Gezocht: Tools waarmee op grote schaal vleermuizen gemonitord kunnen worden en data van verschillende bronnen kan worden samengevoegd

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 02 maart 2021
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): max €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

Share challenge

max €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

deadline verlopen

In Nederland wordt een hoop gebouwd en het landschap verandert voortdurend. Dit heeft invloed op alle dieren die in het landschap leven, waaronder de (zwaar beschermde) vleermuizen. Om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken en tegelijk vleermuispopulaties te behouden, is het van belang om trekroutes, foerageergebieden en verblijfplaatsen in kaart te brengen en te volgen of de vleermuizen in aantallen toe- of afnemen.  

Er zijn diverse methodes om dit te doen. Leefgebieden en verblijfplaatsen worden in kaart gebracht door vleermuisspecialisten die ’s nachts (in het zomerhalfjaar) met zogenaamde bat-detectors gebieden inventariseren. Aantalsontwikkelingen worden gemonitord middels wintertellingen, zoldertellingen en sinds enige jaren ook met telroutes. 

De telroutes en het in kaart brengen van de leefgebieden en verblijfplaatsen vereisen veel tijdrovend veldwerk. 

Er zijn al wel manieren waarmee vleermuisgeluiden automatisch herkend kunnen worden, maar ook deze vereisen nog veel handmatige analyse, vooral als daar de data van de telroutes bij komt. 

Daarom zijn we opzoek naar een systeem waarmee de data uit verschillende bronnen gecombineerd kan worden zodat een goed overzicht ontstaat van de huidige stand van vleermuizen in de stad en de provincie. Wij zien zelf kansen op met vaste netwerken in bijvoorbeeld steden te gaan werken, waar veel vaste objecten zijn. Aangevuld (zeker in de provincie) met meetdata vanaf bijvoorbeeld meetinstrumenten vanaf het openbaar vervoer.  Daarbij is betere automatische analyse (soortenherkenning, aantalsbepaling, geolocatie) nodig om de grote hoeveelheid data te verwerken.

Hebben jullie de oplossing waarmee we op grote schaal vleermuizen kunnen gaan monitoren en alle data van verschillende bronnen overzichtelijk (en real-time) kunnen samenvoegen? Dan ontvangen we graag jullie pitch!

Waar zijn we naar op zoek?
We zijn opzoek naar een overkoepelende oplossing waarmee we op grote schaal vleermuizen kunnen monitoren en de data op een overzichtelijke manier kunnen samenvoegen. Het uiteindelijke doel is het inzichtelijk maken van het netwerk van vleermuizen en patronen te kunnen herkennen om zo te kunnen zeggen of het goed gaat met de vleermuizen. 

 Wij zoeken een oplossing voor Den Haag en de provincie Zuid-Holland, maar uiteraard leeft hetzelfde vraagstuk elders in Nederland en de wereld. Wij helpen jullie na een succesvolle pilot graag verder. 

 De oplossing moet:

 • Op grootschalige schaal gegevens over vleermuizen verzamelen
 • Deze gegevens allemaal kunnen verwerken en samenvoegen
 • De data op een overzichtelijke manier weergeven
 • Gegevens verzamelen over: aantallen, soorten, trekroutes, foerageergebieden en verblijfplaatsen, of over een deel hiervan.

 Daarnaast is het een pré als:

 • De gegevens die er uit komen beschikbaar zijn als open data
 • De uitkomsten van de monitoring gebruikt kunnen worden voor communicatie (dus niet te ingewikkeld)

Waar zijn we niet naar op zoek?
We zijn niet op zoek naar:

 • Nieuwe tools (hardware), zoals nieuwe detectoren

Wat is er te winnen?

 • Een innovatiebudget van maximaal €25,000.
 • Een kans op een vervolgopdracht bij een succesvolle pilot.
 • Een begeleidingstraject van 5 maanden waarin jullie zowel de oplossing als de onderneming naar een hoger niveau kunnen tillen.
 • Toegang tot het netwerk van de overheid.

Informatiebijeenkomst
We organiseren voor deze challenge een online informatiebijeenkomst op 9 februari om 13:00. Aanmelden kan via onderstaande button tot en met zondag 7 februari om 23:59. Deelname was niet verplicht. Lees de vragen en antwoorden hier terug.

Inschrijven, beoordeling & voorwaarden
Inschrijven doe je door middel van het indienen van een plan van aanpak. Deze mag niet langer zijn dan 6 A4 + 2 A4 bijlage. De offerte mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand worden geüpload (max. 30MB). Pitches in English are allowed.

Waar dit plan van aanpak verder aan moet voldoen en hoe hij wordt beoordeeld staat in de formele aanbestedingsleidraad: Den Haag_Aanbestedingsleidraad Intergov III .pdf. Let op: jouw inzending wordt niet beoordeeld als deze niet voldoet aan de (vorm)eisen. Het is dus belangrijk dat je deze goed doorleest.

Stuur met je proposal ook een ingevuld UEA in: Bijlage4-UEA.pdf

Bij deelname ga je ook akkoord met de Algemene inkoopvoorwaarden van Den Haag:ARVODI-2018.pdf

Over het SIR Intergov programma
De geselecteerde startups volgen een op maat gemaakt begeleidingstraject van vijf maanden dat bestaat uit drie onderdelen:

 • Challenge support - Een gekwalificeerde mentor ondersteunt de startup en opdrachtgever tijdens het opzetten van een pilotproject. In ‘deep dive’-sessies leren de startup, mentor en opdrachtgever elkaar kennen. Afspraken en milestones worden bijgehouden en ondertekend door alle partijen.
 • Startup support - We bieden een (optioneel) trainingsprogramma die ondernemingen helpt om zich verder te ontwikkelen. Dit is inclusief de lean startup methode, customer journeys, financiën, juridische structuren, bestuur en een groeistrategie. De trainingen worden verzorgd door professionele trainers, coaches en ondernemers.
 • Overige ondersteuning - Vanuit de overheid worden er diverse optionele trainingen en workshops georganiseerd, zoals ‘hoe werkt de overheid’, ‘data en ethiek’ en ‘financieringsmogelijkheden binnen de overheid’. Het Startup in Residence team heeft een faciliterende rol en zorgt ervoor dat alles soepel verloopt. 

Timeline
Een volledige timeline staat in de aanbestedingsleidraad. De belangrijkste momenten zijn als volgt:

 • 20 januari - Lancering challenge
 • Dinsdag 9  februari, 13:00-13:45 - Informatie meetup - aanmelden kan tot en met 7 februari 23:59
 • Maandag 15 februari, 12:00 - Deadline vragen stellen
 • Woensdag 2 maart, 17:00 - Deadline insturen aanmelding
 • Vrijdag 19 maart - Eerste selectiebesluit
 • Tussen maandag 29 maart t/m vrijdag 2 april - Pitchronde
 • Uiterlijk 9 april,  12:00 - Inleveren nieuwe offerte
 • Vrijdag 23 april  - Gunningsbesluit

Achtergrondinformatie
Nota Stadsnatuur Den Haag: https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/594904 

Methode vleerMUS
Schillemans, M.J., Hommersen, V.J.A., B. Verboom, E.A. Jansen & H.J.G.A. Limpens. 2018. Pilot vleerMUS - Meetnet Urbane Soorten voor vleermuizen, Utrecht 2017. Rapport 2018.17 Bureau van de Zoogdiervereniging, Nijmegen. Via: https://www.zoogdiervereniging.nl/publicaties/2018/vleermus-meetnet-urbane-soorten-voor-vleermuizen-utrecht-2017 


Vragen stellen was mogelijk tot maandag 15 februari 12.00.

Alle vragen en antwoorden uit de info-meetup kan je hier bekijken.

anoniem 15-02-2021reageer
Monitoring Vleermuizen: Er zijn beschikbare gegevens (batloggers: punten op de kaart met soort, tijd, evt soort gedrag). Ze vragen om data te combineren met nieuwe gegevens. Vraag: Moeten deze nieuwe gegevens uit niet-openbare databases zoals NDFF gehaald worden?

Gemeente Den Haag & Provincie Zuid-Holland 22-02-2021reageer
Deze nieuwe gegevens hoeven niet perse uit niet-openbare databases te worden gehaald. Andere bronnen zijn ook toegestaan.

anoniem 15-02-2021reageer
Algemeen: In hoeverre is inschrijver eigenaar van het eindproduct? Ze willen dat de challengehouders meedenken, blijft ‘StartHubs’ als platform aangehaakt als het product kan worden opgeschaald?

Gemeente Den Haag & Provincie Zuid-Holland 19-02-2021reageer
De inschrijver is en blijft eigenaar van het eindproduct. Starthubs blijft niet aangehaakt wanneer het product wordt opgeschaald. Vanuit Startup in Residence hopen wij dat opschaling plaatsvindt en zullen wij hier ook actief bij helpen.

Joost Visschedijk 15-02-2021reageer
Algemeen: Binnen bestaande bedrijven zijn ook R&D afdelingen bezig degelijke diensten te ontwikkelen. Worden deze ondernemingen gelijkwaardig beoordeeld? Met andere woorden is er een gelijk speelveld voor alle geïnteresseerde commerciële partijen?

Gemeente Den Haag & Provincie Zuid-Holland 19-02-2021reageer
Dit programma is voornamelijk bedoeld voor jonge innovatieve bedrijven die willen opschalen. Wij zoeken geen consultants met een plan van aanpak of een advies, maar wel een partij die het plan ook uitvoert. Dit is belangrijker dan hoe lang je bestaat en uit hoeveel personen de organisatie bestaat. Wij sluiten dan ook niemand uit van deelname op grond van hoe lang de organisatie bestaat of hoe groot die is. Wel moet er rekening worden gehouden met het feit dat het een programma is waarbij ook actieve deelname verwacht wordt en wat deels verplicht is. Ga uit van gemiddeld 2 uur per week. Dus de vraag is ook of jullie dit zien zitten en jezelf in een startup programma actief zien zijn.

Joost Visschedijk 15-02-2021reageer
Algemeen: Een begroting wordt pas na de pitch ingediend? Of dient de begroting ook bij het plan van aanpak ingediend te worden?

Gemeente Den Haag & Provincie Zuid-Holland 19-02-2021reageer
De begroting dient ook bij het plan van aanpak ingediend te worden. Dit is een criteria waarop beoordeeld wordt.

Joost Visschedijk 01-03-2021reageer
Vraag over de het in te dienen document: Er zijn echter drie gunningscriteria van twe pagina's max per criteria met één bijlage van één pagina. dit maakt een totaal van 9 pagina's. echter in de leidraad staat dat het maar uit 8 pagina's mag bestaan. Is dit een fout en mag het uit 9 pagina's bestaan? in de leidraad staat het volgende: "Werk bovenstaande drie gunningscriteria uit in een Plan van Aanpak. Het beoordelingsteam kijkt in hoeverre jouw innovatieve oplossing dé oplossing is voor het onderwerp. Gebruik per gunningscriterium maximaal 2 pagina’s A4. De totale beschrijving van de drie gunningscriteria samen mag niet meer dan maximaal 6pagina’s zijn (pagina’s met foto’s etc. tellen mee bij de maximaal 6 pagina’s!). Per gunningscriterium mag maximaal 1 bijlage (enkelzijdig beschreven) toegevoegd worden voor overzichten en/of planningen. Het Plan van Aanpak bevat maximaal 8pagina’s."

Vragen en antwoorden uit de info-meetup gepubliceerd

22 februari 2021

Alle vragen en antwoorden uit de informatie meet-up kan je hier downloaden: Vragen Info meetup monitoring vleermuizen.pdf
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges