Geef managers binnen het Rijk grip op verzuim

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 20 januari 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Max. €25.000 | Programma

Share challenge

Max. €25.000 | Programma

deadline verlopen

Bij het Rijk staan goed werkgeverschap en aandacht voor de individuele medewerker centraal, ook als medewerkers ziek zijn. De begeleiding moet zich dan richten op terugkeer op de werkvloer. Op dit moment is de lijnmanager - ondersteund door bedrijfszorg, P&O en andere professionals - verantwoordelijk voor verzuimbegeleiding; van griep en langdurige ziektes tot verzuim uit onvrede of conflict. 

 

Om grip te houden op verzuim, moet de manager met dit brede palet om kunnen gaan. Hij/ zij moet in goed contact staan met de medewerker, de wet Poortwachter kennen, signalen van een burn-out vroegtijdig herkennen, medewerkers in beweging houden, het werk soms anders organiseren en af en toe lastige beslissingen nemen. We willen managers zo ondersteunen, dat zij in verschillende situaties het juiste gesprek kunnen voeren, vanuit een positieve invalshoek en met aandacht voor:

 • inzetbaarheid;
 • tijdige inzet van professionals in specifieke situaties;
 • preventie;
 • mobiliteit als iemand te lang op één plek zit;
 • de organisatie van het werk;
 • privésituatie van de werknemer en inzicht in diens mogelijkheden en beperkingen.

 

In de gewenste eindsituatie beschikt een zakelijke maar betrokken manager over een gespreksmodel  of leidraad om het juiste gesprek hierover te voeren. Het einddoel is de terugkeer naar de werkvloer te bevorderen. 

Waar zijn we naar op zoek?

We zijn op zoek naar:

 • inzicht in moderne en effectieve methoden die met succes toegepast worden binnen andere grote en complexe organisaties om de manager als spin in het web bij verzuim te ondersteunen. Welke tools en interventies zijn al beschikbaar en welke stappen kunnen worden gezet?
 • ontwikkeling van een methode/ model waarmee de manager wordt gesteund bij het voorkomen en begeleiden van verzuim.

 

De oplossing moet passend zijn voor het Rijk; een grote, complexe en gelaagde organisatie, waar het werk divers is, net als de relatie manager - medewerker.

 

 

Waar zijn we niet naar op zoek?

Ontwikkeling van nieuw beleid of nieuwe interventies. Beleid, data en interventies zijn er voldoende. Het gaat er nu om alles samen te brengen.

 

 

Wat is er te winnen in het programma?

 • Maximale vergoeding van €25.000,- die we in passende termijnen uitkeren.
 • Vijf maanden co-creatie accelerator-programma
 • Mentors en deskundigen;
 • Een werkplek om samen te werken met onze ambtenaren.
 • Toegang tot het netwerk van de overheid;
 • Promotie van de startup en mogelijke media-aandacht;

 

 

Voorwaarden en selectiecriteria

 

 

Timeline

 • Donderdag 21 november: Lancering challenge
 • 12 December: Informatie meetup - meld je aan voor 6 december: aanmelden
 • Vragen stellen kan tot en met 2 januari
 • Maandag 20 januari 12.00: deadline insturen aanmelding (was 17 januari 12.00)
 • Wordt later bekend gemaakt: eerste selectie
 • Wordt later bekend gemaakt: live-pitches

 

 

Vragen

 • (Inhoudelijke) vragen over deze challenge kan je stellen via de discussion page
 • Vragen en meer uitleg over het Startup in Residence InterGov programma kan je stellen en vinden op deze pagina.

anoniem 02-01-2020reageer
Wij hebben een vraag: is het mogelijk de data te verkrijgen van het huidige ziekteverzuim en de achterliggende oorzaken binnen de organisatie? En hoe de managers op dit moment hun rol in het begeleiden van verzuim ervaren en wat zij op dit moment al doen?

Ministerie van BZK 10-01-2020reageer
Beste anoniem, Deze informatie is te vinden in het document 'Bijlage 1 extra informatie ziekteverzuim' (opgenomen onder het kopje 'Voorwaarden en selectiecriteria').

anoniem 02-01-2020reageer
Is het mogelijk om tegelijk met de 4-pagina's tellende pitch ook een filmpje te uploaden? Dus als extra informatie?

Ministerie van BZK 10-01-2020reageer
Beste anoniem, Volgens de aanbesteding zijn wij genoodzaakt om enkel de 4-pagina’s tellende pitch te beoordelen. Het is dus helaas niet mogelijk om een filmpje mee te sturen.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 10-01-2020reageer
Zijn er al bepaalde doelgroepen bekend?

Ministerie van BZK 10-01-2020reageer
Zie Infographic en vierde bullit onder paragraaf 2 van het document 'Bijlage 1 extra informatie ziekteverzuim' (opgenomen onder het kopje 'Voorwaarden en selectiecriteria').

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 10-01-2020reageer
Gaat het om verzuim, of ook verbetering van?

Ministerie van BZK 10-01-2020reageer
Het gaat om verzuim én de verbetering van de inzetbaarheid. Zie analyse onder paragraaf 2 en kansrijke interventies onder paragraaf 3 van het document 'Bijlage 1 extra informatie ziekteverzuim' (opgenomen onder het kopje 'Voorwaarden en selectiecriteria'). De innovatie kan gezocht worden in een specifieke doelgroep of aanpak en hoe de leidinggevende daar effectiever kan zijn. De innovatie kan ook gezocht worden in het ondersteunen van de leidinggevende in het algemeen als spin in het web. Of op iets heel anders wat wij nog niet bedacht hebben.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 10-01-2020reageer
Jullie hebben alles in huis maar toch werkt het niet, hoe komt dat?

Ministerie van BZK 10-01-2020reageer
Binnen een complexe en grote sector als het Rijk is er niet één reden waarom verzuim niet overal effectief wordt aangepakt. Deels heeft het te maken met de samenstelling van het personeelsbestand (relatief veel chronische aandoeningen onder oudere medewerkers), deels omdat niet altijd tijdig de juiste interventies worden ingezet, deels zal de verklaring bij de leidinggevende liggen. Zie verder de analyse onder paragraaf 2 van het document 'Bijlage 1 extra informatie ziekteverzuim' (opgenomen onder het kopje 'Voorwaarden en selectiecriteria').

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 10-01-2020reageer
Wat zijn de verzuimcijfers?

Ministerie van BZK 10-01-2020reageer
Zie eerste deel van pagina 1 van het document 'Bijlage 1 extra informatie ziekteverzuim' (opgenomen onder het kopje 'Voorwaarden en selectiecriteria').

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 10-01-2020reageer
Wat zijn de redenen van verzuim?

Ministerie van BZK 10-01-2020reageer
Zie de infographic van het document 'Bijlage 1 extra informatie ziekteverzuim' (opgenomen onder het kopje 'Voorwaarden en selectiecriteria').

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 10-01-2020reageer
Waarom is er gekozen voor de managers als diegene die verzuim moeten keren?

Ministerie van BZK 10-01-2020reageer
Intranet: Er is zeker ook sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheden. Als werk en werkomgeving bijdragen aan een goede gezondheid en duurzame inzetbaarheid, en zowel u als uw manager er belang bij hebben dat u gezond en inzetbaar bent en blijft, dan ligt het voor de hand dat u en uw manager daar ook samen over gaan. Deze gedeelde verantwoordelijkheid krijgt onder andere vorm in de gesprekken die u samen met uw manager heeft over uw functioneren, gezondheid, loopbaan en ontwikkeling in het kader van de HR-gesprekscyclus. | Verantwoordelijkheid manager Op grond van de Wet Verbetering Poortwachter heeft uw manager een specifieke verantwoordelijkheid als het gaat om het begeleiden van medewerkers die (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijnen daardoor minder inzetbaar zijn. Het accent ligt op een activerende aanpak gericht op kansen en mogelijkheden en het benutten en versterken van aanwezige kwaliteiten. Uiteraard geldt ook dat een medewerker er zelf ook alles aan moet doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen gaan.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 10-01-2020reageer
Komt er uit onderzoek en MTO iets wat duidt op verzuim en uitval?

Ministerie van BZK 10-01-2020reageer
Zie analyse onder paragraaf 2 van het document 'Bijlage 1 extra informatie ziekteverzuim' (opgenomen onder het kopje 'Voorwaarden en selectiecriteria'). Uit het MTO is geen heldere link met verzuim te leggen.

Selectie bekend vrijdag 7 februari

01 februari 2020

De bekendmaking van de selectie volgt vrijdag 7 februari.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges