Gezocht: Innovatieve toepassingen waardoor uitkeringsgerechtigden met een fysieke beperking, minder beperkt zijn en sneller actief zijn op de arbeidsmarkt.

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 22 mei 2018
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Opdracht t.w.v. min. €20.000,-

Share challenge

Opdracht t.w.v. min. €20.000,-

deadline verlopen

Den Haag heeft als ambitie om zoveel mogelijk mensen ‘mee te laten doen’ in de maatschappij, liefst duurzaam en als het enigszins kan in de vorm van een betaalde baan. Dit geeft mensen een stevig fundament en het gevoel dat ze er toe doen! Helaas zijn er ook mensen met tekortkomingen of problemen, die hen beperken bij het vinden van werk, of erger nog, die hen in een sociaal isolement brengen. Dit moeten we zien te voorkomen. 

Er zijn tegenwoordig zoveel moderne nieuwe technieken en mogelijkheden - denk aan robotisering & data science -, die zouden we toch moeten kunnen inzetten om deze ‘tekortkomingen of problemen’ weg te nemen (of wat kleiner te maken)! Hoe mooi zou het zijn als we deze technieken zouden kunnen inzetten om mensen weer volwaardig mee te laten doen aan onze maatschappij en onze arbeidsmarkt. Voor werkgevers zou het heel fijn zijn als we hen niet hoeven vragen om het werk aan te passen aan een specifiek persoon (zoals we nu veelal doen), maar dat we deze persoon aanvullen met technische hulpmiddelen, waardoor hij wel past op de baan!

Den Haag heeft ruim 25.000 mensen in de bijstand. Dit kost de maatschappij zo’n € 15.000,- per persoon per jaar. Aan de andere kant is er in sommige sectoren een schreeuwend tekort aan goede ervaren arbeidskrachten. Het is onze overtuiging dat als we een deel van de mensen in de bijstand voorzien van de juiste hulpmiddelen, dat ze dan weer hun werk kunnen oppakken, zoals ze eerder deden. Denk bijvoorbeeld aan visuele en auditieve beperkingen, als we die beperking weg kunnen nemen, vergroten we de kansen op de arbeidsmarkt enorm. Een andere variant zijn de fysiek zware beroepen, die men niet meer kan uitoefenen door bijvoorbeeld slijtage van gewrichten. Als we daar een hulpmiddel bij inschakelen dat ervoor zorgt dat de gewrichten minder worden belast, kunnen ze wellicht weer mee doen. Zo kunnen we sectoren als de bouw en de zorg wellicht weer voorzien van voldoende arbeidskrachten. Dit is goed voor de medewerkers, goed voor deze sectoren en goed voor de maatschappij!

Waar zijn we naar op zoek?
We willen graag voor 1 testgroep een technologische oplossing als aanvulling op de mens, zodat deze groep met hulp van deze oplossing klaar is voor een reguliere baan. We denken hierbij aan groepen mensen die visueel of auditief beperkt zijn, of die wat zwaardere fysieke of mentale beroepen hebben gedaan, maar dit niet meer kunnen.

Waar zijn we niet naar op zoek?
We zijn niet op zoek naar platforms die bestaande oplossingen hiervoor koppelen aan ons. We zijn ook niet op zoek naar reïntegratiebureaus etc.

Wat is er te winnen?
Na de inzending

Uit alle inzendingen nodigen we een selecte groep startups uit om deel te nemen aan een bijzonder programma waarin jij intensief met jouw oplossing aan de slag gaat. Gedurende deze drie weken is er heel veel aandacht voor valideren en testen. I.p.v. maanden van testen en valideren, weet jij na drie weken wie jouw gebruikers zijn, hoe zij tegen jouw product aankijken en of zij bereid zijn om hiervoor te betalen. Afsluitend kun jij in een heldere en inspirerende pitch uitleggen aan de gemeente dat jouw oplossing perfect aansluit op het probleem van de stad en de behoeften van de gebruikers.

Na de pitches
Na de pitches worden de beste oplossingen/startups geselecteerd en uitgenodigd om deel te nemen aan ons Startup in Residence Programma:

  • Gedurende 4 maanden krijg je de mogelijkheid om deel te nemen aan een groot aantal trainingen en masterclasses om samen met de opdrachtgever jouw oplossing verder uit te werken tot MVP/Prototype. In het gehele traject zijn experts beschikbaar die jou kunnen coachen.
  • We bieden jou ons netwerk aan en zorgen voor een testomgeving zodat je jouw product/dienst kunt testen in de stad.
  • Bovendien ontvang je €7.000,- opstartbudget voor het ontwikkelen van jouw MVP/prototype.

Na het Startup in Residence programma
Aan het eind van het programma pitch je opnieuw jouw oplossing aan de gemeente Den Haag. Geloven wij in jouw oplossing dan gaan we je opnieuw verder helpen:

  • Zo kun je een bijdrage verwachten van minimaal €20.000,- om je oplossingen verder door te ontwikkelen naar een concreet product of dienst.
  • Bovendien heeft de gemeente Den Haag de intentie om op te treden als Launching Customer en jouw product/dienst als eerste klant af te nemen.  

Belangrijk: je blijft eigenaar van jouw idee/ prototype/ ontwikkelde product. Dit biedt mogelijkheden om jouw oplossing ook aan andere gemeenten/ organisaties aan te bieden en jouw startup schaalbaar te maken.

Achtergrondinformatie
Een mooi voorbeeld is het exoskelet, waarbij een soort harnas wordt gedragen, die helpt bij het tillen van zware dingen. Hierdoor wordt het mogelijk om langer een functie uit te oefenen waarbij veel getild moet worden http://www.laevo.nl/. Wellicht is dit in een aangepaste vorm goed te gebruiken voor bouwvakkers die veel moeten tillen, vaak moeten bukken of door hun knieën moeten, zodat de slijtage en/of belasting van hun gewrichten vermindert en ze hun vak langer kunnen blijven uitoefenen. 

Een ander voorbeeld is de shiva fysiotherapeut, waarbij een robot de fysiotherapeut ondersteunt bij het masseren van patiënten http://hubot.org/#shiva. Wellicht kunnen we ook iets dergelijks ontwikkelen voor verpleegkundigen waarmee ze patiënten makkelijker uit bed kunnen tillen of kunnen draaien, waardoor ze hun beroep langer kunnen blijven uitoefenen.

Een voorbeeld voor visueel beperkten is de OrCam-MyEye, een draagbare voorleescamera die gedrukte tekst, producten en gezichten herkent http://stichting-ctalents.nl/orcam-myeye/. Met deze technologie kan iemand wellicht weer zijn oude vak uitoefenen of ontstaan er veel meer nieuwe kansen op de arbeidsmarkt.

Jouw inzending
Wij ontvangen graag twee documenten (PDF) waarin de volgende onderdelen zijn uitgewerkt:

  • Document met een beschrijving van het concept (PDF, max 4 A4): Geef een zo’n concreet mogelijke beschrijving van jullie toepassing/ serviceconcept.
  • Document waarin je antwoord geeft op de vragen in deze ‘Vragenlijst’.
Belangrijke documenten

Voorwaarden deelname
Om kans te maken op een opdracht van de gemeente Den Haag dien je:

  • Een startup te zijn, die niet langer dan vijf jaar is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of een soortgelijke handelskamer in jouw land (peildatum mei 2018); vanaf 5 september 2018 moet je ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel.
  • Kennis te hebben genomen van het Aanbestedingsdocument en akkoord gaan met de beschreven regels en voorwaarden.
  • Actief deelnemen aan het Startup in Residence programma. In principe volgen alle deelnemers alle onderdelen van het programma.

Vragen?
Heb je vragen over deze challenge of over het programma? Stuur dan een mail naar startupinresidence@denhaag.nl.


Timeline challenge
10 april: Challenge gepubliceerd
22 mei: Deadline inschrijving challenge
12 juni: Bekendmaking startups die mogen deelnemen aan de validatie training
28 juni: Deep-dive sessie met gemeenteambtenaren
13 aug-3 sept: Validatie training
4 september: Pitches
5 september: Start programma Startup in Residence
Eind december: Afronding programma Startup in Residence

Benieuwd naar de rest van de challenge?

Maak een account aan
Log in of registreer om je vraag te stellen.

Winnaars Startup in Residence The Hague 2018 bekend!

20 november 2018

Lees daarover meer in dit nieuwsbericht.

Winnaars Startup in Residence The Hague 2018 bekend!

20 november 2018

Lees daarover meer in dit nieuwsbericht.

De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges