ON HOLD | Gezocht: Startups met de beste innovaties die passen op een parkeerplek en van de straat een fijnere plek maken (meervoudig ruimtegebruik)

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 19 februari 2021
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): max €12.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

Share challenge

max €12.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

deadline verlopen

ON HOLD

Helaas hebben we moeten besluiten de challenge ‘Anders benutten parkeerplekken’ onverhoopt terug te trekken vanwege het ontbreken van een aantal randvoorwaarden voor het tijdig kunnen garanderen van een geslaagde uitrol van de oplossing. De intentie is om deze challenge later dit jaar alsnog te publiceren. Excuses voor deze onduidelijkheid namens het SIR challenge team ‘Anders benutten parkeerplekken’.


Parkeerplekken zijn niet uit ons straatbeeld weg te denken. Geparkeerde auto’s nemen veel van de openbare ruimte in. Dit terwijl we dezelfde openbare ruimte met steeds meer mensen moeten delen en de ruimte ook voor veel andere belangrijke zaken nodig is. 

Er kan ongetwijfeld veel meer met de ruimte van een parkeerplek gebeuren. Denk aan leefbaarheid en ontmoetingsruimte, groen om hittestress en wateroverlast tegen te gaan, flexibele inrichting om op wisselende behoeftes door het jaar heen in te kunnen springen, andere toepassingen voor mobiliteit, etc.

Daarom biedt de gemeente Den Haag de gelegenheid aan startups om parkeerplekken in de Bomenbuurt te gebruiken als proeftuin voor het ontwikkelen van toekomstige straten. De Bomenbuurt gaat namelijk op de schop. Vanaf 2023 wordt er een nieuwe riolering aangelegd, waarvoor de straten helemaal open moeten. 

Om te bepalen wat de beste inrichting voor daarna kan worden willen wij graag nieuwe mogelijkheden voor in de openbare ruimte testen. Mogelijkheden/oplossingen die uiteindelijk plek in de nieuwe inrichting van de Bomenbuurt kunnen krijgen. Vast óf flexibel.

Onze uitdaging aan jullie is simpel: pitch een innovatief concept/oplossing ter grootte van een parkeerplek die bewoners zo enthousiast maakt, dat ze er graag een parkeerplek voor opgeven. En in plaats daarvan bijvoorbeeld hun auto op afstand gaan parkeren, een auto gaan delen, of helemaal wegdoen. 

Hebben jullie dé beste toepassing voor de ruimte van een parkeerplek in smalle straten? Dan ontvangen we graag jullie pitch!

Waar zijn we naar op zoek?
We zijn op zoek naar oplossingen/toepassingen ter grootte van een parkeerplek waar bewoners zo enthousiast van worden dat ze er graag een parkeerplek voor inwisselen.

Objecten in de openbare ruimte worden intensief gebruikt, moeten hufterproof zijn en uiteraard veilig.

De buitenruimte heeft in het algemeen veel uitdagingen en de Bomenbuurt heeft er aantal specifiek. Hoe meer jullie oplossing bijdraagt aan deze uitdagingen hoe beter! Denk bijvoorbeeld aan:

 • (te) weinig ruimte voor:
  • het stallen van fietsen
  • wandelen
  • spelen
  • sporten
  • ontmoeten
 • Duurzaamheid (w.o. energietransitie) & groen
 • Waterberging
 • Tegengaan van hittestress
 • Biodiversiteit
 • Gezondheid 

De oplossing moet minimaal een de volgende eisen voldoen:

 • De oplossing moet veilig zijn: zowel in het gebruik als voor het langsrijdende verkeer. Denk aan de veiligheid van het ontwerp (de vorm), het materiaal en t.a.v. het gebruik.
 • De oplossing moet passen in de ruimtelijke omgeving, dus met respect voor de sfeer en de kwaliteit van de straten.
 •  De straten in de Bomenbuurt zijn smal, en de huidige parkeerstroken ook. Het oppervlak van een ontwerp voor op een parkeerplek kan niet groter zijn dan ca. 1,65 x 4,80 meter.
 • Praktisch uitvoerbaar
 • Mobiel / Verplaatsbaar (ook in smalle straten!)
 • Beheerbaar
 • Opschaalbaar

Als het een tijdelijk concept is voor de bewoners, specifiek bedoeld om de bewoners (én de gemeente) ermee te laten ervaren/experimenteren, dan moet inzichtelijk worden gemaakt hoe en of de oplossing permanent kan worden toegepast, dus meegenomen kan worden in de herinrichting n.a.v. de rioleringsvervanging. 

Het is de bedoeling dat jullie oplossing in de zomer van 2021 in de Bomenbuurt in praktijk kan worden getest, in samenwerking met de gemeente en de bewoners/gebruikers van de openbare ruimte. We zoeken een technisch werkbaar, praktisch uitvoerbaar (bouwtekening?), opschaalbaar en onderhoudbaar concept, dat samen met bewoners/gebruikers en de gemeente kan worden doorontwikkeld.

Prés:

 • Iets unieks, (ver)nieuw(ends)
 • circulair
 • samenwerkingsverband met een lokale partij/ondernemer
 • social return
 • seizoensonafhankelijk / -flexibel“Spel”regels , een leuke gebruiksaanwijzing?

Waar zijn we niet naar op zoek?

We zijn niet op zoek naar:

 • een oplossing die geen draagvlak heeft bij bewoners van de Bomenbuurt
 • een oplossing die intensief onderhoud van de gemeente vereist
 • een oplossing die gevaar kan opleveren
 • een oplossing die een bouwvergunning vereist

Wat is er te winnen?

 • Een innovatiebudget van maximaal €12.000 (voor maximaal 2 startups).
 • Een kans op een vervolgopdracht bij een succesvolle pilot.
 • Een begeleidingstraject van 5 maanden waarin jullie zowel de oplossing als de onderneming naar een hoger niveau kunnen tillen.
 • Samenwerking met een straat in de Bomenbuurt waar de oplossing ook kan worden getest.
 • Toegang tot het netwerk van de overheid.

 

Informatiebijeenkomst
We organiseren voor deze challenge een online informatiebijeenkomst op 9 februari om 14:00. Aanmelden kan via onderstaande button tot en met zondag 7 februari om 23:59. 

 

Inschrijven, beoordeling & voorwaarden

Inschrijven doe je door middel van het indienen van een plan van aanpak (hier). Deze mag niet langer zijn dan 6 A4 + 2 A4 bijlage. De offerte mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand worden geüpload (max. 30MB). Pitches in English are allowed.

Waar dit plan van aanpak verder aan moet voldoen en hoe hij wordt beoordeeld staat in de formele aanbestedingsleidraad (Aanbestedingsleidraad SIR 2021 mobiliteit.pdf). Let op: jouw inzending wordt niet beoordeeld als deze niet voldoet aan de (vorm)eisen. Het is dus belangrijk dat je deze goed doorleest.

Stuur met je proposal ook een ingevuld UEA in: Bijlage4-UEA.pdf

Bij deelname ga je ook akkoord met de Algemene inkoopvoorwaarden van Den Haag: Algemene Inkoopvoorwaarden 2018 (ARVODI-2018.pdf).

 

Over het SIR Intergov programma
De geselecteerde startups volgen een op maat gemaakt begeleidingstraject van vijf maanden dat bestaat uit drie onderdelen:

 • Challenge support - Een gekwalificeerde mentor ondersteunt de startup en opdrachtgever tijdens het opzetten van een pilotproject. In ‘deep dive’-sessies leren de startup, mentor en opdrachtgever elkaar kennen. Afspraken en milestones worden bijgehouden en ondertekend door alle partijen.
 • Startup support - We bieden een (optioneel) trainingsprogramma die ondernemingen helpt om zich verder te ontwikkelen. Dit is inclusief de lean startup methode, customer journeys, financiën, juridische structuren, bestuur en een groeistrategie. De trainingen worden verzorgd door professionele trainers, coaches en ondernemers.
 • Overige ondersteuning - Vanuit de overheid worden er diverse optionele trainingen en workshops georganiseerd, zoals ‘hoe werkt de overheid’, ‘data en ethiek’ en ‘financieringsmogelijkheden binnen de overheid’. Het Startup in Residence team heeft een faciliterende rol en zorgt ervoor dat alles soepel verloopt.

 

Timeline
Een volledige timeline staat in de aanbestedingsleidraad. De belangrijkste momenten zijn als volgt:
 

 • 20 januari - Lancering challenge
 • Dinsdag 9   februari, 14:00-14:45 - Informatie meetup - aanmelden kan tot en met 7 februari 23:59
 • Maandag 15 februari, 12:00 - Deadline vragen stellen
 • Woensdag 2 maart, 17:00 - Deadline insturen aanmelding
 • Vrijdag 19 maart - Eerste selectiebesluit
 • Tussen maandag 29 maart t/m vrijdag 2 april - Presentatie/film vertoning aan straatcomités/gemeente
 • Maandag 5 april- Vrijdag 9 april 2021- Consensus overleg tussen straatcomités en gemeente
 • Uiterlijk 9 april,  12:00 - Inleveren nieuwe offerte
 • Vrijdag 23 april  - Gunningsbesluit

 

Achtergrondinformatie

Over de Bomenbuurt

De Bomenbuurt is een vooroorlogse wijk, met een hoge bevolkingsdichtheid (3.105 huishoudens), met voornamelijk 3-laagse portiekwoningen en smalle straten (zie plaatje hieronder). Er zijn ook een paar pleintjes en straten met een brede middenberm. De Bomenbuurters staan relatief gezien meer open voor nieuwe, milieuvriendelijke initiatieven en alternatieven. Maar de auto neemt nog steeds een dominante plek in in de openbare ruimte, de parkeerdruk is er doorgaans hoog (>80%).

Op dit moment wordt de Bomenbuurt-visie afgerond, waarin thema-kaarten zijn opgenomen waarmee de gehele Bomenbuurt als het ware wordt beschreven (mobiliteit, groen, hittestress, waterberging etc.). Zodra deze visie openbaar is (vermoedelijk begin 2021), dan kan deze door SIR worden verspreid.

Heel veel informatie over de bomenbuurt (huizenprijzen, inkomens, leeftijdsopbouw etc.) is ook te vinden bijv. op:

Vragen stellen is mogelijk tot maandag 15 februari 12.00

anoniem 03-02-2021reageer
Is a KVK registration mandatory to apply for this challenge?

Regeneratie Coöperatie Van Hoorn 12-02-2021reageer
Is de visie voor de Bomenbuurt al beschikbaar?

Regeneratie Coöperatie Van Hoorn 12-02-2021reageer
Klopt het dat de gemeente Den Haag het idee dat we ontwikkelen ook zelf in productie mag nemen en door derden laten gebruiken (art. 4.6 van de Overeenkomst)?

Regeneratie Coöperatie Van Hoorn 14-02-2021reageer
Hoe modulair en mobiel moet het worden? Moet het bijv in één dag kunnen worden verplaatst?

Regeneratie Coöperatie Van Hoorn 14-02-2021reageer
Is er een bepaalde kostprijs per parkeerplek gegeven?

Er zijn (nog) geen updates geplaatst.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges