Startup in Residence behind the scenes | SZW daagt innovatieve startups uit met 4 challenges

25 juni 2020

Hoe is het aan de andere kant van de challenge? Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) daagt startups uit met niet 1 maar 4 maatschappelijke uitdagingen. Barbara Kits, coördinator van het Supportteam Innovatie bij SZW, begeleidt tijdens het Startup in Residence programma de teams die aan de 4 challenges zijn gekoppeld. In deze blog lees je meer over de uitdagingen en de aanjagende rol van de overheid tijdens Startup in Residence.
 

Support team Innovatie van SZW

Het werkgebied van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is breed: van kinderopvang en pensioenen tot aan inspecties van bedrijven op het gebied van gezondheid en eerlijk werk. Barbara Kits is coördinator van het Supportteam Innovatie bij SZW. Dit team bestaat ongeveer een jaar en is opgezet om medewerkers van SZW te ondersteunen in het succesvol toepassen van innovaties in hun werk. Onder andere de innovaties die start-ups bedenken voor beleidsopgaven van SZW!Challenges aanmelden bij Startup in Residence 

Bij de vraagstukken van SZW komt veel creativiteit kijken om tot een goede oplossing te komen, vertelt Barbara. Dat was de aanleiding om mee te doen aan Startup in Residence. Bij het selecteren van vraagstukken voor Startup in Residence keek ze vooral naar de toepasbaarheid. En het mooie is dat veel medewerkers van SZW direct enthousiast waren. Het resultaat: maar liefst 4 challenges voor het eerste programma.De 4 challenges van SZW

Challenge 1: Oudere werkzoekenden in trek bij werkgevers

Challenge 1 gaat over ouderen die op zoek zijn naar werk. Het gaat hierbij om de mensen van 50 jaar en ouder. Wanneer mensen uit deze groep hun baan verliezen, is het voor hen vaak veel lastiger om weer werk te vinden dan voor mensen van onder de 50. In de praktijk blijkt dat werkgevers bepaalde aannames hebben over oudere werkzoekenden die niet kloppen. Door deze aannames wordt het moeilijker voor deze doelgroep om aan werk te komen. De challenge: verzin een innovatieve oplossing om de beeldvorming van werkgevers reëel en daardoor, positiever te maken.


Challenge 2: Onderzoek naar CAO’s

In een CAO staan afspraken tussen werkgevers en werknemers. Er zijn meer dan 600 CAO’s in Nederland. SZW wil weten in hoeveel CAO’s afspraken staan over bijvoorbeeld loon, werktijden, betaling van overwerk of bijscholing, en hoe die afspraken er precies uitzien. Het ministerie wil namelijk werkgevers stimuleren met zulke onderwerpen aan de slag te gaan. Daarnaast is deze kennis nuttig om trends te signaleren in de CAO afspraken. Omdat de CAO’s vaak worden vernieuwd, moeten deze regelmatig worden doorgenomen om inzicht te verkrijgen. In de praktijk betekent dit dat 600 teksten geanalyseerd moeten worden om specifieke vragen te beantwoorden. De challenge: ontwikkel een nieuwe methode waarmee dit proces geautomatiseerd kan worden.


Challenge 3: De toolbox van de inspectie

Challenge 3 richt zich op de inspectie van SZW. De inspectie monitort en controleert of bedrijven zich aan de voorschriften houden op het gebied van eerlijk, gezond en veilig werk. De inspectie SZW maakt bij het bepalen en uitvoeren van interventie(s) gebruik van de interventietoolbox. De inspectie wil dat de interventietoolbox door een zo breed mogelijke groep van projectleiders en inspecteurs gebruikt kan worden. Echter het gebruiken van de interventietoolbox vraagt specifieke kennis over de interventietoolbox èn over het toepassen van de methodiek. De challenge: zorg ervoor dat de toolbox beter aansluit op de dagelijkse omgeving van projectleiders en de inspecteur.


Challenge 4: De trainingen van de inspectie

De meeste inspecteurs en rechercheurs van de inspectie focussen zich op één specifiek deel van de inspectie. Daarom krijgen nieuwe inspecteurs en rechercheurs een training om zicht te krijgen op het brede werkterrein. Voor het afsluiten van die training zoekt de inspectie, samen met de interne opleidingspartij, een methode om de kennis te borgen. De challenge is daarom: het vormgeven van een afsluitende activiteit van de training waarmee de kennis duurzaam geborgd blijft.


De uitvoering

Nadat de challenges vorm krijgen, komt het proces op gang. Barbara Kits en haar collega’s zorgen voor de begeleiding van de vier SZW-teams voor de vier challenges. De teams worden begeleid in kennis over het programma, het valideren van het vraagstuk, het selecteren van een startup en de co-creatie met de startup. Per challenge verschillen de verwachtingen: de ene challenge vereist meer technologie, de andere juist niet.

Als een startup met de juiste oplossing voor een challenge komt, dan wordt deze tot uitwerking gebracht. Vaak zijn de vraagstukken ook interessant voor andere partijen buiten het ministerie. Als de oplossingen toepasbaar zijn, kan het dus zijn dat de startup dit ook voor de partijen buiten de ministerie in kan zetten.


Ben jij een ambitieuze startup?

Kun jij met jouw team tot creatieve oplossingen komen voor de overheid? Doe dan mee aan een challenge van Startup in Residence Intergov. De inschrijvingen staan open https://intergov.startupinresidence.com/challenges


Dit artikel is geschreven door The Young Digitals in opdracht van Startup in Residence InterGov.

Search

Volg ons op facebook

Volg ons op Twitter