een meer reguliere/traditionele oplossing van ‘afronding’, dan wel toetsing, van een leeractiviteit bijv. in de vorm van een examen, schriftelijk dan wel online.
 • Een toetsmoment (wel een reflectiemoment).


Waarom we dit als challenge uitzetten
We zijn nadrukkelijk op zoek naar een vernieuwende oplossing. De ervaring leert dat een standaard toetsmoment niet in voldoende mate motiverend werkt voor deelnemers aan een leeractiviteit en zorgt dat de stof beklijft. Een toetsmoment kan er voor zorgen dat een deelnemer van tevoren uit het hoofd geleerde kennis, op het toetsmoment kan reproduceren. Vaak is kort daarna het effect echter al (deels) uitgedoofd. 

Daarom zoekt de Inspectie SZW naar een andere, vernieuwende oplossing voor het beëindigen van deze leeractiviteit, met als doel dat ook lang nadat deze is gevolgd, de deelnemer nog steeds profiteert van de tijdens de leeractiviteit opgedane kennis. 

Uit bestaand onderzoek naar de effectiviteit van leeractiviteiten weten we dat dit bijvoorbeeld kan worden bereikt door een competitie-element in te bouwen en/of de afronding van een training in spelvorm vorm te geven. De Inspectie SZW heeft hier zelf echter nog geen ervaring mee. 

Daarnaast is een randvoorwaarde dat de gehele leeractiviteit, inclusief de afrondende activiteit, tijd- en plaats onafhankelijk gevolgd moet kunnen worden door individuen of groepen deelnemers. 

Momenteel zijn er op de markt geen producten die het beschreven gewenste effect combineren met dit vereiste van tijd- en plaats onafhankelijk leren. De Inspectie SZW wil op het vlak van leren en ontwikkelen vernieuwen en is daarom op zoek naar vernieuwde leeroplossingen. Zij is dan ook op zoek naar samenwerking met partijen die daar een bijdrage aan kunnen leveren.
 


Wat is er te winnen?

 • Een innovatiebudget van maximaal €25,000.
 • De kans op een vervolgopdracht na het programma.
 • Een begeleidingstraject van 5 maanden waarin jullie zowel de oplossing als de onderneming naar een hoger niveau kunnen tillen. Meer informatie over het programma en de verschillende onderdelen, vind je op onze programma pagina.
 • Toegang tot het netwerk van de overheid.

De Inspectie SZW wil op het vlak van leren en ontwikkelen vernieuwen en is daarom op zoek naar vernieuwde leeroplossingen. Zij is dan ook op zoek naar samenwerking met partijen die daar een bijdrage aan kunnen leveren. Bij een succesvolle oplossing wil de Inspectie SZW de oplossing ook bij een aantal andere trainingen / leerervaringen in gaan zetten. Informatiebijeenkomst
We organiseerden voor deze challenge een online informatiebijeenkomst op 30 juni 2020 van 15.00-16.00. Lees de vragen en antwoorden hier terug


Vragen
Vragen over de inhoud van deze challenge kan je hier stellen op de discussion page. Vragen over het programma en de aanmeldingsprocedure zijn te stellen en te vinden bij de Frequently Asked Questions (FAQ).


Inschrijven en selectiecriteria
Inschrijven doe je door middel van het indienen van een Proposal (hier). Deze mag niet langer zijn dan vier pagina’s. Waar dit proposal verder aan moet voldoen en hoe hij wordt beoordeeld staat in de formele Selectieleidraad (pdf download). Lees die goed door!

Stuur met je proposal ook een ingevuld UEA in (Uniform Europees Aanbestedingsdocument (docx download)). Sla deze op als pdf.


De proposal mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. 
Pitches in English are allowed.


Timeline

Een volledige timeline staat in de selectieleidraad. De belangrijkste momenten zijn als volgt:
 • Dinsdag 9 juni - Lancering challenge
 • Dinsdag 30 juni van 15.00-16.00 - Informatie meetup - Lees de vragen en antwoorden hier terug
 • Dinsdag 14 juli, 12:00 - Deadline vragen stellen
 • Dinsdag 28 juli, 12:00 - Deadline insturen aanmelding
 • Maandag 10 augustus - Eerste selectiebesluit
 • 31 augustus - 4 september - Pitchronde
 • Maandag 5 oktober - Gunningsbesluit

 

Achtergrondinformatie
In het eerder ontworpen leertraject waren er de zgn. ‘Instapmodules’ ontworpen. Deze waren bedoeld om nieuwe medewerkers/inspecteurs de werkterreinen te leren kennen, de grootste risico’s te kunnen laten herkennen én signaleren. Uit het een evaluatie bleek echter dat het ‘signaleren’ nog een stap te ver was. Ook bleken de Instapmodules is deze fase van het leertraject te diepgaand. 

Het gaat nu alleen om 1. weten wat de werkterreinen zijn 2. het herkennen/bewustzijn van wat de grootste risico’s zijn voor medewerkers van een bedrijf en zichzelf 3. wat de indicatoren zijn en 4. een beeld hebben hoe een inspectie in het algemeen verloopt. (Het ‘signaleren’ is dus voor nu los gelaten.)

De doelstellingen van Expeditie Inspectie
Het beoogde effect van de gehele leeractiviteit Expeditie Inspectie is: 
een deelnemer …

 • … kent de werkterreinen van Inspectie SZW en kan deze beschrijven. Definitie werkterreinen: toezicht (Arbeidsomstandigheden, Arbeidsmarktfraude, Major Hazard Control) en Opsporing
 • … kan de belangrijkste risico’s per werkterrein benoemen en beschrijven, als ook de daarbij behorende indicatoren (in de bijlage een (concept) overzicht daarvan)
 • … is zich ervan bewust dat hij/zij zorg moet dragen voor de eigen veiligheid en gezondheid en kan het stappenplan toepassen om te komen tot een veilige en gezonde werkwijze voor zichzelf
 • … heeft een beeld van een inspectie door Inspectie SZW.

Bijlagen
De vragen worden beantwoord in twee rondes:
 • Alle vragen gesteld voor maandag 6 juli 12.00 worden beantwoord op (uiterlijk) donderdag 9 juli.
 • Alle vragen gesteld na 6 juli 12.00 en tot uiterlijk dinsdag 14 juli 12.00 worden beantwoord op (uiterlijk) vrijdag 17 juli.

Lees hier de in de informatiebijeenkomst gestelde vragen en de antwoorden.

Henny van Kessel 17-06-2020reageer
Is het een harde voorwaarde dat de oplossing beschikbaar moet zijn op laptop, smartphone etc? Dat geeft beperkingen in de oplossingsrichting.

Ministerie van SZW 30-06-2020reageer
Beste Henny, Ja, de oplossing moet beschikbaar zijn via een device omdat het plaats en tijd onafhankelijk gevolgd moet kunnen worden. Met vriendelijke groet, Debby Ronosetiko

Bart Wagenaar 09-07-2020reageer
Beste Debby, kun je iets meer vertellen over de strip. De vraag is om iets voor te stellen dat aansluit op het E.I., dan zou het mij helpen hier iets meer over te weten (en was te laat voor de informatiebijeenkomst...). Is het een getekende strip met hoofdpersonen? Wat is het interactieve element?

Ministerie van SZW 09-07-2020reageer
De interactieve strip, of infographic, is gebaseerd op een casus waarin een inspectiebezoek plaatsvindt in een bedrijf waar van alles mis is. Alle werkterreinen waarop de Inspectie zicht richt komen daar dus in voor. Het bestaat uit ca. 15 plaatjes/scenes waarop je kunt 'doorklikken' naar onderliggende 'lagen'. Per 'doorklik-laag' kom je meer te weten: laag 1. werkterrein, 2. grootste risico's, 3. indicatoren en 4. opdracht. Dat vorm van de opdracht is divers; bijv. informatie opzoeken, een filmpje bekijken, podcast beluisteren en vragen beantwoorden. Laag 5 is de afronding.

Vanessa Dorland 13-07-2020reageer
In de informatie staat dat de oplossing moet aansluiten op de huidige E.I.! op technisch vlak. Wat wordt hiermee bedoeld?

Ministerie van SZW 14-07-2020reageer
Beste Vanessa, Bij de Inspectie SZW maken we gebruik van het platform binnen Microsoft, genaamd 'sharepoint'. De oplossing moet op technisch vlak kunnen worden gepubliceerd op dit platform (sharepoint-omgeving).

Vanessa Dorland 13-07-2020reageer
In de selectieleidraad staat op pagina 4 de volgende zin: 'de kwaliteitsaspecten van jouw oplossing (gebruik bijlage 1):'. Welke bijdrage wordt bedoeld? de UEA?

Ministerie van SZW 14-07-2020reageer
De verwijzing naar de bijlage staat abusievelijk genoemd. Gevraagde kwaliteitsaspecten dienen beschreven te worden in uw beschrijving welke u indient.

Vanessa Dorland 14-07-2020reageer
Kan de uitvoering van deze challenge ook gecombineerd worden met een subsidie? bijvoorbeeld wbso?

Ministerie van SZW 17-07-2020reageer
Voor de uitvoering van deze challenge is een regeling (een innnovatiebudget van maximaal €25,000 voor de gegunde partij) beschikbaar. Er zijn geen andere regelingen beschikbaar voor de uitvoering.

Er zijn (nog) geen updates geplaatst.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges