Gezocht: innovatieve verlichting die mensen uitdaagt meer te gaan bewegen rond het sportstrand Scheveningen.

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 02 maart 2021
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): max €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

Share challenge

max €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

deadline verlopen

Het strand is een heerlijke plek om uit te waaien, te wandelen en te sporten. De fitnesscourt op het sportstrand Scheveningen wordt dan ook veel gebruikt door sporters. Toch merken we dat wanneer het donker begint te worden het strand, de boulevard en de fitnesscourt een stuk minder gebruikt worden. Dat is zonde! Sporten is namelijk heel goed voor je en daarnaast is buitensporten sinds ‘corona tijd’ alleen maar toegenomen. 

Daarom zijn wij op zoek naar innovatieve manieren om door middel van licht mensen te stimuleren te gaan sporten of bewegen. We zijn op zoek naar een innovatief dynamisch gebruik van verlichting die de beleving van deze ruimte verrijkt en aantrekkelijker maakt, waarbij een interactie aangegaan wordt met de gebruikers (waaronder sporters). Denk hierbij aan een interactief voetbal veld, een wedstrijd aan gaan met een lichtgevend dier of iets heel anders. Alles mag, creativiteit is gewenst!

Het uiteindelijke doel van de innovatieve verlichting is dat meer mensen (als het donker is) gebruik gaan maken van het strand, de boulevard en de fitnesscourt om te bewegen en sporten. De doelgroep is hierbij niet alleen de mensen die normaal al gebruik maken van deze voorzieningen om te sporten, maar vooral  ook mensen die dat niet altijd doen. De doelgroep is breed: iedereen van tussen de 8-88 jaar.

Deelnemers aan de challenge moeten gebruikmaken van de aanwezige Smart City Hubs van Living Lab Scheveningen. We zoeken makers die de uitdaging zien van werken aan zee, bij een drukke boulevard met alle uitdagingen van dien. We zoeken partijen die niet bang zijn te falen: vernieuwers die wij verder kunnen brengen en die de waarde laten zien van de technologie van morgen.

Hebben jullie hét idee waarmee we met behulp van innovatief gebruik van licht meer mensen aan het bewegen kunnen krijgen? Dan ontvangen we graag jullie pitch!

Waar zijn we naar op zoek?
We zijn op zoek innovatieve oplossingen:

 • Waarmee iedereen van 8-88 jaar wordt gestimuleerd meer te gaan bewegen op het strand, de boulevard en de fitnesscourt
 • Die bijdragen aan een gevoel van veiligheid en een verrijking vormen voor de buitenruimte
 • Die gebruik maakt van de Smart City Infrastructuur en past bij de systeemarchitectuur die is opgesteld door Smart The Hague.
 • Die worden ontwikkeld conform de ‘spelregels’ van het Living Lab Scheveningen. 
 • Die eenvoudig te beheren zijn
 • Die 24/7 en in alle seizoenen kan worden ingezet
 • Die robuust zijn en bestendig tegen de elementen (zee, wind en zout) 

Het doel is om minimaal met een Plan van Aanpak te komen die het probleem kan aanpakken. Idealiter wordt er een product ontwikkeld en getest in genoemd gebied. 

We zoeken een bedrijf met voldoende kennis op het gebied van ‘stimulerende’ en dynamisch gestuurde verlichting maar waar de uitdaging zit in de toepassing ervan op deze specifieke locatie. 

Tot slot: Er is nu weinig inzicht in het daadwerkelijk gebruik van Gemeentelijke sportlocaties. Voor deze locatie zouden we graag data willen verzamelen over het sportgebruik. Het is een pré als met jullie inzending meer inzicht geven in het sportgebruik. 

Waar zijn we niet naar op zoek?
De oplossing moet passen rond de omgeving (Morales boulevard) en mag geen beletsel zijn voor het gebruik van de Haven.  We zijn niet op zoek naar standaard verlichting waarbij er geen interactie is met de bezoeker/sporter.

Wat is er te winnen?

 • Een innovatiebudget van maximaal €25,000.
 • Een kans op een vervolgopdracht bij een succesvolle pilot.
 • Een begeleidingstraject van 5 maanden waarin jullie zowel de oplossing als de onderneming naar een hoger niveau kunnen tillen.
 • Toegang tot het netwerk van de overheid

Informatiebijeenkomst
We organiseren voor deze challenge een online informatiebijeenkomst op 9 februari om 16:00. Aanmelden kan via onderstaande button tot en met zondag 7 februari om 23:59. Deelname was niet verplicht. Lees de vragen en antwoorden hier terug.

Inschrijven, beoordeling & voorwaarden
Inschrijven doe je door middel van het indienen van een plan van aanpak. Deze mag niet langer zijn dan 6 A4 + 2 A4 bijlage. De offerte mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand worden geüpload (max. 30MB). Pitches in English are allowed.

Waar dit plan van aanpak verder aan moet voldoen en hoe hij wordt beoordeeld staat in de formele aanbestedingsleidraad: Den Haag_Aanbestedingsleidraad Intergov III .pdf. Let op: jouw inzending wordt niet beoordeeld als deze niet voldoet aan de (vorm)eisen. Het is dus belangrijk dat je deze goed doorleest.

Stuur met je proposal ook een ingevuld UEA in: Bijlage4-UEA.pdf

Bij deelname ga je ook akkoord met de Algemene inkoopvoorwaarden van Den Haag: Algemene Inkoopvoorwaarden 2018 (ARVODI-2018.pdf)

Over het SIR Intergov programma
De geselecteerde startups volgen een op maat gemaakt begeleidingstraject van vijf maanden dat bestaat uit drie onderdelen:

 • Challenge support - Een gekwalificeerde mentor ondersteunt de startup en opdrachtgever tijdens het opzetten van een pilotproject. In ‘deep dive’-sessies leren de startup, mentor en opdrachtgever elkaar kennen. Afspraken en milestones worden bijgehouden en ondertekend door alle partijen.
 • Startup support - We bieden een (optioneel) trainingsprogramma die ondernemingen helpt om zich verder te ontwikkelen. Dit is inclusief de lean startup methode, customer journeys, financiën, juridische structuren, bestuur en een groeistrategie. De trainingen worden verzorgd door professionele trainers, coaches en ondernemers.
 • Overige ondersteuning - Vanuit de overheid worden er diverse optionele trainingen en workshops georganiseerd, zoals ‘hoe werkt de overheid’, ‘data en ethiek’ en ‘financieringsmogelijkheden binnen de overheid’. Het Startup in Residence team heeft een faciliterende rol en zorgt ervoor dat alles soepel verloopt. 

Timeline
Een volledige timeline staat in de aanbestedingsleidraad. De belangrijkste momenten zijn als volgt:

 • 20 januari - Lancering challenge
 • infomeetup: Dinsdag 9  februari, 16:00-16:45 - Informatie meetup - aanmelden kan tot en met 7 februari 23:59
 • Maandag 15 februari, 12:00 - Deadline vragen stellen
 • Woensdag 2 maart, 17:00 - Deadline insturen aanmelding
 • Vrijdag 19 maart - Eerste selectiebesluit
 • Tussen maandag 29 maart t/m vrijdag 2 april - Pitchronde
 • Uiterlijk 9 april,  12:00 - Inleveren nieuwe offerte
 • Vrijdag 23 april  - Gunningsbesluit

Achtergrondinformatie
Beach City
Onderdeel van het plan Scheveningen Haven is de invulling van het gebied, waar nu het huidige beachstadion ligt met het gekoppelde parkeerterrein, onder de noemer ‘beachcity’. De voorzieningen welke bedoeld zijn voor beachcity, zijn bestemd voor activiteiten in en rondom het sportstrand die een impuls geven aan de strand-surf, en brandsporten en bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het sportstrand voor bewoners, bezoekers, recreanten en sporters. De bouw van de nieuwe parkeergarage achter de dijk van de Visafslagweg betekent dat er ruimte vrijkomt voor een beachcity op het huidige parkeerterrein aan het strand. Deze in de toekomst jaarrond staande strandbebouwing ten behoeve van uiteenlopende strandsporten moet in maat, schaal en uitstraling aansluiten bij de strandsfeer.  Het originele voorstel was te kostbaar en er is om die reden besloten de visie gefaseerd te realiseren. Sportieve verlichting sluit hier erg goed op aan. 

 Doordat de gebiedsontwikkeling al enkele jaren speelt zijn er reeds enkele schetsontwerpen gemaakt waarin mogelijkheden verkend zijn om het sportstrand te ‘activeren’. De wijze waarop verlichting hierin een rol kan spelen is daar echter niet in meegenomen. Het meest actieve en recente schetsontwerp kom van bureau Kragten en is gebaseerd op het Athletics Skills Model, ontwikkelt door met name René Wormhoudt (hersteltrainer nederlands elftal, voormalig AJAX). Het gedachtegoed om met hardware in beweging te komen op het strand en boulevard is er dus al, de vraag is hoe smartware, in de vorm van verlichting, hieraan kan bijdragen. Er komt op de huidige parkeerplaats achter het stadion een evenementenplein. Wanneer dit plein geen evenementen host moet het dienen als sport en beweegplein. Verlichting in de vloer kan hier een belangrijke toevoeging zijn. Op het evenementenplein komt ook een eigen plek waar stroom wordt opgewekt. Naast de gemeentelijk gebiedsontwikkeling op het sportstrand is er ook een belangrijke partner voor de gemeente gestart met een particulier initiatief. The Hague Beachstadium wilt een eigen stadion plaatsen welke jaarrond aanwezig is een faciliteert in sport en beweegaanbod op en rond het strand.  

Focus gebied
Op het sportstrand ligt ook een fitness court. Deze challenge gaat specifiek in op dat stukje strand, ter plaatse van dit fitness court. 

Living Lab Scheveningen
Het noorderstrand van Scheveningen maakt ook onderdeel uit van het Living Lab Scheveningen (Smartcity proeftuin). Het lab loopt vanaf de haven tot en met het Zwarte Pad en omvat het strand, de boulevard en een deel van het achterland met ontsluitingswegen. De gemeente bouwt in het Living Lab aan een proefomgeving in de de stad voor gemeente én marktpartijen om innovatieve toepassingen te ontwikkelen en te testen. Hiertoe bouwt de gemeente zelf een Smart City Infrastructuur. Dit zijn kabels & leidingen voor connectiviteit en voeding, Smart City Hubs en een toegankelijk platform voor data. Het zijn nadrukkelijk geen losse afzonderlijke oplossingen, maar een samenwerkend geheel, toegankelijk voor meerdere partijen, waarbij privacy geborgd wordt. 

Voor meer informatie over het Living Lab Scheveningen en de Smart City Systeem Architectuur, zie:
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/bouwprojecten/gebiedsontwikkeling-scheveningen-kust/nieuwe-techniek-in-living-lab-scheveningen.htm
https://smartcity.denhaag.nl/

Dynamisch gestuurde verlichting
De dienst Openbare Verlichting van de Gemeente Den Haag heeft een beleid ontwikkeld (Visie op Licht) waarbij licht alleen wordt toegepast wanneer het nodig is. Dit beleid sluit aan bij deze challenge: alleen als mensen aanwezig zijn in het gebied is de verlichting nodig. Dit is om onnodige lichtvervuiling en energiegebruik te voorkomen. Het Living Lab Scheveningen voorziet in de technische systeemarchitectuur om de verlichting dynamisch te sturen.

Doelgroepen
Focus op minder- en inactieve (in beweging krijgen), 4- 88 jaar: tieners tot en met volwassen en senioren. Uitdagend voor de reeds aanwezige sporter/beweger en jeugdigen, die er niet gemakkelijk naartoe komen vanwege sociale achtergrond, en ouderen (aantrekkelijk maken wel te komen).  

Doelen
De ontwikkeling moet permanent van aard zijn en aansluiting vinden bij de reeds bestaande plannen en faciliteiten. Verleiden van bezoekers om het hele jaar rond op het strand en de boulevard te willen spelen en bewegen.  


Vragen stellen was mogelijk tot maandag 15 februari 12.00.

Alle vragen en antwoorden uit de info-meetup kan je hier bekijken.

anoniem 09-02-2021reageer
Wat wordt er bedoeld bij het laatste criterium met: een eerlijke prijs voor eerlijk werk? Wat voor aspecten moeten daarbij belicht worden?

Gemeente Den Haag 19-02-2021reageer
Dit hoeft niet tot op detailniveau uitgewerkt te worden. Wij willen een een plan van aanpak met verschillende stappen om tot het eindproduct te komen. Per fase moet er een indicatie van de kosten worden gegeven.

Karlijn Arts 13-02-2021reageer
Een goede dag, Bij Nova Innova hebben wij mogelijk een baanbrekend, duurzaam en interactief lichtsysteem waar die de voorbijgangers kan triggeren om vaker op het strand te bewegen. Dit innovatieve lichtsysteem voldoet aan alle criteria, behalve aan de volgende twee: - Die 24/7 en in alle seizoenen kan worden ingezet > het systeem werkt samen met de natuur om energie op te wekken. Als het in de winter kouder is dan 0 graden zal het systeem niet werken aangezien de natuur dan ook even een winterslaap moet houden om te overleven. Hoe groot is dit probleem en hoe streng is dus deze eis? Dan zou er eventueel parallel een systeem aangelegt moeten worden om deze dagen/ periodes te overbruggen. -Die robuust zijn en bestendig tegen de elementen (zee, wind en zout) > het interactieve lichtsysteem werkt samen met planten om energie op te wekken, welk weer groeien adv zoet water. Dat er zand/ wind en af en toe zout op de planten beland is natuurlijk geen probleem is, de elementen waar het systeem mee werkt is enkel geen zout water. Is dit een probleem? Wij horen graag het antwoord op de bovenstaande vragen zodat wij kunnen overwegen of ons duurzame lichtsysteem de Scheveninger/ Hagenees kan overtuigen om vaker sportief gebruik te laten maken van de mooie Scheveningse kust!

Gemeente Den Haag 19-02-2021reageer
Interessant concept! Het is mooi dat het zo duurzaam is dat het ook rekening houdt met de natuur. Aan de andere kant is 0 graden in de winter (als het juist vroeg donker is/wordt) wel een gemis. Wij wensen dat er na wordt gedacht over een parallel/back-up systeem en dit mee wordt genomen in het voorstel.

Vragen en antwoorden uit de info-meetup gepubliceerd

22 februari 2021

Alle vragen en antwoorden uit de informatie meet-up kan je hier downloaden: Vragen info meetup innovatieve verlichting rond sportstrand.pdf
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges