Hoe laten we beslissers vooraf de windhinder van nieuwe gebouwen ervaren?

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 24 juli 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Max. €12.500 | Programma | Kans op vervolgopdracht

Share challenge

Max. €12.500 | Programma | Kans op vervolgopdracht

deadline verlopen

Rondom hoge gebouwen zoals flats en kantoorgebouwen kunnen de effecten van wind groot zijn. Van vervelende tocht tot aan levensgevaarlijke ruk- en val-winden.

De manier waarop de wind zich rond gebouwen gedraagt is afhankelijk van de vorm, maat en hoogte (de plastiek) van de bebouwing. Ook de uitvoering van de gevel - zoals uitsteeksels en verspringingen - heeft invloed. 

Daarom worden er bij nieuwbouwontwikkelingen vooraf theoretische windstudies gedaan om te kunnen beoordelen wat de invloed van de windstromen rondom het nieuwe gebouw is op de leefbaarheid van de directe omgeving. Op basis hiervan wordt er een score gegeven. Het is alleen erg lastig om alleen op basis van die score en cijfers écht goed in te schatten hoe het zal zijn om straks rond het gebouw te lopen en leven. 

Ruwweg 90% van de wind die op voetgangersniveau voor problemen zorgt, wordt veroorzaakt door het gebouw en de lucht die langs de windgerichte gevel van het gebouw naar beneden wordt geleid. Door de gebouwen aan te passen is het dus gemakkelijker windhinder te voorkomen dan achteraf problemen op te lossen door de omgeving aan te passen.

Daarom willen wij de beslissers (directeuren, wethouders en gemeenteraadsleden) laten ervaren en beleven hoe de wind zich zal gedragen rondom de geplande nieuwbouwontwikkeling. Zodat zij zo goed en objectief mogelijk kunnen inschatten of er (vooraf) aanpassingen nodig zijn. Hebben jullie hiervoor een oplossing? Dan ontvangen wij graag jullie pitch!

 

Waar zijn we naar op zoek?

Wij zijn op zoek naar oplossingen die ons helpen om op basis van de windstudies (die we al hebben) ‘beslissers’ te laten ervaren en beleven hoe het zal zijn om rond een nieuw gebouw te lopen, fietsen en recreëren (wat betreft de wind).

De wijze waarop dat gebeurt staat vrij. Het mag fysiek en/of virtueel. Wij nemen in de uiteindelijke afweging wel mee hoe gemakkelijk het gebruik is, hoeveel ruimte en tijd de oplossing inneemt, hoe gemakkelijk het te verplaatsen en te gebruiken is en uiteraard de kosten. We dagen jullie vooral uit om met zo realistisch mogelijke oplossingen te komen!

Qua parameters die beïnvloed moeten worden kan je denken aan: windsnelheid (en fluctuatie daarin), windrichting, nabijheid en plastiek van bouwmassa’s, gebruik, en eventuele bomen in herfst- en zomerconditie. Het liefst zien we oplossingen die we zelfstandig kunnen instellen en gebruiken.

 

Waar zijn we niet naar op zoek?

Wij zijn niet op zoek naar nieuwe manieren om windstudies te doen die op vogelvlucht niveau de potentiele windhinder aangeven. Het is juist de impact van windhinder op ooghoogte niveau bij verschillende bouwvormen en -massa’s die we voelbaar willen maken.


 

Wat is er te winnen?

 • Een innovatiebudget van maximaal €12.500,-.
 • De kans op een vervolgopdracht na het programma.
 • Een begeleidingstraject van 5 maanden waarin jullie zowel de oplossing als de onderneming naar een hoger niveau kunnen tillen. Meer informatie over het programma en de verschillende onderdelen, vind je op onze programma pagina.
 • Toegang tot het netwerk van de overheid.


Informatiebijeenkomst
We organiseren voor deze challenge een online informatiebijeenkomst op maandag 29 juni om 13:00-14:00. Aanmelden kan tot en met 25 juni, 17:00. Aanmelden informatiebijeenkomst


Vragen
Vragen over de inhoud van deze challenge kan je hier stellen op de discussion page. Vragen over het programma en de aanmeldingsprocedure zijn te stellen en te vinden bij de Frequently Asked Questions (FAQ).


Inschrijven en selectiecriteria
Inschrijven doe je door middel van het indienen van een Proposal (hier). Deze mag niet langer zijn dan 6 A4 + 3 A4 bijlage (in het zelfde document). Waar dit proposal verder aan moet voldoen en hoe hij wordt beoordeeld staat in de formele Aanbestedingsleidraad (pdf download). Lees die goed door!

Stuur met je proposal ook een ingevuld UEA in (Uniform Europees Aanbestedingsdocument (pdf download)).
Bij deelname ga je ook akkoord met de Algemene inkoopvoorwaarden van Den Haag: Algemene Inkoopvoorwaarden 2018 (pdf download).

De proposal mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. 
Pitches in English are allowed.


Timeline

Een volledige timeline staat in de selectieleidraad. De belangrijkste momenten zijn als volgt:
 • Dinsdag 9 juni - Lancering challenge
 • Maandag 29 juni, 13:00-14:00 - Informatie meetup - aanmelden kan tot en met 25 juni, 17:00
 • Woensdag 15 juli, 12:00 - Deadline vragen stellen
 • Vrijdag 24 juli, 12:00 - Deadline insturen aanmelding
 • Vrijdag 7 augustus - Eerste selectiebesluit
 • tussen 7 september en 11 september - Pitchronde
 • Vrijdag 25 september, 12:00 - Inleveren herziene plan van aanpak 
 • Maandag 12 oktober - Gunningsbesluit
 

Achtergrondinformatie

Hier kan je zien hoe windstudies er uit zien: actiflow.com/nl/bouwfysica/windhinder-en-windgevaar/


 

Vragen kan je stellen tot 15 juli 2020, 12.00 uur. Wacht niet tot het laatste moment!

Reinier Maas 13-07-2020reageer
Beste, Dit is voor ons een interessant onderwerp, echter zijn wij geen startup. Is het mogelijk om in te schrijven als reeds gevestigde naam? Met vriendelijke groet, Reinier Maas Actiflow

Gemeente Den Haag 13-07-2020reageer
Beste Reinier, zie de FAQ pagina voor vragen over geschiktheidseisen: https://intergov.startupinresidence.com/faq. Er is geen officiële leeftijdsgrens voor jouw startup. Wel proberen wij te focussen op relatief jonge bedrijven.

Er zijn (nog) geen updates geplaatst.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges