Hoe zorgen we ervoor dat iedereen het ondernemerschapsonderwijs kan vinden wat bij ze past?

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 28 juli 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Max. €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

Share challenge

Max. €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

deadline verlopen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stimuleert ondernemendheid en ondernemerschap in Nederland. Ondernemen kan je leren! Wij willen graag dat iedereen die onderneemt of overweegt te gaan ondernemen daar de juiste ondersteuning bij krijgt. Dat begint onder andere bij goede opleidingen.

Daarom willen we het totale aanbod aan ondernemend- en ondernemerschaps-onderwijs, van basisschool tot en met universitair onderwijs en post initieel onderwijs en praktijkcursussen in Nederland in kaart brengen. Er is namelijk veel aanbod, maar dit is vaak lastig te vinden of op waarde te schatten voor geïnteresseerden, waardoor niet de optimale waarde wordt benut.

Een uitdaging daarbinnen is de diversiteit in doelgroepen van (mogelijke) afnemers en aanbieders van het ondernemerschapsonderwijs en de partijen die daarin een begeleidende rol in spelen. Het gaat dan om scholieren en studenten, decanen en ouders, mensen die vanuit hun werknemerschap de stap naar ondernemerschap willen maken, maar natuurlijk ook bestaande ondernemers (zzp’ers en mkb’ers) die zich verder willen ontwikkelen. Een grote diversiteit van leeftijd en ervaring dus! Hoe zorgen we ervoor dat al deze verschillende doelgroepen kunnen vinden wat ze zoeken?

De eerste stap hebben we al gemaakt. Het O2LAB (02=ondernemendheid en ondernemerschap) heeft een eerste aanzet gemaakt voor een interactieve kaart: de ‘Studiegids Ondernemerschapsonderwijs’. Op de kaart is een overzicht van opleidingen, minors en keuzedelen van verschillende lesmethodes, trainingen van erkende onderwijsinstellingen en commerciële aanbieders te vinden. Dit is een eerste stap, maar onze ambitie reikt veel verder. 

Wij willen de ultieme tool(s) voor alle doelgroepen om het ondernemerschapsonderwijs te ontdekken wat bij hun past. Hebben jullie daarvoor de oplossing? Dan ontvangen wij graag jullie pitch!
 

Waar zijn we naar op zoek?
We zijn op zoek naar een gebruiksvriendelijke toepassing of toepassingen geschikt voor de vier doelgroepen:

1)    Scholieren / studenten
2)    Decanen en ouders
3)    Docenten en onderwijsprofessionals
4)    (Aspirant) ondernemers (zzp-ers en mkb-ers)

De oplossing moet het totale aanbod aan ondernemendheid- en ondernemerschapsonderwijs in Nederland inzichtelijk maken. Op maat  en relevant voor elk van de doelgroepen. 

De behoefte en gebruik van deze data in de gids verschilt waarschijnlijk sterk per doelgroep. Zo zullen scholieren en studenten informatie willen hebben over de studie, waar deze te volgen, hoe deze aansluit op het rest van hun curriculum, hoeveel studiepunten er mee gemoeid zijn etc. etc. 

Voor decanen en ouders zit de behoefte en gebruik meer in de kwaliteit van de opleidingen, hoe deze aansluit bij de ambities en mogelijkheden van hun scholieren / kinderen en welke carrière mogelijkheden een opleiding biedt.

Voor docenten en onderwijsprofessionals zit de behoefte vooral in het weten wat er in de omgeving aan O2 onderwijs gegeven wordt. Hoe dit wordt gewaardeerd etc. 

Voor ondernemers zit de behoefte in het snel weten welke vaardigheden je met welke opleiding leert wat value voor money is, hoe de opleiding wordt gewaardeerd en wat het kost.

Kortom: de doelgroepen verschillen behoorlijk: hoe gaan we deze toch allemaal goed bedienen? Hoe zoekt elk van hen? Hoe, maar ook wat wil men dan weten?

Als sub-uitdaging hebben we ook het uitbreiden van de informatie. We hebben de meest basale gegevens zelf al verzameld in de eerste versie. De uitdaging is om inzichtelijk te maken welke aanvullende informatie we moeten verzamelen om aan de behoefte van de vier doelgroepen te voldoen. Als jullie de informatie kunnen verzamelen die we denken nodig te hebben is dat een pré, maar geen vereiste. Een lijst hiervan vind je onder ‘achtergrondinformatie’ hieronder. Als dit niet binnen jullie expertise valt zullen we gezamenlijk op zoek gaan naar een manier om hier zorg voor te dragen. 

Als laatste aandachtspunt hebben we de lange termijn: hoe kunnen we de oplossing ook voor in de toekomst borgen. M.a.w. hoe houden we de gids up to date en relevant voor elk van de doelgroepen (in relatie tot de aanbieders)?

De vorm van de oplossing staat wat ons betreft helemaal vrij. Je mag verder bouwen op de bestaande kaart, maar ook helemaal iets nieuws opbouwen. 

Er zijn veel andere plekken waar (generiekere) studieinformatie wordt ontsloten. Denk aan decanennet, keuzegids, studiekeuze 123, maar ook de leven lang leren tools die nu worden ontwikkeld (o.m. bij de VSNU), etc. Bij voorkeur valt de oplossing eenvoudig te koppelen aan / te onsluiten via deze andere routes.
 

Waar zijn we niet naar op zoek?
We zijn niet op zoek naar een studiegids in de klassieke zin van het woord; een fysiek boekwerk.

 

Waarom we dit als challenge uitzetten
Informatie verzamelen kunnen we wel. De juiste informatie voor de juiste doelgroep hebben is al weer moeilijker. En zorgen dat het zo gepresenteerd wordt dat iedereen het wil gebruiken is een veel grotere uitdaging! Gezien de diversiteit in de doelgroepen die we willen bedienen zien wij geen kant-en-klare oplossing in de markt. Wij geloven er wel in dat er al vele (deel)oplossingen zijn ontwikkeld om geïnteresseerden door middel van een keuzemodel te matchen. Wij maken graag gebruik van die ervaring en expertise en willen die toepassen onze diverse doelgroepen!

 

Wat is er te winnen?

 • Een innovatiebudget van maximaal €25,000.
 • De kans op een vervolgopdracht na het programma.
 • Een begeleidingstraject van 5 maanden waarin jullie zowel de oplossing als de onderneming naar een hoger niveau kunnen tillen. Meer informatie over het programma en de verschillende onderdelen, vind je op onze programma pagina.
 • Toegang tot het netwerk van de overheid.


Informatiebijeenkomst
We organiseren voor deze challenge een online informatiebijeenkomst. Die vond plaats op woensdag 1 juli om 14.30. Je kan de vragen en antwoorden hier teruglezen.


Vragen
Vragen over de inhoud van deze challenge kan je hier stellen op de discussion page tot uiterlijk 8 juli 2020. Vragen over het programma en de aanmeldingsprocedure zijn te stellen en te vinden bij de Frequently Asked Questions (FAQ).


Inschrijven en selectiecriteria
Inschrijven doe je door middel van het indienen van een pitch. Deze mag niet langer zijn dan 6 pagina’s A4.
Waar de pitch verder aan moet voldoen en hoe hij wordt beoordeeld staat in de formele offerteaanvraag (pdf download). Lees deze goed door!
Stuur ook een ingevuld Europees Uniform Aanbestedingsdocument in (docx download). Sla deze op als pdf.
Bij deelname ga je ook akkoord met de Algemene Rijksvoorwaarden voor inkopen van diensten en opdrachten: ARVODI-2018 (pdf download).

De pitch mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. 
Pitches in English are allowed.Timeline

Een volledige timeline staat in de offerteaanvraag. De belangrijkste momenten zijn als volgt:
 • Woensdag 17 juni - Lancering challenge
 • Woensdag 1 juli 14.30 - Informatie meetup - lees de vragen en antwoorden hier terug
 • Woensdag 8 juli - Deadline vragen stellen
 • Dinsdag 28 juli, 17:00 - Deadline insturen aanmelding
 • Maandag 10 augustus - Eerste selectiebesluit
 • 31 augustus - 4 september - Pitchronde
 • Maandag 5 oktober - Gunningsbesluit
 • 2 november - Start Startup in Residence programma

 

Achtergrondinformatie
Meer informatie over ons O2LAB programma en onze studiegids is te vinden via www.rvo.nl/o2lab verder zijn we bezig met een onderzoek naar de drijfveren en motivatie van scholieren / studenten en docenten t.a.v. ondernemerschapsonderwijs. Dit onderzoek leidt tot een segmentatiemodel en kan zeer zeker input bieden voor dit studiegidstraject. Oplevering van drijfverenonderzoek is medio juni. Verder zijn er andere interessante ontwikkelingen en projecten over de waardering van ondernemerschapsonderwijs zoals de epic studie van ecorys en de EU.

Het doel wat we hebben is om het totale aanbod aan ondernemerschapsonderwijs te ontsluiten en inzichtelijk te maken in ieder geval t.a.v. de volgende aspecten:

 • Naam opleiding
 • Naam instelling
 • Locatie instelling / cursus
 • Wat wordt geleerd 
 • Hoe lang duurt de opleiding
 • Waar leidt de opleiding toe op
 • Hoe wordt de opleiding gegeven (online, projectvorm, etc.)
 • Is de opleiding een onderdeel van een grotere module
 • Welke ondernemende vaardigheden leert men (skills) en zijn deze apart benoemd, te certificeren
 • Hoe wordt de opleiding gewaardeerd.
Vragen kan je stellen tot en met 8 juli 2020. Wacht niet tot het laatste moment!

De vragen en antwoorden uit de informatie meetup kan je teruglezen in dit bestand.

Hilje de Boer 29-06-2020reageer
Hebben jullie aanleiding om aan te nemen dat ondernemers nu de juiste studie informatie niet kunnen vinden?

Hilje de Boer 29-06-2020reageer
Zie dat ik mn vraag niet kan herschrijven/editen. Ik vraag dit omdat ik op basis van deze briefing voor mijn gevoel nog geen goed beeld heb van de achterliggende vraag/problematiek. Wat zou b.v. de meerwaarde moeten zijn ten opzichte van google?

Ministerie van EZK 30-06-2020reageer
Beste Hilje, pak beide vragen maar in een; ondernemers zullen nu best ondernemerschapsonderwijs kunnen vinden via google, vakvereniging etc. Het aanbod is m.i. wel te vinden, zij het gefragmenteerd. Onze aanname is dat er behoefte is om dit aanbod centraal in een (betrouwbaar en actueel) overzicht te kunnen vinden. Wat we via de challenge o.m. willen weten is aan welke informatie over het ondernemerschapsonderwijs er precies behoefte is bij de vier verschillende doelgroepen en hoe elk van die 4 doelgroepen die informatie ontsloten wilt hebben en gaat gebruiken. En dus hoe we die informatie over het aanbod aan ondernemerschapsonderwijs het best voor elk van de groepen kunnen presenteren / ontsluiten. Hoop dat dit je vraag beantwoord. Morgen is er om 14:30 een (online) infomeeting over deze challenge, zie ook https://www.starthubs.co/challenges om je aan te melden. Hartelijke groet, Guut Arnoldus

Roeland Lundahl 03-07-2020reageer
is de online informatiebijeenkomst nog ergens terug te zien?

Ministerie van EZK 08-07-2020reageer
Beste Roeland, de infobijeenkomst is niet terug te zien. Wel kan je de vragen en antwoorden die besproken zijn in de bijeenkomst teruglezen. Bovenaan deze pagina staat de link naar dat bestand. vriendelijke groet, Guut Arnoldus

anoniem 08-07-2020reageer
Vraag over definitie - Wat verstaan jullie onder 'ondernemerschapsonderwijs': onderwijs specifiek om je op te leiden tot ondernemer of zijn het ondernemerschapsvaardigheden zoals die in de meeste opleidingen zijn opgenomen?

Ministerie van EZK 15-07-2020reageer
beide

anoniem 08-07-2020reageer
Vraag over doelgroep - Zien jullie één van de vier doelgroepen als je primaire doelgroep waar je direct mee wilt communiceren of al direct mee communiceert?

Ministerie van EZK 15-07-2020reageer
Nee, voor deze studiegids zijn de vier beoogde doelgroepen in onze ogen even belangrijk.

anoniem 08-07-2020reageer
Vraag over vinden of matchen - Waar ligt de focus: op vinden van informatie of matchen van mensen en opleiding?

Ministerie van EZK 15-07-2020reageer
vooralsnog op het vinden en beschikbaar maken van de relevante informatie over de opleidingen voor de desbetreffende doelgroep. het matchen van mensen en opleiding kan daaruit volgen.

anoniem 08-07-2020reageer
Vraag over aanbod - Staat op de kaart het volledige aanbod van ondernemerschapsonderwijs of een deel? Waarom staan sommige opleidingen/onderwijsinstellingen er wel/niet op? En waarin is kaart een aanvulling op studiekeuzewebsite https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen?q=ondernemerschap?

Ministerie van EZK 15-07-2020reageer
We hebben geprobeerd het aanbod aan ondernemerschapsonderwijs zo volledig mogelijk in kaart te brengen maar ik durf niet te zeggen dat we op dit moment al het volledige aanbod aan ondernemerschapsonderwijs op de kaart hebben staan. Studiekeuze123 richt zich op het HBO en WO onderwijs. Het aanbod wat wij in kaart hebben gebracht is breder van VO t/m nascholing en post initieel onderwijs.

anoniem 08-07-2020reageer
Vraag over studiekeuzecampagnes - Wat is de toegevoegde waarde van de tool tov. de communicatie die onderwijsinstellingen al doen in marketing en campagnes op gebied van studiekeuze en de website www.studiekeuze123.nl?

Ministerie van EZK 15-07-2020reageer
Met deze tool proberen we zo volledig mogelijk het aanbod aan ondernemerschapsonderwijs in kaart te brengen en inzichtelijk en onderling vegelijkbaar te maken voor een zo'n breed mogelijke doelgroep. Breder dan de communicatie van (individuele) onderwijsinstellingen of het aanbod op keuzesites gericht op een specifieke sector of onderwijsniveau.

anoniem 08-07-2020reageer
Vraag over selectiecriteria partners - Wat zijn de selectiecriteria voor onderwijsinstellingen die mee mogen doen, en waar wordt je naartoe geleid en waar niet?

Ministerie van EZK 15-07-2020reageer
we hebben geen selectiecriteria voor onderwijsinstelleingen die 'mee mogen doen'. we streven ernaar om zo volledig mogelijk het aanbod in kaart te brengen en inzichtelijk te maken.

anoniem 08-07-2020reageer
Vraag over content - Wie gaat deze tool beheren en verzorgen? Is de inhoud eenmalig of is de inhoud dynamisch? Van wie is de inhoud en wat gebeurt er als er iets niet klopt? Of is het niet erg als het statisch is (en verouderd)? Is er ruimte voor redactie van de tool na livegang?

Ministerie van EZK 15-07-2020reageer
Dit is een van de vragen c.q. uitdagingen die we in deze challenge hebben. we zoeken natuurlijk een duurzame oplossing,

anoniem 11-07-2020reageer
Wat mag er in de oplossing zitten? 90% en meer van de ondernemers die ik spreek zegt dat de beste manier om ondernemerschap te leren is door het te doen. Falen kan, maar dat maakt je een betere ondernemer. Als docent op het voortgezet onderwijs merk ik dat leerlingen er veel te groot over denken. Daarom stimuleer ik ze om iets te doen wat ze kunnen en daar klanten voor te vinden. Dat zou een oplossing zijn voor 3 van de doelgroepen die in de call staan beschreven. Maar als ik een oplossing pitch in deze categorie (starten en gaan) past dat dan?

Ministerie van EZK 15-07-2020reageer
Wat we zoeken is de oplossing die het totale aanbod aan ondernemendheid- en ondernemerschapsonderwijs in Nederland inzichtelijk maakt. Op maat en relevant voor elk van de 4 doelgroepen. Daar hoort uiteraard ook het onderwijsaanbod gericht op de praktijk en op het leren door te doen (en te falen) bij maar ook meer dan dat.

Update eerste selectiebesluit challenge

13 augustus 2020

Beste Challenge deelnemer,

 

Door het grote aantal aanmeldingen voor de Challenge hebben we meer tijd nodig om deze inhoudelijk kwalitatief goed te beoordelen. In de komende dagen worden de beoordelingsbrieven verstuurd en wordt je wel of niet uitgenodigd voor het houden van een Pitch.

 

Indien je wordt uitgenodigd voor het houden van de Pitch, ontvang je voldoende tijd om deze voor te bereiden. Definitieve data worden met je gecommuniceerd.

 

Wij hopen je hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.   

 

 

Met vriendelijke groet,

Het Startup in Residence programma

De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges