Bedenk een oplossing om startups op het juiste moment in hun innovatieproces de commerciële voordelen en kansen van intellectueel eigendom te tonen

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 20 januari 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Max. €25.000 + €50.000 | Programma

Share challenge

Max. €25.000 + €50.000 | Programma

deadline verlopen

Octrooicentrum Nederland (OCNL) heeft een informerende rol voor startups. Zij helpt hen betere strategische beslissingen te nemen over hun intellectuele eigendom. Kennis en begrip van hoe intellectueel eigendom werkt en de kansen die een goede strategie biedt is essentieel voor deze innovatieve groeiende doelgroep. OCNL staat nu voor de uitdaging om startups op het juiste moment in hun innovatiereis, op een aantrekkelijke wijze, te bereiken. Startups handelen vaak te laat als het gaat om ondersteuning bij het gebruik van intellectueel eigendom. En dat heeft gevolgen: het kan van negatieve invloed zijn op de continuïteit en groei van het bedrijf en het beperkt de opties van startups om in de toekomst aanspraak te maken op hun eigen kennis en innovaties. 

 

Kennis over intellectueel eigendom zorgt ervoor dat startups optimaal profiteren van hun eigen innovatie. Bovendien leidt dit tot een efficiëntere besteding van R&D-budget en kan het bijdragen aan het verkrijgen van financiering. 


 

Wat hebben we nodig? 

We hebben een nieuwe informatieve oplossing over intellectueel eigendom nodig die aantrekkelijk en gemakkelijk te begrijpen is voor startups. Ook één die zich richt op het gegeven dat zij betere zakelijke beslissingen nemen als: 

 • we startups in een vroeg stadium (op een positieve manier) informeren over de voordelen en kansen van het intellectueel eigendom (d.w.z. exploitatiemogelijkheden en beschermende eigenschappen; 
 • startups bekend zijn met de grote hoeveelheid informatie in de octrooiliteratuur, en hoe dat kan bijdragen aan R&D- en business gerelateerde vraagstukken; 
 • startups weten bij welke organisatie ze terecht kunnen voor vragen of registraties voor het patenteren van hun product of dienst. 

 

 

Waar zijn we naar op zoek?
Om startups beter te ondersteunen wil OCNL een oplossing die informatie over intellectueel eigendom biedt op het juiste moment in het innovatieproces van de startup. De presentatievorm van deze informatie is daarbij aantrekkelijk en eenvoudig te begrijpen.

Intellectueel eigendom is een moeilijk onderwerp waar ondernemers vaak negatieve associaties mee hebben. Een goede oplossing geeft daarom inzicht in intellectueel eigendom, aanverwante strategieën en databases die nodig en/of relevant zijn voor startups in specifieke fases van het innovatieproces, en brengt op het juiste moment en op een aantrekkelijke manier de voordelen ervan onder de aandacht. 

 

 

Waar zijn we niet naar op zoek?
OCNL is momenteel al redelijk zichtbaar voor startups, bijvoorbeeld door aanwezigheid in accelerators en startup communities. Ze bieden onder andere workshops aan over intellectueel eigendom en het gebruik van octrooi informatie in databases (Espacenet), een-op-een begeleiding en voorlichting middels bijvoorbeeld ThatsIP. Al deze diensten richten zich op een brede doelgroep en zijn minder aansprekend voor de snelle en dynamische startup community. Denk hierbij onder andere aan timing, taalgebruik en look-and-feel. OCNL zoekt daarom een oplossing die anders is dan het bestaande.

 

Wat is de impact? 

Het doel van OCNL is om bewustzijn bij startups te creëren over intellectueel eigendom en de mogelijkheden die het biedt. Ze willen startups ondersteunen in betere inzet van dit systeem voor deze bedrijven. Een ander voordeel van dit project is dat OCNL hierdoor meer inzicht krijgt in de way of working van startups. 


 

 

Wat is er te winnen in het programma?

 • Maximale vergoeding van €25.000,- die we in passende termijnen uitkeren.
 • Vijf maanden co-creatie accelerator-programma
 • Mentors en deskundigen;
 • Een werkplek om samen te werken met onze ambtenaren.
 • Toegang tot het netwerk van de overheid;
 • Promotie van de startup en mogelijke media-aandacht;

 

 

Voorwaarden en selectiecriteria

 

 

Timeline

 • Donderdag 21 november: Lancering challenge
 • 12 december: Informatie meetup
 • Vragen stellen kan tot en met 2 januari
 • Maandag 20 januari 12.00: deadline insturen aanmelding (was 17 januari 12.00)
 • Wordt later bekend gemaakt: eerste selectie
 • Wordt later bekend gemaakt: live-pitches

 

 

Vragen

 • (Inhoudelijke) vragen over deze challenge kan je stellen via de discussion page
 • Vragen en meer uitleg over het Startup in Residence InterGov programma kan je stellen en vinden op deze pagina.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 26-12-2019reageer
We zijn nog niet geregistreerd bij de KVK op dit moment maar zijn er wel mee bezig, maakt dat uit voor de aanmelding?

Ministerie van EZK 26-12-2019reageer
Op het moment dat je jouw verzoek tot deelneming indient, moet je ingeschreven zijn bij de KvK. Op het UEA moet je immers het KvK-nummer invullen.

Frank Rutgers 02-01-2020reageer
In de selectieleidraad wordt aangegeven het intellectueel eigendom bij de winnaars blijft, maar dat de overheid het recht heeft om het systeem (zonder vergoeding) toe te passen en zelf aanpassingen door te voeren aan de oplossing. Hieruit nemen wij op dat jullie een licentie van het systeem verlangen in het geval dat wij de challenge zouden winnen. Betekent dit dat wij jullie in dat geval toegang moeten geven tot de code van het systeem? Zou het mogelijk zijn om inzicht te krijgen in een voorbeeld van deze licentieovereenkomst?

Ministerie van EZK 10-01-2020reageer
Beste Frank, "In de selectieleidraad staat dat de overheid het recht heeft om de oplossing binnen de Nederlandse overheid toe te passen. Dit betekent ook dat de overheid recht houdt op verbeterde en neiuwe versies van de oplossing. Bij een softwarematige oplossing geldt tevens dat de Rijksoverheid streeft naar ICT toepassingen met open standaarden. In veel gevallen is de overheid hiertoe ook verplicht. Op de 'pas toe of leg uit'-lijst van het Forum Standaardisatie staan de open standaarden die verplicht zijn. Deze zijn verplicht toe te passen bij aanschaf van ICT met een waarde vanaf € 50.000. De verplichting is voor de rijksoverheid geregeld in de Instructie rijksdienst bij aanschaf van ICT- diensten of ICT-producten. Valt je product onder deze regels dan dienen de standaarden van je product open te zijn. Mocht je product niet onder de regels vallen dan kan het zijn dat de Rijksoverheid bij bijvoorbeeld twijfel tussen twee goede oplossingen de voorkeur geeft aan de oplossing waarbij open standaarden gebruikt zijn."

Frank Rutgers 02-01-2020reageer
Ons project zijn wij gestart als ehvLINC. ehvLINC is georganiseerd als een stichting. We zijn voornemens een b.v. op te richten onder de stichting, in welke b.v. het project kan worden ondergebracht. Deze b.v. moet ervoor zorgen dat wij investeringen kunnen ophalen en risico buiten de stichting kunnen houden. Het idee is dat de stichting de intellectuele eigendomsrechten in eerste instantie zal licenseren aan de b.v. Mocht de b.v. goed lopen, dan is het plan om de rechten in de toekomst over te dragen. Zou dit een probleem zijn voor de aanvraag? De aanvraag zouden we graag als ehvLINC willen doen.

Ministerie van EZK 10-01-2020reageer
Beste Frank, "U kunt als stichting uw verzoek tot deelneming indienen. U geeft aan dat het (financiële) risico komt te liggen bij de nog op te richten BV. Het is van belang of de uitvoering van de opdracht wordt uitgevoerd vanuit de stichting (waarbij de BV de benodigde financiële middelen verschaft) of vanuit de BV (die dan gebruik mag maken van het intellectuele eigendoem van de stichting).Geheel afhankelijk van de constructie tussen stichting en BV. Indien de uitvoering van de opdracht bij de stichting ligt, kunt u eenvoudig als stichting deelnemen. Alleen de stichting dient een UEA in. Indien de uitvoering van de opdracht bij de BV ligt, en u wilt meedoen als stichting, dan is de BV de onderaannemer van de stichting. Dit moet duidelijk het UEA worden aangegeven. De BV dient dan als onderaannemer ook een UEA in te vullen (en dient dus ingeschreven te staan bij de KVK). Indien de uitvoering van de opdracht bij de BV ligt en u wilt meedoen als BV, dan dient alleen de BV een UEA in (en dient dus ingeschreven te staan bij de KVK)."

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Hoe ziet de doelgroep eruit? Landelijk. En hoe zien jullie klanten eruit? Wie komen nu vooral bij het Octrooicentrum terecht? En hoe ziet de customer journey eruit? (doelgroepen)? Wie komt er bij jullie aankloppen, uitvinders/MKB? Wie is de doelgroep?

Ministerie van EZK 07-01-2020reageer
Binnen de opdracht ligt de nadruk op technisch innovatieve start-ups. Het gaat dus om startende, ambitieuze bedrijven met een innovatief product. Dit kan in elke sector zoals bijvoorbeeld ICT, health- en life sciences, high-tech of duurzaamheid. De kennis van intellectueel eigendom (IE) bij deze start-ups is wisselend en afhankelijk van het ecosysteem waarin ze zitten. Vaak kennen ze de termen bij naam maar is er onvoldoende kennis van alle mogelijkheden en noodzakelijkheden. IE wordt vaak afgedaan als iets ‘wat later komt’ en iets ‘waar we nu nog te klein voor zijn’. | De algemene doelgroep van Octrooicentrum Nederland zijn technisch innovatieve ondernemers: het MKB, start-ups en scale-ups en ondernemers van de toekomst. De doelgroep komt uit een diversiteit aan technische sectoren zoals hierboven genoemd. | In de dagelijkste praktijk zien we vooral de kleinere en startende bedrijven en ondernemers die bezig zijn met de ontwikkeling van een product of bedrijf. Ze komen uit het hele land en hebben diverse achtergrond. Het idee voor de vinding die deze bedrijven en ondernemers hebben gedaan ontstaat vaak vanuit de reguliere diensten of producten die het bedrijf levert; is het gevolg van onderzoek of opleiding (academisch, hbo) of; is gebaseerd op dagelijkse problemen in de praktijk (bv. in de bouw of de zorg). Ze hebben vragen over octrooien of andere vormen van IE, de octrooieerbaarheid van een vinding en de processen bij het doen van een octrooiaanvraag. Daarnaast gaat het vaak over de te voeren strategie: welke vormen van IE zijn relevant voor mij en hoe zit het bij samenwerking met andere partijen. | Aangezien de doelgroep zeer divers is, is er geen blauwdruk voor de customer journey van de start-up die we willen bereiken. De vraag over het beschermen van het intellectuele eigendom en/of de mogelijkheden die het IE-systeem/octrooisysteem biedt, is in bijna elke fase van het innovatieproces relevant. Zo kan je in de beginfase van je innovatietraject kijken of je innovatie wel nieuw is, kan je bij het uitwerken van je idee de gratis databanken gebruiken om inspiratie op te doen, kan een IE-recht je helpen om financiering los te krijgen van banken, speelt IE een rol bij internationaal ondernemen en is het een belangrijk onderdeel van je bedrijfsstrategie.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Hoe zien de contactpunten met start-ups eruit? Wat doen jullie nu al om te communiceren met start-ups? Wie komen nu vooral bij het Octrooicentrum terecht? En hoe ziet de customer journey eruit? (doelgroepen) Welke services leveren jullie aan individuele partijen?

Ministerie van EZK 07-01-2020reageer
In de kern onderscheiden de contactmomenten van start-ups zich niet van die van andere klanten. Kijkend naar de dienstverlening gaat het om één-op-één gesprekken, coaching via accelerator programma’s, workshops en contactmomenten bij beurzen, community-bijeenkomsten en evenementen. Daarnaast bieden we octrooionderzoeken om klanten kennis te laten maken met de informatie die octrooidatabases bevatten. De contactmomenten van start-ups zijn over het algemeen vaker bij start-up hubs, communities en andere locaties van innovatie/ontwikkelingsprogramma’s. | Bij start-ups heeft Octrooicentrum Nederland (OCNL) het idee dat ze lang niet altijd bezig zijn Intellectueel Eigendom (IE). Voor deze groep geldt: zij moeten van niets naar ‘iets’, er is een customer journey (vaak niet rechtlijnig) waar ze zelf nog geen weet van hebben. Deze opdracht gaat daarom ook vooral over de bewustwording dat IE een belangrijk onderwerp is om erover na te denken. | In de bestaande contacten is de customer journey niet strak en hangt erg af van de vraag die een klant heeft. Er is dus lang niet altijd een vaste ‘straat’ die een klant doorgaat. Soms is een klant geholpen met één enkel contactmoment, bij een vraag rondom octrooieerbaarheid kunnen het meerdere gesprekken zijn waarbij een onderzoeker van OCNL op de achtergrond ook nog een aantal keer werk verricht. | Onze boodschap is dat IE op heel veel momenten in het innovatieproces van belang kan zijn. Het IE vraagstuk bindt zich dus niet aan één fase in de ontwikkeling van een bedrijf. Daarom kan het zo zijn dat een contact met een klant zich spreidt over meerdere jaren.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Wat voor strategische samenwerkingen heeft ’t octrooicentrum? Om beter in te spelen op waar de startup zich mee bezig houdt?

Ministerie van EZK 07-01-2020reageer
Octrooicentrum Nederland (OCNL) heeft diverse contacten met incubators en accelerator programma’s in heel Nederland. Dit zijn plekken waar start-ups gevestigd zijn en door daar soms op locatie aanwezig te zijn verlagen we de drempel om in contact te komen met OCNL. Daarnaast worden op deze locaties soms workshops of andere presentaties gegeven. In samenwerking met deze locaties of andere initiatieven voor start-ups worden ook regelmatig presentaties of workshops gegeven op evenementen. | Tenslotte: OCNL is onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland waarbinnen ook initiatieven zijn rondom start-ups.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Waar ligt het aan dat start-ups nu minder makkelijk te bereiken zijn? | Wat is de noodzaak voor deze briefing? Cases ter voorbeeld. | Waarom werkt wat er nu is niet? | Wanneer moeten start-ups aankloppen? (Dit antwoord staat indirect hierin) | Wanneer komt een bedrijf bij jullie? | Waarom kloppen start-ups niet bij jullie aan? |

Ministerie van EZK 07-01-2020reageer
Intellectueel Eigendom (IE) zou basiskennis moeten zijn/worden van startups, aangezien deze strategische IE kennis direct door zou kunnen werken in het businessplan (denk aan verkoop van kennis / licenseren van kennis). Het gebrek aan kennis hierover kan jaren later nog gevolgen hebben voor de groei van de startup/scale-up. | Gemiddeld genomen hebben start-ups weinig tot geen kennis van IE. Octrooicentrum Nederland (OCNL) is er om die voorlichting te geven en die kennis te verspreiden onder de doelgroep. Momenteel hebben de diensten van OCNL een erg reactief karakter. Dat wil zeggen: 1) de klant onderneemt vaak pas actie als deze een probleem ervaart of; 2) er is een contactmoment met OCNL of een andere partij waarbij het belang van IE wordt benadrukt. | Aangaande punt 1, start-ups zijn jonge bedrijven en daarom ervaren zij over het algemeen minder problemen m.b.t. IE – puur omdat die zich nog niet hebben aangediend. Zij ondervinden dan nog geen noodzaak om informatie in te winnen over IE. Echter, als het product of de dienst eenmaal op de markt is en het bedrijf groeit, vergroot de zichtbaarheid in de markt. Dit is het moment waarop zijzelf of andere bedrijven, vergelijkbare merken, producten of diensten zien en zich af gaan vragen of dat naast elkaar mag bestaan. Denk aan: * Is ons merk beschermd? Mag dat bedrijf die naam wel gebruiken? * De techniek die de start-up gebruikt lijkt erg op een concurrent. Is een juiste afweging gemaakt m.b.t. wel of niet octrooieren? Maken we inbreuk? * Bij wie liggen de auteursrechten van onze app? Bij ons, of de ontwikkelaar die ze heeft geschreven? | Dit zijn vragen die regelmatig te laat worden gesteld. Dit kan als gevolg hebben dat de groei van een start-up wordt beperkt. Daarom is het belangrijk dat het belang van IE in een vroeg stadium bekend is bij bedrijven zodat zij deze vragen op tijd kunnen stellen en problemen kunnen voorkomen. | Het contactmoment (punt 2) is erg afhankelijk van de zichtbaarheid van OCNL. Die zichtbaarheid is heel generiek en niet specifiek toegespitst op de start-ups welke naar ons idee een nieuwe, moderne en dynamische manier van werken hebben. Daarnaast is de dienstverlening van OCNL nog erg gericht op het halen van informatie. Traditionele plekken daarvoor (KvK, RVO, ontwikkelingsmaatschappijen en beurzen) zijn voor start-ups vermoedelijk minder in trek. Er is een mismatch tussen de standaard zichtbaarheid van OCNL en manier van werken van startups. Start-ups zijn voor OCNL een relatief nieuwe doelgroep, daar willen we onze voorlichting (producten/diensten) op aanpassen.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Hoe is de huidige verdeling qua klanten? En wat bereiken jullie onvoldoende? | Waar komen de huidige aanvragen vandaan? (diagram). Wat bereiken jullie nu onvoldoende.

Ministerie van EZK 07-01-2020reageer
Zie het antwoord bij de vraag omtrent de doelgroep. Een strakke omlijning van de volledige doelgroep is lastig de geven maar een groot deel van onze contacten zitten in het kleinere segment van het MKB. | Het is voor het vraagstuk niet relevant hoe de rest van de doelgroep eruit ziet en waar de octrooiaanvragen en overige aanvragen van diensten vandaan komen. Voor ons gevoel missen we met onze (over het algemeen generieke) diensten aansluiting – en daarna het contact - met de startups.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Hoe moet de oplossing eruit zien?

Ministerie van EZK 07-01-2020reageer
Er is geen voorkeur in de uiteindelijke oplossing: dat mag echt van alles zijn. Het moet aansprekend zijn voor start-ups. Dat wil zeggen: *Aansluiten bij hun dynamische innovatieproces *Voor start-ups aantrekkelijk zijn om te gebruiken *De juiste tone-of-voice hebben

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Welke mogelijkheden biedt een octrooi en ander IE en hoelang duurt het om dit aan te vragen? | Hoe lang duurt een octrooi/IP/merk/model-proces? | Welke voordelen biedt een octrooi? | Wat is de meerwaarde? | Wat kun je vinden in de octrooidatabase? |

Ministerie van EZK 07-01-2020reageer
Voor Octrooicentrum Nederland (OCNL) is de eerste helft van deze vraag de belangrijkste: welke mogelijkheden biedt een octrooi, model, merk of ander recht. Alle rechten geven de startup de mogelijkheid om het eigenaarschap van de creatie (bijv. technische innovatie) te verkrijgen. Hierdoor kan het bedrijf zelf voorwaarden stellen waartegen anderen hier gebruik van kunnen maken. Vaak zijn dit royalties in de vorm van een licentie. Ook wordt intellectueel eigendom (IE) gebruikt als imago-versterker. | Denk bij IE aan technische kennis en kunde, broncodes, merknamen, visualisaties of data. Of het IE-recht daadwerkelijk een meerwaarde biedt hangt af van het type bedrijf en de producten/diensten. Voor een aantal rechten is het noodzakelijk tijdig op de hoogte te zijn van de mogelijkheden en beperkingen. Vroege overwegingen zijn noodzakelijk om hier in de toekomst aanspraak op te kunnen doen. | Niet alleen vanuit de eigen potentiële mogelijkheden zijn IE-rechten relevant. Minstens net zo noodzakelijk is het goed om te weten op welk IE concurrenten of mogelijke partners het recht hebben. Inbreuk voorkomen is beter dan genezen en ook hierom is kennis van IE in een vroeg stadium noodzakelijk. Worst-case: veel geld investeren in kennis, kunde of merk, om er een tijd later achter te komen dat deze investering zomaar gekopieerd mag worden. Anders: wat als de ontwikkelde kennis een kopie van iets bestaands blijkt te zijn? | Ook zijn octrooien zijn een bron van informatie. Elke octrooiaanvraag en de technische inhoud (van jezelf of een concurrent) wordt gepubliceerd in een openbare database. Deze database is dus een bron aan informatie. Het bevat: *oplossingen die anderen in het vakgebied al hebben bedacht; *kennis over welke bedrijven werken met een bepaalde techniek; *de trends en ontwikkelingen in een vakgebied; *een beeld van (toekomstige) concurrenten; *(mogelijke) samenwerkingspartners. Een R&D project moet dus eigenlijk al in de octrooiliteratuur beginnen: wat bestaat er al wel en wat nog niet? Een bedrijf wil niet opnieuw het wiel uitvinden, maar juist met nóg meer kennis over de huidige stand van de techniek verder innoveren. | Tenslotte zijn er veel vooroordelen over IE. Het zou te duur zijn, slecht te handhaven en zo’n aanvraag is misschien wel langdurig en omslachtig? Kosten en procedures hangen erg af van het type recht en type aanvraag. Zo kan een octrooi in Nederland binnen 1,5 jaar verleend zijn, maar een internationale aanvraag duurt langer. De vraag is echter: welke IE-rechten zijn van belang voor de vinding van de start-up, wanneer is het bepaalde investeringen waard en welke overwegingen moet je maken voordat je middels een bepaald recht wilt exploiteren.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Welke bronnen zijn beschikbaar, is er een lijst van of website?

Ministerie van EZK 07-01-2020reageer
Veel van de informatie is te vinden op www.octrooicentrum.nl (onderdeel van RVO.nl). Een aantal belangrijke pagina’s of bronnen die OCNL in de voorlichting gebruikt zijn: *Workshops OCNL - https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/octrooien-ofwel-patenten/hulp-nodig/workshops - Workshops die gegeven worden; *Zoeken in octrooien - https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/octrooien-ofwel-patenten/zoeken-octrooien - informatie over de voorlichting omtrent de informatie in octrooien; *Worldwide.espacenet.com – Octrooiliteraatuur; *Boip.int – Merken en modellen voor de Benelux, inclusief zoeken naar merken en modellen; *Boip IE checklist - https://www.boip.int/uploads/inline/BOIP_IE%20Checklist_september%202018.pdf ; *TM View (tmdn.org) – Zoeken naar merknamen; *Design View (tmdn.org) – Zoeken naar modellen; *www.thatsip.nl – Learning tool intellectueel eigendom, ontwikkeld voor HBO;

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Wat is de relatie met HBO en universiteiten?

Ministerie van EZK 07-01-2020reageer
Op zowel HBO als universiteiten worden regelmatig colleges en workshops gegeven. Dit is wel sterk afhankelijk van de relatie die bestaat tussen onze accountmanagers en de docenten/professoren in het onderwijs. Anders gezegd: dit is dus niet altijd ingebed in het onderwijs. | Daarnaast is er bij universiteiten contact met een aantal TTO/KTO’s (technology/knowledge transfer offices) om voorlichting en ondersteuning te bieden bij IE-vraagstukken en octrooionderzoek. Tenslotte zijn een aantal van de adviseurs regelmatig aanwezig op campussen.

Selectie bekend vrijdag 14 februari

03 februari 2020

De bekendmaking van de selectie volgt vrijdag 14 februari.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges