Verhoog de aantrekkelijkheid van de MKB-markt voor technologie-aanbieders om zo de productiviteit van het MKB te verhogen

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 20 januari 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Max. €25.000 + €150.000 | Programma

Share challenge

Max. €25.000 + €150.000 | Programma

deadline verlopen

Om onze welvaart te behouden en actuele uitdagingen zoals klimaatverandering en de groeiende zorg voor ouderen aan te kunnen, moet ons BNP elk jaar groeien. Op dit moment werken er vier personen tegenover elke gepensioneerde (4:1). Een aantal dat in de komende twintig jaar tot 2:1 daalt (bron, p5). Als we uitgaan van een vergelijkbare bevolkingsgrootte, moet de productiviteit van werkenden de komende 20 jaar met 225-300% stijgen. 


 

MKB’ers spelen hierin een grote rol 

Zij leveren meer dan 60% toegevoegde waarde en ruim 70% van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven (MKB actieplan 2019). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft als doel om hen te overtuigen van digitale hulpmiddelen die de productiviteit van het MKB verbeteren. 

 

 

Voor veel ondernemers is digitaliseren een grote stap 

In het bijzonder voor kleine bedrijfseigenaren. Zij hebben moeite innovatieve technologieën te vertalen naar praktische handvatten voor hun bedrijf omdat de positieve effecten hen onbekend zijn. Ze hebben simpelweg te weinig tijd, kennis, vaardigheden en financiële middelen om zich hierin te verdiepen. IT-specialisten uitnodigen of personeel opleiden is vaak te kostbaar. Het merendeel van de MKB’ers is bezig met de dagelijkse praktijk en heeft geen tijd om naar digitaliseringsmogelijkheden te kijken. 

 

 

Het MKB Versneller-programma 

Onder het MKB Versneller-programma valt ook de MKB Werkplaats. Dit is een publiek-private samenwerking waarin educatieve instellingen, (regionale) overheden en de bedrijfswereld hun krachten bundelen om kleine- en middelgrote bedrijven te ondersteunen op het gebied van automatisering, data-analyse, online marketing en sales. In deze werkplaats helpen MBO-, HBO- en WO-studenten de ondernemer om voor deze onderwerpen digitaliseringsoplossingen te vinden. Het Versneller-programma is een succes. Het hielp MKB’ers in zes tot acht weken met praktische toepassingen aan hogere opbrengsten. 

 

 

Wensen en behoeften koppelen aan digitale oplossingen 

De volgende stap is om de wensen en behoeften van MKB’ers inzichtelijk te maken en deze te koppelen aan geschikte digitale oplossingen (nieuwe innovaties of innovaties die tijdens de MKB Werkplaats zijn gecreëerd). Aanbieders van digitale oplossingen benaderen het MKB nu zelden, terwijl ze soms de oplossing al kant en klaar hebben liggen voor andere segmenten. Deze oplossingen naar de MKB-markt brengen vergroot dus hun afzetgebied en helpt daarnaast het MKB verder. 

 

 

Waar zijn we naar op zoek? 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil graag inzicht krijgen in de behoeften van de niet-innovatieve MKB’er (2-50 FTE, langer dan 3 jaar niet innovatief). We kunnen dan digitale oplossingen aanbieden via de juiste technologie-aanbieders. Bestaat de gewenste oplossing nog niet? Dan ontwikkelen we deze op basis van de behoeften. 

 

 

Waar zijn we niet naar op zoek? 

We zijn niet op zoek naar een oplossing die geen ruimte geeft aan derden. We willen er juist één waarbij ruimte is voor samenwerking met andere partijen. 


 

 

Wat is er te winnen in het programma?

 • Maximale vergoeding van €25.000,- die we in passende termijnen uitkeren.
 • Vijf maanden co-creatie accelerator-programma
 • Mentors en deskundigen;
 • Een werkplek om samen te werken met onze ambtenaren.
 • Toegang tot het netwerk van de overheid;
 • Promotie van de startup en mogelijke media-aandacht;

 

 

Voorwaarden en selectiecriteria

 

 

Timeline

 • Donderdag 21 november: Lancering challenge
 • 12 december: Informatie meetup - meld je aan voor 6 december: aanmelden
 • Vragen stellen kan tot en met 2 januari
 • Maandag 20 januari 12.00: deadline insturen aanmelding (was 17 januari 12.00)
 • Wordt later bekend gemaakt: eerste selectie
 • Wordt later bekend gemaakt: live-pitches

 

 

Vragen

 • (Inhoudelijke) vragen over deze challenge kan je stellen via de discussion page
 • Vragen en meer uitleg over het Startup in Residence InterGov programma kan je stellen en vinden op deze pagina.

Toon Buddingh 22-11-2019reageer
Aanmelden voor de meetup werkt niet. Ik krijg de melding dat da aanmelddatum in verstreken

Ministerie van EZK 22-11-2019reageer
Dag Toon, Daar ging iets fout. Excuses. Inmiddels is inschrijven weer mogelijk.

Monique van Helvert 27-11-2019reageer
Is er meer informatie beschikbaar wat voor soorten toepassingen er uit de werkplaats gekomen zijn die in het bijzonder aansloegen? Zijn die ervaringen ergens inzichtelijk? En kunnen MKB’ers zich ergens melden als ze mee willen werken?

Ministerie van EZK 02-12-2019reageer
Dag Monique, Informatie over wat voor soorten toepassingen uit een werkplaats komen is te vinden op https://platformdrivenbydata.nl/. Deze toepassingen zijn door studenten data science ontwikkeld voor Brabantse ondernemers. Momenteel zijn ook in Groningen, Noord-Holland, Limburg, Twente en Gelderland werkplaatsen in oprichting, zij zullen hun meest inspirerende praktijkvoorbeelden ook online verspreiden. Ondernemers kunnen zich op de websites van de werkplaatsen melden als ze mee willen werken.

Yotje Maukar Hoo 07-12-2019reageer
Goedemiddag, is er nog een mogelijkheid om bij de informatiebijeenkomst aan te schuiven op 12 december?

Ministerie van EZK 12-12-2019reageer
Beste Yotje, het is helaas niet meer mogelijk om je in te schrijven voor de info meetup die vandaag plaatsvind op 12 december. Wel kun je naar binnen als er nog genoeg ruimte is. We verwachten van wel, maar de inschrijvingen hebben voorrang en we kunnen helaas niets garanderen.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 26-12-2019reageer
We zijn nog niet geregistreerd bij de KVK op dit moment maar zijn er wel mee bezig, maakt dat uit voor de aanmelding?

Ministerie van EZK 26-12-2019reageer
Op het moment dat je jouw verzoek tot deelneming indient, moet je ingeschreven zijn bij de KvK. Op het UEA moet je immers het KvK-nummer invullen.

Bas van der Starre 02-01-2020reageer
We hebben nog een aantal vragen nav de uitvraagtekst: - Hoe bakenen jullie technologie-aanbieders (of elders "aanbieders van digitale oplossingen") af? Hebben jullie voorbeelden van welke (soort) bedrijven dat wel en niet zijn? - We zien twee kanten in de uitvraag: benaderen van niet-innovatief MKB en verbeteren van de propositie van technologie-aanbieders voor MKB. Wat heeft voor EZK prioriteit? - Er bestaan al platforms die MKB begeleiden naar aanbieders van software (zoals AppWiki), wat is in aanvulling hierop de behoefte van EZK? - Waar kunnen we de antwoorden van de vragen die op 12 december gesteld zijn terugvinden?

Ministerie van EZK 10-01-2020reageer
Het afbakenen/definiëren van deze partijen zal onderdeel van de challenge zijn. We noemen liever geen voorbeelden omdat dan het risico bestaat dat we het begrip te veel afbakenen. * Beiden zijn van belang. * We zijn opzoek naar een oplossing met impact (zie uitvraagtekst). * Deze antwoorden zijn nu allemaal geplaatst.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Hoe verhoudt MKB-speelplaats zich met MKB-werkplaats?

Ministerie van EZK 07-01-2020reageer
Een MKB Werkplaats is een loket, gevestigd bij onderwijsinstellingen, waar ondernemers terecht kunnen voor advies en ondersteuning. In MKB Werkplaatsen wordt met ondernemers onderzocht welke kansen digitalisering hun bedrijf kan bieden om arbeidsproductiviteit te verhogen en vervolgens worden er voor hen door studenten (MBO, HBO of WO) op maat gemaakte producten ontwikkeld (voor voorbeelden zie: https://platformdrivenbydata.nl). Omdat in de MKB Werkplaats 1 op 1 advies wordt verstrekt is de impact beperkt tot de deelnemende bedrijven. In de challenge ‘de MKB-speelplaats’ zoeken we een creatieve oplossing die ervoor zorgt dat ook MKB bedrijven die niet deelnemen aan een MKB Werkplaats gebruik gaan maken van digitale tools om hun arbeidsproductiviteit te verhogen. In de praktijk weten vraag en aanbod elkaar namelijk lastig te vinden en daar dient de oplossing op in te haken. Zie ook vraag 'Wie profiteert er van de oplossing? MKB of technologie-aanbieders? '.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Wat verstaan jullie onder productiviteit?

Ministerie van EZK 07-01-2020reageer
Daaronder verstaan wij concreet arbeidsproductiviteit, een manier om weer te geven hoe efficiënt we werken. Arbeidsproductiviteit kan in een bedrijf worden vergroot door toepassing van arbeidsbesparende technologie, denk bijvoorbeeld aan de meerwaarde van data gedreven besluitvorming. En dat is nodig want op dit moment werken er nog vier personen tegenover elke gepensioneerde (4:1). Een aantal dat in de komende twintig jaar mogelijk daalt tot 2:1. Als we uitgaan van een vergelijkbare bevolkingsgrootte, moet de productiviteit van werkenden de komende 20 jaar dan met 225-300% stijgen. Simpel gezegd komen we in de toekomst mogelijk handen tekort en deze challenge dient eraan bij te dragen dat bedrijven ook met minder mensen hetzelfde werk kunnen verzetten.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Gaat het alleen om digitale oplossingen of breder oplossing?

Ministerie van EZK 07-01-2020reageer
Het onderliggende doel is om de productiviteit van het MKB te verhogen door het beter verbinden van vraag (MKB-bedrijven) aan (ICT-) aanbod. We staan open voor creatieve oplossingen en willen daarin niet limiteren.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Moet de oplossing een digitaal product zijn, of mag het ook een andere vorm hebben?

Ministerie van EZK 07-01-2020reageer
Zie antwoord bij vraag 'Gaat het alleen om digitale oplossingen of breder oplossing?'.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Hoe bepalen jullie “niet-innovatief” MKB.

Ministerie van EZK 07-01-2020reageer
Vraagstukken als deze verdelen het MKB als het ware in twee groepen: de koplopers, die nieuwe kennis en technologieën ontwikkelen en snel genoeg weten toe te passen, en het peloton, dat het hoge tempo van vernieuwing moeilijker bij kan houden en worstelt met de vraag hoe ze die vernieuwing vorm moeten geven. De challenge richt zich op de laatste groep. En daarbinnen specifiek op de kleinere bedrijven (2-50 fte), die langer bestaan dan 3 jaar .

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Hoe vind ik de niet-innovatieve MKBs?

Ministerie van EZK 07-01-2020reageer
We hebben een groot netwerk en kunnen jou helpen met het vinden van de doelgroep. Daarnaast zijn we juist ook op zoek naar jou creatieve manieren om de juiste kanalen te vinden die we wellicht nog niet hebben gevonden.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Zijn jullie op zoek naar andere oplossingen dan degenen die zijn voortgekomen?

Ministerie van EZK 07-01-2020reageer
Zie antwoord op vraag '1. Hoe verhoudt MKB-speelplaats zich met MKB-werkplaats?'.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Is het doel om technische oplossingen te vinden of om het MKB te informeren over de mogelijkheden?

Ministerie van EZK 07-01-2020reageer
De oplossing dient vooral bij te dragen aan transparantie op de markt door vraag en aanbod inzichtelijk te maken en matchmaking tot stand te brengen.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Wat is de website van MKB Werkplaats?

Ministerie van EZK 07-01-2020reageer
Dat is: https://www.nederlanddigitaal.nl/initiatieven/versnelling-digitalisering-mkb.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Welke andere platformen zijn er al gerealiseerd?

Ministerie van EZK 07-01-2020reageer
We begrijpen niet goed wat met deze vraag wordt bedoeld. Op deze website kun je meer informatie vinden over de MKB werkplaats: https://www.nederlanddigitaal.nl/initiatieven/versnelling-digitalisering-mkb en op deze website kun je voorbeelden vinden uit de praktijk: https://platformdrivenbydata.nl/.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Waarom is het niet efficiënt om MKB Werkplaatsen op te schalen?

Ministerie van EZK 07-01-2020reageer
Zie antwoord op vraag '1. Hoe verhoudt MKB-speelplaats zich met MKB-werkplaats?'.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Hoe groot zijn de MKB bedrijven?

Ministerie van EZK 07-01-2020reageer
Zie antwoord op vraag '5. Hoe bepalen jullie “niet-innovatief” MKB.'.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Moet de oplossing schaalbaar zijn?

Ministerie van EZK 07-01-2020reageer
Ja, schaalbaarheid is een vereiste.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Wie profiteert er van de oplossing? MKB of technologie-aanbieders?

Ministerie van EZK 07-01-2020reageer
Beiden dienen van de oplossing te profiteren. Voor MKB-bedrijven moet het interessanter worden om arbeidsbesparende technologie toe te passen door hen te helpen met het vinden van de juiste digitale tools. Voor ICT-aanbieders moet het de toegang tot de MKB-markt vergemakkelijken zodat ze hun klantenbestand kunnen uitbreiden en meer opdrachten krijgen.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Waar is het probleem het grootst? Kan je voorbeelden noemen?

Ministerie van EZK 07-01-2020reageer
Het vraagstuk raakt eigenlijk elke sector. Ongeveer 20% van alle MKB bedrijven in Nederland heeft een aanzienlijk hogere productiviteit dan de overige 80%. Dat komt onder andere door toepassing van digitale tools. Succesvolle toepassingen van digitale tools door koplopers lijken echter (om verschillende redenen) niet vanzelf door te dringen tot de grote groep van 80%. Hier dient de oplossing verschil in te brengen.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Welk formaat team wordt verwacht van de startup?

Ministerie van EZK 07-01-2020reageer
Daar is geen vast aantal voor maar meestal zijn teams niet heel groot.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Welke samenwerkingspartners zijn betrokken?

Ministerie van EZK 07-01-2020reageer
Omdat we nog niet precies de oplossing kennen, kunnen we ook nog niet met zekerheid zeggen welke samenwerkingspartners betrokken zullen worden bij het maken van het prototype of vervolg daarvan. Dat werken we gedurende het traject verder uit.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Is het business plan een cruciale factor in de beoordeling?

Ministerie van EZK 07-01-2020reageer
Een business plan is een breed begrip. Je dient een verzoek tot deelneming in te dienen die voldoet aan het gestelde in de selectieleidraad. Jouw verzoek tot deelneming beslaat totaal maximaal vier A4. Verzoeken met meer dan vier A4 nemen we niet behandeling.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Mag je op meerdere challenges inschrijven?

Ministerie van EZK 07-01-2020reageer
Nee, je mag je maar op één challenge inschrijven.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Wat is de definitie van Startup?

Ministerie van EZK 07-01-2020reageer
Een startup is een bedrijf met het creatieve vermogen om innovatieve, praktische en/of ongebruikelijke oplossingen te bedenken. Ook innovatieve MKB’ers vallen binnen deze definitie mits aan de genoemde kenmerken wordt voldaan.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Van wie wordt het IP?

Ministerie van EZK 07-01-2020reageer
Het Intellectueel eigendom bij de ondernemer.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Hoe zit het met de beschikbaarheid?

Ministerie van EZK 07-01-2020reageer
We verwachten dat je samen met de challengehouder/beleidadviseur een goed prototype maakt. Daar moet je tijd voor vrij maken. Hoeveel tijd hangt af van de problematiek zelf en de bedachte oplossing.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Waar krijgen we geld voor?

Ministerie van EZK 07-01-2020reageer
In de ‘in residence’ fase is er een maximale vergoeding mogelijk van € 25.000,-. Met dit bedrag kun je diensten en materialen inkopen die jou in staat stellen het werkende prototype (deels) ontwikkelen. Voor dit vraagstuk geldt tevens dat als jouw oplossing ook in de praktijk blijkt te werken, de overheid jouw ‘launching customer’ kan zijn. Voor de eventuele inkoop van de oplossing is voor dit vraagstuk een bedrag van maximaal € 150.000,- beschikbaar.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
In hoeverre wordt de startup verwacht op het Ministerie verwacht?

Ministerie van EZK 07-01-2020reageer
Als je geselecteerd bent om je idee uit te werken dan verwachten we dat je samenwerkt in residence met de challengehouder/beleidsadviseur. Wanneer jullie precies samenwerken maken jullie onderling afspraken over. We verwachten niet dat je elke en/of 9 to 5 op het ministerie aanwezig bent.

Selectie bekend vrijdag 14 februari

03 februari 2020

De bekendmaking van de selectie volgt vrijdag 14 februari.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges