Gezocht: innovatieve oplossingen waarmee de Scheveningse boulevard minder aantrekkelijk wordt voor ‘middelen-gebruikers’ om de overlast te verminderen

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 02 maart 2021
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): max €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

Share challenge

max €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

deadline verlopen

Het gebruik van  verdovende middelen (alcohol en drugs) door jongeren op de Scheveningse boulevard zorgt al jaren voor veel overlast onder bewoners, toeristen en ondernemers. Door het intimiderende en agressieve karakter van de groepen middelengebruikers voelen mensen zich erg onveilig. De gebruikers laten afval achter, schreeuwen, urineren en zetten harde muziek op, veroorzaken onveilige situaties op straat terwijl ze nauwelijks aanspreekbaar zijn.

Handhavers kunnen ingrijpen bij gebruik van drugs en alcohol vanwege een soft- en alcoholverbod. Inmiddels kunnen handhavers ook ingrijpen bij het gebruik van lachgas, omdat sinds 1 december het Aanwijzingsbesluit ‘Verbod op het gebruik van lachgas’ is aangenomen door het College. Handhavers hebben er echter hun handen vol aan en kunnen niet voor elk incident optreden. Dat laat de capaciteit simpelweg niet toe. Het gebruik van lachgas vindt veel plaats bij geparkeerde auto’s, waarmee vervolgens onder invloed wordt gereden en op onverantwoordelijke wijze verkeersonveilige situaties veroorzaken.

Door al deze omstandigheden durven mensen niet meer het strand en de boulevard te bezoeken en wordt de veiligheid van omwonenden in gevaar gebracht. Terwijl het strand en de boulevard juist een fijne en veilige plek voor iedereen zou moeten zijn.

Daarom zijn we op zoek naar smart city oplossingen waarmee het strand, de haven en de boulevard onaantrekkelijker worden voor middelengebruikers. Het doel is dat de middelengebruikers vertrekken waardoor het gevoel van veiligheid wordt vergroot en het strand en de boulevard aantrekkelijker worden voor bewoners, toeristen en ondernemers. 

Hebben jullie de smart city oplossing om de overlast door middelengebruikers tegen te gaan? Dan ontvangen we graag jullie pitch!

 

Er zijn twee straten aangegeven als focus zone voor deze challenge. Allereerst is dat de Strandweg (1), vanaf de rotonde aan het eind van de Vissershavenweg naar het noorden tot aan de keerlus van tramlijn 11, waar de auto’s mogen rijden en parkeren. De tweede focus zone is de Zeekant (2), het deel tussen de Kompasstraat en de Vuurtorenweg. Ook hier parkeren deze overlastveroorzakers en ondanks dat hier een maximale parkeerduur van 2 uur geldt, blijven ze vaak lang staan, regelmatig zonder te betalen. Tijdens drukke dagen is het handhaven van parkeertijden ook lastiger te organiseren; handhavers hebben beperkte capaciteit en kunnen immers niet overal tegelijk zijn. Zie voor de focus zone ook het kaartje in de bijlage. Het gebied waar dit gedrag (lachgas gebruik) wordt aangetroffen is groter, maar door de focus zone klein te houden denken we een meer passende oplossing te kunnen faciliteren - specifiek voor deze situatie op de Strandweg en Zeekant.

Waar zijn we naar op zoek?

We zijn op zoek naar oplossingen in de volgende richtingen:

 • Oplossingen waarmee de beschreven locatie minder aantrekkelijk wordt voor middelengebruikers. Dat kan bijvoorbeeld door ze het gevoel te geven dat ze in de gaten gehouden worden. Of door de locatie minder gunstig te maken voor het gebruik van middelen. Bijvoorbeeld door iets te veranderen aan de omgeving waardoor faciliterende middelen - denk aan de auto, die bv. nodig is om de lachgas-tanks te vervoeren - minder gemakkelijk op deze locatie beschikbaar zijn.
 • Oplossingen waarmee de middelengebruikers inzien wat voor overlast ze creëren en ze uit de anonimiteit worden gehaald.  

Kortweg willen we dat middelengebruikers Scheveningen niet meer zien als plek waar ze los kunnen gaan en ze verplaatsen naar een andere plek. 

De oplossing:

 • Kan flexibel zijn: waarbij deze wordt ingezet op de piektijden van de overlast, of alleen dan wanneer ook daadwerkelijk de genoemde oorzaak van de overlast (middelengebruik) plaatsvindt. Logischerwijs kan dat dus ook ’s nachts en ’s avonds zijn. 
 • Dient gebruik te maken van de Smart City Infrastructuur, die het Living Lab Scheveningen beschikbaar stelt: een vaste glasvezel verbinding en voeding naar opstelpunten bovengronds, en een open dataplatform. Aan de opstelpunten kan apparatuur worden gemonteerd, te denken valt aan interactieve borden, camera’s, sensoren, banners en  dynamische verlichting. 
 • De oplossing past in de systeemarchitectuur die is opgesteld door Smart The Hague. 
 • Het uiteindelijke product moet bestendig zijn tegen de omstandigheden op deze locatie (zee, wind, zout en vandalisme)
 • Moet passen binnen het beeldkwaliteitsplan van de Morales Boulevard. 

Als jullie inzending en Plan van Aanpak effectief lijken te zijn, zal  het product worden ontwikkeld en getest in het gebied. 

Waar zijn we niet naar op zoek?
We zijn niet op zoek naar:

 • Oplossingen in de vorm van extra mankracht voor het beveiligen en handhaven
 • Proces optimalisaties van bestaande systemen 

Wat is er te winnen?

 • Een innovatiebudget van maximaal €25,000.
 • Een kans op een vervolgopdracht bij een succesvolle pilot.
 • Een begeleidingstraject van 5 maanden waarin jullie zowel de oplossing als de onderneming naar een hoger niveau kunnen tillen.
 • Toegang tot het netwerk van de overheid.

Daarnaast is het voor de winnaars interessant dat ze deel uitmaken van het grotere Living Lab in Scheveningen en daarin als een van de Use Cases hun oplossing kunnen testen. Bij succes kan deze worden opgeschaald naar andere delen van de stad. In 2020 is tijdens een innovatieweek op de boulevard veel zichtbaarheid en publiciteit gegenereerd voor de diverse gerealiseerde use cases. De wens is om in 2021 een soortgelijke innovatieweek te organiseren waarin de smart city toepassingen worden uitgelicht en aan een breed publiek getoond (andere gemeenten, inwoners, studenten, bedrijven).

Informatiebijeenkomst 
We organiseren voor deze challenge een online informatiebijeenkomst op 9 februari om 11:30. Aanmelden kan via onderstaande button tot en met zondag 7 februari om 23:59. Alle vragen en antwoorden uit de info-meetup kan je hier bekijken.

Inschrijven, beoordeling & voorwaarden
Inschrijven doe je door middel van het indienen van een plan van aanpak. Deze mag niet langer zijn dan 6 A4 + 2 A4 bijlage. De offerte mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand worden geüpload (max. 30MB). Pitches in English are allowed.

Waar dit plan van aanpak verder aan moet voldoen en hoe hij wordt beoordeeld staat in de formele aanbestedingsleidraad: Den Haag_Aanbestedingsleidraad Intergov III .pdf. Let op: jouw inzending wordt niet beoordeeld als deze niet voldoet aan de (vorm)eisen. Het is dus belangrijk dat je deze goed doorleest.

Stuur met je proposal ook een ingevuld UEA in: Bijlage4-UEA.pdf

Bij deelname ga je ook akkoord met de Algemene inkoopvoorwaarden van Den Haag: Algemene Inkoopvoorwaarden 2018 (ARVODI-2018.pdf).

Over het SIR Intergov programma
De geselecteerde startups volgen een op maat gemaakt begeleidingstraject van vijf maanden dat bestaat uit drie onderdelen:

 • Challenge support - Een gekwalificeerde mentor ondersteunt de startup en opdrachtgever tijdens het opzetten van een pilotproject. In ‘deep dive’-sessies leren de startup, mentor en opdrachtgever elkaar kennen. Afspraken en milestones worden bijgehouden en ondertekend door alle partijen.
 • Startup support - We bieden een (optioneel) trainingsprogramma die ondernemingen helpt om zich verder te ontwikkelen. Dit is inclusief de lean startup methode, customer journeys, financiën, juridische structuren, bestuur en een groeistrategie. De trainingen worden verzorgd door professionele trainers, coaches en ondernemers.
 • Overige ondersteuning - Vanuit de overheid worden er diverse optionele trainingen en workshops georganiseerd, zoals ‘hoe werkt de overheid’, ‘data en ethiek’ en ‘financieringsmogelijkheden binnen de overheid’. Het Startup in Residence team heeft een faciliterende rol en zorgt ervoor dat alles soepel verloopt. 

Timeline
Een volledige timeline staat in de aanbestedingsleidraad. De belangrijkste momenten zijn als volgt:

 • 20 januari - Lancering challenge
 • Dinsdag 9  februari, 11:30-12:15 - Informatie meetup - aanmelden kan tot en met 7 februari 23:59
 • Maandag 15 februari, 12:00 - Deadline vragen stellen
 • Woensdag 2 maart, 17:00 - Deadline insturen aanmelding
 • Vrijdag 19 maart - Eerste selectiebesluit
 • Tussen maandag 29 maart t/m vrijdag 2 april - Pitchronde
 • Uiterlijk 9 april,  12:00 - Inleveren nieuwe offerte
 • Vrijdag 23 april  - Gunningsbesluit

Achtergrondinformatie
BIJLAGEN: 
Den Haag_Overlast middelen_Bijlage 'bestemmingsplan Scheveningen Haven' (1).pdf
Den Haag_Overlast middelen_Bijlage 'kaartje Scheveningen' (3).pdf
Den Haag_Overlast middelen_Bijlage 'Living Lab Scheveningen Systeem Specificatie' (1).pdf

Living Lab Scheveningen
Het noorderstrand van Scheveningen maakt onderdeel uit van het Living Lab Scheveningen (Smartcity proeftuin). Het lab loopt vanaf de haven tot en met het Zwarte Pad en omvat het strand, de boulevard en een deel van het achterland met ontsluitingswegen. De gemeente bouwt in het Living Lab aan een proefomgeving voor gemeente én marktpartijen om innovatieve toepassingen te ontwikkelen en te testen. Hiertoe bouwt de gemeente zelf een Smart City Infrastructuur. Dit zijn kabels & leidingen voor connectiviteit en voeding, Smart City Hubs en een toegankelijk platform voor data. Het zijn nadrukkelijk geen losse afzonderlijke oplossingen, maar een samenwerkend geheel, toegankelijk voor meerdere partijen, waarbij privacy geborgd wordt. 

Voor meer informatie over het Living Lab Scheveningen en de Smart City Systeem Architectuur, zie:
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/bouwprojecten/gebiedsontwikkeling-scheveningen-kust/nieuwe-techniek-in-living-lab-scheveningen.htm
https://smartcity.denhaag.nl/

Morales Boulevard
Het focus gebied voor deze challenge ligt op de zgn Morales Boulevard. Voor dit gebied heeft de gemeente een beeldkwaliteitsplan opgesteld, die leidend is bij nieuwe ontwikkelingen in de buitenruimte. 

Focus zone
Er zijn twee straten aangegeven als focus zone voor deze challenge: de Strandweg (1) en de Zeekant (2). Het gebied waar dit gedrag (lachgas gebruik) wordt aangetroffen is groter, maar door de focus zone klein te houden denken we een meer passende oplossing te kunnen faciliteren - specifiek voor deze situatie op de Strandweg en Zeekant. Als deze oplossing werkt, en goede resultaten oplevert, dan kan worden onderzocht hoe deze ook op andere locaties in te zetten is.

 


Den Haag_Overlastmiddelen_Bijlage 'Living Lab Scheveningen Systeem Specificatie'.pdf

Vragen stellen was mogelijk tot maandag 15 februari 12.00.

Alle vragen en antwoorden uit de info-meetup kan je hier bekijken.

Vragen en antwoorden uit de info-meetup gepubliceerd

22 februari 2021

Alle vragen en antwoorden uit de informatie meet-up kan je hier downloaden: Vragen Info meetup overlast gebruik verdovende middelen op scheveningen 15-2.pdf
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges