Hoe helpen we burgers fact-checken in online discussies om desinformatie tegen te gaan?

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 02 juli 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Max. €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

Share challenge

Max. €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

deadline verlopen

Het internet is een toegankelijke en belangrijke plek om informatie te krijgen en te verspreiden. Die toegankelijkheid kan ook een nadeel zijn: informatie die (feitelijk) niet klopt kan zich ook razendsnel verspreiden.

Voor lezers is het vervolgens erg lastig om te kunnen bepalen of de informatie die ze bijvoorbeeld op social media tegenkomen wel echt klopt.  

Misleidende informatie kan een gevaar vormen voor de politieke, economische stabiliteit of onze nationale veiligheid. En nu ten tijde van corona is er ook een specifiek gevaar voor de (volks)gezondheid wanneer mensen onjuiste informatie geloven.

We zoeken daarom naar een oplossing waarmee mensen zelf gemakkelijk de feitelijke (on)juistheid sneller kunnen vaststellen en dit vervolgens ook weer kunnen delen in de gesprekken die ze online voeren.  

Iedereen gebruikt het internet. We zoeken daarom oplossingen die ook door iedereen gebruikt kan worden. Ook, en juist zelfs, door mensen die technisch minder handig zijn.

We zoeken snel een oplossing zodat we hem al in de corona context kunnen inzetten, maar idealiter zou het ook werken bij andere maatschappelijke thema’s, zoals klimaat, migratie of richting de verkiezingen van 2021.

Is dit jullie op het lijf geschreven? Dan ontvangen wij graag jullie pitch!

 

Waar zijn we naar op zoek?

We zijn op zoek naar een oplossing waarmee burgers zelf in onlinegesprekken een hulpmiddel hebben om de juistheid van informatie te toetsen en betrouwbare, onafhankelijke, feitelijke informatie op te kunnen zoeken en te kunnen delen. 

Deze oplossing moet onafhankelijk zijn en dus los staan van de overheid; het is immers niet de taak van de overheid om te bepalen wat waar en niet waar is. Wij stimuleren en helpen graag bij de opstart, maar zijn geen afnemer.

Andere aandachtspunten:

 • De betrouwbaarheid van de oplossing zelf is uiteraard een issue. We zien graag hoe jullie hier zorg voor willen dragen.
 • De oplossing moet door alle burgers bruikbaar zijn. Ook, en juist zelfs, door mensen die niet weinig tot zeer weinig technische skills hebben. 
 • Verreweg de meeste desinformatie wordt gedeeld op social media en in online fora. We zien graag oplossingen die in die context goed bruikbaar zijn.
 • De oplossing moet (zeer) snel in de praktijk te brengen zijn.  


Enige ervaring van de pitchende partij is gewenst, zeker gezien alle betrokken stakeholders en de benodigde slagkracht en snelheid.
 

 

Waar zijn we niet naar op zoek?

 • We zijn niet op zoek naar een oplossing die al op de markt is. Veel partijen begeven zich in dit veld, echter zien wij nog geen geschikte oplossing voor de massa
 • Uiteraard kan er wel bij aangesloten en inspiratie uit gehaald worden. 
 • We zijn op zoek naar een oplossing die voor veel mensen bruikbaar is, we zoeken dus geen oplossing die alleen door mensen met veel technologische vaardigheden te gebruiken is. De oplossing moet toegankelijk zijn voor iedereen en gratis te gebruiken zijn.
 

Wat is er te winnen?

 • De kans om te werken aan een actueel en uitdagend maatschappelijk vraagstuk wat ook in de toekomst een grote rol gaat spelen. En waarvan de oplossing op veel verschillende terreinen effect heeft. 
 • Werken aan een oplossing in een innovatieve maar ook erg politieke omgeving waarin de overheid niet leidend is maar onderdeel van een breder netwerk. 
 • Wij stellen graag ons netwerk en onze expertise ter beschikking om jullie verder te helpen
en
 • Een innovatiebudget van maximaal €25,000.
 • De kans op een vervolgopdracht na het programma.
 • Een begeleidingstraject van 5 maanden waarin jullie zowel de oplossing als de onderneming naar een hoger niveau kunnen tillen. Meer informatie over het programma en de verschillende onderdelen, vind je op onze programma pagina.
 • Toegang tot het netwerk van de overheid.


Informatiebijeenkomst
We organiseren voor deze challenge een online informatiebijeenkomst op maandag 22 juni van 10:00-11:30. Aanmelden kan tot en met 19 juni 12.00. Aanmelden informatiebijeenkomst

Vragen
Vragen over de inhoud van deze challenge kan je hier stellen op de discussion page. Vragen over het programma en de aanmeldingsprocedure zijn te stellen en te vinden bij de Frequently Asked Questions (FAQ).


Inschrijven en selectiecriteria
Inschrijven doe je door middel van het indienen van een Proposal (hier). Deze mag niet langer zijn dan 6 A4 + 3 A4 bijlage (in hetzelfde document). Waar dit proposal verder aan moet voldoen en hoe hij wordt beoordeeld staat in de formele Offerteaanvraag (pdf download). Lees die goed door!

Stuur met je proposal ook een ingevuld UEA in (Uniform Europees Aanbestedingsdocument (docx download)). Sla deze op als pdf.
Bij deelname ga je ook akkoord met de Algemene Rijksvoorwaarden voor inkopen van diensten en opdrachten: ARVODI-2018 (pdf download).


De proposal mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB).
Pitches in English are allowed.


Timeline
Een volledige timeline staat in de selectieleidraad. De belangrijkste momenten zijn als volgt:

 • Dinsdag 9 juni - Lancering challenge
 • Maandag 22 juni 10.00-11.30 - Informatie meetup - aanmelden kan tot vrijdag 19 juni 12.00
 • Dinsdag 23 juni - Deadline vragen stellen
 • Donderdag 2 juli, 17:00 - Deadline insturen aanmelding
 • Donderdag 9 juli - Eerste selectiebesluit
 • 15 - 17 juli - Pitchronde
 • Vrijdag 24 juli - Gunningsbesluit
 • Maandag 3 augustus - Start samenwerking
 

Achtergrondinformatie

Het tegengaan van desinformatie vraagt een gezamenlijke inspanning van alle betrokken actoren, zoals internetdiensten, maatschappelijke organisaties, media en politieke partijen. Een van de invalshoeken zijn ‘preventieve acties’. Preventieve acties hebben het doel om te voorkomen dat desinformatie impact heeft en zich verspreidt. Hierbij hoort ook dat burgers weerbaar zijn tegen de invloed van desinformatie. Wanneer burgers berichten zelf op waarde kunnen schatten, zijn zij minder vatbaar voor desinformatie. Burgers zijn hier zelfverantwoordelijk voor maar de overheid kan hen middelen aanreiken waarmee zij dit kunnen (blijven) doen. 

Daarnaast zijn veel bedrijven en andere organisaties al bezig met aanverwante oplossingen. Bijvoorbeeld het eerdergenoemde Netwerk Mediawijzer: www.mediawijzer.net  Andere interessante organisaties zijn:


Veel van deze oplossingen zoals ‘browser plug-ins’ zijn niet toegankelijk: mensen moeten weten hoe je zo’n tool vindt, wat het is en hoe je het installeert. Onderdeel van de uitdaging is dan ook om een oplossing te vinden die makkelijk te gebruiken is, of deze op een manier te presenteren dat veel mensen het gaan gebruiken.
 

Vragen kan je stellen tot 23 juni 2020, 17.00 uur. Wacht niet tot het laatste moment!

anoniem 23-06-2020reageer
zijn jullie vooral opzoek naar een oplossing hoe je mensen informeert, óf zoeken jullie een technische oplossing die de informatie classificeert?

Ministerie van BZK 23-06-2020reageer
niet per se een opvatting over. Het gaat erom hoe de betrouwbare informatie makkelijker bij de mensen terecht komt

anoniem 23-06-2020reageer
Er is aangegeven dat het inzetten van bestaande marktoplossingen niet wenselijk zijn omdat deze niet goed werken. Kunnen jullie hier voorbeelden van geven zodat wij het level van innovatie & disruptie kunnen bepalen?

Ministerie van BZK 23-06-2020reageer
sommige oplossingen werken wel, maar zijn niet goed vindbaar of vragen technische kennis. Bijvoorbeeld de browser plug-in NewsGuard, die geeft een betrouwbaarheid score van nieuwe sites. Je hebt een bepaald niveau van kennis nodig om überhaupt te weten wat een browser plug-in is. De oplossing dient ook toegankelijk te zijn voor mensen die minder digitaal vaardig zijn.

anoniem 23-06-2020reageer
Zijn jullie opzoek naar een startup? of kan het ook een project zijn vanuit een MKB?

Ministerie van BZK 23-06-2020reageer
we zijn een startup programma. In principe kan iedereen meedoen, we sluiten niemand uit. De winnende partij dient wel het gehele programma te volgen; dat houdt in trainingen volgen en in co=creatie met de ambtenaar tot een perfect fit komen.

anoniem 23-06-2020reageer
Is er ruimte om de deelnemers van deze challenge later te verbinden? mogelijk om ruimte te geven om aan te haken bij de winnaar?

Ministerie van BZK 23-06-2020reageer
in principe gaat het om één aanmelding. Partijen kunnen gezamenlijk iets aanbieden. Samenwerking moet dan tijdens indiening kenbaar worden gemaakt. Het is juridisch gezien niet mogelijk om na afloop nog andere partijen aan te laten sluiten.

anoniem 23-06-2020reageer
hebben jullie een indicatie van het budget na de eerste fase?

Ministerie van BZK 23-06-2020reageer
Nee, dat hebben we niet. Dat hangt af van de oplossing

anoniem 23-06-2020reageer
Hoe werkt het qua overeenkomst? zijn er afspraken over het intellectuele eigendom?

Ministerie van BZK 23-06-2020reageer
Het intellectueel eigendom blijft bij de startup zelf.

anoniem 23-06-2020reageer
Zijn er nog een paar NO-GO's te noemen qua concept, thema, impact en verwachting?

Ministerie van BZK 23-06-2020reageer
Het moet voor iedereen te gebruiken zijn. Daarnaast moet het aansluiten bij het netwerk waar we ons in begeven. Dus een koppeling met bestaande media/online platforms

anoniem 23-06-2020reageer
Als follow-up vraag; Ik begrijp de regels, maar ik vertegenwoordig een heel cultureel netwerk, wat als ik de wedstrijd niet win, maar dit netwerk wel graag beschikbaar wil stellen. Is er een manier waarop dit zou kunnen en is dit gewenst?

Ministerie van BZK 23-06-2020reageer
Van te voren dien je aan te geven met wie je gezamenlijk een inzending doet. Qua opdrachtverstrekking kan dat niet achteraf plaatsvinden. Uiteraard staat het stakeholders vrij om te kijken of ze kunnen helpen of een netwerk beschikbaar kunnen stellen.

anoniem 23-06-2020reageer
als je de opdracht krijgt; mag je dit dan ook als publieke referentie gebruiken?

Ministerie van BZK 23-06-2020reageer
jazeker, dat kan heel erg helpen. Wij zorgen voor de publicatie op (social) media. Zodat de startup naamsbekendheid op kan bouwen

anoniem 23-06-2020reageer
In de FAQ staat dat je maar op 1 challenge mag inschrijven. Voor ons zijn eigenlijk twee challenge interessant. Nu zie ik dat winnaars Geronimo.ai twee keer voorkomen. Hoe zit dit precies?

Ministerie van BZK 23-06-2020reageer
dit betreft meerdere rondes. Zij hebben aan twee programma's meegedaan. Het kan zijn dat je nu wint, en in een volgende ronde weer meedoet. Per ronde (dus nu de 18 challenge van onze interGov Partners) kun je je per organisatie maar voor één challenge inschrijven.

anoniem 23-06-2020reageer
Het inzetten van game mechanieken als oplossing om gedrag te beïnvloeden is een manier om te leren omgaan met desinformatie. Is een gamification app de mogelijke oplossingsrichting of juist niet?

Ministerie van BZK 23-06-2020reageer
Het is een oplossingsrichting. kijk even naar de bestaande gamification oplossingen. Denk bij jouw voorstel hoe de game bij mensen terecht komt.

anoniem 23-06-2020reageer
Is het mogelijk om je voor een BZK challenge én een SZW challenge in te schrijven?

Ministerie van BZK 23-06-2020reageer
Dit is niet mogelijk. de vraagstukken worden in een gezamenlijke ronde uitgezet. je kunt maar voor één challenge inschrijven per SIR interGov programma.

anoniem 23-06-2020reageer
is het budget (max 25k) voor een Proof of concept of voor een eindproduct?

Ministerie van BZK 23-06-2020reageer
Dit is voor een Proof of Concept

anoniem 23-06-2020reageer
Mag ik als MKB'er mij aanmelden voor meerdere vraagstukken? Door de grootte van het team kunnen wij een grotere focus hebben dan een startup.

Ministerie van BZK 23-06-2020reageer
Dit programma biedt startups de kans om met de overheid te kunnen samenwerken. we willen zoveel mogelijk partijen deze kans bieden, dus daarom blijft het antwoordt bij één challenge.

anoniem 23-06-2020reageer
Hoeveel mensen dienen het Proof of Concept te gebruiken?

Ministerie van BZK 23-06-2020reageer
Dit wordt bepaald tijdens de invulling van het Collab canvas, want het is afhankelijk van jouw oplossing

anoniem 23-06-2020reageer
jullie geven aan dat jullie voor jezelf geen rol zien of een vorm van censuur of traffic shaping ect willen hebben/zien. Echter, zijn er wel kaders of regels die jullie al hebben waarbinnen jullie een oplossing zien of is het echt open?

Ministerie van BZK 23-06-2020reageer
Het is open. Het si vooral aan de startup zelf om te bepalen wat jullie betrouwbaar vinden en waarom. er zijn standaarden voor fact-checkers zoals die van het International Fact-Checking Network. Hetzelfde geldt voor de journalistiek, zoals de leidraad van de Raad voor de Journalistiek. Er zijn bepaalde kaders, echter wil ik het aan jullie laten wat jullie betrouwbaar vinden en wat niet.

anoniem 23-06-2020reageer
Is er een kans dat er geen gunning plaats vindt en er een nieuwe uitvraag komt?

Ministerie van BZK 23-06-2020reageer
dat kan gebeuren, als er geen passende oplossing binnen komt. In overleg met de challengehouders bij BZK bekijken we dan of we dan een nieuwe uitvraag doen. Voor BZK is dit nog niet eerder gebeurd.

Er zijn (nog) geen updates geplaatst.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges