Ontwerp een eenvoudig te gebruiken app die voor de gemeente het effect van gesubsidieerd sportaanbod in kaart brengt

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 20 januari 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): €25.000 | Programma

Share challenge

€25.000 | Programma

deadline verlopen

Den Haag wil in 2030 een passend sport- en beweegaanbod voor iedere inwoner. Momenteel zijn er diverse gesubsidieerde activiteitenprogramma’s, zoals Naschools SportAanbod, Streetsport en Sportief gezond (voor ouderen). Door trends, ontwikkelingen, kwaliteit en effectiviteit van de bestaande sportprogramma’s inzichtelijk te maken en hier het sportaanbod in overleg met sportaanbieders op aan te passen, wordt het doel voor 2030 daadwerkelijk meetbaar (en mogelijk beter haalbaar). 

 

Dit moet mogelijk zijn door een applicatie te ontwikkelen waarbij gebruikers zich aanmelden voor de gesubsidieerde programma’s. Hun informatie moet vervolgens inzichtelijk zijn voor de gemeente. De gemeente heeft momenteel echter onvoldoende inzicht in de kwaliteit en kwantiteit van deze programma’s en daarom is deze challenge in het leven geroepen.gifje
 

Waar zijn we naar op zoek?
De gemeente Den Haag is op zoek naar een middel voor snelle registratie voor/informatie over relevante sportactiviteiten vanuit een gebruikersaccount in een app. Deze app moet aantrekkelijk genoeg zijn dat iedereen hem gebruikt, bijvoorbeeld door gebruikers te belonen en/of om gebruik van de app als voorwaarde te stellen voor deelname aan de gratis aangeboden sportprogramma’s. 

 

Een goede oplossing:

 • vraagt de gebruiker naar andere activiteiten/gegevens (wat voor sporter je bent, je leeftijd, geslacht, lidmaatschappen bij sportverenigingen, leefgewoonten, etc.) en koppelt deze informatie aan de activiteiten (‘x matig actieve gebruikers van x jaar en ouder doen wekelijks mee aan Sportief gezond’);
 • laat de gebruiker zich bij elke activiteit aanmelden, bijvoorbeeld via een QR-code, zodat zijn/haar gegevens over deelname bekend zijn en inzichtelijk wordt hoe frequent iemand deelneemt aan bepaalde activiteiten;
 • verzamelt gegevens over de gebruikers conform AVG (deelname, locatie, leeftijd, sportactiviteiten algemeen, etc.) en zet de informatie door naar de gemeente die alles via een overzichtelijk dashboard kan bekijken; 
 • informeert de gebruiker/accounthouder over voor hen relevant sport- en beweegaanbod (en op termijn gesponsorde aanbiedingen van relevante aanbieders, zoals lokale smoothiebars, sportwinkels, etc.).

 

Optionele functies:

 • koppelmogelijkheid met andere apps (zoals Apple Health, MyFitnessPal, SamenGezond, Strava, Runkeeper, Nike Running, enzovoort) om hun data te kunnen lezen en zo meer inzicht te krijgen in de gezonde gewoontes van deelnemers;
 • beloont de deelnemer door punten toe te kennen per activiteit waar uiteindelijk (bijvoorbeeld) lokale producten mee gespaard kunnen worden.

 

Uiteindelijk willen we een middel dat voor verschillende doelgroepen/levensfases ingezet kan worden om het sportklimaat in Den Haag beter in kaart te krijgen en vervolgens de gebruiker een passend sport- en beweegaanbod aan te reiken. Met deze informatie in een actueel en handig overzicht kan de gemeente samen met sportaanbieders vraag en aanbod dichter bij elkaar brengen en het doel behalen om in 2030 voor iedere inwoner een passend sportaanbod te hebben.

 

Waar zijn we niet naar op zoek? 

 • Een (losse) campagne of op zichzelf staande website-oplossing;
 • Analoge oplossingen;
 • Tijdrovende handelingen voor de sportaanbieder, de gemeente of de gebruiker;
 • Een te commerciële of algemene app met niet-relevante advertenties of aanbod dat niet op gebruikers is afgestemd.

 

 

Stakeholders
Betrokkenen:

 • ROC Mondriaan
 • Haagse Hogeschool (HHS)
 • Lectoraten gezonde leefstijl in een stimulerende omgeving en impact van sport
 • Gemeente Den Haag: onderwijs, jeugd, sport, stad & bestuur
 • buurtsportcoaches
 • WSDH

 

Wat is er te winnen - specifiek
De 5 grote steden en kenniscentra lopen ook tegen dit probleem aan en zijn zeer geïnteresseerd in tools die het sport- en bewegingsgedrag direct inzichtelijk kunnen meten en tonen (bijvoorbeeld in een dashboard). We hebben hierbij de ondersteuning van een zeer groot netwerk in de sportsector. Een succesvolle oplossing kan uiteindelijk verder worden uitgerold dan alleen in Den Haag.

 

Daarnaast maakt de  gemeente Den Haag een omslag naar informatiegestuurd werken. Er zijn nog veel vraagstukken over dataverzameling die geen oplossing kennen. Eén ervan is de vraag naar gegevens over sport- en bewegingsgedrag. Je draagt dus bij aan een brede oplossing die mogelijk ook op andere gebieden kan worden ingezet.

 

Naast het bereiken van meer inzicht en een gezond sportklimaat zien wij ook mogelijkheden om de app winstgevend te maken. Het is dus mogelijk om de app op termijn verder door te ontwikkelen en uit te breiden.

 

 

Achtergrondinformatie
https://www.youtube.com/watch?v=p2jZfZbXyhg

 

Trajecten waar we niet aan verbonden zijn, maar die wel hetzelfde doel hebben, zijn de lectoraten van de HHS.

Zij doen ook onderzoeken naar deze vraagstukken en nieuwe inzichten.


Informatiebijeenkomst

De informatiebijeenkomst vond plaats op 12 december. Alle antwoorden op de vragen die zijn gesteld tijdens de informatiebijeenkomst zijn te vinden op de discussion page.

 

Wat is er te winnen in het programma?

 • Maximale vergoeding van €25.000,- die we in passende termijnen uitkeren.
 • Vijf maanden co-creatie accelerator-programma
 • Mentors en deskundigen;
 • Een werkplek om samen te werken met onze ambtenaren.
 • Toegang tot het netwerk van de overheid;
 • Promotie van de startup en mogelijke media-aandacht;

 

 

Voorwaarden en selectiecriteria

 

 

Timeline

 • Donderdag 21 november: Lancering challenge
 • 12 December: Informatie meetup - meld je aan voor 6 december: aanmelden
 • Vragen stellen kan tot en met 2 januari
 • Maandag 20 januari 12.00: deadline insturen aanmelding (was 17 januari 12.00)
 • Wordt later bekend gemaakt: eerste selectie
 • Wordt later bekend gemaakt: live-pitches

 

 

Vragen

 • (Inhoudelijke) vragen over deze challenge kan je stellen via de discussion page
 • Vragen en meer uitleg over het Startup in Residence InterGov programma kan je stellen en vinden op deze pagina.

David Voûte 27-11-2019reageer
Wat een interessante challenge. Zouden jullie een paar aspecten uit de brief nog verder kunnen toelichten? 1) “stuurt alle gegevens over de gebruikers”. - wordt hier geaggregeerde / geanonimiseerde data bedoeld? 2) “betrokkenen” en “Derde partijen” – wat is hun rol? 3) De video die er bij staat. Hoe sluit de tamelijk beperkte functionaliteit die in de video wordt getoond aan op de overall challenge? Alvast bedankt! David

Gemeente Den Haag 03-12-2019reageer
@David Q: wordt hier geaggregeerde / geanonimiseerde data bedoeld? A: Ja dat klopt, een belangrijk aspect voor de gemeente is tot welke hoogte informatie verzameld kan worden zonder dat dit juridische problemen oplevert ikv de AVG. Q “betrokkenen” en “Derde partijen” – wat is hun rol? A: Dit zijn over het algemeen genomen stakeholders die vanuit hun perspectief input leveren over haalbaarheid en functionaliteit gaande het proces. De andere partijen zijn partijen die zich ook bezighouden met deze problematiek en geïnteresseerd zijn in deze ontwikkeling. Q: Hoe sluit de tamelijk beperkte functionaliteit die in de video wordt getoond aan op de overall challenge? A: Het is slechts ter inspiratie voor hoe de informatie van deelnemers aan de diverse programma’s verzameld kan worden en hoe een unieke identiteit op eenvoudige manier geregistreerd kan worden en de binnengekomen data direct in een dashboard kan worden getoond.

Elgin Jeleel 08-12-2019reageer
Dear Sir/Madam, I find the problem very interesting and it falls under my company's research interest. I believe that i can tackle this problem with a concept which complies with AVG and GDPR data protection rules, but my questions are as follows? 1. Can i still enter into the challenge? 2. Who will owe the intellectual properties? Thank You!

Gemeente Den Haag 09-12-2019reageer
Hi Elgin, 1) Yes, you can apply for the challenge until January 17th 2020. 2) The intellectual property rights remain with the startup.

Elgin Jeleel 09-12-2019reageer
Great!! Thank You!!

Niels Schut 11-12-2019reageer
De video link waar meer achtergrond informatie zou moeten staan gaat naar een promotievideo over Eventix. Ik klik op deze link: https://www.youtube.com/watch?v=p2jZfZbXyhg Hebben jullie de juiste link voor mij?

Gemeente Den Haag 16-12-2019reageer
@Niels Schut, dat klopt, dit is ter beeldvorming/inspiratie hoe deelnemers zich voor stimuleringsprojecten kunnen inschrijven en inchecken voor de verschillende programma's. Zo kan met real-time date gekeken worden hoe de verschillende programma's/locaties 'werken'.

Arno Hermans 12-12-2019reageer
In hoeverre kunnen en mogen buitenlandse startups deelnemen aan deze challenge? Er zijn namelijk al meerdere startups uit ons internationale netwerk die hier meteen op in kunnen spelen.

Gemeente Den Haag 16-12-2019reageer
@ Arno Hermans: buitenlandse startups kunnen hieraan meedoen. Echter deze startups moeten er wel rekening mee houden dat er een aantal verplichte sessies zijn waar ze bij moeten zijn (in april, ongeveer 3/4 sessies, vervolgens per maand nog 1 sessie). Reiskosten of verblijfskosten voor deze sessie zullen we als gemeente Den Haag niet vergoeden.

Joël de Regt 12-12-2019reageer
Online heb ik deze lijst gevonden van het huidige gesubsidieerde sport- en beweegaanbod: https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-sport/subsidie-haags-sportinitiatief-toegekend.htm# Is dit het volledige aanbod dat in de app zal komen? Zo nee, welk aanbod komt hierbij? Mijn tweede vraag: Ligt er bij de gemeente enige behoefte om ook ander aanbod, zoals dat van evenementen, culturele activiteiten of omtrent onderwijs beter te laten aansluiten bij de doelgroep? Mijn laatste vraag; Op welke wijze schrijven de deelnemers zich momenteel in voor het sport- en beweegaanbod en is er vanuit de gemeente (frequent) contact met de organisatoren van dit aanbod? Bij voorbaat dank. Groet, Joël.

Joël de Regt 12-12-2019reageer
Nog een vraagje: Ik zie in de brief https://www.itsmylife24.nl/ genoemd worden als derde partij. Hoe is deze partij betrokken bij dit project?

Gemeente Den Haag 16-12-2019reageer
@Joël: De site met Haagse Sportinitiaven is niet de basis voor deze challenge, wel is het een van de opties waarvan we willen kijken of het aankan sluiten op de challenge. De programma's waar de challenge wel in eerste instantie voor geschreven wordt zijn o.a. het Naschools Sport Aanbod (NSA), Streetsport en enkele programma's die zijn opgezet door Buurt Sport Coaches (BSC). Uiteindelijk is het de bedoeling dat, wanneer de meerwaarde van het ontwikkelde product is aangetoond, er gekeken wordt welke programma's hier ook profijt van kunnen hebben. Ook gemeenten in de G5 zijn geïnteresseerd om op deze wijze maar informatie op te halen uit hun programma's. De wijze van inschrijven verschilt per programma, bij streetsport is het nu nog op basis van instuif (waardoor registratie niet meer is dan turflijst). Bij het NSA schrijven kinderen zich in bij de vakleerkracht LO, ook hier wordt alleen het aantal en geslacht geregistreerd. De programma's van de buurtsportcoaches registreren allen op hun eigen wijze. Zij zitten veelal gekoppeld aan verschillende organisaties met andere belangen. Er is frequent contact met de aanbieders, of kan worden gerealiseerd tijdens de ontwikkel periode. It's my life 24 stond in de brief, maar was incorrecte informatie. Zij zijn betrokken met een klein experiment die los staat van deze challenge.

Lennard van der van der Poel 13-12-2019reageer
Welke KPI's hanteert de gemeente nu en zou men willen gaan hanteren voor het meten van de effectiviteit? Welke data is er vanuit de systemen van de gemeente beschikbaar gerelateerd aan deze challenge? Heeft iedereen recht op gesubsidieerd sportaanbod?

Gemeente Den Haag 16-12-2019reageer
@Lennard: Q: Welke KPI's hanteert de gemeente nu en zou men willen gaan hanteren voor het meten van de effectiviteit? A: Op dit moment wordt er weinig geregistreerd omdat registratie en het ophalen van informatie teveel tijd kost, tijd waarvan de gemeente liever wilt dat deze in de uitvoering zit. (zie antwoord Joël) De KPI's die we graag willen hanteren/meten zijn enigszins afhankelijk van wat we mogen vragen i.r.t. de AVG. En dat verschilt per doelgroep (van minderjarigen (basisscholen) tot senioren). Enkele indicatoren staan al in de brief, maar denk aan indicatoren als: leeftijd, geslacht, PC4/6/8, naam school, lid van een (commercieel) sportvereniging (+naam), type sport(en). Ea die bij kunnen dragen om een community in beeld te krijgen. Q: Welke data is er vanuit de systemen van de gemeente beschikbaar gerelateerd aan deze challenge? A: sportverenigingen, sportaccommodaties, playgrounds, scholen, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, culturele instellingen. Aantallen deelnemers aan de bestaande programma's, gewenste sportaanbod vanuit de scholen, urban data (urbandatacenter), geolocaties (webgis den haag), website den haag in cijfers.

Mark Joosten 16-12-2019reageer
Uit de tekst(en) maak ik op dat het helpen van startups bij hun productontwikkeling en bedenken van innovatieve oplossingen heel belangrijk zijn. Als wij als startup nou al een product hebben gerealiseerd dat geschikt is om met een paar aanpassingen en uitbreidingen een oplossing te bieden voor het ‘sport- en beweegaanbod’ vraagstuk, is onze inschrijving dan ook welkom?

Gemeente Den Haag 16-12-2019reageer
@Mark: Q:.... is onze inschrijving dan ook welkom? A: Als je in de veronderstelling bent dat dat mogelijk een oplossing biedt voor deze challenge is het altijd welkom. We hebben andere partijen die een bestaande app hebben en van mening zijn dat met enkele aanpassingen het een oplossing kan zijn voor deze challenge. NB. houdt de prioritering van de wensen in deze challenge wel aan! De gemeente is niet simpel gezegd op zoek naar een oplossing die sportaanbod in kaart brengt.

E Holtman 18-12-2019reageer
Mooie uitdaging: Ik zie 2 conflicten ontstaan. Vanuit de deelnemer geredeneerd: die voelt er niets voor om veel persoonlijke data af te staan en zich te registreren terwijl minimale registratie vanuit het onderzoek ongewenst is. Daarnaast probeert de gemeente den Haag laagdrempelig activiteiten aan te bieden voor select gekozen doelgroepen, dit botst. Vraag 1) realiseert de gemeente den Haag zich dat als men deelnemers zonder inschrijving weigert dit in strijd is met eigen doelstellingen en de onderzoeksresultaten sterk beïnvloedt? Conflict 2. De resultaten van activiteiten en interventies dienen gemeten te worden: het aantal variaties is echter oneindig, denk aan begeleiding, info vooraf, beïnvloeden/ informeren deelnemers, kenmerken doelgroepen e.d. Vraag 2) wat wil de gemeente den Haag meten via de App?

Gemeente Den Haag 18-12-2019reageer
@E.Holtman Q: Realiseert de gemeente den Haag zich dat als men deelnemers zonder inschrijving weigert dit in strijd is met eigen doelstellingen en de onderzoeksresultaten sterk beïnvloedt? A: Het is niet zo zwart wit dat men wordt geweigerd. Voor de aanbieders/begeleiders is het van belang dat men geen deelnemers 'verliest' in het programma. Dit is een van de succesfactoren om het programma te blijven subsidiëren. Er wordt van hen verwacht dat zij de deelnemers ondersteunen in het 'registratieproces'. Daarnaast is gemeente Den Haag een van de weinige gemeente die geen eigen bijdrage vraagt voor deelname. In plaats daarvan willen wij een registratie en 'check-in' vragen voor deelname. Belangrijk is dat de deelnemers de meerwaarde leren kennen van de registratie. Denk hierbij aan informatie op maat ontvangen, leuke acties of kortingen, wellicht een punten systeem oid. Q: Wat wil de gemeente den Haag meten via de App? A: De gemeente wil onder andere een beter beeld krijgen omtrent unieke deelnames, de 'status' van de deelnemers als zij deelnemen aan een programma. Hiermee wordt bedoeld; zijn deelnemers 'inactief'; zijn deelnemers al 'sporter' of 'regelmatige sporter'; zijn deelnemers lid van een sport vereniging en/of sporten zij in de openbare ruimte; hoe vaak sport/beweegt men in de week en op welke wijze is dat dan? Maar uiteraard is feedback over het aanbod/programma ook fijn om te kunnen ontvangen. Het hele idee is dus dat deelnemers eenmalig registreren en gegevens x,y,z, invullen en vervolgens met een 'çheck-in' bij het programma/de activiteit, de data van de deelnemers wordt verzameld.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 20-12-2019reageer
Hoe worden de gebruikers van het programma nu bereikt?

Gemeente Den Haag 20-12-2019reageer
Is deels ook beantwoord @Joël (6-12), maar de deelnemers worden bereikt via verschillende kanalen: Vakleerkrachten L.O., streetsportleiders, buurtsportcoaches, socialmedia van de playgrounds, scholen of andere sites van aanbieders.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 20-12-2019reageer
Wat is de huidige regeling en op welke manier wordt ter plekke bijgehouden wie gebruik maakt van welke sport faciliteiten?

Gemeente Den Haag 20-12-2019reageer
De subsidieregeling is die van de Brede Regeling Combinatiefunctionarissen. Op dit moment is de registratie summier, met de startup willen we bekijken hoe ver we kunnen gaan om naast een goede registratie/evaluatie tool ook het aanbod op de locaties beter in beeld te krijgen, het liefst gekoppeld aan de persona zodat men aanbod te zien krijgt wat het beste aansluit op hun beweegidentiteit. Daarnaast is er ook de wens dat community-wise gebruikers elkaar kunnen informeren/uitnodigen om deel te nemen aan activiteiten.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 20-12-2019reageer
Gaan jullie ook collectieven sluiten tussen de individuele partijen als die met elkaar het best antwoord geven op de challenge?

Gemeente Den Haag 20-12-2019reageer
Als de gemeente van mening is dat twee ideeën elkaar heel goed kunnen aanvullen en samen komen tot een mooier en completer product dan staat de gemeente daar zeker voor open.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 20-12-2019reageer
Welke sporter is de doelgroep?

Gemeente Den Haag 20-12-2019reageer
Dat varieert per programma. Binnen het bestaande aanbod is het veelal jeugd en jongeren, daar wilt de gemeente ook als eerste inzicht in krijgen en progressie boeken.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 20-12-2019reageer
Wordt een werkende app/prototype ook bekeken bij de inschrijving?

Gemeente Den Haag 20-12-2019reageer
Wanneer deze voldoet aan de criteria van de challenge absoluut. Technieken, processen, dashboards e.d. kunnen altijd in een ander jasje gestopt worden.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 20-12-2019reageer
Hoe zie je de samenwerking tijdens de 5 maanden, wil je direct starten of pas na die 5 maanden?

Gemeente Den Haag 20-12-2019reageer
De focus van het Startup in Residence programma ligt op het bouwen van een prototype en het valideren van deze oplossing. Het is de bedoeling dat er met een prototype getest kan worden en er gaande weg geleerd wordt van de werking en hoe dit verbeterd kan worden. Eerste stap is een bijeenkomst met stakeholders zodat startups vanuit meerdere perspectieven een compleet beeld krijgen van de behoeften.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 20-12-2019reageer
Is het geldbedrag ge-earmarked?

Gemeente Den Haag 20-12-2019reageer
Er is wel budget gereserveerd voor dit programma.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 20-12-2019reageer
Hoever gaat de term ‘sport’ en ‘bewegen’? Is dat bijv. ook het laten staan van de auto bij korte afstanden?

Gemeente Den Haag 20-12-2019reageer
Absoluut! Sterker nog, daar liggen juist de kansen. Het gedachtegoed is dat inactieve inwoners nagenoeg nooit direct getriggerd worden door ‘sport’ en gaan sporten, die drempel is te hoog. De omgeving (publieke ruimte) kan veel invloed hebben op het beweeggedrag van inwoners. En wanneer vanuit ‘inactieve’ de stap naar ‘beweger’ is gemaakt kan er gekeken of ‘sporter’ voor deze persoon een volgende stap kan zijn. De ambitie is dat in 2030 iedere inwoner voldoende beweegt. Vergeet alleen niet dat het verkrijgen van data over de deelnemers en het beweeggedrag voor de gemeente key is. Als dat succesvol verloopt kan er groter gekeken worden.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 20-12-2019reageer
Wat is de ideale oplossing?

Gemeente Den Haag 20-12-2019reageer
Vertel jij het de gemeente?! 😊 Keywords: Evaluatie/Registratie mogelijkheden; gebruiksvriendelijk; uitnodigend; Real-time data; Dashboards; informeren over sportaanbod; community; challenges.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 20-12-2019reageer
Welke informatie wil je kunnen vergaren?

Gemeente Den Haag 20-12-2019reageer
Deze informatie staat in de reactie aan @Lennart 16-12-2019.

Uitslag

31 januari 2020

Deelnemers hebben op vrijdag 31 januari de uitslag per e-mail ontvangen. Eind maart worden de winnaars bekend gemaakt. Houd in de tussentijd de social kanalen in de gaten voor meer informatie. 

Facebook, Twitter, Instagram: @SIRintergov

Linkedin: Startup in Residence Intergov

De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges