Help-de-Helper zich in te zetten voor digitale inclusie

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 20 januari 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Max. €25.000 | Programma

Share challenge

Max. €25.000 | Programma

deadline verlopen

Nederland kent een groot aantal mensen, dat zich vrijwillig inzet om mensen die digitaal minder vaardig zijn te ondersteunen. Zij spelen een cruciale rol in de samenleving, omdat noch de overheid noch private organisaties alle hulpbehoevenden persoonlijke begeleiding kunnen bieden. De vraag is echter of de potentie van deze helpers ook optimaal benut wordt. Vrijwilligers die zijn aangesloten bij een organisatie kunnen vaak een training of workshop volgen, mensen die een ander vrijwillig helpen op eigen initiatief, hebben deze mogelijkheid niet. 


Met deze challenge zoeken wij naar een oplossing voor alle mensen die op vrijwillige basis anderen in het kader van digitale inclusie ondersteunen. Hoe geven we hen laagdrempelige toegang tot ondersteuning, waardoor hun potentie (nog) beter wordt benut? En hoe houdt de oplossing rekening met uiteenlopende behoeften en wensen van de ontvanger? Er zit bijvoorbeeld een groot verschil tussen de behoefte van een oudere en die van een ondernemer. Een oudere zal vragen om geduld en herhaling terwijl een ondernemer de voorkeur geeft aan een snelle en doelgerichte aanpak. 

Waar zijn we naar op zoek?
Belangrijke aandachtspunten;

 • de oplossing is laagdrempelig en toegankelijk voor een breed publiek;
 • de oplossing is gratis beschikbaar voor iedereen die zich als vrijwilliger inzet;
 • een vrijwilliger maakt aantoonbaar progressie (in coachings/trainingsvaardigheden) na het gebruik van de oplossing in zijn/haar vaardigheden om een ander nieuwe vaardigheden bij te brengen;
 • de oplossing houdt rekening met verschillende ontvangers die een hulpvraag stellen (zoals in het voorbeeld van de oudere hulpvrager versus de ondernemer).

 

 

Waar zijn we niet naar op zoek?

 • Intensieve, klassikale training(en) op locatie;
 • Een product dat vooral aanbod-gedreven is; het moet geen marketingkanaal zijn. 
 • Er mag verondersteld worden dat de helper zelf over digitale basisvaardigheden beschikt, dus een digivaardigheidscursus zal niet nodig zijn.


 

 

Wat is er te winnen in het programma?

 • Maximale vergoeding van €25.000,- die we in passende termijnen uitkeren.
 • Vijf maanden co-creatie accelerator-programma
 • Mentors en deskundigen;
 • Een werkplek om samen te werken met onze ambtenaren.
 • Toegang tot het netwerk van de overheid;
 • Promotie van de startup en mogelijke media-aandacht;

 

 

Voorwaarden en selectiecriteria

 

 

Timeline

 • Donderdag 21 november: Lancering challenge
 • 12 December: Informatie meetup - meld je aan voor 6 december: aanmelden
 • Vragen stellen kan tot en met 2 januari
 • Maandag 20 januari 12.00: deadline insturen aanmelding (was 17 januari 12.00)
 • Wordt later bekend gemaakt: eerste selectie
 • Wordt later bekend gemaakt: live-pitches

 

 

Vragen

 • (Inhoudelijke) vragen over deze challenge kan je stellen via de discussion page
 • Vragen en meer uitleg over het Startup in Residence InterGov programma kan je stellen en vinden op deze pagina.

Martin Pronk 10-12-2019reageer
Wanneer we het over 'digitale vaardigheden' hebben, ontstaat er standaard een Babylonische spraakverwarring. Gaat het om programmeren, mediawijsheid, digitale geletterdheid, data geletterdheid, een computer kunnen bedienen, informatie-management online netwerken, social media-gebruik, het omgaan met digitale apparatuur voor je werk, etc.? Wellicht dat de opdrachtgever wat meer richting en duidelijkheid kan geven. Alvast dank!

Ministerie van BZK 10-01-2020reageer
Beste Martin, Het gaat om vaardigheden die er in het dagelijks leven voor zorgen dat iemand kan ‘meedoen’ in de samenleving. Hierbij kan je denken aan het communiceren via email/whatsapp/social media, maar ook het online zoeken naar een huis of baan.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Interessante literatuur, onderzoeken naar deze briefing? (Probleem en alle stakeholders/doelgroepen).

Ministerie van BZK 07-01-2020reageer
*https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/29/vrijwilligerswerk-activiteiten-duur-en-motieven ; *https://vrijwilligerswerk.nl/themas/wetenschap/cijfers/default.aspx ; *https://www.movisie.nl/vrijwillige-inzet ; https://vraagapp.nl/vrijwilligers/ ;

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Wie zijn de helpers en waar lopen ze tegen aan?

Ministerie van BZK 07-01-2020reageer
De helpers zijn in principe alle mensen (van jong tot oud) die uit eigen beweging en op vrijwillige basis iemand anders willen helpen met digitale basisvaardigheden. Iets zelf kunnen en iemand iets kunnen uitleggen en leren zijn twee verschillende dingen. Daar willen we met de oplossing de helper bij helpen.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Hoe is de challenge ontstaan?

Ministerie van BZK 07-01-2020reageer
BZK heeft ook in de vorige SIR-ronde een challenge uitgezet die gericht was op de ontvanger van de hulp (de niet-digivaardige persoon). Deze keer is bewust gekozen om een challenge uit te schrijven voor degene die de hulpbehoevende ondersteunt.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Wat is de aanleiding voor de noodzaak van digitale inclusie?

Ministerie van BZK 07-01-2020reageer
Het is een doelstelling vastgesteld door het kabinet dat iedereen moet kunnen meedoen in deze (sterk gedigitaliseerde) samenleving. Iemand zonder digitale basisvaardigheden dreigt hierdoor ernstig vast te lopen. Denk bijvoorbeeld aan het zoeken van een baan of woning, het versturen van een email op werk, reizen met het openbaar vervoer of mee kunnen praten via online communicatiekanalen. Zonder dat mensen het zelf altijd doorhebben lopen zij veel kansen mis.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Ligt issue bij issue niet bij ux/ix. Straks is alles voice en visueel met augmented.

Ministerie van BZK 07-01-2020reageer
UX/IX kan voor veel mensen een vergemakkelijking betekenen, maar dit zal niet van vandaag op morgen gerealiseerd zijn. Tot die tijd is het belangrijk om mensen te ondersteunen bij de digitale basisvaardigheden die nodig zijn om in de huidige maatschappij mee te draaien.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Digitale vaardigheden is een breed begrip waar veel e-skills onder kunnen vallen. Kan er meer toelichting worden gegeven over wat er precies wordt verstaan onder digitale vaardigheden?

Ministerie van BZK 07-01-2020reageer
Wij hanteren het perspectief dat mensen uit de voeten kunnen met de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn om de onlinewereld te begrijpen en actief deel te nemen aan de samenleving. Dat zit in de dienstverlening met de overheid (belastingaangifte, inloggen met DigiD), maar ook in online communicatie (whatsapp, emailen, social media) of het kunnen benutten van kansen op de woning- en arbeidsmarkt (solliciteren). Basisvaardigheden zijn daarmee veelal toepasbaar binnen verschillende levensgebieden en van belang om kansen binnen de samenleving te benutten.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
In hoeverre dient de oplossing in de challenge vrijwilligers te voorzien van specifieke ondersteuning die ze in staat stelt burgers te helpen om gebruik te maken van digitale overheidsdiensten?

Ministerie van BZK 07-01-2020reageer
De specifieke ondersteuning zal in ieder geval een oplossing moeten bieden die rekening houdt met de kenmerken van de persoon die de hulp ontvangt. Een ouder persoon heeft wellicht een andere manier van training nodig dan een ondernemer die beperkte tijd heeft. Daarnaast moet de oplossing voor alle helpers eenvoudig in gebruik en toegankelijk zijn.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
In de beschrijving van de challenge wordt gesteld dat de oplossing gratis beschikbaar dient te zijn voor vrijwilligers. Welk onderdeel van de implementatie van de oplossing valt binnen de challenge? In hoeverre wordt er verwacht dat de oplossing bekend is onder de doelgroep en in gebruik is genomen?

Ministerie van BZK 07-01-2020reageer
De challenge richt zich puur op de ontwikkeling van een product dat -of dienst die-aansluit op de vraag/behoefte van de helper. Het ontwikkelen en testen met de gebruiker is van belang, maar aan de mate van bekendheid in omvang onder de doelgroep worden op voorhand geen eisen gesteld binnen de gestelde periode van het SIR trainingsprogramma.

Selectie bekend vrijdag 7 februari

01 februari 2020

De bekendmaking van de selectie volgt vrijdag 7 februari.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges