Ondernemers aan het datastuur: bied hen grip op eigen bedrijfsgegevens en inzicht in nieuwe mogelijkheden

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 20 januari 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Max. €25.000 | Programma

Share challenge

Max. €25.000 | Programma

deadline verlopen

Ondernemers delen op verschillende momenten bedrijfsgegevens met de overheid (zoals de KvK en het CBS), maar kunnen niet makkelijk per overheidsinstantie aangeven welke bedrijfsinformatie meekomt - het is meestal alles of niets, zoals de gehele jaarrekening. Ook kan een ondernemer de beschikbare data niet op zo’n manier inzetten, dat het zijn eigen bedrijf ten goede komt en beschikt hij niet over ondernemersgegevens van anderen, die interessant zijn voor benchmarks of analyses.
 

Momenteel zijn er verschillende deeloplossingen en standaarden. Op het gebied van gestructureerde datadeling heeft het Standard Business Reporting de nodige resultaten opgeleverd. Hieronder vallen, onder andere, een gegevenswoordenboek/ taxonomie voor het definiëren en structureren van data en interface standaarden voor gegevensuitwisseling. Data binnen het MKB in Nederland wordt echter nog steeds voornamelijk ongestructureerd gedeeld - met e-mail als grootste medium - wat leidt tot hoge operationele kosten en beperkte mogelijkheden. 

 

De huidige problemen zijn als volgt:

 1. Het ontbreekt ondernemers aan inzicht en overzicht; 
 2. Verantwoording kost tijd (en geld) en is geen kerntaak van de ondernemer. Het gebeurt vaak periodiek;
 3. Om als ondernemer te overleven, moet je je kunnen verantwoorden aan zowel de overheid als financiers;
 4. De ontvangende partij (zowel de overheid als het bedrijfsleven) heeft verantwoordingsinformatie nodig en daarmee belang bij goede data, zodat partijen op basis van deze data beslissingen kunnen nemen en beleid kunnen formuleren; 
 5. Ondernemers voelen zich nu geen eigenaren van hun eigen gegevens. 

 

Wij willen een innovatieve oplossing om ondernemers (meer) inzicht in en controle te geven over onder meer jaarrekeningen, taxatierapporten, lease-informatie en kredietaanvragen. Hiervoor is toegang nodig tot de bedrijfseigen gestructureerde, uniforme set data om het potentieel van gegevensuitwisseling te kunnen realiseren. De bedrijfsrapportages, zoals hierboven genoemd ter voorbeeld, moeten vervolgens eenvoudig maar ook op een veilige manier op te vragen zijn door ondernemers en overheidsinstanties.

 

 

Waar zijn we naar op zoek?’

De overheid digitaliseert; hoe zetten we de ondernemer aan het stuur zodat hij weet waar en wanneer zijn data gedeeld wordt en deze zelf ook kan delen of gebruiken?

 

Met de challenge willen wij een oplossing die de ondernemers gemak, inzicht en overzicht biedt voor het uitwisselen van gegevens met de overheid. Daarnaast zouden ondernemers op oproepbasis gestandaardiseerde en actuele financiële en niet-financiële gegevens van andere (vergelijkbare) bedrijven in kunnen zien. Een goede oplossing vergroot dan ook de actualiteit van de uitgewisselde informatie, zowel van de ondernemers als de overheidsinstanties.

 

De belangrijkste onderdelen van de oplossingen: 

 • alle ondernemers regie over eigen gegevens;
 • mogelijkheid tot data-analyse voor ondernemers ter verbetering van de eigen (concurrentie)positie;
 • ondernemers leren om data slimmer in te zetten;
 • ontlasten van de ondernemer door het makkelijker te maken gegevens in te zien en door bepaalde gegevens te combineren/gecombineerd te versturen.

 

We zoeken een oplossing of prototype waarmee we daadwerkelijk de verbetering in de praktijk kunnen doorvoeren.

 

 

Waar zijn we niet naar op zoek?

We zijn niet opzoek naar consultancy, want in de challenge gaan we concreet op zoek naar een toepasbare oplossing.


 

 

Wat is er te winnen in het programma?

 • Maximale vergoeding van €25.000,- die we in passende termijnen uitkeren.
 • Vijf maanden co-creatie accelerator-programma
 • Mentors en deskundigen;
 • Een werkplek om samen te werken met onze ambtenaren.
 • Toegang tot het netwerk van de overheid;
 • Promotie van de startup en mogelijke media-aandacht;

 

 

Voorwaarden en selectiecriteria

 

 

Timeline

 • Donderdag 21 november: Lancering challenge
 • 12 December: Informatie meetup - meld je aan voor 6 december: aanmelden
 • Vragen stellen kan tot en met 2 januari
 • Maandag 20 januari 12.00: deadline insturen aanmelding (was 17 januari 12.00)
 • Wordt later bekend gemaakt: eerste selectie
 • Wordt later bekend gemaakt: live-pitches

 

 

Vragen

 • (Inhoudelijke) vragen over deze challenge kan je stellen via de discussion page
 • Vragen en meer uitleg over het Startup in Residence InterGov programma kan je stellen en vinden op deze pagina.

anoniem 23-12-2019reageer
Hoi, In de beschrijving van dit opdracht hebben jullie het volgende vermeld: "Wij willen een innovatieve oplossing om ondernemers (meer) inzicht in en controle te geven over onder meer jaarrekeningen, taxatierapporten, lease-informatie en kredietaanvragen. " Betekent het dat er oplossing moet zijn voor elk van de opgenoemde punten zoals jaarrekeningen en taxatierapporten of is het als voorbeeld voorgesteld?

Ministerie van BZK 24-12-2019reageer
De genoemde rapportages zijn als voorbeeld opgenomen, maar het is wenselijk dat de oplossing op allen van toepassing kan zijn.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Hebben ondernemers zelf wensen geuit m.b.t. de data die beschikbaar zou moeten zijn?

Ministerie van BZK 07-01-2020reageer
Neen, ondernemers hebben geen wensen geuit.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Hoe wordt de data intern doorgestuurd? Via interne systemen van betrokken overheidsdiensten (API)?

Ministerie van BZK 07-01-2020reageer
De data wordt gestandaardiseerd middels de taxonomie en momenteel via de bouwblokken van Standaard Business Reporting (SBR) verzonden van Business to Government (B2G). Het proces dat hiervoor gebruikt wordt is beschreven in de procesinfrastructuur van de Digipoort, hierin wordt gebruikgemaakt van koppelvlakken. SBR wordt ook voor Business to Business (B2B) berichtstromen gebruikt. Het is via SBR ook mogelijk om retourberichten te sturen.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Kunnen er nog een aantal voorbeelden genoemd worden (banken, verzekeraar bij grote organisatie)?

Ministerie van BZK 07-01-2020reageer
SBR wordt o.a. gebruikt door Kamer van Koophandel (KvK), Belastingdienst, Woningcorporaties en DUO. Meer informatie is te vinden op de website: www.sbr-nl.nl.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Is de challenge gelanceerd vanuit overheid of ondernemers wensen?

Ministerie van BZK 07-01-2020reageer
De challenge is gelanceerd vanuit de overheid; Logius als agentschap van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is beleidsverantwoordelijk voor het SBR afsprakenstelsel.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Wat is de wens hierbij vanuit de overheid?

Ministerie van BZK 07-01-2020reageer
De overheid wil dat het voor ondernemers overzichtelijker wordt welke informatie de ondernemer aan de overheid stuurt en tegelijkertijd een beter overzicht voor de ondernemer over zijn eigen bedrijfsadministratie.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Welke ondernemers heeft de overheid op het oog (doelgroepen, sectoren, ondernemersvormen, aantal medewerkers, omzet)?

Ministerie van BZK 07-01-2020reageer
SBR is geschikt voor alle ondernemers die rapportages aanleveren aan anderen. Voor de challenge is er momenteel nog geen specifieke sector op het oog. We trachten ernaar een oplossing te vinden die geschikt is voor alle ondernemers. Het is denkbaar dat in de challenge de start-up zelf een concrete informatiestroom, doelgroep, sector, ondernemersvorm etc. aandraagt om mee te experimenteren.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Wat wordt bedoeld met “voelen zich geen eigenaar van data” op wat is dit gebaseerd?

Ministerie van BZK 07-01-2020reageer
Omdat de uitvraag van ondernemers aan de overheid op wetgeving gebaseerd is – en dus verplicht - wordt dit vaak als last ervaren. De gegevens worden daarom vaak alleen voor dit specifieke doel verzameld, waardoor de ondernemer er verder geen baat bij heeft. Doordat met SBR data is gestandaardiseerd middels taxonomiën, ontstaan er echter ook mogelijkheden voor analyses.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Wat kost het de ondernemer om zijn data te overleggen in tijd en geld?

Ministerie van BZK 07-01-2020reageer
De kosten voor administratieve lasten voor het bedrijfsleven zijn een belangrijk onderwerp voor belangenverenigingen van het bedrijfsleven en de overheid. Toch is er veel onduidelijkheid over de hoogte van deze lasten. Een schatting van de kosten voor MKB Bedrijven is in 2013 gepresenteerd door EIM/Panteia. https://www.ondernemeneninternet.nl/kosten-administratie-mkb/

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Wat kost alle data opvragen de overheid per jaar?

Ministerie van BZK 07-01-2020reageer
Deze kosten zijn niet bekend.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Wat is het exacte probleem?

Ministerie van BZK 07-01-2020reageer
Momenteel worden gegevens verplicht aangeleverd aan overheidsinstanties, zoals aan de Belastingdienst en de KvK. De gegevens worden voor de specifieke uitvraag verzameld waarbij ondernemers deze gegevens niet voor andere doeleinden inzetten, terwijl er meer mogelijk is. Zoals benchmarks en analyses. Het is voor ondernemers niet inzichtelijk wat de voordelen zijn van gestandaardiseerde data en hoe zij weer aan het stuur kunnen gaan zitten van hun eigen data.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Heeft de overheid nood aan een dashboard om verzonden data te ontvangen?

Ministerie van BZK 07-01-2020reageer
Neen, de overheid heeft geen nood aan een dashboard.

Selectie bekend vrijdag 7 februari

01 februari 2020

De bekendmaking van de selectie volgt vrijdag 7 februari.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges