Hoe betrekken we mensen meer bij de natuur in hun straat en wijk?

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 02 maart 2021
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): max €25.000 | Programma

Share challenge

max €25.000 | Programma

deadline verlopen

Biodiversiteitsverlies en het verlies van binding tussen mens en natuur zijn een groot probleem. Meer dan de helft van de mensen wereldwijd woont in stedelijke gebieden. Uit onderzoeken blijkt dat de interactie van mensen met natuur steeds minder wordt, terwijl de natuur juist heel goed is voor de mens! 

Zo heeft contact met de natuur een positief effect op gezondheid en welzijn en gaan mensen ook beter met de natuur om als ze vaker in de natuur zijn. Hierdoor ontstaat een positieve wisselwerking tussen mens en natuur. Daarom moet volgens wetenschappers beleid gericht worden op het aanpakken van het uitsterven van ervaring van natuur (extinction of experience).

Als mensen op de plek waar ze wonen en werken meer de interactie met de natuur aangaan, wordt het welzijn van de mensen in steden verbeterd en komt er meer steun voor het beschermen van de natuur (bijv. inheemse soorten). Natuur vind je gelukkig niet alleen in het bos. Natuur is alles wat groeit en bloeit, ook tussen de stoeptegels in de stad. 

Maar hoe zorgen we ervoor dat veel meer mensen zich bezig gaan houden met de natuur in hun stad? Hoe zorgen we voor meer passieve genieters én actieve bijdragers? Tal van mensen zijn natuurlijk al bezig met het creëren van meer groen (bijv. beheer van boomspiegels), ervaren van groen (bijv. een wandeling in het park) en meedenken met de gemeente over de aanleg/beheer van groen. Hoe breiden we dat uit met mensen die daar nu nog niet zoveel mee bezig zijn, of niet weten hoe de stap te maken?

Het ministerie van LNV en de gemeente Den Haag willen zowel werken aan biodiversiteitsherstel als aan het verbinden van de mens aan de natuur omdat hierdoor voor zowel mens als dier betere leefomstandigheden kunnen ontstaan.

Hebben jullie oplossingen of concepten waardoor mensen in de stad meer verbinding voelen met de natuur en ermee aan de slag gaan? Dan ontvangen we graag jullie pitch!

Waar zijn we naar op zoek?
We zijn op zoek naar oplossingen:

 • Waarmee de burger weer meer verbonden wordt met de natuur (verleiden tot interactie met natuur) in de publieke buitenruimte van de stad.
 • Waarmee zo mogelijk ook de biodiversiteit in steden wordt vergroot.
 • Die opschaalbaar zijn zodat deze op verschillende plekken in Nederland toegepast/herhaald kan worden. Houd hierbij rekening met de beschikbare ruimte in steden/dorpen, jullie oplossing moet overal makkelijk te implementeren zijn.
 • Met slagkracht die binnen een jaar geïmplementeerd en uitgevoerd kan worden.

Wij zijn op zoek naar partijen die niet alleen een concept hebben, maar dit ook willen gaan uitvoeren en groot maken. De oplossing kan zowel structureel zijn als van tijdelijke aard, maar moet wel altijd een blijvende impact nastreven en bewerkstelligen.

Samenwerkingen tussen meerdere (diverse) partijen zijn van harte welkom!

Waar zijn we niet naar op zoek?
We zijn niet op zoek naar:

 • Bestaande producten zoals nestkastjes en dergelijke, zonder dat die onderdeel zijn van een grotere oplossing.
 • Oplossingen die groot stedenbouwkundig ingrijpen vereisen zoals de aanleg van parken. 

Oplossingen die zich richten op de privé ruimte van mensen, dus tuinen en binnenshuis. Het gaat om de publieke buitenruimte die voor iedereen beschikbaar is.

Wat is er te winnen?

 • Een innovatiebudget van maximaal € 25.000 om het idee in een mogelijke pilot in de gemeente Den Haag uit te werken.
 • Een begeleidingstraject van 5 maanden waarin jullie zowel de oplossing als de onderneming naar een hoger niveau kunnen tillen.
 • Het ministerie van LNV zal geen vervolgopdracht verstrekken. Deze opdracht betreft alleen de ‘In Residence-fase’.
 • Het ministerie van LNV zal bij een kansrijk idee zijn netwerk inzetten om te helpen bij de uitrol en opschaling.We organiseren voor deze challenge een online informatiebijeenkomst op 8 februari om 11:15-12:15.  Aanmelden kan via onderstaande button tot en met zondag 7 februari om 23:59. 

Informatiebijeenkomst
We organiseren voor deze challenge een online informatiebijeenkomst op 8 februari om 11:15-12:15. Aanmelden kan via onderstaande button tot en met zondag 7 februari om 23:59. Deelname was niet verplicht. Lees de vragen en antwoorden hier terug.

Inschrijving, beoordeling & voorwaarden
Inschrijven doe je door middel van het indienen van een offerte. Gebruik bij je beschrijving in totaal maximaal 6 pagina’s A4 (3 bladzijden dubbelzijdig) exclusief voorblad en inhoudsopgave voor alle drie de subgunningscriteria tezamen, nummer de pagina’s. Let op: Lever je meer pagina’s in? Enkel de eerste 6 pagina’s zullen beoordeeld worden. De overige pagina’s zullen niet gelezen en beoordeeld worden.
 
De offerte mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand worden geüpload (max. 30MB). Pitches in English are allowed. Waar deze offerte verder aan moet voldoen en hoe hij wordt beoordeeld staat in de formele offerte aanvraag (LNV_Mensnatuurinstad_Offerteaanvraag.pdf). 

Met indiening van je inschrijving ga je akkoord met de toepassing op de opdracht van de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2018 (LNV_Mensnatuurinstad_ARVODI-2018.pdf) uitgezonderd artikel 24 (zie bijlage).

Over het SIR Intergov programma
De geselecteerde startups volgen een op maat gemaakt begeleidingstraject van vijf maanden dat bestaat uit drie onderdelen:

 • Challenge support - Een gekwalificeerde mentor ondersteunt de startup en opdrachtgever tijdens het opzetten van een pilotproject. In ‘deep dive’-sessies leren de startup, mentor en opdrachtgever elkaar kennen. Afspraken en milestones worden bijgehouden en ondertekend door alle partijen.
 • Startup support - We bieden een (optioneel) trainingsprogramma die ondernemingen helpt om zich verder te ontwikkelen. Dit is inclusief de lean startup methode, customer journeys, financiën, juridische structuren, bestuur en een groeistrategie. De trainingen worden verzorgd door professionele trainers, coaches en ondernemers.
 • Overige ondersteuning - Vanuit de overheid worden er diverse optionele trainingen en workshops georganiseerd, zoals ‘hoe werkt de overheid’, ‘data en ethiek’ en ‘financieringsmogelijkheden binnen de overheid’. Het Startup in Residence team heeft een faciliterende rol en zorgt ervoor dat alles soepel verloopt. 

Timeline
Een volledige timeline staat in de offerte aanvraag. De belangrijkste momenten zijn als volgt:

 • Woensdag 20 januari - Lancering challenge
 • Maandag 8 februari, 11:15-12:15 - Informatie meetup - aanmelden kan tot en met 7 februari 23:59
 • Maandag 15 februari, 12:00 - Deadline vragen stellen via website
 • Dinsdag 2 maart, 17:00 – Deadline insturen aanmelding
 • Vrijdag 19 maart - Eerste selectiebesluit
 • Donderdag 25 maart, 12:00 – Uiterste datum en tijdstip voor het uploaden van het YouTube pitch.
 • Woensdag 31 maart -  Gesprek nav Youtube pitch
 • Uiterlijk 9 april,  12:00 - Uiterste datum en tijdstip voor verzenden definitieve inschrijving.
 • Vrijdag 23 april  - Gunningsbesluit

Achtergrondinformatie

Vragen stellen was mogelijk tot maandag 15 februari 12.00.

De nota van inlichtingen met vragen en antwoorden uit de informatie meetup is gepubliceerd. Bekijk die hier.

anoniem 08-02-2021reageer
Inschrijving bij KvK is lopende. Niet eerder dan 3 maart kan ik naar fysieke afspraak om inschrijving te bevestigen en identiteitcontrole. Dit is na deadline inschrijving Challenge. Kan ik toch deelnemen als ik lopende inschrijving bewijs?

anoniem 19-02-2021reageer
Bij de inschrijving voeg je een recent (niet ouder dan 6 maanden) uittreksel toe van de Kamer van Koophandel. Indien je dit niet bij je inschrijving kan toevoegen (uiterlijk 2 maart 2021, 17.00 uur) zal je uitgesloten worden van verdere deelname aan dit offertetraject.

Evelien Jonkers 09-02-2021reageer
Bij jullie eisen staat "Bij de inschrijving voeg je een recent (niet ouder dan 6 maanden) uittreksel toe van de Kamer van Koophandel". Nu is het bij de KvK mogelijk om zowel een digitaal gewaarmerkt uittreksel aan te vragen, als een papier gewaarmerkt uittreksel. Voldoet voor jullie het digitaal gewaarmerkte uittreksel?

anoniem 19-02-2021reageer
Zowel het digitaal gewaarmerkte uittreksel als het papier gewaarmerkte uittreksel van de KvK voldoen.

anoniem 15-02-2021reageer
Er wordt gevraagd naar start-ups. Is het ook mogelijk om als bedrijf deel te nemen als het al langer geregistreerd is?

anoniem 19-02-2021reageer
Ja, dat is mogelijk. Wij hanteren de definitie van een beginnend bedrijf (tot max. 5 jaar), maar ook scale-ups en innovatief MKB. Wij zijn op zoek naar ondernemingen met het creatieve vermogen om innovatieve, praktische en/of ongebruikelijke oplossingen te bedenken. Wij willen zoveel mogelijk bedrijven bereiken. Zie ook pagina 3 van de offerteaanvraag onder het kopje ‘Ben jij die startup die ons de innovatieve oplossing biedt?’. Na gunning van de opdracht volgt de ‘In Residence’ fase. In deze fase is er een begeleidingstraject dat startups helpt om te groeien en ontwikkelen. Dit onderdeel van het programma is verplicht, en wellicht minder aantrekkelijk voor grote(re) reeds bestaande bedrijven. Als grote(re) reeds bestaande bedrijven zich inschrijven moeten zij zich wel realiseren dat dit trainingsprogramma onderdeel is van de opdracht is. De verplichte onderdelen in het begeleidingstraject zijn een kick-off met alle deelnemers, een deep dive met de challenge houder en een mentor, 2-3 check-ins met je mentor en challenge houder, 3-4 inhoudelijke workshops en de DemoDay aan het einde van het programma. Verwachte tijdsbeslag is ongeveer 30 uren. Het is aan de inschrijver om te bepalen of hij dit passend vindt bij zijn bedrijf.

Nota van inlichtingen gepubliceerd

22 februari 2021

In deze nota van inlichtingen geeft opdrachtgever antwoord op de in het kader van de hierboven genoemde offerteaanvraag gestelde vragen en geplaatste opmerkingen. Deze nota van inlichtingen maakt onderdeel uit van de offerteaanvraag ‘Challenge Mens en natuur in de stad’ met IUC kenmerk 202012094 d.d. 20 januari 2021. Download de nota hier: LNV_Mensnatuurinstad_Nota-van-Inlichtingen.pdf
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges