Hoe brengen we een lichtpuntje in een zware probleemstraat?

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 02 maart 2021
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): max €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

Share challenge

max €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

deadline verlopen

In Den Haag is het fijn werken en leven. Helaas zijn er een paar plekken binnen de stad waar dit niet zo is. Daar is sprake van een opeenstapeling van problemen die ervoor zorgen dat het erg onveilig en onprettig aanvoelt om er te zijn. Wij zoeken concepten om ook op die plekken positiviteit en hoop te kunnen brengen voor bewoners. 

Specifiek gaat het nu om de Jan Luykenlaan. Er is daar met name ‘s avonds en ‘s nachts doorlopend sprake van illegaal gokken, drugshandel, bedreiging en intimidatie, mishandeling en mogelijke witwaspraktijken. Doordat het sterke vermoeden bestaat dat veel hiervan ook in de verschillende winkelpanden en horeca plaatsvindt is er een verziekt ondernemersklimaat. Bewoners klagen over voortdurende (geluids-)overlast die door klanten en personeel van de verschillende winkel- en horecapanden ‘s nachts wordt veroorzaakt.

Politiemensen en toezichthouders worden tijdens controles, maar ook gedurende hun reguliere aanwezigheid in de wijk, met regelmaat intimiderend benaderd door winkeliers, horeca-uitbaters en klanten. Ook is sprake van verloedering van de openbare ruimte en de binnenterreinen, overschrijding van de sluitingstijden en zijn er veel problemen achter de voordeur, armoede, en andere voor de bewoners overlastgevende situaties.

Als bewoner van deze straat kan je hier hopeloos van worden. Je wilt een fijne plek om te wonen. Veel van deze bewoners hebben geen andere keuze dan te blijven en vallen binnen kwetsbare doelgroepen. Uiteraard doen de gemeente en de politie het uiterste om alle problemen tegen te gaan. Die zijn alleen zó hardnekkig en moeilijk - het speelt al meer dan 15 jaar - dat het realistisch niet mogelijk om op korte termijn echt verschil te maken. Veel bewoners hebben ‘de hoop’ in de gemeente en andere instanties dan ook al opgegeven. Gebrek aan vertrouwen is hier groot. 

Juist daarom zoeken wij naar oplossingen die op korte termijn een stukje positiviteit en hoop naar deze plek kunnen brengen. Voor de bewoners. Niet met het idee dat daarmee alle problemen worden opgelost, maar om een start te maken om de bewoners wel weer perspectief te laten zien. Daarnaast blijven wij uiteraard doorgaan met al onze inzet om de kernproblemen aan te pakken.

Hebben jullie hiervoor een oplossing? Dan ontvangen wij graag jullie pitch!

Waar zijn we naar op zoek?
Wij zijn op zoek naar oplossingen en concepten die in deze zeer problematische omgeving bewoners wat positiviteit en hoop kunnen bieden, met name in de donkere uren. De vorm of wijze waarop staat vrij. Het kan dus met fysieke en sociale ingrepen. We zoeken naar oplossingen waarmee we op relatief korte termijn kunnen starten.

Wees je wel bewust van de uitdagingen van de Jan Luykenlaan en de consequenties die dat heeft voor de haalbaarheid van de oplossingen en concepten. Het wantrouwen is groot, het ‘eigenaarschap’ van de bewoners over hun omgeving laag en fysieke objecten in de openbare ruimte kunnen veel te verduren krijgen. Daarnaast vallen de bewoners zoals gezegd in kwetsbare doelgroepen en is het sociaal kapitaal laag. De problematiek speelt hier al meer dan 15 jaar. Je kan hier dus niet uitgaan van het ‘normale sociale proces’ wat je elders zou kunnen inzetten.

De hoofdfocus ligt op de bewoners van de straat. Oplossingen die zich ook richten op de ondernemers zijn ook van harte welkom. Er zijn een aantal ondernemers die juist actief proberen bij te dragen aan het verbeteren van het leefklimaat. Daar op aansluiten, stimuleren of helpen wordt van harte toegejuicht!

Idealiter draagt de oplossing ook bij aan:

 • Minder criminaliteit
 •  Minder overlast voor omgeving
 • Aantrekkelijker vestigingsklimaat voor bonafide ondernemers 

Wij willen samen met jullie de oplossing / het concept gaan uitrollen in de Jan Luykenlaan.

Wij zijn ons er terdege van bewust dat de oplossing waarschijnlijk slechts een druppel op een gloeiende plaat zal zijn, tegelijkertijd hopen we dat de oplossing als een zaadje kan dienen voor een positieve beweging die de straat de goede kant op laat ontwikkelen.

Waar zijn we niet naar op zoek?
Niet op zoek naar:

 • Een convenant
 • Een beleidsstuk
 • Een aanbeveling zonder toepasbare stappen
 • Oplossingen die erg grote ingrepen nodig hebben in de open ruimte of het vastgoed.

Wat is er te winnen?

 • Een innovatiebudget van maximaal €25,000.
 • Een kans op een vervolgopdracht bij een succesvolle pilot.
 • Een begeleidingstraject van 5 maanden waarin jullie zowel de oplossing als de onderneming naar een hoger niveau kunnen tillen.
 • Mogelijkheid tot landelijke bekendheid vanuit regiodeal/Rijkstatus
 • Toegang tot het netwerk van de overheid.
 • Mogelijkheid om bij goed functioneren dit uit te rollen in Den Haag op andere plekken

Informatiebijeenkomst
We organiseren voor deze challenge een online informatiebijeenkomst op 9 februari om 15:00. Aanmelden kan via onderstaande button tot en met zondag 7 februari om 23:59. Deelname was niet verplicht. Lees de vragen en antwoorden hier terug.

Inschrijven, beoordeling & voorwaarden
Inschrijven doe je door middel van het indienen van een plan van aanpak. Deze mag niet langer zijn dan 6 A4 + 2 A4 bijlage. De offerte mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand worden geüpload (max. 30MB). Pitches in English are allowed.

Waar dit plan van aanpak verder aan moet voldoen en hoe hij wordt beoordeeld staat in de formele aanbestedingsleidraad: Den Haag_Aanbestedingsleidraad Intergov III .pdf. Let op: jouw inzending wordt niet beoordeeld als deze niet voldoet aan de (vorm)eisen. Het is dus belangrijk dat je deze goed doorleest.

Stuur met je proposal ook een ingevuld UEA in: Bijlage4-UEA.pdf

Bij deelname ga je ook akkoord met de Algemene inkoopvoorwaarden van Den Haag:ARVODI-2018.pdf

Over het SIR Intergrov programma
De geselecteerde startups volgen een op maat gemaakt begeleidingstraject van vijf maanden dat bestaat uit drie onderdelen:

 • Challenge support - Een gekwalificeerde mentor ondersteunt de startup en opdrachtgever tijdens het opzetten van een pilotproject. In ‘deep dive’-sessies leren de startup, mentor en opdrachtgever elkaar kennen. Afspraken en milestones worden bijgehouden en ondertekend door alle partijen.
 • Startup support - We bieden een (optioneel) trainingsprogramma die ondernemingen helpt om zich verder te ontwikkelen. Dit is inclusief de lean startup methode, customer journeys, financiën, juridische structuren, bestuur en een groeistrategie. De trainingen worden verzorgd door professionele trainers, coaches en ondernemers.
 • Overige ondersteuning - Vanuit de overheid worden er diverse optionele trainingen en workshops georganiseerd, zoals ‘hoe werkt de overheid’, ‘data en ethiek’ en ‘financieringsmogelijkheden binnen de overheid’. Het Startup in Residence team heeft een faciliterende rol en zorgt ervoor dat alles soepel verloopt. 

Timeline
Een volledige timeline staat in de aanbestedingsleidraad. De belangrijkste momenten zijn als volgt:

 • 20 januari - Lancering challenge
 • Dinsdag 9  februari, 15:00-15:45 - Informatie meetup - aanmelden kan tot en met 7 februari 23:59
 • Maandag 15 februari, 12:00 - Deadline vragen stellen
 • Woensdag 2 maart, 17:00 - Deadline insturen aanmelding
 • Vrijdag 19 maart - Eerste selectiebesluit
 • Tussen maandag 29 maart t/m vrijdag 2 april - Pitchronde
 • Uiterlijk 9 april,  12:00 - Inleveren nieuwe offerte
 • Vrijdag 23 april  - Gunningsbesluit

Achtergrondinformatie
Bijlage: Den Haag_Leefbaarheid Zuidwest_Bijlage 'getallen per wijk'.pptx

Den Haag Zuidwest is een naoorlogse buitenwijk waar in de vijftiger en zestiger jaren ten behoeve van de woningnood veel sociale woningbouw gebouwd is voor jonge gezinnen. Het grootste deel van de woningvoorraad is corporatiebezit. 

De oorspronkelijke bewoners zijn inmiddels sterk vergrijsd. Vanaf de zeventiger jaren vestigden veel niet-Westerse arbeidsmigranten zich in de wijk door de goedkope woningvoorraad. De afgelopen tien jaar zijn daar veel Oost-Europese arbeidsmigranten bijgekomen. In delen van de wijk is middels sloop- nieuwbouw projecten in een wat hoger marktsegment gerealiseerd, maar er is ook nog veel onverbeterd bezit.

In Moerwijk wonen 21.500 inwoners, waarvan 75% een migratieachtergrond heeft. Er zijn relatief veel eengezinshuishoudens (52% tov van 46% haags gemiddelde). 75% van alle woningen in Moerwijk zijn sociale huurwoningen, 7% is particulier huur, 17% is koop. Het gemiddelde inkomen ligt met €26.200 ver onder Haags gemiddelde (€39.700). 71% van de inwoners in Moerwijk leeft dan ook van een ‘laag inkomen’ tov 48% als Haags gemiddelde. 

De Jan Luykenlaan is een voormalige winkelstraat in Moerwijk. Door een combinatie van factoren is deze voormalige winkelstraat sterk verloedert en spelen er veel verschillende problemen. Zo is er veel overlast van hangjongeren, wordt er gedeald op straat, zitten er veel malafide ondernemers en combineert zich dat bewoners die vaak zelf veel problemen hebben met financiën en verslaving. Hierdoor is de Jan Luykenlaan een aantrekkingsplek geworden voor ondermijnende criminaliteit en de daarmee samenhangende overlast. De overlast speelt vooral ‘s avonds op, overdag is het minder zichtbaar, en hebben bewoners en minder direct last van. 

Het onderliggende probleem van de ondermijning op de Jan Luykenlaan is, net als bij ondermijning op andere locaties, dat alle lagen van de samenleving erbij betrokken zijn. En veel van deze lagen profiteren van deze zelfde ondermijning, bewust of onbewust. Doordat de situatie inmiddels al zo lang gaande is weet men niet beter, normen zijn vervaagd. Ondermijning hoort bij die buurt en wordt mogelijk door het merendeel van de bewoners ‘geaccepteerd’, mogelijk door invloed en de druk die de criminelen op de wijk uitoefenen. Daarbij komt de sociale norm: niet klikken of elkaar verraden. Want er is altijd wel iemand die jij kent die daardoor gedupeerd wordt.

Vragen stellen is mogelijk tot maandag 15 februari 12.00

Alle vragen en antwoorden uit de info-meetup kan je hier bekijken.

anoniem 10-02-2021reageer
Kan er ingeschreven worden met een partner die based is in San Fransisco en niet bij Nederlandse kvk ingeschreven staat? Zo niet, kan deze ondernemer mij wel vervangen als in Artikel 6?

Gemeente Den Haag 19-02-2021reageer
Het is mogelijk om met onderaannemers in te schrijven. De hoofdaannemer moet echter ingeschreven staan bij de Nederlandse KVK.

Vragen en antwoorden uit de info-meetup gepubliceerd

22 februari 2021

Alle vragen en antwoorden uit de informatie meet-up kan je hier downloaden: Vragen info meetup hoop in probleemstraat 15-2.pdf
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges