Ontwikkel nieuwe technologieën, om het verzamelen, delen en effectief inzetten van informatie tussen binnen en buitendiensten te verbeteren en wellicht ook moeilijke taken te versimpelen.

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 22 mei 2019
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Programma + Launching Customership €20.000 - €210.000,-

Share challenge

Programma + Launching Customership €20.000 - €210.000,-

deadline verlopen

Ontwikkel nieuwe technologieën, om het verzamelen, delen en effectief inzetten van informatie tussen binnen en buitendiensten te verbeteren en wellicht ook moeilijke taken te versimpelen.

 

 

Huidige situatie

Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag vergaart en deelt momenteel veel informatie met medewerkers op straat. Van de ongeveer 1.500 medewerkers zijn ruim 1.000 medewerkers dagelijks of heel frequent werkzaam in de buitenruimte. Voor een goed verloop van werkzaamheden moeten gegevens op de werkplek kunnen komen. De taak wordt uitgevoerd en hierna moeten gegevens over de verrichte taak retour gaan om op hoger aggregatieniveau gebundeld te worden tot informatie. Als het lukt om de input/output van de data-flow te versimpelen wordt hiermee de weg geopend om data-gerelateerde processen te optimaliseren.

 

In de huidige situatie wordt nog veel gebruik gemaakt van papieren werkbonnen en papieren lijstjes. Daarnaast is vanwege de fysieke verspreiding van de collega’s moeilijker om contact te onderhouden met een leidinggevende. Bijvoorbeeld voor extra instructie of bij aanvullende vragen bij het uitvoeren van taken.

 

In de huidige situatie zijn er drie grote organisatie-onderdelen: het Veegbedrijf, het Groenbedrijf en de Handhavingsorganisatie.

 

 

Waar zijn we naar op zoek?

We willen technologische oplossingen die de input/output van de data-flow te versimpelen.

Als dit lukt willen we het aantal papieren werkinstructies/opdrachtbonnen terugdringen, bij voorkeur tot nul. Een doel dat verder op de horizon ligt is om te toetsen of medewerkers, wanneer zij beschikken over betere informatie op straat, misschien complexere taken kunnen uitvoeren dan in hun huidige functieomschrijving staat.

 

De oplossingen kunnen heel divers zijn, denk bijvoorbeeld aan een hulpmiddel dat met behulp van Augmented Reality de uit te voeren taken visueel kan projecteren op een bril. Dit kan schelen in het uitvoeren van complete taken en in het inwerkproces. Een andere mogelijkheid is een makkelijk te bedienen applicatie op een smartwatch of klein bluetooth oorstukje.

 

Enkele voorbeelden van bestaande oplossingen zijn UPS en Google Glass.

 

Waar zijn we niet naar op zoek?

Oplossingen die technisch te uitdagend zijn. Een oplossing is niet geschikt als er een uitgebreide training of cursus voor nodig is om hem te gebruiken.

 

Maatschappelijke impact van deze challenge

Wij willen dat de gemeentelijke dienst haar volle potentieel haalt binnen informatie gestuurd werken. Als de medewerkers op het juiste moment over de juiste gegevens beschikken, kunnen zij efficiënter en veiliger te werk gaan. Ook biedt dit hen ruimte om andere taken uit te voeren. Daarnaast kunnen zij zelf gegevens terugsturen en zo nog meer functies verlenen aan verschillende diensten - die op hun beurt geoptimaliseerd kunnen worden.

 

De gemeente verlaagt met nieuwe technologie haar trainingskosten, zorgt voor meer veiligheid op en rondom de werkplek, en krijgt meer inzicht in (het werk van de) medewerkers. De medewerkers kunnen op hun beurt, ondersteund door technologie, doorgroeien. Hiervan profiteren zij zowel in hun huidige werk als in de digitaliserende samenleving als geheel.

 

De doelen sluiten aan op het coalitieakkoord, hoofdstuk zeven: kansen voor iedereen. Met deze stap kan de gemeente een voorbeeld vormen voor de digitale verbetering van arbeid.
Wat is er te winnen?

 • €5.000,- om een eerste prototype/pilot te realiseren / door te ontwikkelen.
 • Deelname aan het Startup in Residence programma met trainingen en coaching van diverse experts naar keuze - Meer informatie
 • Mogelijkheid om jouw product en/of dienst te testen in de stad met hulp van de gemeente
 • Toegang tot het netwerk van de gemeente Den Haag
 • Bij een succesvolle pilot kans op een vervolgopdracht van €20.000 - €210.000,- voor het doorontwikkelen en uitvoeren van jouw conceptWat gaan we doen?
Na de inzending
Uit alle inzendingen nodigen we maximaal 3 startups per challenge uit om deel te nemen aan een validatie programma waarin jullie intensief met jullie oplossing aan de slag gaan. Gedurende deze weken (in totaal 8 werkdagen) is er heel veel aandacht voor valideren en testen. I.p.v. maanden van testen en valideren, weet jij na drie weken exact wie jouw gebruikers zijn, hoe zij tegen jouw product aankijken en of zij bereid zijn om hiervoor te betalen. Afsluitend kun jij in een heldere en inspirerende live pitch uitleggen aan de gemeente dat jouw oplossing perfect aansluit op het probleem van de stad en de behoeften van de gebruikers.

Na de live pitch
Na de validatiefase die eindigt in een livepitch wordt er per challenge maximaal 1 startup geselecteerd en uitgenodigd om deel te nemen aan het Startup in Residence Programma:

 • Gedurende 4 maanden bieden wij een mentorplatform aan met verschillende expertise waar jij uit kunt kiezen! Je kunt deelnemen aan verschillende trainingen of persoonlijke mentorsessies naar keuze.
 • We bieden jou ons netwerk aan en zorgen voor een testomgeving zodat je jouw product/dienst kunt testen in de stad.
 • Bovendien ontvang je €5.000,- budget voor het (door)ontwikkelen van jouw MVP/prototype


Na het Startup in Residence programma
Aan het eind van het programma pitch je opnieuw jouw (doorontwikkelde) oplossing aan de gemeente Den Haag tijdens de Demo Day. Geloven wij in jouw oplossing dan gaan we je opnieuw verder helpen:

 • Zo kun je een bijdrage verwachten van €20.000,- tot €210.000,- om je oplossing verder door te ontwikkelen naar concrete producten of diensten.
 • Bovendien heeft de gemeente Den Haag de intentie om op te treden als Launching Customer en jouw product/dienst als eerste klant af te nemen.  

Belangrijk: je blijft eigenaar van jouw idee/ prototype/ ontwikkelde product. Dit biedt mogelijkheden om jouw oplossing ook aan andere gemeenten/ organisaties aan te bieden en jouw startup schaalbaar te maken.Timeline

 • 10 april: lancering challenges
 • 7 mei 15.00-17.00: informatie meeting (niet verplicht)
 • 10 mei: deadline stellen laatste vragen
 • 22 mei 23.59: deadline challenges
 • 13 juni: uitslag eerste selectieronde
 • 20 juni - augustus: validation fase
 • begin september: pitch day / tweede selectieronde
 • 9 september - december: Startup in Residence Programma
 • 10 december: Demo Day
Jouw inzending
De inzending bestaat uit twee verplichte delen: een pitch en een ingevulde vragenlijst (download).

 • Geeft in jullie pitch een zo compleet mogelijke beschrijving, weergave en/of visualisatie van jullie oplossing (max 10 pagina's / slides).
  • Maak jullie pitch volledig anoniem. Vermeld geen bedrijfsnaam of persoonsnaam. Dit is noodzakelijk voor een anonieme en onafhankelijke beoordeling door de jury.


De pitch moet in pdf-format worden geüpload (max. 30MB) – video’s, voorbeeld websites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. De pitch mag uiteraard ook de vorm van een slide deck hebben.

Pitches in English are allowed.Voorwaarden deelname
 • Je beschikt over een KVK inschrijving
 • Jouw startup heeft minimaal 2 werknemers
 • Jouw startup is minder dan 7 jaar oud.
 • Je gaat akkoord met de voorwaarden zoals beschreven in het tenderdocument.


Vragen?

Heb je (inhoudelijke) vragen over deze challenge of over het programma? Bekijk dan eerst of de vragen worden beantwoord op de programmapaginaof in het tenderdocument.

Staat het antwoord op je vraag daar niet tussen? Dan kan je een vraag stellen via dit formulier. De vragen & antwoorden worden wekelijks gepubliceerd in dit document (laatste update 17 mei). Aanvullende info over vraag 10 vind je hier.

 

 
Log in of registreer om je vraag te stellen.
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges