Hoe krijgen we een representatief en werkbaar overzicht van wensen en ideeën van alle wijkbewoners in Den Haag?

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 20 januari 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Max. €25.000 | Programma

Share challenge

Max. €25.000 | Programma

deadline verlopen

Momenteel komen te vaak dezelfde bewoners, initiatiefnemers en organisaties aan het woord als het gaat om wat inwoners van Den Haag nodig hebben. Wij willen daarom een representatief overzicht van de wensen, problemen en ideeën van alle inwoners. Vervolgens moeten we dit kunnen gebruiken in gemeentebrede, dienstoverstijgende wijkuitvoeringsplannen (Wup’s). Het in kaart brengen van dit overzicht en het doorvertalen naar beleid moet daarnaast zo transparant zijn dat zowel bewoners als gemeentelijke diensten precies kunnen zien hoe men tot bepaalde besluiten is gekomen. 

 

Een groot deel van de wijkinformatie is al beschikbaar, maar hoe verzamel je de informatie van de acht stadsdelen en hoe maak je dit inzichtelijk? En waar leg je de focus op bij het verwerken of visualiseren van de informatie? 


gifje

 

Waar zijn we naar op zoek? 

Representatief, overzichtelijk en op transparante wijze inzicht krijgen in de behoeften, sentimenten en prioriteiten van de wijk. De focus ligt op het transparant verbinden van de data en hieruit conclusies kunnen trekken over de behoefte en wensen van de wijk. Hierbij moeten buiten de ‘harde schreeuwers’ ook mensen worden gehoord die niet naar een bewonersavond gaan. 

 

 

Waar zijn we niet naar op zoek? 

Het is geen organisatievraagstuk. In de verschillende stadsdelen wordt op verschillende wijzen de dialoog gevoerd met de wijkbewoners (o.a. met online/offline gesprekken, bewonersbijeenkomsten en in contacten met frontlijnmedewerkers die dagelijks de wijken van de acht stadsdelen in gaan.

 

 

Stakeholders 

1. Wijkbewoners
2. Initiatiefnemers
3. Dienst Publiekszaken en andere diensten: DSB, DSO, OCW, SZW, BSD
4. Organisaties in de wijk: ondernemers, scholen, religieuze instellingen, welzijnsorganisaties, 

etc. 

 

 

Meer informatie 

Samen beleid maken met de stad, is een van de speerpunten: “De komende vier jaar gaat het nieuwe stadsbestuur van Den Haag werken aan de stad van de toekomst. Maar, dat kunnen en willen we niet alleen doen. Dit stadsbestuur luistert, zoekt de dialoog en werkt samen met de stad. Wij realiseren ons dat het beleid van de gemeente vaak direct invloed heeft op het leven van inwoners. Dit betekent dat zij daarop ook invloed moeten kunnen uitoefenen. We gaan het dus samen doen met de stad: met Hagenaars en Hagenezen, Loosduiners, Scheveningers en expats. En dus ook niet alleen vanuit het stadhuis, maar juist en vooral vanuit wijken en buurten.” (Den Haag, Stad van Kansen en Ambities Coalitieakkoord 2018 – 2022, pagina 9). 


 

 

Wat is er te winnen in het programma?

 • Maximale vergoeding van €25.000,- die we in passende termijnen uitkeren.
 • Vijf maanden co-creatie accelerator-programma
 • Mentors en deskundigen;
 • Een werkplek om samen te werken met onze ambtenaren.
 • Toegang tot het netwerk van de overheid;
 • Promotie van de startup en mogelijke media-aandacht;

 

 

Voorwaarden en selectiecriteria

 

 

Timeline

 • Donderdag 21 november: Lancering challenge
 • 12 December: Informatie meetup - meld je aan voor 6 december: aanmelden
 • Vragen stellen kan tot en met 2 januari
 • Maandag 20 januari 12.00: deadline insturen aanmelding (was 17 januari 12.00)
 • Wordt later bekend gemaakt: eerste selectie
 • Wordt later bekend gemaakt: live-pitches

 

 

Vragen

 • (Inhoudelijke) vragen over deze challenge kan je stellen via de discussion page
 • Vragen en meer uitleg over het Startup in Residence InterGov programma kan je stellen en vinden op deze pagina.

Jochgem Gunneman 15-12-2019reageer
In de leidraad staat de volgende tekst onder het onderwerp Intellectueel Eigendom: "Het belang van de Nederlandse overheid is om het innovatieve vermogen van Nederland te vergroten, niet om verzamelaar van intellectueel eigendom te worden. Het intellectueel eigendom blijft daarom bij jou. Je mag het na eventuele invoering bij ons, (inter)nationaal, exploiteren. Wij hebben als overheid echter wél het recht om de oplossing bij de Nederlandse overheid toe te passen en zelf aanpassingen door te voeren aan jouw oplossing, zonder aan jou een vergoeding voor intellectueel eigendom te hoeven betalen." Wat is de identiteit van de Nederlandse overheid die hier genoemd wordt? Wordt hierbij de opdrachtgever van de Challenge bedoeld? Met andere woorden, als de opdrachtgever de gemeente Den Haag is, krijgt deze dan het recht om zelf de oplossing toe te passen (en eventueel aan te passen of door te ontwikkelen)?

Gemeente Den Haag 07-01-2020reageer
Indien de challengehouder een ministerie is, dan wordt met overheid alle ministeries bedoeld. Is de challengehouder de gemeente Den Haag of de provincie Zuid-Holland, dan wordt uitsluitend die gemeente of provincie bedoeld met overheid.

Jochgem Gunneman 15-12-2019reageer
In de leidraad staat de volgende tekst onder het onderwerp Intellectueel Eigendom: "Het belang van de Nederlandse overheid is om het innovatieve vermogen van Nederland te vergroten, niet om verzamelaar van intellectueel eigendom te worden. Het intellectueel eigendom blijft daarom bij jou. Je mag het na eventuele invoering bij ons, (inter)nationaal, exploiteren. Wij hebben als overheid echter wél het recht om de oplossing bij de Nederlandse overheid toe te passen en zelf aanpassingen door te voeren aan jouw oplossing, zonder aan jou een vergoeding voor intellectueel eigendom te hoeven betalen." Als aangenomen kan worden dat de Nederlandse overheid die hier genoemd wordt geïdentificeerd wordt als de opdrachtgever van de Challenge, zoals bijvoorbeeld de gemeente Den Haag, krijgt zij daarmee ook het recht om bij andere overheidsorganisaties, zoals bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam, de oplossing toe te passen (en eventueel aan te passen of door te ontwikkelen), zonder dat daarvoor bijvoorbeeld een licentie van de software oplossing hoeft worden aangeschaft, of zijn deze rechten gelimiteerd tot de eigen organisatie van bijvoorbeeld de gemeente Den Haag?

Gemeente Den Haag 07-01-2020reageer
Nee, het recht de oplossing toe te passen beperkt zich tot de overheidsorganisatie waarmee u een overeenkomst aangaat, nl. de challengehouder. Zie ook het antwoord op de vorige vraag.

Jochgem Gunneman 15-12-2019reageer
In de leidraad staat de volgende tekst onder het onderwerp Intellectueel Eigendom: "Het belang van de Nederlandse overheid is om het innovatieve vermogen van Nederland te vergroten, niet om verzamelaar van intellectueel eigendom te worden. Het intellectueel eigendom blijft daarom bij jou. Je mag het na eventuele invoering bij ons, (inter)nationaal, exploiteren. Wij hebben als overheid echter wél het recht om de oplossing bij de Nederlandse overheid toe te passen en zelf aanpassingen door te voeren aan jouw oplossing, zonder aan jou een vergoeding voor intellectueel eigendom te hoeven betalen." Betekent dit dat, indien ernaar gevraagd wordt, de code van de oplossing vrijgegeven moet worden?

Gemeente Den Haag 10-01-2020reageer
Indien er sprake is software, dan verdient het de voorkeur dat het open source software is. Een belangrijk kenmerk van open source software is dat de broncode is gepubliceerd en vrij beschikbaar is gesteld.

Jochgem Gunneman 15-12-2019reageer
In de leidraad staat de volgende tekst onder het onderwerp Intellectueel Eigendom: "Het belang van de Nederlandse overheid is om het innovatieve vermogen van Nederland te vergroten, niet om verzamelaar van intellectueel eigendom te worden. Het intellectueel eigendom blijft daarom bij jou. Je mag het na eventuele invoering bij ons, (inter)nationaal, exploiteren. Wij hebben als overheid echter wél het recht om de oplossing bij de Nederlandse overheid toe te passen en zelf aanpassingen door te voeren aan jouw oplossing, zonder aan jou een vergoeding voor intellectueel eigendom te hoeven betalen." Betekent dit dat als aangenomen wordt dat de code van de oplossing vrijgegeven moet worden indien ernaar gevraagd wordt, deze open source beschikbaar gemaakt kan worden en daarmee voor iedereen beschikbaar komt? Bestaan er bijzondere omstandigheden of randvoorwaarden waarbij de code open source beschikbaar gemaakt wordt, en indien dat het geval is, wat zijn deze bijzondere omstandigheden of randvoorwaarden?

Gemeente Den Haag 10-01-2020reageer
Een belangrijk kenmerk van open source software is dat de broncode is gepubliceerd en vrij beschikbaar is gesteld.

Jochgem Gunneman 15-12-2019reageer
5. In de leidraad staat de volgende tekst onder het onderwerp Intellectueel Eigendom: "Het belang van de Nederlandse overheid is om het innovatieve vermogen van Nederland te vergroten, niet om verzamelaar van intellectueel eigendom te worden. Het intellectueel eigendom blijft daarom bij jou. Je mag het na eventuele invoering bij ons, (inter)nationaal, exploiteren. Wij hebben als overheid echter wél het recht om de oplossing bij de Nederlandse overheid toe te passen en zelf aanpassingen door te voeren aan jouw oplossing, zonder aan jou een vergoeding voor intellectueel eigendom te hoeven betalen." Als aangenomen kan worden dat de Nederlandse overheid die hier genoemd wordt geïdentificeerd wordt als de opdrachtgever van de Challenge, zoals bijvoorbeeld de gemeente Den Haag, betekent dit dat zij eeuwigdurende gebruikersrechten krijgt?

Gemeente Den Haag 07-01-2020reageer
Inderdaad wordt met de Nederlandse overheid de challengehouder bedoeld, in dit geval de gemeente Den Haag. Dat betekent inderdaad dat alleen de gemeente Den Haag eeuwigdurende gebruikersrechten krijgt op de oplossing.

Jochgem Gunneman 15-12-2019reageer
In de leidraad staat de volgende tekst onder het onderwerp Intellectueel Eigendom: "Het belang van de Nederlandse overheid is om het innovatieve vermogen van Nederland te vergroten, niet om verzamelaar van intellectueel eigendom te worden. Het intellectueel eigendom blijft daarom bij jou. Je mag het na eventuele invoering bij ons, (inter)nationaal, exploiteren. Wij hebben als overheid echter wél het recht om de oplossing bij de Nederlandse overheid toe te passen en zelf aanpassingen door te voeren aan jouw oplossing, zonder aan jou een vergoeding voor intellectueel eigendom te hoeven betalen." Als er aangenomen wordt dat de opdrachtgever eeuwigdurende gebruikersrechten krijgt, heeft dat dan ook betrekking tot toekomstige upgrades van de software oplossing? Gelden de eeuwigdurende gebruikersrechten ook voor het geval als er extra functionaliteit toegevoegd wordt dat duidelijk onderscheiden kan worden van de eerder opgeleverde oplossing, zoals bijvoorbeeld in de vorm van een extra module?

Gemeente Den Haag 10-01-2020reageer
Als het upgrades zijn van de functionaliteit van de oplossing als uitgevraagd, dan wenst challengehouder deze inderdaad om niet te allen tijde te kunnen ontvangen. Ingeval van extra functionaliteit welke niet eerder voorzienbaar was die ver afwijkt van de originele vraagstelling, dan lijkt een redelijke vergoeding aan de orde.

Jochgem Gunneman 15-12-2019reageer
In de leidraad staat de volgende tekst onder het onderwerp Intellectueel Eigendom: "Het belang van de Nederlandse overheid is om het innovatieve vermogen van Nederland te vergroten, niet om verzamelaar van intellectueel eigendom te worden. Het intellectueel eigendom blijft daarom bij jou. Je mag het na eventuele invoering bij ons, (inter)nationaal, exploiteren. Wij hebben als overheid echter wél het recht om de oplossing bij de Nederlandse overheid toe te passen en zelf aanpassingen door te voeren aan jouw oplossing, zonder aan jou een vergoeding voor intellectueel eigendom te hoeven betalen." Betekent dit dat de oplossing niet geëxploiteerd meer kan worden naar de Nederlandse overheid of daarmee het niet aantrekkelijk meer is om deze naar de Nederlandse overheid (lees: elke Nederlandse overheidsorganisatie) te exploiteren, en daarmee in het verdienmodel er rekening mee moet geworden houden dat het alleen aantrekkelijk is om de oplossing naar bijvoorbeeld buitenlandse overheden en het (inter)nationale bedrijfsleven te exploiteren?

Gemeente Den Haag 07-01-2020reageer
Beste Jochgem, Als overheid wordt hier de challengehouder bedoeld. Dus het overheidsorgaan waarmee de winnaar van de challenge een overeeenkomst mee aangaat. De oplossing kan door u daarom gerust worden toegepast bij andere overheden, niet behorende tot de organisatie van de challengehouder.

Jochgem Gunneman 15-12-2019reageer
Om het inzicht te vergroten om tot betere wijkplannen te komen, kan in data-analyses zowel gebruik gemaakt worden van harde (statistische) cijfers als zachte data zoals de sentimenten van burgers. Tot in hoeverre is het gewenst om relaties tussen harde data, zoals bijvoorbeeld geregistreerde misdaadlocaties, en zachte data, zoals gevoelens over onveiligheid bij burgers, te kunnen maken? Is dat een Must have, Should have, Could have of een Won’t have? (Bij ontwikkeling van software wordt vaak het MoSCoW-principe gehanteerd. Deze acroniem staat voor het volgende: Must have, Should have, Could have, Won’t haves, waarbij een must have een eis is, een should have zeer gewenst is, een could have een wens is en een won’t have buiten het kader van het project valt (en eventueel in de toekomst opgenomen kan worden als een wens).)

Gemeente Den Haag 07-01-2020reageer
Dit is een could have. Zachte data kan ook waardevol zijn als het niet representatief is.

Jochgem Gunneman 15-12-2019reageer
Tot in hoeverre is het gewenst om resultaten van data-analyses, zoals grafieken, te kunnen exporteren naar bijvoorbeeld rapportage-PDF’s? Is dat een Must Have, Should have, Could have of een Won’t have? (Bij ontwikkeling van software wordt vaak het MoSCoW-principe gehanteerd. Deze acroniem staat voor het volgende: Must have, Should have, Could have, Won’t haves, waarbij een must have een eis is, een should have zeer gewenst is, een could have een wens is en een won’t have buiten het kader van het project valt (en eventueel in de toekomst opgenomen kan worden als een wens).)

Gemeente Den Haag 07-01-2020reageer
Beste Jochgem, Dit is een could have. Maar de challenge richt zich vooral op de kwalitatieve data die nog niet zijn opgenomen in de beschikbare data analyses.

Jochgem Gunneman 15-12-2019reageer
Wat is de vakinhoudelijke achtergrond van de gebruikers (planologie, demografie, geografie, etcetera) die eventueel gaan maken van de software-oplossing?

Gemeente Den Haag 07-01-2020reageer
Beste Jochgem, Afhankelijk van de gekozen oplossing wordt de juiste deskundigheid ingezet.

Jochgem Gunneman 15-12-2019reageer
Hoe ziet een wup eruit en kan een voorbeeld daarvan gedeeld worden?

Gemeente Den Haag 07-01-2020reageer
Beste Jochgem, Een WUP is de oude vorm, zoek op “wijkprogramma’s Den Haag” voor voorbeelden. Het wijkplan of wijkagenda is een nieuw product waarin we meer met data en met integrale opgaven gaan werken. Het wijkplan bestaat uit: - Een wijkprofiel met de beschrijving van de huidige situatie op basis van “harde” en “zachte” data. - Een Sterkte Zwakte analyse van de wijk - Een beschrijving van de gewenste situatie over vier jaar - Een beschrijving van de integrale opgaven om van de huidige naar de gewenste situatie te komen - Een beschrijving van de randvoorwaarden om de opgaven te realiseren.

Jochgem Gunneman 15-12-2019reageer
Tot in hoeverre is het gewenst om de sentimenten van burgers te koppelen aan persoonsgegevens? Is dat een Must Have, Should have, Could have of een Won’t have? Of is dit überhaupt ongewenst vanwege de AVG? (Bij ontwikkeling van software wordt vaak het MoSCoW-principe gehanteerd. Deze acroniem staat voor het volgende: Must have, Should have, Could have, Won’t haves, waarbij een must have een eis is, een should have zeer gewenst is, een could have een wens is en een won’t have buiten het kader van het project valt (en eventueel in de toekomst opgenomen kan worden als een wens).)

Gemeente Den Haag 07-01-2020reageer
Beste Jochgem, Dit is geen must have, het is niet nodig en vooralsnog niet mogelijk ivm AVG.

Jochgem Gunneman 15-12-2019reageer
In de tekst voor de Challenge staat de volgende tekst: “Het in kaart brengen van dit overzicht en het doorvertalen naar beleid moet daarnaast zo transparant zijn dat zowel bewoners als gemeentelijke diensten precies kunnen zien hoe men tot bepaalde besluiten is gekomen.” Tot in hoeverre is het gewenst om besluitvormingsprocessen te openbaren? Is dat een Must Have, Should have, Could have of een Won’t have? (Bij ontwikkeling van software wordt vaak het MoSCoW-principe gehanteerd. Deze acroniem staat voor het volgende: Must have, Should have, Could have, Won’t haves, waarbij een must have een eis is, een should have zeer gewenst is, een could have een wens is en een won’t have buiten het kader van het project valt (en eventueel in de toekomst opgenomen kan worden als een wens).)

Gemeente Den Haag 07-01-2020reageer
De gemeente Den Haag is transparant over haar besluitvormingsprocessen. Het wijkplan is het vierjaarlijkse programma van en voor de wijk. Transparantie in het besluitvormingsproces over wijkplannen is dus een must have.

Jochgem Gunneman 15-12-2019reageer
In de tekst voor de Challenge staat de volgende tekst: “Het in kaart brengen van dit overzicht en het doorvertalen naar beleid moet daarnaast zo transparant zijn dat zowel bewoners als gemeentelijke diensten precies kunnen zien hoe men tot bepaalde besluiten is gekomen.” Als aangenomen kan worden dat het besluitvormingsproces geopenbaard wordt, tot in hoeverre is het gewenst om de rol van de burger, zoals bijvoorbeeld een adviserende rol of bijvoorbeeld een meebeslissende rol uit een participatieladder-model, weer te geven binnen in de software oplossing? Is dat een Must Have, Should have, Could have of een Won’t have? (Bij ontwikkeling van software wordt vaak het MoSCoW-principe gehanteerd. Deze acroniem staat voor het volgende: Must have, Should have, Could have, Won’t haves, waarbij een must have een eis is, een should have zeer gewenst is, een could have een wens is en een won’t have buiten het kader van het project valt (en eventueel in de toekomst opgenomen kan worden als een wens).)

Gemeente Den Haag 10-01-2020reageer
Dit is een won’t have. We kunnen het gevraagde instrument voor verschillende doelen gebruiken: ophalen sentimenten, monitoren of we op de goede weg zijn, ed.

Jochgem Gunneman 15-12-2019reageer
In de tekst voor de Challenge staat de volgende tekst: “Het in kaart brengen van dit overzicht en het doorvertalen naar beleid moet daarnaast zo transparant zijn dat zowel bewoners als gemeentelijke diensten precies kunnen zien hoe men tot bepaalde besluiten is gekomen.” Tot in hoeverre is het gewenst om de databronnen vrij te geven? Is dat een Must Have, Should have, Could have of een Won’t have? (Bij ontwikkeling van software wordt vaak het MoSCoW-principe gehanteerd. Deze acroniem staat voor het volgende: Must have, Should have, Could have, Won’t haves, waarbij een must have een eis is, een should have zeer gewenst is, een could have een wens is en een won’t have buiten het kader van het project valt (en eventueel in de toekomst opgenomen kan worden als een wens).)

Gemeente Den Haag 07-01-2020reageer
Beste Jochgem, De databronnen die we vrij geven zijn reeds opgenomen als open data. Daarnaast zullen we een eerste analyse per wijk presenteren als basis voor het gesprek.

Jochgem Gunneman 15-12-2019reageer
In de tekst voor de Challenge staat de volgende tekst: “Het in kaart brengen van dit overzicht en het doorvertalen naar beleid moet daarnaast zo transparant zijn dat zowel bewoners als gemeentelijke diensten precies kunnen zien hoe men tot bepaalde besluiten is gekomen.” Tot in hoeverre is het gewenst om de resultaten van data-analyses, zoals bijvoorbeeld grafieken, te openbaren? Is dat een Must Have, Should have, Could have of een Won’t have? (Bij ontwikkeling van software wordt vaak het MoSCoW-principe gehanteerd. Deze acroniem staat voor het volgende: Must have, Should have, Could have, Won’t haves, waarbij een must have een eis is, een should have zeer gewenst is, een could have een wens is en een won’t have buiten het kader van het project valt (en eventueel in de toekomst opgenomen kan worden als een wens).)

Gemeente Den Haag 07-01-2020reageer
Beste Jochgem, De gemeente Den Haag is transparant over haar besluitvormingsprocessen. Het wijkplan is het vierjaarlijkse programma van en voor de wijk. Transparantie in het besluitvormingsproces over wijkplannen is dus een must have.

Jochgem Gunneman 15-12-2019reageer
Tot in hoeverre is het gewenst dat de aangedragen oplossing een zaaksysteem is, waarbij documentatie nodig voor het maken van de wijkuitvoeringsplannen gestructureerd opgeslagen is en eventuele workflows zijn geïntegreerd in het systeem? Is dat een Must Have, Should have, Could have of een Won’t have? (Bij ontwikkeling van software wordt vaak het MoSCoW-principe gehanteerd. Deze acroniem staat voor het volgende: Must have, Should have, Could have, Won’t haves, waarbij een must have een eis is, een should have zeer gewenst is, een could have een wens is en een won’t have buiten het kader van het project valt (en eventueel in de toekomst opgenomen kan worden als een wens).)

Gemeente Den Haag 07-01-2020reageer
Beste Jochgem, De essentie van het proces om te komen tot een wijkplan is om dit vanaf het begin samen met interne en externe stakeholders te doen en dat dit leidt tot integrale opgaven voor problemen die de wijk ervaart. Samenwerking in het proces om te komen tot een wijkplan en in de uitvoering van de opgaven is dus een must have.

Jochgem Gunneman 15-12-2019reageer
Tot in hoeverre is het gewenst dat de aangedragen oplossing samenwerking, danwel intern binnen de gemeente Den Haag alswel tussen de gemeente Den Haag en stakeholders zoals burgers, faciliteert? Is dat een Must Have, Should have, Could have of een Won’t have? (Bij ontwikkeling van software wordt vaak het MoSCoW-principe gehanteerd. Deze acroniem staat voor het volgende: Must have, Should have, Could have, Won’t haves, waarbij een must have een eis is, een should have zeer gewenst is, een could have een wens is en een won’t have buiten het kader van het project valt (en eventueel in de toekomst opgenomen kan worden als een wens).)

Gemeente Den Haag 10-01-2020reageer
De essentie van het proces om te komen tot een wijkplan is om dit vanaf het begin samen met interne en externe stakeholders te doen en dat dit leidt tot integrale opgaven voor problemen die de wijk ervaart. Samenwerking in het proces om te komen tot een wijkplan en in de uitvoering van de opgaven is dus seen must have

Jochgem Gunneman 15-12-2019reageer
Tot in hoeverre is het gewenst dat de aangedragen oplossing communicatie, danwel intern binnen de gemeente Den Haag alswel tussen de gemeente Den Haag en stakeholders zoals burgers, faciliteert? Is dat een Must Have, Should have, Could have of een Won’t have? (Bij ontwikkeling van software wordt vaak het MoSCoW-principe gehanteerd. Deze acroniem staat voor het volgende: Must have, Should have, Could have, Won’t haves, waarbij een must have een eis is, een should have zeer gewenst is, een could have een wens is en een won’t have buiten het kader van het project valt (en eventueel in de toekomst opgenomen kan worden als een wens).)

Gemeente Den Haag 07-01-2020reageer
Beste Jochgem, De aangedragen oplossing helpt om de kwalitatieve informatie bij elkaar te brengen en helpt tevens bij het creëren van een gelijkwaardige informatiepositie voor alle betrokkenen bij het opstellen van een wijkprofiel en wijkagenda. Daarnaast zal de oplossing als basis dienen voor het gesprek met de stakeholders binnen de gemeente en in de wijk. Het is dus een must have.

Michel Bovy 18-12-2019reageer
Goedemorgen, willen jullie nu ook nieuwe informatie ophalen of willen jullie alleen beschikbare informatie beter verwerken en beter gebruiken? Uit het volgende stuk blijkt dat jullie mogelijk ook meer informatie willen ophalen: "Hierbij moeten buiten de ‘harde schreeuwers’ ook mensen worden gehoord die niet naar een bewonersavond gaan." En dan is er nog het deel waaruit blijkt dat jullie zeker géén nieuwe informatie willen ophalen: "We zoeken geen nieuwe manier om informatie op te halen; op de verschillende stadsdelen wordt al de dialoog gevoerd met de wijkbewoners (o.a. met online/ offline gesprekken, bewonersbijeenkomsten en in contacten met frontlijnmedewerkers die dagelijks de wijken van de acht stadsdelen van Den Haag in gaan). Ook zoeken wij geen nieuw wijkcommunicatie-instrument." Zo blijf ik achter met vragen: 1. Wil je nieuwe informatie ophalen of niet? Heb je bijvoorbeeld data van de "niet schreeuwers"? 2. Welke data is er nu al beschikbaar? Antwoord op die vraag kan een hoop verhelderen. Jullie vragen namelijk om betere inzichten te halen uit reeds aanwezige data. Ja toch? Dan is het handig om te weten wat voor data jullie nu hebben en wat jullie er nu mee doen. Vervolgens kan ik kijken wat je er nog meer mee kan doen. Ik hoor het graag!

Gemeente Den Haag 10-01-2020reageer
1. Wil je nieuwe informatie ophalen of niet? Heb je bijvoorbeeld data van de "niet schreeuwers"? Antwoord: Op 18 december hebben wij een update geplaatst dat de tekst onder het kopje “waar zijn we niet naar op zoek” was aangepast. We zijn altijd op zoek naar nieuwe informatie, maar het doel van de challenge is om een manier te vinden hoe we deze informatie inzichtelijk kunnen maken. 2. Welke data is er nu al beschikbaar? Antwoord: *Zoek via internet op “Den Haag In Cijfers” *Zoek via internet op “CBS Onderzoek Prettig Wonen”. *Naast de bestaande data over de fysieke en sociale leefbaarheid, wordt vooral data gezocht over de wensen en voorkeuren van bewoners (de focus van de challenge). Waar maken zij zich zorgen over in hun wijk? Wat vinden zij belangrijk? Wanneer dit de fysieke en sociale leefbaarheid van de wijk betreft, is dit voor het vormgeven van het wijkplan relevant.

DJ Bosma 31-12-2019reageer
Hierbij onze vragen: - Is er een overzicht van de informatie die al beschikbaar in welke vorm? - Is er een overzicht van ontbrekende gewenste informatie? - Hoe ziet het proces van het opstellen van de wijkuitvoeringsprogramma’s er uit? En welke rol speelt de informatie die inzichtelijk gemaakt moet worden daarbij? Welke partijen zijn erbij betrokken? - Voor elk van de genoemde stakeholders (Wijkbewoners, Initiatiefnemers, Dienst Publiekszaken en andere diensten: DSB, DSO, OCW, SZW, BSD, Organisaties in de wijk) wat gaan ze halen uit te informatie die ontsloten moet worden? Wat gaan ze er mee doen wat ze nu nog niet kunnen?

Gemeente Den Haag 10-01-2020reageer
Beste DJ Bosma, *Zoek via internet op “Den Haag In Cijfers” *Zoek via internet op “CBS Onderzoek Prettig Wonen”. *Naast de bestaande data over de fysieke en sociale leefbaarheid, wordt vooral data gezocht over de wensen en voorkeuren van bewoners (de focus van de challenge). Waar maken zij zich zorgen over in hun wijk? Wat vinden zij belangrijk? Wanneer dit de fysieke en sociale leefbaarheid van de wijk betreft, is dit voor het vormgeven van het wijkplan relevant. - Hoe ziet het proces van het opstellen van de wijkuitvoeringsprogramma’s er uit? En welke rol speelt de informatie die inzichtelijk gemaakt moet worden daarbij? Welke partijen zijn erbij betrokken? Een Wijkuitvoeringsplan is de oude vorm. We hebben het nu over wijkagenda’s voor een vierjarentermijn. Het kenmerkende daarvan is dat de data over de huidige situatie al in een vroegtijdig stadium met alle interne (alle gemeentelijke diensten) en externe betrokkenen (Bewoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen) wordt besproken en geduid. Gezamenlijk wordt bepaald wat de gewenste situatie is en worden de integrale opgaven geformuleerd voor de komende vier jaar. De informatie speelt een belangrijke rol. We willen de harde data daarom ook aanvullen met waardevolle kwalitatieve informatie. - Voor elk van de genoemde stakeholders (Wijkbewoners, Initiatiefnemers, Dienst Publiekszaken en andere diensten: DSB, DSO, OCW, SZW, BSD, Organisaties in de wijk) wat gaan ze halen uit te informatie die ontsloten moet worden? Wat gaan ze er mee doen wat ze nu nog niet kunnen? We willen met dit traject vooral bereiken dat we de complexe en integrale opgaven kunnen oppakken, waar de hiervoor genoemde partijen alleen niet uitkomen.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Is de in de challenge gevraagde tool voor intern gebruik of gebruik voor/door bewoners?

Gemeente Den Haag 07-01-2020reageer
Beide. Doel van het proces en product wijkplan is om een gelijkwaardige informatiepositie te creëren en om in samenwerking tussen gemeente en bewoners/ondernemers/werkers in de wijk een aantal opgaven te formuleren waaraan de komende jaren gezamenlijk wordt gewerkt

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Is er een voorbeeld van voormalig wijkprofiel/wijkprogramma beschikbaar?

Gemeente Den Haag 07-01-2020reageer
Het wijkprofiel zoals we het willen ontwikkelen is nieuw. Er zijn wel voorbeelden van wijkprogramma’s en wijkuitvoeringsprogramma’s. Zoek via internet op “wijkprogramma’s Den Haag”. Deze willen we verbeteren door meer met data te werken voor het wijkprofiel (kwalitatief en kwantitatief), en door samen met alle stakeholders de integrale opgaven te formuleren.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Wat voor soort wijkplannen zijn in scope?

Gemeente Den Haag 07-01-2020reageer
Plannen over de fysieke en sociale leefbaarheid van de wijk. De onderwerpen waarover informatie beschikbaar is, hebben daarmee betrekking op de fysieke en sociale leefbaarheid. Denk aan sociale cohesie, de kwaliteit van de openbare ruimte, maar ook de beschikbaarheid en gebruik van sociale voorzieningen voor bewoners. Aan de hand van informatie over deze onderwerpen en de wensen en behoefte van bewoners worden de opgaven geformuleerd waar de komende vier jaar aan zal worden gewerkt.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Wat voor informatie verwacht u te kunnen verwerken, naast de bestaande CBS data, om de plannen vorm te kunnen geven? Kunt u een voorbeeld geven?

Gemeente Den Haag 07-01-2020reageer
*Zoek via internet op “Den Haag In Cijfers” *Zoek via internet op “CBS Onderzoek Prettig Wonen”. *Naast de bestaande data over de fysieke en sociale leefbaarheid, wordt vooral data gezocht over de wensen en voorkeuren van bewoners (de focus van de challenge). Waar maken zij zich zorgen over in hun wijk? Wat vinden zij belangrijk? Wanneer dit de fysieke en sociale leefbaarheid van de wijk betreft, is dit voor het vormgeven van het wijkplan relevant.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Heb je een overzicht van alle inwoners?

Gemeente Den Haag 07-01-2020reageer
In Den Haag in Cijfers en in het onderzoek Prettig Wonen staan gegevens over de bevokingssamenstelling per wijk.

Selectie bekend vrijdag 7 februari

04 februari 2020

De bekendmaking van de selectie volgt vrijdag 7 februari.

Waar zijn we niet naar op zoek - aangepast

18 december 2019

Om de challenge te verduidelijken is de tekst onder het kopje "waar zijn we niet naar op zoek" aangepast in de challenge tekst. 
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges