SAMENWERKING MET OVERHEID UNIEKE KANS VOOR INNOVATIEVE STARTUPS

05 november 2020

Den Haag, [5 november 2020] – Nieuwe oplossingen, snelle resultaten en minder regels! Dat is wat de overheid wil bereiken met het Startup in Residence-programma. Zes overheidsorganisaties hebben 20 startups geselecteerd die aan de slag gaan met  innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Deze variëren van het voorkomen van zuivel verspilling tot het organiseren van conferenties binnen de huidige 1,5 meter samenleving. 

 

Hoe werkt het?

Samenwerken en vernieuwing staan voorop bij het Startup in Residence-programma. Het doorbreken van huidige patronen en denkwijzen door innovatie en creativiteit van de startups is precies waar de overheid behoefte aan heeft. Elke ronde bestaat uit verschillende challenges die maatschappelijke vraagstukken aankaarten. Na een selectieronde gaan de startups van start met het programma. Onder professionele begeleiding en met financiële middelen vanuit de overheid krijgen zij de mogelijkheid om hun oplossing te valideren en op te schalen. Daarnaast kunnen de startups ook het gigantische netwerk van de overheid benutten. Is de oplossing en uitwerking voor een challenge succesvol? Dan schaft de overheid het product of de dienst aan en wordt zo launching customer voor de startup. 

 

Succesverhaal: app voor blinden en slechtzienden

Dat het Startup in Residence-programma een succes is, blijkt wel uit de resultaten van eerdere rondes. Een mooi voorbeeld is Envision. Een startup die een app ontwikkelde voor blinden en slechtzienden, die de wereld om hen heen beschrijft en uitspreekt. Dankzij Envision leven zij een onafhankelijker leven. Inmiddels heeft Envision haar product verder ontwikkeld en een samenwerking met Google weten te bewerkstelligen om de software in de Google-glass te verwerken. 

 

Dit zijn de startups

Bekijk hieronder de volledige lijst van startups waar de overheidsinstanties mee gaat samenwerken en de bijbehorende challenges:

 1. Centillien - Living Lab voor smart distancing (EZK)
 2. Argaleo - Smart city oplossingen voor eenrichtingsverkeer voetgangers (BZK)
 3. Mavin - Online desinformatie aanpakken (BZK)
 4. Squares - Conferenties in de 1,5m samenleving (BZK)
 5. Innovatiehoek - Hittestress bij ouderen in verzorgingstehuizen // 1 (PZH)
 6. A/BZ - Hittestress bij ouderen in verzorgingstehuizen // 2 (PZH)
 7. Birds.ai - Veranderingen in de stad in kaart brengen (DH)
 8. Biomi-Farming - Circulaire bedrijfsvoering // 1 (PZH)
 9. Waterweg - Circulaire bedrijfsvoering // 2 (PZH)
 10. Amfius - Optimalisatie van het bestaande Haagse warmtenet (DH)
 11. StoredEnergy – Biodiversiteit (PZH)
 12. Reefsystem - Biodiversiteit, data (PZH)
 13. Ecogoggle – Energietransitie (PZH)
 14. Baeze - Juiste interventies kiezen (SZW)
 15. Madlogic - Afsluiting leerprogramma inspecteurs (SZW)
 16. Deus - Geautomatiseerde tekst-analyse cao’s (SZW)
 17. People on board - Ouderen in trek (SZW)
 18. sqill.it - Ondernemerschapsonderwijs in kaart (EZK)
 19. De Toezichtsfluisteraar - Laagdrempelig contact met de mijnbouwbedrijven (EZK, SodM)
 20. Biodiversity in Business – Pachtprijzen (LNV)
 21. BB Block – Biobased Modulair Bouwsysteem (LNV)

 

Het overheidsbrede Startup in Residence-programma (SIR InterGov) is een samenwerking tussen provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag en ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Search

Volg ons op facebook

Volg ons op Twitter