Hoe krijgen we structureel inzicht in belemmerende wet- en regelgeving voor startups en scale-ups?

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 18 november 2021
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): max €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

Share challenge

max €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

deadline verlopen

Knellende regeldruk of belemmerende wet- en regelgeving, maar ook subsidieregelingen met beperkende factoren kunnen groei bij ondernemers verminderen of zelfs blokkeren. Voor alle ondernemers is dit onwenselijk, maar voor startups kan dit zelfs het einde van het bedrijf betekenen.

We willen als overheid ruim baan bieden aan startups en scale-ups en daarom belemmerende regels tegengaan. Daarvoor moeten we wel eerst weten waar de barrières ervaren worden en/of zitten en wat dus de belemmerende regelgeving of uitvoering is waar deze bedrijven mee worstelen. Dat weten we nu niet of onvoldoende. Daar zoeken we dus een oplossing voor!

Je kan nu al via het Meldpunt Regelgeving melden dat je als ondernemer last ondervindt van bijvoorbeeld tegenstrijdige of onduidelijke regels. Dit meldpunt wordt echter maar af en toe gebruikt, ondanks eerdere inspanningen, en nooit door startups. We bereiken blijkbaar de juiste doelgroepen niet, of ze voelen zich niet geroepen om ons te laten weten waar ze tegenaan lopen. Er is ook een mogelijkheid dat startups blijkbaar geen last hebben van regelgeving, maar dit lijkt niet echt aannemelijk.

We willen als overheid weten waar de knelpunten liggen. Om deze vervolgens (indien mogelijk) op te lossen. Maar hoe komen we erachter of en zo ja welke knelpunten startups ervaren? Hebben jullie hiervoor dé oplossing? Dan ontvangen we graag jullie aanmelding!

Over ons
De directie Ondernemerschap is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Doelstelling  van de directie is een uitmuntend ondernemers-, vestigings- en investeringsklimaat. Tevens zetten we ons met startup & scale-up beleid - inclusief valorisatiebeleid - in voor Innovatiebevordering.

Waar zijn we naar op zoek?
Wij zijn op zoek naar innovatieve oplossingen (producten of diensten) om startups & scale-ups te bereiken en te achterhalen welke  wet- en regelgeving hen belemmert in het exploiteren en uitbouwen van hun bedrijf. 

Samengevat willen we dat de oplossing:

 • Inzicht geeft in de problemen waar startups en scale-ups tegenaan lopen qua regelgeving, ook qua subsidies;
 • De problemen het liefst zo helder en specifiek mogelijk kan herleiden tot regels of verplichte acties;
 • Structureel inzicht geeft: (periodiek) te herhalen is;
 • Lage herhalingskosten heeft;
 • Mogelijkheid biedt de startups en scale-ups te bereiken.

Onderdelen die van belang zijn in de oplossing:

 • Bereiken van de juiste doelgroep;
 • De schaalbaarheid - liefst landelijk op grote schaal in te zetten (met redelijke kosten) en/of uitbreiding naar andere doelgroepen;
 • De oplossing moet structureel/langdurig inzetbaar zijn;
 • De oplossing moet geschikt zijn voor effect-monitoring (t.b.v. effectmetingen).

Nice to have: een mooie mogelijke toevoeging aan jullie oplossing is een uitwerking van hoe we uiteindelijk het beste met de binnengekomen meldingen kunnen omgaan. Hoe kunnen we de meldingen het beste verwerken? Nu worden de meldingen bekeken en door ‘Antwoord voor Bedrijven’ (RVO) doorgestuurd naar de ambtenaren die zich met het betreffende onderwerp bezighouden. Eens per 3-6 maanden wordt een overzicht gedeeld van wat er is binnengekomen. Hierdoor hebben wij onvoldoende zicht op het proces of het aantal meldingen die ingediend worden via het Meldpunt Regelgeving.

Waar zijn we niet naar op zoek?

 • Een standaard voorlichtings-/mediacampagne of enquête.
 • Een standaard interview/enquête-ronde.
 • Een oplossing die niet schaalbaar/tegen lage kosten herhaalbaar is.

Bekijk hier de Q&A van de informatiebijeenkomst

Wat is er te winnen?

 • Een innovatiebudget van maximaal € 25.000, voor het ontwikkelen en uitwerken van een prototype voor de oplossing (product of dienst).
 • Een begeleidingstraject van vijf maanden waarin jullie zowel de oplossing als de onderneming naar een hoger niveau kunnen tillen.
 • Een grote kans op een vervolgopdracht van maximaal € 50.000, bij een succesvol prototype uitgevoerd binnen het innovatiebudget.
 • Toegang tot het netwerk van de overheid.

Laat weten of je interesse hebt!
Via deze marktverkenning willen wij graag weten hoe de markt eruit ziet, welke startups hierin actief zijn en welke innovatieve oplossingsrichtingen startups voor deze challenge kunnen en willen bieden. Ben jij geïnteresseerd geraakt na het lezen van deze challenge en denk je met een innovatieve oplossing bij te kunnen dragen aan het probleem? Laat dit dan weten via het interesseformulier. Mogelijk word je uitgenodigd voor de offertefase. LET WEL, dit betreft een vrijblijvende verkenning en biedt geen garantie tot uitnodiging voor de offertefase. 

Je hebt tot donderdag 18 november 17.00 de tijd om het interesseformulier via deze link in te vullen en in te dienen.

Voor meer informatie over het proces, zie deze pdf met bijlage: PDF

Timeline

 • Dinsdag 19 oktober – Lancering challenge
 • Woensdag 3 november van 10:00 - 11:00 uur – Online informatie meetups (niet verplicht).
 • Vrijdag 5 november 12.00 – Deadline online vragen stellen
 • Donderdag 18 november 17:00 – Deadline insturen aanmelding.
 • Donderdag 25 november – maximaal 3 partijen worden uitgenodigd
 • Week van 6-10 december – Live Pitchronde
 • Maandag 24 januari 12:00 – Deadline indienen uitgewerkte offerte
 • Vrijdag 4 februari 2022 – Bekendmaking gunningsbesluit (winnaar)
 • Dinsdag 15 februari 2022– Start in Residence periode

Achtergrondinformatie
Directe aanleiding voor deze challenge is een toezegging van de staatssecretaris van EZK op een vraag van het kamerlid Wiersma om te kijken hoe we specifieke innovatieknelpunten van startups kunnen helpen oplossen.

Eerdere actie: Ruimte in Regels

In het verleden was er onder meer het Programma Ruimte in Regels, gericht op startups in innovatieve richtingen gelieerd aan de kringloopsamenleving. Dat betekende dat als ondernemers bij innovatie-investeringen belemmerd worden door regels konden ze dat melden bij het programma Ruimte in Regels. Het programma was een samenwerkingsverband tussen de ministeries van Economische Zaken & Klimaat en Infrastructuur & Waterstaat. Het Rijk keek met diverse (publieke en private) partners of en op welke wijze belemmeringen in regelgeving konden worden opgelost, zodat knelpunten voor innovaties worden weggenomen.

In de periode 2014-april 2019 heeft Ruimte in Regels ongeveer 750 meldingen binnen gekregen. Van deze meldingen zijn ruim 400 opgepakt voor verdere behandeling. Van deze belemmeringen ging het in ruim 200 gevallen om ‘klassieke belemmeringen’ waarin de ondernemer daadwerkelijk een concrete belemmering in wet- en regelgeving ervoer. Zo’n 100 van deze klassieke belemmeringen zijn ‘opgelost’ – de ondernemer kan verder met ondernemen. Ongeveer 70 van deze belemmeringen zijn bij een beleidsdirectie of andere partij belegd die ermee aan de slag ging. In 2020 is het programma beëindigd.

Eerdere acties Meldpunt

Het Meldpunt Regelgeving (zoals boven genoemd) is al een paar keer bewust ondersteund met communicatiecampagnes of prominente vermelding op ondernemersplein.nl. Dit leverde een veelal weinig duurzame stijging van signalen op. Regelgeving wijzigen doe je vaak op basis van vele signalen. Maar als we geen signalen ontvangen is er weinig grond voor aanpassingen.

Vragen stellen hieronder kan tot vrijdag 5 november 12.00

anoniem 03-11-2021reageer
Wanneer worden de antwoorden op vragen uiterlijk gepubliceerd?

Ministerie van EZK 03-11-2021reageer
Alle vragen die zijn gesteld tijdens de informatiebijeenkomst op 3 november, en via de website worden uiterlijk op 11 november gepubliceerd op deze pagina.

Log in of registreer om je vraag te stellen.
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges