Hoe versterken we de interactie tussen de representatieve democratie (gemeenteraad en Staten) en participatieve democratie (participatie van inwoners)

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 20 januari 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Max. €25.000 | Programma

Share challenge

Max. €25.000 | Programma

deadline verlopen

In het huidige proces zijn de representatieve en participatieve democratie soms nog gescheiden werelden, terwijl zij elkaar juist kunnen versterken binnen één krachtige lokale democratie. Enerzijds kunnen raadsleden ervaren dat zij aan het einde van een participatieproces voor een voldongen feit worden geplaatst, terwijl zij niet goed kunnen beoordelen of deze uitkomst echt gedragen wordt in de stad of wijk. Anderzijds kunnen inwoners ervaren dat zij weinig invloed hebben op het gesprek in de raad (zeker als er geen participatieproces is geweest), terwijl zij hun mening, ervaring of vragen over bepaalde onderwerpen wel willen delen. Met deze challenge willen we in besluitvormingsprocessen de interactie tussen representatieve en participatieve democratische processen versterken. 

Beschrijving van huidige proces: 

 • raadsleden en statenleden hebben contact met hun directe achterban;
 • raadsleden en statenleden zijn niet altijd voor alle inwoners even goed benaderbaar;
 • inwoners hebben geen goed of te laat zicht op wat er in de raad/ staten wordt besproken/besloten;
 • inwoners weten onvoldoende wanneer iets in de raad/staten wordt besproken/besloten dat relevant is voor hen;
 • de input voor het gesprek in de raad/ staten zijn over het algemeen beleidsstukken, politieke visies en signalen vanuit directe achterban. 

 

Beschrijving van gewenste situatie:

 • inwoners kunnen laagdrempelig input (meningen, ervaringen, vragen etc.) geven op onderwerpen die besproken of besloten worden in de raad/ staten;
 • inwoners krijgen terugkoppeling van wat er besproken/ besloten is in de raad/ staten.

 

De challenge geeft ruimte om het exacte onderwerp van de interactie tussen inwoners en raadsleden/statenleden nader te specificeren. Dat willen we namelijk nadrukkelijk samen met de raad, griffie én inwoners doen, omdat de challenge moet inspelen op de behoeften van deze stakeholders. Uit dit behoefteonderzoek kan ook  voortvloeien dat het raadzaam is om de challenge te richten op een specifiek onderwerp waar de interactie tussen representatieve en participatieve democratie versterkt kan worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan het nieuwe proces van wijkagenda’s. Per 2020 is het voornemen om voor elke wijk op basis van harde data (CBS, GGD en andere data die we als gemeente hebben) en zachte data (wensen en behoeften van inwoners) een wijkagenda op te stellen waarin de opgaven en prioriteiten voor de wijk staan. De challenge zou zich dus voor Den Haag kunnen richten op een sterke interactie tussen raad en inwoners in het totale proces van het opstellen van deze wijkagenda’s. Waarbij de raad niet slechts het eindstation is, maar waar tijdens het proces meer interactie is met de wijken. 

 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties richt zich vanuit het samenwerkingsprogramma “Democratie in Actie”op nieuwe vormen van participatie. Deze challenge past perfect in hun proeftuin om met meerdere aanpakken te experimenteren. 

 

Waar zijn we naar op zoek?

 • De oplossing biedt laagdrempelig (online) contact tussen raads/statenleden en inwoners.
 • De oplossing is aansprekend voor beide eindgebruikers: raads/statenleden en inwoners (specifiek: stemmers én niet-stemmers).
 • De oplossing wordt open source ontwikkeld (mogelijk op basis van codebase OpenStad).
 • De oplossing biedt inwoners de mogelijkheid om vooraf input (meningen, ervaringen, vragen etc.) mee te geven aan raads/statenleden over onderwerpen die besproken/besloten worden in de raad/staten.
 • De oplossing richt zich idealiter op alle fasen van het raads/statenproces (beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming).
 • De oplossing is schaalbaar naar andere gemeenten en provincies.

 

 

Waar zijn we niet naar op zoek?

Marketingcampagnes

 

 

Stakeholders

 • PZH: Griffier, Bestuursdienst
 • Gemeente Den Haag: CIO-office, Team Burgerparticipatie, afdeling Online
 • BZK: Lokale Digitale Democratie, Samenwerkingsprogramma ‘Democratie in Actie’ (BZK, VNG, vereniging van griffiers en raadsleden)

 

 

Additionele informatie

 

 

 

Wat is er te winnen in het programma?

 • Maximale vergoeding van €25.000,- die we in passende termijnen uitkeren.
 • Vijf maanden co-creatie accelerator-programma
 • Mentors en deskundigen;
 • Een werkplek om samen te werken met onze ambtenaren.
 • Toegang tot het netwerk van de overheid;
 • Promotie van de startup en mogelijke media-aandacht;

 

 

Voorwaarden en selectiecriteria

 

 

Timeline

 • Donderdag 21 november: Lancering challenge
 • 12 December: Informatie meetup - meld je aan voor 6 december: aanmelden
 • Vragen stellen kan tot en met 2 januari
 • Maandag 20 januari 12.00: deadline insturen aanmelding (was 17 januari 12.00)
 • Wordt later bekend gemaakt: eerste selectie
 • Wordt later bekend gemaakt: live-pitches

 

 

Vragen

 • (Inhoudelijke) vragen over deze challenge kan je stellen via de discussion page
 • Vragen en meer uitleg over het Startup in Residence InterGov programma kan je stellen en vinden op deze pagina.

Joep Meindertsma 22-11-2019reageer
Ik zou mij graag willen aanmelden voor de meetup, maar de link geeft aan dat dit niet meer kan. In de beschrijving staat echter dat het nog kan tot 6 december.

Ministerie van BZK, Provincie Zuid-Holland & Gemeente Den Haag 22-11-2019reageer
Dag Joep, Daar ging iets fout. Excuses. Inmiddels is inschrijven weer mogelijk.

Stefan Hoevenaar 27-11-2019reageer
Dag, waar en hoe laat start de meetup?

Ministerie van BZK, Provincie Zuid-Holland & Gemeente Den Haag 02-12-2019reageer
Dag Stefan, De meetup is op Apollo 14 (Den Haag) tussen 15:00 en 17:00 uur. Meer informatie krijg je nadat je je hebt aangemeld voor de infodag.

Marcel Krassenburg 03-12-2019reageer
Waar kan ik meer info vinden over de codebase OpenStad?

Ministerie van BZK, Provincie Zuid-Holland & Gemeente Den Haag 11-12-2019reageer
Beste Marcel Krassenburg, Meer informatie is te vinden op https://github.com/Amsterdam/openstad-frontend en https://github.com/Amsterdam/openstad-api. De oauth / css / image server zijn (nog) niet open source op github.

Sanne Botterweg 06-12-2019reageer
Goedemiddag, ik heb mij aangemeld maar neem graag nog iemand mee. Waar kan dat?

Ministerie van BZK, Provincie Zuid-Holland & Gemeente Den Haag 11-12-2019reageer
Dag Sanne Botterweg, Je kunt een persoon meenemen op jouw aanmelding.

Stefan Hoevenaar 08-12-2019reageer
FYI ik heb me op 27/11 aangemeld via het formulier (zie ook eerdere vraag) maar nog geen informatie ontvangen.

Ministerie van BZK, Provincie Zuid-Holland & Gemeente Den Haag 11-12-2019reageer
Dag Stefan Hoevenaar, Als het goed is heb jij afgelopen maandag alle bijbehorende informatie gekregen.

Christian Zierleyn 09-12-2019reageer
Jullie moeten even de link naar het coalitieakkoord wijzigen nu er een nieuw akkoord ligt: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/nieuw-coalitieakkoord-voor-den-haag.htm

Ministerie van BZK, Provincie Zuid-Holland & Gemeente Den Haag 11-12-2019reageer
Dag Christian Zierleyn. Het nieuwe coalitieakkoord is toegevoegd en beschikbaar via de link in de beschrijving.

Christian Zierleyn 09-12-2019reageer
Bij de additionele informatie staan alleen stukken van Den Haag. Heeft de provincie Zuid-Holland ook beleid op het gebied van participatieve democratie? Zo ja, dan zou ik daar graag meer over horen.

Ministerie van BZK, Provincie Zuid-Holland & Gemeente Den Haag 11-12-2019reageer
Beste Christian Zierleyn, Coalitieakkoord 2019-2023: https://www.zuid-holland.nl/overons/coalitieakkoord-2019/ Participatie(kompas): https://www.zuid-holland.nl/actueel/participatie/ Recht van initiatief in Zuid-Holland en andere vormen van inbreng bij PS: https://staten.zuid-holland.nl/SIS/Linkjes/Besluitvorming_be_nvloeden “

Sebastiaan Coops 29-12-2019reageer
Kunnen we het systeem integreren met het huidige systeem? Welke verschillende systemen gebruiken de gemeente Den Haag en de provincie op dit moment?

Ministerie van BZK, Provincie Zuid-Holland & Gemeente Den Haag 10-01-2020reageer
Beste Sebastiaan, Ja, er is de mogelijkheid om te integreren. Afhankelijk van de wens, moeten we bepalen welke mogelijkheden er precies zijn. Den Haag gebruikt een raadsinformatiesysteem van de leverancier NotuBiz. Voor online participatie maakt Den Haag gebruik van OpenStad. De frontend en api staan op GitHub.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 08-01-2020reageer
Betreft de challenge alle gemeenten of alleen de gemeente Den-Haag?

Ministerie van BZK, Provincie Zuid-Holland & Gemeente Den Haag 08-01-2020reageer
De gemeente Den Haag is op dit moment als enige gemeente challengehouder, samen met PZH en BZK. De oplossing voor de challenge moet echter nadrukkelijk ook werken voor andere gemeenten in Nederland. In die zin is het belangrijk om onderscheid te maken tussen generieke elementen (wat werkt voor alle gemeenten) in de oplossing en specifieke elementen (maatwerk per gemeente).

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 08-01-2020reageer
Hoe zwaar telt open-stad?

Ministerie van BZK, Provincie Zuid-Holland & Gemeente Den Haag 08-01-2020reageer
Open Stad is de open source software op basis waarvan gemeente Den Haag participatiesites ontwikkelt samen met de gemeenten Amsterdam, Haarlem en Alphen aan den Rijn. Het is een pré als een eventuele digitale oplossing open source wordt ontwikkeld en bij voorkeur op de codebase van Open Stad. Het is geen harde eis.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 08-01-2020reageer
In hoeverre is de oplossing aansluiten op bestaande informatiesystemen?

Ministerie van BZK, Provincie Zuid-Holland & Gemeente Den Haag 08-01-2020reageer
Het kan nuttig zijn om bestaande informatiesystemen (zoals het raadsinformatiesysteem) aan te sluiten op de te ontwikkelen oplossing voor de challenge. Het is geen noodzakelijke voorwaarde.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 08-01-2020reageer
Kan het een platform van de stad zijn? En niet (alleen) van de overheid.

Ministerie van BZK, Provincie Zuid-Holland & Gemeente Den Haag 08-01-2020reageer
Ja, het mag iets van de stad zijn onder voorwaarde dat de overheid er ook iets mee kan. De overheid zal wel een vorm van eigenaarschap moeten hebben over de ontwikkeling van het platform.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 08-01-2020reageer
Wat is er al geprobeerd in het verleden? Wat zijn daar de lessen van?

Ministerie van BZK, Provincie Zuid-Holland & Gemeente Den Haag 08-01-2020reageer
Het verbinden van representatieve en participatieve democratie kent een lange geschiedenis en ontelbare voorbeelden in binnen- en buitenland. Voor een inspirerend overzicht van verschillende voorbeelden wijzen wij graag op de website https://participedia.net/. Afgelopen jaar is vanuit het samenwerkingsprogramma Democratie en Actie een estafettereeks georganiseerd over lessen uit verschillende participatietrajecten en de aansluiting daarvan op het raads- en statenwerk. Deze lessen zijn via de volgende weblink na te lezen: https://www.lokale-democratie.nl/verslag-slotbijeenkomst-estafette-vernieuwing-lokaal-bestuur-de-burger-centraal.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 08-01-2020reageer
Welke rol spelen de raadsleden, griffie en inwoners binnen de challenge?

Ministerie van BZK, Provincie Zuid-Holland & Gemeente Den Haag 08-01-2020reageer
Voor de PZH zouden we graag Statenleden betrekken. De griffie is aangehaakt. Inwoners zijn naast maatschappelijke organisaties degene die we willen bereiken of die ons weten te vinden om onderwerpen te agendere

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 08-01-2020reageer
Leeft deze vraag ook bij de andere gemeenten en provincies?

Ministerie van BZK, Provincie Zuid-Holland & Gemeente Den Haag 08-01-2020reageer
De vraag hoe de raad en staten en de straat meer met elkaar in verbinding te brengen leeft bij veel gemeenten en provincies. Alle provincies en gemeenten zien zich namelijk gesteld voor maatschappelijke opgaven die om een inzet van iedereen vraagt, zoals rond de invoering van de Omgevingswet en de Regionale Energie Strategieën. Het antwoord is dus: ja.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 08-01-2020reageer
Worden koepelorganisaties betrokken? (Vereniging voor raadsleden, griffiers, VNG realisatie)

Ministerie van BZK, Provincie Zuid-Holland & Gemeente Den Haag 08-01-2020reageer
Vanuit BZK wordt de challenge getrokken door Democratie in Actie. Dit is een samenwerkingsprogramma van BZK, VNG en de verschillende beroeps- en belangenverenigingen (Vereniging van Griffiers, Nederlands Genootschap van Burgemeesters, Vereniging van Gemeentesecretarissen, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden). Vanuit Democratie in Actie lopen ook contacten met provincies en de Unie van Waterschappen.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 08-01-2020reageer
Is er voorkeur voor ‘lokale’ startups, of mag deze ook uit andere regio’s komen?

Ministerie van BZK, Provincie Zuid-Holland & Gemeente Den Haag 08-01-2020reageer
Er is geen voorkeur voor 'lokale' startups. Deze mogen ook uit andere regio's komen.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 08-01-2020reageer
In hoeverre is er al een keuze gemaakt voor OpenStad?

Ministerie van BZK, Provincie Zuid-Holland & Gemeente Den Haag 08-01-2020reageer
Open Stad is de open source software op basis waarvan gemeente Den Haag participatiesites ontwikkelt samen met de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Utrecht en Alphen aan den Rijn. Het is een pré als een eventuele digitale oplossing open source en bij voorkeur op de codebase van Open Stad wordt ontwikkeld. Het is geen harde eis.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 08-01-2020reageer
Wat biedt het begeleidende programma?

Ministerie van BZK, Provincie Zuid-Holland & Gemeente Den Haag 08-01-2020reageer
Het betreft hier een startup 'in residence' programma. De challengehouders bieden de startups de mogelijkheid om binnen het relevante werkveld, in dit geval democratie, de nodige kennis en kunde op te doen die nodig is voor het ontwikkelen van het eindproduct. Hoe dit concreet vorm zal krijgen, wordt in onderling overleg afgesproken. Ook stellen de challengehouders hun netwerk ter beschikking voor het ontwikkelen van het product.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 08-01-2020reageer
De huidige informatie input t.b.v. raadsdiscussie schiet te kort. Hoe is de huidige wijze vormgegeven?

Ministerie van BZK, Provincie Zuid-Holland & Gemeente Den Haag 08-01-2020reageer
Statenleden gaan nu op werkbezoek, krijgen info van achterban en betrokkenen kunnen inspreken. Verder worden Statenleden met name geinformeerd door Gedeputeerde Staten. Graag zouden we een manier vinden om meer input uit de samenleving te krijgen om zodoende de kloof tussen overheid en inwoner te verkleinen.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 08-01-2020reageer
Wat zijn de actuele casussen?

Ministerie van BZK, Provincie Zuid-Holland & Gemeente Den Haag 08-01-2020reageer
Klimaatadaptatie, woensdag 8 januari spreken PS over welke concrete onderwerpen er evt. bij komen.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 08-01-2020reageer
Hoe wordt de inventarisatie van wensen van externen momenteel gedaan?

Ministerie van BZK, Provincie Zuid-Holland & Gemeente Den Haag 08-01-2020reageer
De inventarisatie verloopt in eerste instantie via de challengehouders BZK, Provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag. Via het samenwekingsprogramma Democratie in Actie, wat vanuit BZK de challengehouder is, zijn er directe verbindingen met de verschillende beroeps- en belangenverenigingen op het gebied van de lokale democratie, alsmede andere provincies en de Unie van Waterschappen. In overleg met de challengehouders zal worden bekeken hoe de wensen van externen kunnen worden geinventariseerd en wie de relevante 'externen' zijn.

anoniem 09-01-2020reageer
De pitch mag maximaal vier a4'tjes zijn. Is dat inclusief afbeeldingen? Of mag verwezen worden naar afbeeldingen via een linkje in de tekst?

Ministerie van BZK, Provincie Zuid-Holland & Gemeente Den Haag 10-01-2020reageer
Dat is inclusief afbeeldingen. We beoordelen enkel de aangeleverde vier A4.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 10-01-2020reageer
Hoe verhouden de opdrachtgevers zich tot elkaar. Gemeente DH, provincie ZH en BZK?

Ministerie van BZK, Provincie Zuid-Holland & Gemeente Den Haag 10-01-2020reageer
We staan er als een team in. Het vraagstuk is voor alle partijen relevant maar afhankelijk van de oplossing zal een experiment in de gemeente of provincie plaatsvinden. Vanuit het actieprogramma van BZK houden zij de experimenten in de gaten en kunnen het opschalen wanneer de pilot succesvol is verlopen.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 10-01-2020reageer
Richt de challenge zich vooral op wijk, gemeente, provincie?

Ministerie van BZK, Provincie Zuid-Holland & Gemeente Den Haag 10-01-2020reageer
De challenge richt zich op de inwoners van de wijken in de gemeente en provincie.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 10-01-2020reageer
Wat is het proces voor het samenbrengen van vraag en aanbod?

Ministerie van BZK, Provincie Zuid-Holland & Gemeente Den Haag 10-01-2020reageer
Het samenbrengen van vraag en aanbod een onderdeel is van de challenge en daarmee een onderdeel van de gevraagde oplossing.

Selectie bekend vrijdag 7 februari

01 februari 2020

De bekendmaking van de selectie volgt vrijdag 7 februari.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges