Tegengaan van eenzaamheid bij kwetsbare (jong) volwassenen met een licht verstandelijke beperking

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 02 maart 2021
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): max €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

Share challenge

max €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

deadline verlopen

Naar schatting van het SCP heeft ongeveer 1,4 miljoen mensen in Nederland een verstandelijke beperking (IQ tussen de 70 en 85 in combinatie met beperkingen in het sociale aanpassingsvermogen). Deze groep leeft zelfstandig, maar het onderhouden van sociale contacten of het krijgen van een dagelijkse structuur is voor velen van hen toch nog een uitdaging. Dit terwijl het voor het sociaal-emotioneel welzijn essentieel belang is dat zij contact (kunnen) houden met hun (gezins)systeem.

Mensen met een lichte verstandelijke beperking hebben meer risico op problemen doordat deze groep moeite heeft met 'eerst denken, dan doen'. Ze zijn vaak weinig weerbaar en sociaal vaardig en hebben meestal weinig beschermende factoren in hun omgeving. Daarnaast komen een laag zelfbeeld of juist zelfoverschatting, sombere gevoelens en weinig sociale aansluiting veel voor bij deze groep. Dit probleem is door de Corona-maatregelen alleen maar versterkt. 

Verlies van sociaal contact, dagelijkse routines en het volgen van de maatregelen hebben negatieve invloed op het emotioneel welbevinden. Dit uit zich in verveling, frustraties, depressieve gevoelens en eenzaamheid. Ook bij aanbieders van activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking en bij de doelgroep blijkt een grote behoefte te zijn aan structurele  oplossingsrichtingen om te voorkomen dat deze groep in de vergetelheid en eenzaamheid terecht komt met alle gevolgen van dien.

Daarom zijn we op zoek naar een oplossing waarmee thuiswonende mensen met een lichtverstandelijke beperking op een optimale manier een dagelijkse structuur (terug)krijgen en sociale contacten kunnen onderhouden en waarmee eenzaamheid wordt tegengaan. 

Hebben jullie de oplossing waarmee eenzaamheid onder (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking kan worden aangepakt? Dan ontvangen we graag jullie pitch!

Waar zijn we naar op zoek?
We zijn op zoek naar een tool/oplossing die het voor thuiswonende mensen met een licht verstandelijke beperking makkelijker maakt om:

 • Sociale contacten te op te bouwen en te onderhouden
 • Dagelijkse structuur te krijgen
 • Eenzaamheid tegen te gaan

Tevens zou het mooi zijn als de tool ook helpt in het zelfredzamer worden én dat de persoon een betekenisvolle rol krijgt in de samenleving.

Deze groep bezit vaak wel een mobiele telefoon, maar dat wil niet zeggen dat zij ook goed bekend zijn met (ingewikkelde) technologische mogelijkheden en toepassingen. Houd hier rekening mee in jullie oplossing.

In het proces en ontwerp is het van belang dat ervaringsdeskundigen worden betrokken. Ervaringsdeskundigheid kan andere perspectieven en inzichten met zich meebrengen waar misschien niet gelijk aan gedacht wordt. Zo kan gewaarborgd worden dat de oplossing aansluit bij de behoefte, wensen en mogelijkheden van de doelgroep. Partijen die hierbij kunnen helpen staan beschreven onder ‘Achtergrondinformatie’.

Andere aandachtspunten: 

 • Het gaat hier om een kwetsbare groep waar snel misbruik van wordt gemaakt en dus moet het ontwikkelde product veilig en betrouwbaar zijn;
 • Het product dient te worden afgestemd op niveau (taalniveau B1, begrijpelijk en gebruikersvriendelijk)
 • Benader de gebruiker van de tool vanuit talenten en mogelijkheden. 

Waar zijn we niet naar op zoek?
We zijn niet op zoek naar:

 • Een tool waarin mensen worden aangesproken op hun beperking
 • Onbegrijpelijk en ingewikkeld in taalgebruik en uitvoering
 • Stigmatiserend
 • Betuttelend of kinderachtig in gebruik

Wat is er te winnen?

 • Een kans op een opdracht om een prototype/pilot te realiseren (financieel ondersteuning voor pilot tot 25.000 euro).
 • Een uitgebreid programma met trainingen.
 • Een kans op een vervolgopdracht of duurzame samenwerking bij een succesvolle pilot (aanbesteding innovatie partnerschap).
 • Toegang tot financiering voor het ontwikkelen van een prototype/pilot.

 

Informatiebijeenkomst
We organiseren voor deze challenge een online informatiebijeenkomst op 9 februari om 10:30. Aanmelden kan via onderstaande button tot en met zondag 7 februari om 23:59. Deelname was niet verplicht. Lees de vragen en antwoorden hier terug.


Inschrijven, beoordeling & voorwaarden

Inschrijven doe je door middel van het indienen van een plan van aanpak. Deze mag niet langer zijn dan 6 A4 + 2 A4 bijlage. De offerte mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand worden geüpload (max. 30MB). Pitches in English are allowed.

Waar dit plan van aanpak verder aan moet voldoen en hoe hij wordt beoordeeld staat in de formele aanbestedingsleidraad: Den Haag_Aanbestedingsleidraad Intergov III .pdf. Let op: jouw inzending wordt niet beoordeeld als deze niet voldoet aan de (vorm)eisen. Het is dus belangrijk dat je deze goed doorleest.

Stuur met je proposal ook een ingevuld UEA in: Bijlage4-UEA.pdf

Bij deelname ga je ook akkoord met de Algemene inkoopvoorwaarden van Den Haag:ARVODI-2018.pdf

 

Over het SIR Intergov programma
De geselecteerde startups volgen een op maat gemaakt begeleidingstraject van vijf maanden dat bestaat uit drie onderdelen:

 • Challenge support - Een gekwalificeerde mentor ondersteunt de startup en opdrachtgever tijdens het opzetten van een pilotproject. In ‘deep dive’-sessies leren de startup, mentor en opdrachtgever elkaar kennen. Afspraken en milestones worden bijgehouden en ondertekend door alle partijen.
 • Startup suppor- We bieden een (optioneel) trainingsprogramma die ondernemingen helpt om zich verder te ontwikkelen. Dit is inclusief de lean startup methode, customer journeys, financiën, juridische structuren, bestuur en een groeistrategie. De trainingen worden verzorgd door professionele trainers, coaches en ondernemers.
 • Overige ondersteuning - Vanuit de overheid worden er diverse optionele trainingen en workshops georganiseerd, zoals ‘hoe werkt de overheid’, ‘data en ethiek’ en ‘financieringsmogelijkheden binnen de overheid’. Het Startup in Residence team heeft een faciliterende rol en zorgt ervoor dat alles soepel verloopt.

 

Timeline
Een volledige timeline staat in de aanbestedingsleidraad. De belangrijkste momenten zijn als volgt:

 • 20 januari - Lancering challenge
 • Dinsdag 9  februari, 10:30-11:15 - Informatie meetup - aanmelden kan tot en met 7 februari 23:59
 • Maandag 15 februari, 12:00 - Deadline vragen stellen
 • Woensdag 2 maart, 17:00 - Deadline insturen aanmelding
 • Vrijdag 19 maart - Eerste selectiebesluit
 • Tussen maandag 29 maart t/m vrijdag 2 april - Pitchronde
 • Uiterlijk 9 april,  12:00 - Inleveren nieuwe offerte
 • Vrijdag 23 april  - Gunningsbesluit

 

Achtergrondinformatie

Partijen:

 • Stichting Voorall  is een Haagse belangenorganisatie die bijdraagt aan het realiseren van een inclusieve samenleving, waarin mensen met een beperking volwaardig kunnen participeren. 
 •  Stichting VTV biedt diverse groepsactiviteiten aan mensen met een beperking en vrijwillige thuishulp aan en sportbegeleiding met de beweegcoach. 
 •  MEE  biedt onafhankelijke cliëntondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking.
 •  Stichting SGK heeft tot doel het bevorderen van de sportbeoefening en de bewegingsactivering door mensen met een verstandelijke en of andersoortige beperking. 
 •  WMO-wijkteams (die vaak inzicht hebben in de leefsituaties van deze groep)
 •  Verschillende zorgaanbieders (Middin, Ipse de Bruggen, Humanitas, Gemiva, s HeerenLoo)
 •  Landelijke platform voor mensen met een verstandelijke beperking: LFB

 

Vragen stellen was mogelijk tot maandag 15 februari 12.00.

Alle vragen en antwoorden uit de info-meetup kan je hier bekijken.

Vragen en antwoorden uit de info-meetup gepubliceerd

22 februari 2021

Alle vragen en antwoorden uit de informatie meet-up kan je hier downloaden: Vragen Info meetup Eenzaamheid onder Lvbers 15-2-2021.pdf
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges