Gezocht: een biobased, modulair en circulair bouwsysteem voor pilot entreegebouw Floriade

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 28 juli 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Opdracht Max. €50.000

Share challenge

Opdracht Max. €50.000

deadline verlopen

Het ministerie van LNV stimuleert de ontwikkeling van biobased en circulaire producten. Daarmee willen we het gebruik van (eindige) grondstoffen en energieverbruik verminderen.

De organische reststroom uit de tuinbouwsector is een nog grotendeels onbenutte kans. 
Wij dagen jullie daarom uit een modulair en circulair bouwsysteem te ontwikkelen, waarbij organische reststromen uit de tuinbouw gebruikt worden.

Deze combinatie van reststroom en toepassing heeft in potentie een grote impact:

 1. Bij het composteren van organische stromen gaat ca. 50% van de vezels verloren, en komen de broeikasgassen  CO2, NOx en methaan vrij
 2. Voor de productie van gebruikelijke bouwmaterialen als staal en beton is veel energie nodig
 3. Om biobased bouwmaterialen substantieel te laten bijdragen aan CO2 vermindering in de bouw is het belangrijk om rendabele toepassingen te vinden voor biogrondstoffen, terwijl de bouwcultuur in Nederland nu nog sterk op baksteen, beton en staal leunt.


Rijksoverheid en Floriade werken samen aan publiekscommunicatie rond duurzame gebiedsontwikkeling: Growing green cities. In het kader van deze challenge wil de Floriade daarom hun entreegebouw in 2022 als test-case met nieuwe biobased circulaire bouwmaterialen laten realiseren! 

Dat is natuurlijk een eerste start. Bij voorkeur inspireert deze challenge tot een circulair, biobased bouwconcept dat grootschalig kan worden ingezet voor duurzame gebouwen. 

Hebben jullie hiervoor de oplossing? Dan ontvangen wij graag jullie pitch!

 

Waar zijn we naar op zoek?

In 2022 gaat de Floriade open; voor de entreegebouwen is behoefte aan het gebruiken van materialen met een duidelijke link naar de tuinbouw. De Floriade is de enige Wereldexpositie die Nederland rijk is, de pre Corona verwachting was dat er 2 miljoen bezoekers zouden komen. 

De entreegebouwen moeten een duurzame uitstraling hebben en liefst een wow-factor door bijzonder materiaalgebruik of vormgeving. In het kader van deze challenge wil de Floriade daarom hun entreegebouw in 2022 als test-case met nieuwe biobased circulaire bouwmaterialen laten realiseren. 

Bij voorkeur bestaat de hele constructie uit biobased materialen (m.u.v. glas en de installatie). Na afloop moet het gebouwtje eenvoudig te ontmantelen zijn en zal het waarschijnlijk bij de Greennest Experience in Hoofddorp of Amsterdam ingezet gaan worden. 

We zoeken een modulair en demontabel bouwsysteem met een beschrijving van de verschillende onderdelen daarvan. Het staat jullie vrij de aard van het bouwsysteem te bepalen, zolang het demontabel en opnieuw elders te gebruiken is na afloop van de Floriade. Een heldere visie op demontage scoort bij de beoordeling.

Het bouwsysteem moet worden gerealiseerd met reststromen uit de tuinbouw als basisgrondstof. Denk bijvoorbeeld aan: aubergine- en tomatenstengels, tomatenblad, paprikaknoesten, champost, chrysantenstengels, freesia-blad, etc.

Het materiaal wat van de reststromen gemaakt wordt kan bijvoorbeeld bestaan uit geperste platen, gekweekte onderdelen van mycelium, isolatiemateriaal in de vorm van vlokken / korrels, of combinaties daarvan.

De indiener (of samenwerking van indieners) moet aan kunnen tonen dat hij / zij het gebouwtje kan (laten) realiseren, d.w.z. dat de voorgestelde technieken dicht tegen marktrijpheid aanzitten. 

Het entreegebouw bestaat uit 8 kassa’s en ca. 40 m2 backoffice (in totaal ca. 50 m2 , het moet wind- en waterdicht zijn en de isolatiewaarde moet minimaal conform bouwbesluit zijn (wanden Rc 4,5, dak Rc 6).

Het voorgestelde bouwconcept moet helder aangeven welke constructie opbouw en materiaalkeuzes er per bouwelement gemaakt zijn (zoals geveldelen, spouwblad, kozijnen, vloer) en een onderbouwde indicatie geven van de kosten. 

Er hoeft GEEN ontwerp van het gebouwtje zelf bij de indiening te zitten, het ontwerpen gebeurt in de eerste fase na het winnen van de challenge in samenspraak met de Floriade.

De ingediende voorstellen worden beoordeeld op de volgende aspecten:

1 Bijdrage aan de doelstelling biobased en reststromen tuinbouw: 
Hoe hoger het percentage (volume %) van de bouwmaterialen dat biobased is en afkomstig uit de tuinbouw, des te beter. Geef aan welk deel uit de tuinbouw afkomstig is, welk deel wel biobased is, maar niet tuinbouwgerelateerd (bijv. hout, stro), en welk gedeelte niet biobased (bijv. staal, beton). Laat glas en de installaties daarbij buiten beschouwing.

2 Welke architectonische mogelijkheden biedt de voorgestelde oplossing? 
De waardering voor een materiaal berust niet alleen op de technische eigenschappen, maar ook op het uiterlijk en de architectonische mogelijkheden voor toepassing op grote schaal. Welke bijzondere eigenschappen heeft het voorgestelde bouwsysteem? Zijn er bijvoorbeeld makkelijk bijzondere vormen mee te realiseren? Is het brandveilig?

3 ingeschatte kosten:
Voor blinde gevel van 6 meter lang en 2,6m hoog, gespecificeerd naar materiaal en plaatsingskosten.
 
4 Demontabiliteit

Hoe eenvoudig is het om te demonteren en opnieuw op te bouwen?
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.

 

Waar zijn we niet naar op zoek?

Biobased oplossingen met stro of alleen hout (dus zonder tuinbouwreststromen) voldoen niet aan de eisen, maar kunnen wel als inspiratiebron dienen. 
 

 

Wat is er te winnen?

De uitvoering van deze challenge is opgedeeld in twee fases:

Fase 1 De winnaar krijgt de kans i.s.m. de Floriade en het ministerie van LNV een ontwerp te maken en uit te werken tot het niveau van werktekeningen en nauwkeurige kostenbepaling. Hiervoor is een bedrag van €5.000 beschikbaar.

Fase 2 De winnaar kan de pilot kan het Entreegebouw (laten) realiseren (hiervoor is een bedrag van ~€50.000 beschikbaar), mits het voldoet aan eisen en wensen van Floriade.

en

 • Een begeleidingstraject van 5 maanden waarin jullie zowel de oplossing als de onderneming naar een hoger niveau kunnen tillen. Meer informatie over het programma en de verschillende onderdelen, vind je op onze programma pagina.
 • Toegang tot het netwerk van de overheid.


Informatiebijeenkomst
We organiseren voor deze challenge een online informatiebijeenkomst. Die vond plaats op woensdag 1 juli om 9.00. Je kan de vragen en antwoorden hier teruglezen.


Vragen
Vragen over de inhoud van deze challenge kan je hier stellen op de discussion page tot uiterlijk 8 juli 2020. Vragen over het programma en de aanmeldingsprocedure zijn te stellen en te vinden bij de Frequently Asked Questions (FAQ).


Inschrijven en selectiecriteria
Inschrijven doe je door middel van het indienen van een pitch. Deze mag niet langer zijn dan 6 pagina’s A4.
Waar de pitch verder aan moet voldoen en hoe hij wordt beoordeeld staat in de formele offerteaanvraag (pdf download). Lees deze goed door!
Stuur ook een ingevuld Europees Uniform Aanbestedingsdocument in (docx download). Sla deze op als pdf.
Bij deelname ga je ook akkoord met de Algemene Rijksvoorwaarden voor inkopen van diensten en opdrachten: ARVODI-2018 (pdf download).

De pitch mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. Timeline

Een volledige timeline staat in de offerteaanvraag. De belangrijkste momenten zijn als volgt:
 • Woensdag 17 juni - Lancering challenge
 • Woensdag 1 juli 9.00 - Informatie meetup - vragen en antwoorden teruglezen
 • Woensdag 8 juli - Deadline vragen stellen
 • Dinsdag 28 juli, 17:00 - Deadline insturen aanmelding
 • Maandag 10 augustus - Eerste selectiebesluit
 • 31 augustus - 4 september - Pitchronde
 • Maandag 5 oktober - Gunningsbesluit
 • 2 november - Start Startup in Residence programma

 


Achtergrondinformatie

Een voorbeeld van een (in 2018 vernieuwend) paviljoen met een duidelijke link naar de tuinbouw is de Sky garden.

Voorbeelden van modulaire bouwconcepten zijn o.a.: Blokiwood, Ursem (hotelkamers hotel Jakarta),  Wikkelhouse, en Sustainer Homes. Deze concepten zijn niet altijd gemaakt met een visie op eenvoudige demontage en hergebruik.
 

Vragen kan je stellen tot en met 8 juli 2020. Wacht niet tot het laatste moment!

Alle vragen en antwoorden van de informatiesessie kan je nalezen in dit document.

anoniem 30-06-2020reageer
U spreekt over een bouwsysteem. Moet dit een nieuw systeem zijn of kunnen ook bestaande bouwsystemen toegepast worden?

Ministerie van LNV 01-07-2020reageer
Het mag een bestaand bouwsysteem zijn, waarbij onderdelen vervangen zijn door materialen uit tuinbouw-reststromen.

anoniem 30-06-2020reageer
Voor beschillende bouwtypen bestaan zeer veel verschillende bouwsystemen met reststromen. Heeft u een bepaald ontwerp voor ogen, waarvoor u een bouwsysteem zoekt?

Ministerie van LNV 01-07-2020reageer
Er is nadrukkelijk geen ontwerp gevraagd in deze fase, maar een beschrijving van het bouwsysteem en de verschillende architectonische mogelijkheden / aspecten daarvan. Wat zijn de mogelijkheden van het systeem waarmee een architect zich kan uitdrukken? Welke beperkingen heeft het?

Mark Boschman 01-07-2020reageer
Goedemorgen, ik heb me aangemeld voor de uitleg van de challenge heden morgen. Gaat deze door, heb niet meer ontvangen.

Sandra Risseeuw 03-07-2020reageer
Jullie geven aan dat het realisatiebudget 50.000 euro is. Hierover enkele vragen: Zijn het alleen de bouwkosten zonder ontwerp en researchkosten? is dit excl btw? is dit excl installaties (verlichting, elektra, verwarming)? is dit exclusief aankleding binnen? En is het exclusief de fundering (we weten niet waar het op gebouwd wordt). Klopt het dat het ontwerp/advies/onderzoeksteam voor het hele project 5000 euro excl btw ontvangt?

Ministerie van LNV 04-07-2020reageer
Voor de eerste fase is €5000,- beschikbaar, waarvoor ontwerp en nauwkeurige kostenraming gemaakt moeten worden. In deze fase verstrekt de Floriade het Programma van eisen en wordt de afbakening gemaakt wat wel en niet in het realisatiebudget is opgenomen. In grote lijnen is bekend: ca. 50 m2 inclusief 8 kassa's en backoffice, isolatie eisen conform bouwbesluit. Slechts één bouwlaag, t.a.v. fundering: waarschijnlijk is de aanwezige bestrating / verharding hiervoor voldoende. Basis elektra valt binnen het realisatiebudget. Als ruwbouw = afbouw scheelt dat uiteraard aan afwerkingskosten. Zowel €5000,- als €50.000 zijn excl. BTW.

anoniem 07-07-2020reageer
In de pitch wordt gesproken over het gebruik van organische reststromen uit de tuinbouw. Is het verplicht om deze reststromen specifiek uit de tuinbouw te gebruiken? Of mag het ook (berm) grasvezels zijn die niet uit de tuinbouw komen?

Ministerie van LNV 07-07-2020reageer
Aangezien het om een tuinbouwexpositie gaat, is er voor deze challenge expliciet gekozen voor reststromen uit de tuinbouw. Zoals gesteld kunnen andere biobased materialen zoals hout en stro wel onderdeel zijn van het bouwsysteem, maar er moet substantieel gebruik gemaakt worden van tuinbouwreststromen. Bermgras kan als aanvulling daarop in het bouwsysteem gebruikt worden.

Omid Hajishirmohammadi 07-07-2020reageer
Dear Team Ministry of agriculture, Thank you for providing the opportunity to practice circular economy and biomimicry principles in the built environment sector. 4 OMID has introduced 4 Circular Biomimicry Architecture style & Structure systems. which are: Versatile Demountable Variable In addition, we will introduce CBB4BE (Circular, Biomimicry Brick for the Built Environment), in the near future. 4 OMID launched on May 1st, 2020. Based in Rotterdam, the Netherlands. We are actively looking forward to engaging in partnership with like-minded partners who have experienced the use of organic residual flows from horticulture as bio-based material and experience in the construction sector in the Netherlands. Would you please connect us with other participants in this challenge. I hope via teamwork with like-minded professionals we will reach the result that It deserves this opportunity. I truly appreciate your efforts to scale the triangle of the change via escalating the cycle of hope and actions. Sincerely, Omid Hajishirmohammadi omid@4omid.com

anoniem 08-07-2020reageer
- Zijn er specifieke functies voor het backoffice voorzien? (sanitair, pantry en kleedruimte bijvoorbeeld hebben een grote impact op de lay-out). - In het tekst staat een bedrag van 50.000, in het document van de offerte aanvraag staat dat een bedrag van 139.000 genoemd. Wat is leidend? - De Floriade is tijdelijk, daarna moet het volgens de tekst elders gebruikt kunnen worden. Zijn er richtlijnen voor de levensduur?

Ministerie van LNV 10-07-2020reageer
1 Deze challenge richt zich niet op de lay out of het ontwerp van het gebouwtje zelf, maar op het bouwsysteem. 2 Zie eerdere antwoord op de vraag over het budget: 5000 voor het ontwerp, 50.000 voor realisatie ex BTW. 3 Levensduur: permanent gebruik

Update eerste selectiebesluit challenge

13 augustus 2020

Beste Challenge deelnemers,

 

Door het grote aantal aanmeldingen voor de Challenge hebben we meer tijd nodig om deze inhoudelijk kwalitatief goed te beoordelen. In de komende dagen worden de beoordelingsbrieven verstuurd en wordt je wel of niet uitgenodigd voor het houden van een Pitch.

 

Indien je wordt uitgenodigd voor het houden van de Pitch, ontvang je voldoende tijd om deze voor te bereiden. Definitieve data worden met je gecommuniceerd.

 

Wij hopen je hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.   

 

 

Met vriendelijke groet,

Het Startup in Residence programma

De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges