Hoe meten we wat de beste oplossingen zijn om verspreiding van het coronavirus op locatie te voorkomen?

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 29 juni 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Opdracht max. €25.000,- | netwerk & promotie

Share challenge

Opdracht max. €25.000,- | netwerk & promotie

deadline verlopen

Voor grote evenementen na 1 september 2020 zijn protocollen opgesteld. Werken deze protocollen? En wat kan beter? En als er in het najaar een tweede golf komt, hoe voorkomen we dan dat een nieuwe smart lock down de economie nog meer schade zal berokkenen? 

En welke rol speelt hygiëne op wc’s in kantoorgebouwen en op campings? Hoe begeleid je stromen sporters of scholieren op een veld of in een gebouw? Hoe loods je veilig iedereen van de voetbalfinale richting het OV?

 

Om dit soort vragen te beantwoorden en de oplossingen ervoor te ontwikkelen en te testen heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een off- én online Smart Distance Lab gecreëerd waar bedrijven, organisaties en brancheverenigingen samen met experts, creatieven en overheden de werking van hun protocollen kunnen uittesten. In dit Smart Distance Lab wordt gezocht naar de meeste effectieve combinatie(s) van oplossingen, maar ook gekeken naar gedrag en beleving van gebruikers. COVID-19 protocollen die logisch zijn en prettig voelen zijn langer en beter vol te houden voor iedereen.  

 

Om te weten wat werkt en wat niet werkt, kunnen we natuurlijk de gebruikers achteraf interviewen, mensen in ruimtes tellen en meekijken met experts op welke momenten het “mis gaat”. Maar nog wenselijker is het om daadwerkelijk te meten. We willen het liefst meten in welke mate de bedachte oplossingen daadwerkelijk de verspreiding van het coronavirus tegengaan in verschillende ruimtes. Maar aangezien dat misschien nog niet (betaalbaar) mogelijk is, zijn ook meet concepten die met name het naleven van de 1.5 meter afstand kunnen meten welkom. Het gaat erom dat we meer kennis krijgen van “gevaarlijke contact momenten” zodat ondernemers uiteindelijk aandacht en energie kunnen stoppen in de best werkende oplossingen. 

 

Voor het Smart Distance Lab zoeken we slimme ondernemers die HET BESTE meet concept hebben om de werking van de COVID-19 protocollen en andere oplossingen te meten. 

 

 

Wat is er te winnen en te verdienen?

 • De winnaar van het beste meet concept wordt gevraagd om op een testdag (nader te bepalen) de werking van de COVID-19 protocollen en oplossingen in de Kromhouthallen te meten en de uitkomsten daarvan publiceerbaar te maken. 
 • Bij de meting zelf wordt de winnaar vergoed voor de daadwerkelijk gemaakte kosten tot het maximaal geoffreerde bedrag. Dit geoffreerde bedrag mag maximaal € 25.000,- bedragen exclusief BTW. 
 • Voor de winnende partij met een goed werkend meet concept is er mogelijkheid voor vergoeding voor eventuele kosten voor vervolgmetingen en/of doorontwikkelingskosten.  
 • Het winnende meet concept wordt verspreid binnen de brancheverenigingen en gedeeld met andere labs. 
 • Voor het ontwikkelen van een meet concept zullen wij jou:
  • Als winnaar ‘ in Residence’ begeleiding bieden in de vorm van een op - maat - gesneden training in samenwerking met de opdrachtgever.
  • Toegang geven tot het Smart Distance Lab in de Kromhouthal in Amsterdam inclusief alle faciliteiten.
  • Mogelijkheid bieden tot brancheoverstijgende samenwerking bij het testen, verrijken en delen van kennis/oplossingen.
  • Toegang bieden tot panels met ervaringsdeskundigen, experts en belanghebbenden
  • Online exposure geven door middel van filmpjes of live-uitzendingen tijdens en in het verlengde van de testdagen. 

Waar nodig toegang geven tot relevante netwerken van EZK of brancheorganisaties.

 

 

Waar zijn we naar op zoek?

Eisen waaraan het meet concept moet voldoen:

 • Het meet concept moet in korte tijd (als proef) in praktijk kunnen worden gebracht. 
 • Het meet concept moet innovatief zijn 
 • De partij die het meetconcept uitvoert moet in staat zijn om dit op vakkundige en professionele wijze te kunnen doen en ook zelf de metingen te kunnen begeleiden
 • Demetingen moeten publiceerbaar /deelbaar zijn en kunnen leiden tot aanpassing van huidige COVID-19 maatregelen 
 • Passen binnen bestaande (nood) wet en regelgeving.
 • Geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid of veiligheid van mens of dier in algemene zin.

 

Voorkeuren waaraan het meet concept meer of minder kan voldoen: 

 • Naar verwachting de meeste inzichten kunnen opleveren in de effectiviteit van protocollen en oplossingen.   
 • Schaalbaar of breed toepasbaar zijn en ook op andere plekken kunnen worden gebruikt om de werking van protocollen en oplossingen te meten, zoals OV, concerten, sport, recreatie, etc.
 • Duidelijke rapportages opleveren die visueel helder zijn en direct kunnen leiden tot inzicht in de werking van protocollen in heel Nederland.
 • Praktisch zijn in de uitvoering. 
 • Snel ingezet kunnen worden (time to market).
 • Binnen het budget de meeste value for money opleveren.
 • Ook internationaal toegepast kunnen worden.
 • Duurzaam zijn.
 • Geen overlap of spanning opleveren met bestaande ideeën of initiatieven waarop reeds een intellectueel eigendom rust of is aangevraagd.

 

 

Vragen

Vragen over de challenge kan je stellen op de discussion page tot uiterlijk 25 juni 16.00

 

 

Voor wie:

 • Startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers 
 • Innovators (studenten, creatieven, ontwerpers, etc.) met briljante ideeën die ondernemers verder kunnen helpen.
 • Ondernemers met slimme oplossingen.

 

Samenwerkingen van partijen mag natuurlijk ook!

 

 

Inschrijven, voorwaarden en selectiecriteria

 • Inschrijven doe je door middel van het indienen van een pitch (plan) (hier). Deze mag niet langer zijn dan 5 A4.
 • Waar het plan aan moet voldoen, hoe hij wordt beoordeeld, wat de voorwaarden voor deelname zijn, de volledige procesbeschrijving en nog meer toelichting staat in de formele Offerteaanvraag (pdf download). Lees die goed door!
 • Bij deelname ga je ook akkoord met de Algemene Rijksvoorwaarden voor inkopen van diensten en opdrachten: ARVODI-2018 (pdf download).

 

Het plan mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). 

 

 

Timeline

 • 18 juni: challenge live
 • 25 juni 16.00: deadline stellen vragen
 • 26 juni 16.00: deadline antwoorden vragen
 • 29 juni 16.00: Deadline challenge
 • 3 juli 2020: eerste selectie bekend
 • 6 juli 2020: live pitches
 • 9 juli 2020: start samenwerking
 • 31 juli 2020: start test in Living Lab

 

 

Achtergrondinformatie

De fysieke locatie die het ministerie van EZK ter beschikking stelt is de Kromhouthal in Amsterdam Noord. Een tot evenementenlocatie omgebouwde fabriekshal, met ruim 5.500 m2 vrijplaats waar geëxperimenteerd kan worden, waar samengewerkt kan worden en waar oplossingen getest kunnen worden. In principe is de fabriekshal ruim genoeg om het meeste te kunnen proberen, maar mocht het nodig zijn dan biedt de locatie alle ruimte voor testen in de omgeving. 

 

Het is de bedoeling om in het Smart Distance Lab sectoroverstijgend te testen door verschillende praktijksituaties (gelijktijdig naast elkaar) na te bootsen. Denk hierbij aan een concertbezoek, een congres of kunstbeurs, een camping, een sportschool of een sport event. Hier kan gekeken worden hoe de vervoerstromen van het OV verlopen, het koffiemoment in de pauze, het toiletbezoek en of het gebruik van faciliteiten tijdens een event. Waar gaat het mis en hoeveel kwaad kan dat?  

 

De verschillende brancheverenigingen en ondernemers krijgen hier de kans om oplossingen uit te testen en met elkaar te vergelijken. Op verschillende dagen worden verschillende branches naar voren gehaald en wordt op mini schaal de werkelijkheid gesimuleerd. Naast een beperkt publiek (in batches) wordt gewerkt met online publiek. Op deze manier worden bruggen geslagen tussen verschillende branches en internationale ervaringen. Door directe resultaten en uitwisseling kunnen ideeën per direct verbeterd en uitgewisseld worden en ervaringen voor de ene branche kunnen direct in de andere worden meegenomen. De Kromhouthal wordt een plek waar verschillende disciplines in sneltreinvaart van elkaar leren, ervaringen uitwisselen en samen betere oplossingen creëren. Een plek waar creativiteit, gedragspsychologie en innovatie samen kunnen komen. Juist rondom zaken als hygiëne van onder andere sanitair, loopstromen en vervoer gaat nog te veel onbedoeld verkeerd.

Stel je vragen voor donderdag 25 juni 16.00

Rene Luigies 23-06-2020reageer
Tijdens LowlandZ 2017 is met ZombieZ app de verspreiding van een virtueel virus onderzocht. Het spel element er in leidde tot grote deelname, wat één van de doeleinden van het onderzoek was, mensen motiveren. Ander doel was om inzicht te krijgen in de werkelijke verspreiding van een virus binnen een grote groep mensen en de data te vergelijken met bestaande wiskundige modellen. De bestaande toepassing kan in aangepaste versie laten zien wat de COVID-19 maatregelen, zoals wat betreft social distancing voor effect hebben op grote groepen mensen. Zo is op diverse manieren inzichtelijk te maken hoeveel contacten er zijn, in hoeverre er contact mijdend wordt bewogen. Maar ook in hoeverre mensen risico mijdend zijn, zoals het niet bezoeken van toiletten of het meer bezoeken van plekken waar handen gewassen kunnen worden. Ook andere effecten zijn te testen, omdat deelnemers via GPS positie (anoniem) te volgen zijn. Wij zien grote mogelijkheden, vooral omdat de toepassing al één keer technisch in de praktijk getest is en waardevolle data heeft opgeleverd. De vraag: de ZombieZ app bestaat al, maar is niet verder ontwikkeld, bij gebrek aan fondsen ( bij het RIVM). Diverse aanpassingen zijn nodig. Blijft dit toch voldoende innovatief om in te dienen, ondanks dat er van een bestaande toepassing wordt uitgegaan? Wij zitten te springen om mee te doen!

Ministerie van EZK 25-06-2020reageer
Beste Rene, Alle ondernemers worden uitgedaagd voor het uitwerken van een meet concept. Daaronder vallen ook bestaande oplossingen die op een innovatieve of creatieve manier aangepast of doorontwikkeld worden. Als deze app in aangepaste vorm de uitwerking van een meet concept kan zijn en past binnen de scope van de opdracht wordt je van harte uitgenodigd om een offerte in te dienen. De vraag is breed uitgezet, dus alle goede voorstellen zijn welkom. groet Channa

Er zijn (nog) geen updates geplaatst.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges